B&A LAW and Account

B&A LAW and Account

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Daps Business Law Page
Daps Business Law Page
ลาดพร้าว 87
บริษัท มูฟวิ่ง อัพ จำกัด
บริษัท มูฟวิ่ง อัพ จำกัด
110/36 ซอยลาดพร้าว 87 วังทองหลาง
Deejing inkjet Service
Deejing inkjet Service
605/26 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) วังทองหลาง วังทองหลาง
ทนายใกล้ตัว
ทนายใกล้ตัว
ลาดพร้าว 101 ซอย 38
S M I L E   P E T S
S M I L E P E T S
3312/11 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
SPJ ประกันภัย
SPJ ประกันภัย
353/68 ซ.ลาดพร้าว 122
Mt2k Holidays Travel
Mt2k Holidays Travel
285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ซอย นิมิตรใหม่ 13/2 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง ทรายกองดิน เขต คลองสามวา
Asian legal & mentor  Law office
Asian legal & mentor Law office
10240
จดทะเบียนธุรกิจ แปลเอกสาร วันเดียวเสร็จ - One Stop Legal Services
จดทะเบียนธุรกิจ แปลเอกสาร วันเดียวเสร็จ - One Stop Legal Services
ลาดพร้าว 101
Thaihotlaw
Thaihotlaw
523/84 Soi Ladprao 94 Wang thonglang
Delighttour & Service Co.,Ltd.
Delighttour & Service Co.,Ltd.
เลขที่ 111
ระฆังทองซูชิ
ระฆังทองซูชิ
Bang Kapi
Insure Expert
Insure Expert
580/7 Lat Phrao 112
គីឡា រ៉ាវេត អ្នកធ្វើប៉ាសស្ព័រ តវិសា - Kila Raveth Passport MOU
គីឡា រ៉ាវេត អ្នកធ្វើប៉ាសស្ព័រ តវិសា - Kila Raveth Passport MOU
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี

เปิดเหมือนปกติ

TaxBugnoms

สรุปประกันสังคมปี 2563
นายจ้าง มนุษย์เงินเดือน ประกันตนเอง

---

เนื่องจากปีนี้มีปรับลด 2 รอบนะครับ
ลองดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย

รอบแรก มีนาคม - พฤษภาคม
> นายจ้างลดลงเหลือ 4%
> มนุษย์เงินเดือนลดลงเหลือ 1%

รอบสอง กันยายน - พฤศจิกายน
> นายจ้างลดลงเหลือ 2%
> มนุษย์เงินเดือนลดลงเหลือ 2%

อย่าลืมว่า ... ในส่วนของลูกจ้างอย่างเรา
จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีลดลงไปด้วยนะครับ

ป.ล. ยอดของนายจ้างและมนุษย์เงินเดือน
เป็นยอดสูงสุดโดยคิดจาก % ที่ปรับลดลงครับ

#TAXBugnoms

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

กรมสรรพากรยกเลิกการขอข้อมูลสำเนาหนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ และรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลที่เกิดจากวิธีเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลขอฃกรมพัฒน์แทน
.
ต่อไปไม่ต้องขอคัดสำเนาที่กรมพัฒน์แล้ว ^__^ ช่วยประหยัดเวลาและเงินได้เยอะเลย

sittikorn saksang

"วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร"
รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
วัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้มาใช้จ่าย เป็นวัตถุประสงค์ในทุกกาลสมัยของทุกประเทศ ตั้งอยู่บนหลัก “ความเป็นธรรม” ในการหารายได้ของรัฐ ซึ่งเป็นแนวความคิดของสมัย Classic จนกระทั่งปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของรัฐ คือ วัตถุประสงค์ในการสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขให้ประชาชน โดยการใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือแทรกแซง ก็เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีซึ่งเป็นหลักที่มีอยู่ทุกสมัย ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้รัฐยังเข้าไปประกอบกิจกรรมทางปกครอง ได้แก่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง แต่หลักวิธีการในทางภาษีอากร ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ รูปแบบ และ วิธีการจัดเก็บภาษีจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ( Dynamic )
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรแบ่งเป็น 4 ด้าน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. วัตถุประสงค์ด้าน ศีลธรรม
2. วัตถุประสงค์ด้าน ประชากร
3. วัตถุประสงค์ด้าน เศรษฐกิจ
4. วัตถุประสงค์ด้าน สังคม
ดังนี้

1. วัตถุประสงค์เพื่อศีลธรรม
เป็นเรื่องที่รัฐเข้าไปแทรกแซง เพื่อกำกัดการอุปโภค ( ทำให้น้อยลงทำให้ลดลง) บริโภคสินค้าของเอกชน ที่ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ หรือความประพฤติบางอย่าง เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,บุหรี่,สถานที่เล่นการพนัน คาบาเร่ย์ รัฐไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับสิ่งอันตรายเข้าสู่ร่างกายมาเกินไป จึงเก็บภาษีสินค้าและบริการพวกนี้ในอัตราที่สูง เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาแพง ผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง จึงไม่อาจบริโภคอย่างสม่ำเสมอ

2. วัตถุประสงค์เพื่อประชาชน
ในสมัย Classic จะลดหย่อน ผ่อนคลาย ภาษีในครอบครัวที่มีบุตร แต่ในปัจจุบันภาษีจะเข้าไปแทรกแซงในด้านประชากร โดยจะกำหนดจำนวนบุตรที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ก่อนปี 2522 เราไม่เคยจำกัดจำนวนบุตรที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษี เพราะในสมัยนี้ประชากรยังน้อยอยู่ ในปัจจุบันจะกำหนดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรในจำนวนที่ไม่มากนัก โดยกำหนดให้สามารถหักลดภาษีได้ไม่เกิน 3 คนเท่านั้น ที่รัฐเข้ามาแทรกแซงด้านนี้ก็เพื่อจะควบคุมจำนวนประชากรของประเทศ แต่ในบางประเทศต้องการประชากรจำนวนมากเพื่อจะใช้เป็นแรงงาน ก็จะกำหนดให้การมีบุตรจะได้ประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น เป็นการเก็บภาษีอากรในอัตราก้าวหน้า เช่น มีบุตร 1 คนหักได้ 10,000 บาท ถ้ามีบุตรมากขึ้นก็จะหักภาษีได้มากขึ้นเป็นเครื่องจูงใจให้เพิ่มจำนวนบุตร รวมถึง จะมีบทลงโทษ โดยการเก็บภาษีจากคนโสดด้วย เช่น การเก็บภาษีเสริม
สรุป การจะเก็บภาษีอากรนั้นสามารถจะควบคุมการเพิ่มหรือลดจำนวนประชากรในประเทศได้

3. วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ
ก็เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1)เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหลักทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าทฤษฎี 3 ระดับ
ระดับที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและการประมง
ระดับที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และ
ระดับที่ 3 จะเกี่ยวกับการบริการและการพานิชย์ จะใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีการลงทุนมากขึ้น ทั้งในทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการ นอกจากจะเป็นประเทศเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ได้มีการประกาศใช้ พรบ.ส่งเสริมการลงทุน เช่น ผู้ที่นำเข้าเครื่องจักรฯ ที่มาใช้ในการประกอบการอุตสาหกรรม จะได้รับการลดหย่อนภาษี , หรือการหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ,การหักค่าเสื่อมของเครื่องจักรได้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการลงทุน
2) เป็นการส่งเสริมหรือกำกับการบริโภคของประชาชน การบริโภคนั้นเป็นปัจจัย
สำคัญด้านเศรษฐกิจ เพราะมีการใช้จ่ายหมุนเวียนเงินตรา ในสมัย Classic จะไม่ให้ความสำคัญในการบริโภคเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันการบริโภคจะเข้ามาบทบาทมากขึ้น กล่าวคือ การบริโภคจะต้องมีลักษณะที่พอเหมาะ ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ก็เพื่อจะส่งผลให้การผลิตและราคาสินค้าเป็นไปในลักษณะที่สมดุลกัน ไม่ใช่ความต้องการน้อย แต่มีการผลิตมาก เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะทำให้สินค้ามีราคาตกต่ำ ในทางตรงกันข้าม ถ้าความต้องการมากแต่ผลิตน้อย ก็จะส่งผลให้สินค้าในตลาดมีราคาสูงขึ้น คือ ไม่สมดุล ระหว่าง Demand กับ Supply
ตัวอย่าง ในประมาณปี 2517 ราคาน้ำมันดิบ สูงขึ้นเท่าตัวในปีเดียว สมมติ ไทยสั่งน้ำมันดิบเข้าในประเทศ 50,000 บาเรล ราคาบาเรลละ 4 เหรียญ ต้องเสียเงิน 200,000 เหรียญต่อวัน ในกรณีที่น้ำมัน มีราคาสูงขึ้น บาเรลละ 7 เหรียญ เราก็ต้องใช้เงิน 350,000 เหรียญต่อวัน ก็จะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการลดลง อาจจะเหลือความต้องการ 44,000 บาเรลต่อวัน ซึ่งจะต้องใช้เงิน จำนวน 300,000 เหรียญต่อวัน จึงมีการรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำมันกันทุกวิถีทาง ขนาดนั้นเราเก็บภาษีน้ำมันสำเร็จรูป แบบ Specific คือเก็บภาษีต่อหน่วย สมมติใช้น้ำมัน 1 ล้านลิตร ก็จะมีเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งทำให้ลดการใช้น้ำมันเหลือวันละ 880,000 ล. ก็จะได้เงิน 880,000 บ. จึงทำให้สถานะทางการคลังลดลง รัฐบาลจึงใช้นโยบายด้านภาษี โดยการขึ้นภาษีน้ำมัน โดยเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 บ/ล. จากเดิม 1 บ/ล. คือ ราคาทุน 4 บ.ขาย 5 บ.ต่อมาเพิ่มเป็น 7 บ.ขาย 8 บ. แต่ รัฐได้เพิ่มราคาน้ำมันเป็น 8.30 บ. ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีผลทำให้ลดการใช้น้ำมันเหลือเพียง 8 แสนลิตรต่อวัน แสดงให้เห็นว่า ราคาสินค้า(น้ำมัน) เพิ่มขึ้น รายจ่ายสาธารณะมากขึ้น แต่การเก็บภาษีจะได้น้อยลง เพราะประชาชนจะบริโภคน้อยลง ส่งผลทำให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น ( เพราะไม่ต้องนำเงินคงคลังไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้า(น้ำมัน) นั้นมาใช้ )
นโยบายการคลังในการเพิ่มภาษี จึงเป็นตัวอย่างที่กำกัดการบริโภคและกำกัดการนำเข้าอย่างครบถ้วน
แต่ในทางกลับกัน ถ้าต้องการเพิ่มกำลังซื้อหรือส่งเสริมให้คนใช้จ่ายมากขึ้นก็ใช้นโยบายในทางกลับกัน
4) ส่งเสริมการออม แม้การบริโภคจะมีความสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การออมก็
มีความสำคัญเช่นกัน เพราะฉะนั้น การบริโภค การออม การลงทุน จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง การออม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการลงทุนได้ เพราะฉะนั้น ทุกประเทศจึงใช้นโยบายด้านภาษีแทรกแซงการออมของประชาชน เช่น เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
นอกจากนี้ รัฐ อาจให้สิทธิพิเศษรายได้บางประเภทที่จะเลือกเสียภาษีจริง หรือเสียภาษีเหมา เช่น รายได้เกิดจากดอกเบี้ยที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ ก็อาจเลือกเสียภาษีได้ 2 ทาง คือ แบบเหมา ร้อยละ 15 หรือ จะเลือกเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าก็ได้
5) การส่งเสริมการลงทุน มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริโภค ,การออม เพราะ ทั้ง 3 อย่าง มีความเกี่ยวพันกัน การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ ในยุโรป คือ กำไรของนิติบุคคล ถ้านำไปลงทุนขยายกิจการ เงินจำนวนนั้นไม่ต้องเสียภาษี เป็นการให้ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้มีรายได้ที่เกิดจากเงินปันผล
อีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การให้ Credit ภาษี เป็นการให้ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้มีรายได้ที่เกิดจากเงินปันผล มาตรการเหล่านี้ เป็นมาตรการที่ใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือแทรกแซงด้วยภาษีอากรเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมธรรมดา พฤติกรรมธรรมดา เรียกว่า ความเป็นกลางทางภาษี คือ ภาษีอากรไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่เปลี่ยนอาชีพ
6) คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพราะถ้าไม่คุ้มครองฯ แล้ว ก็ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่ทำมาก่อนเราได้ เช่น ในตอนแรกประเทศไทย ยังไม่มีการผลิตปูนซีเมนต์ การก่อสร้างใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ จะใช้ปูนซีเมนต์ก็ต้องนำเข้า เมื่อมีประเทศไทยมีการผลิตปูนซีเมนต์ เราก็ต้องเก็บภาษีปูนซีเมนต์ที่นำเข้าให้สูงขึ้น เพื่อมิให้ปูนซีเมนต์ที่นำเข้ามาแข่งกับปูนฯ ที่ผลิตในประเทศ เพราะถ้าไม่คุ้มครอง ประเทศที่ผลิตมาก่อน ก็จะใช้วิธีทุ่มตลาด โดยลดราคาให้ต่ำสุด ทำลายอุตสาหกรรมซีเมนต์ของไทย ไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง ปัจจุบัน วิธีการทุ่มตลาด เป็นวิธีการที่ผิด
7) เป็นมาตรการตอบโต้ในทางการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น E U. สั่งห้าม
นำกล้วยหอมจาก U S A เข้ายุโรป แต่จริง ๆ เป็นการเก็บภาษีในอัตราเลือกปฏิบัติมากกว่า คือ ถ้ากล้วยหอมมาจากประเทศอาณานิคมของยุโรป หรือ ประเทศที่ยุโรปไปลงทุน ก็จะเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ ถ้านอกเหนือจากประเทศข้างต้นแล้ว E.U. ก็จะเก็บภาษีในอัตราที่สูง จึงทำให้ U.S.A. ตั้งกำแพงภาษี สินค้าที่ผลิตจาก E.U. บางอย่าง ห้ามนำเข้าประเทศของตน E.U. จึงยินยอมให้นำกล้วยหอมของ U.S.A.เข้าประเทศ
เร่งให้มีการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่น ที่ดิน ถ้าไม่มีการใช้
ประโยชน์ ก็จะเก็บภาษีจากที่ดิน ( ภาษีที่เก็บจากทุน) สูงกว่า ที่ดินที่ทำประโยชน์

4. วัตถุประสงค์ด้านสังคม
มีการจัดเก็บภาษีก็เพื่อให้มีการ redistributor ( income )หรือ กระจายรายได้ การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า จะเป็นมาตรการที่ลดการสะสมทุนได้ เพราะผู้มีรายได้สูงก็จะเสียภาษีมากขึ้น
คำถาม วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ นอกเหนือจากการที่รัฐต้องการหารายได้มาใช้จ่าย มีอะไรบ้าง
คำตอบ ตอบตามแนวที่กล่าวข้างต้น ที่กล่าวมาแล้ว
คำถาม การบริโภค การออม และการลงทุน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
คำตอบ ถ้าถามว่า ในวันนี้ คน กทม. มีรายได้รวมกันเท่าใด การหาคำตอบ คือ รายได้ = รายจ่าย ในวันนี้ ถ้าวันนี้ คนใน กทม.จ่ายรวมกัน 100 ล้านบาท พรุ่งนี้จ่ายหมด รายได้เท่ากับ 100 ล้าน เรียกว่า เสถียรภาพของรายได้ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อ รายจ่าย = รายได้ คือ วันที่ 2 รายจ่าย = รายได้ ในวันที่ 1 แต่ในทางข้อเท็จจริงผู้คนไม่ได้จ่ายหมด ยั งมีเงินออมส่วนหนึ่ง เช่น วันนี้ มีรายได้ 100 ล้าน ในวันรุ่งขึ้นมีคนออม 20 ใช้บริโภค 80 รายได้เหลือ 80 ล้าน เพื่อให้มีดุลยภาพของรายได้ เงินออกต้องเท่ากับเงินลงทุน รายจ่ายมี 2 แบบ คือ รายจ่ายเงินออม และรายจ่ายเงินลงทุน ถ้าในวันที่ 2 ใช้บริโภค 80 ล้าน เงินออม 10 ล้าน ต้องมาเพิ่มเงินลงทุน 10 ล้าน ดังนั้น ดุลยภาพของรายได้จะเกิดขึ้น เงินลงทุน = เงินออม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

มาตรการอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับ เอาใจผู้ประกอบการไปเลย

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

แบงก์ชาติเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้
.
แบงก์ชาติเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้รายย่อยในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยให้ลูกหนี้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR)
.
โดยที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการ ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่ และทางเลือกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รูปแบบอื่นที่ลูกหนี้สามารถทำได้ พร้อมพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้
.
มาตรการนี้จะช่วยลดภาระการชำระหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
.
ลูกหนี้สามารถแจ้งเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2D71feu

#แบงก์ชาติ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย #วิธีการรวมหนี้ #ลูกหนี้รายย่อย #DebtConsolidation

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักบัญชีกับโรคยอดฮิต “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)”
.
“ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)” เชื่อว่านักบัญชีทุกท่านคงจะเคยได้ยินชื่อของโรคนี้กันมาบ้างแล้ว กลุ่มอาการ“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นคำที่คุ้นหูมากขึ้นกว่าในอดีต หากเรามองย้อนกลับไป 5-6 ปีที่แล้ว เรื่องนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องใหม่และไม่ค่อยมีคนกล่าวถึง แต่ในปัจจุบัน อาการออฟฟิศซินโดรมได้กลายเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่ถึงขั้นพบคนทำงานออฟฟิศเป็นโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมอย่างน้อย 1 ใน 10 เลยทีเดียว
ออฟฟิศซินโดรม หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial pain syndrome) คือ อาการปวดจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่างเช่น การนั่งทำงานต่อเนื่องกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนท่าทางหรืออริยาบท จนทำให้เกิดอาการปวดสะสมและกลายเป็นปวดเรื้อรังในที่สุด ซึ่งอาจพบร่วมกับอาการชาบริเวณแขน มือ และปลายนิ้วเนื่องอาจเกิดจากการที่เส้นประสาทส่วนปลายในแต่ละตำแหน่งถูกกดทับอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพของตนเอง จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.tfac.or.th/Article/Detail/129937
ในรูป PDF >>http://www.tfac.or.th/upload/9414/FaJxDVChn8.pdf

บัญชีและภาษีอากร

📣📣📣
ผู้ที่เคยทำประกันชีวิตไว้ (ทุกบริษัทประกัน)
แล้วไม่ไปขอรับเงินที่บริษัท จนเวลาล่วงพ้น10ปี
บริษัทประกันชีวิต ต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต
เรียกเงินนี้ว่า เงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ
ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์ มีกว่า9 แสนราย เงินรวมกว่า 1,200 ล้านบาท
จึงขอให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินคืน

โดยตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ 👇🏻👇🏻👇🏻
https://lifeif.appspot.com/enquiry​

#รับสรุปกรมธรรม์ให้ฟรีจ้า

จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม

#อากรสแตมป์ กลับมาเติมความรู้กันต่อครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

คุณ Pompam Nuch (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:30 น.)
ขอสอบถามอาจารย์ค่ะ
กรณีขายสินค้า (ซื้อมาขายไป) ผ่าน lazada โดยทาง Lazada เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัวสินค้าอยู่กับทางผู้ขาย ทาง Lazada จะแจ้งมาว่า มีคนสั่งซื้อสินค้า แล้วจะให้ทางkerry มารับสินค้ากับทางผู้ขาย ซึ่งทาง Lazada จะเป็นผู้เก็บเงินไว้ก่อน แล้วหักค่านายหน้าจึงจะโอนเงินมาให้ผู้ขาย ถามการบันทึกบัญชี
1. Dr ลูกหนี้ ก xx Cr รายได้ xx (เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า lazada online)
2. Dr. นายหน้าlazada xx (บัญชีนี้ถูกต้องมั๊ยค่ะ) Dr ค่านายหน้า xx Dr ค่าขนส่ง xx Cr ลูกหนี้ ก xx (กรญี Lazada รับเงินแทนบริษัทฯ ก่อน เมื่อส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อโดย kerry)
3. Dr ธนาคาร xx Cr นายหน้า lazada xx (Lazadaโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ )

สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
กรณีขายสินค้า (ซื้อมาขายไป) ผ่าน lazada โดยทาง Lazada เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยตัวสินค้าอยู่กับทางผู้ขาย ทาง Lazada จะแจ้งมาว่า มีคนสั่งซื้อสินค้า แล้วจะให้ทางkerry มารับสินค้ากับทางผู้ขาย ซึ่งทาง Lazada จะเป็นผู้เก็บเงินไว้ก่อน แล้วหักค่านายหน้าจึงจะโอนเงินมาให้ผู้ขาย เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี
1. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada online และส่งมอบสินค้าให้แก่ Kerry ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้ ก ..................###
....เครดิต รายได้ .........................###
2. เมื่อแจ้งการรับชำระค่าสินค้า และหักค่านายหน้า รายการโอนเงินส่วนเที่เหลือเข้าบัญชีของบริษัทฯ ให้บันทึกรายการบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร ........###
........ค่านายหน้า...............###
........ค่าใช้จ่ายในการข่าย...###
....เครดิต ลูกหนี้.........................###
….ในกรณีนี้ Lazada ต้องออกหลักฐานใบกำกับภาษีค่านายหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ของค่านายหน้า โดยบริษัทฯ ต้องออกหลักฐานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายส่งไปให้แก่ Lazada เพื่อเรียกเก็บค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจาก Lazada ต่อไป
เดบิต ลูกหนี้ Lazada ……….###
….เครดิต ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ...###

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

สรุปการใช้สิทธิภาษีซื้อของแต่ละชนิดเอกสาร
.
โพสก่อนหน้านี้มีคนถามมาว่าใบเสร็จ ภ.พ.36 จะต้องนำไปใช้สิทธิภาษีซื้อเมื่อไหร่ และสามารถใช้สิทธิภาษีซื้อย้อนหลัง 6 เดือนได้หรือไม่
.
วันนี้เลยสรุปการใช้สิทธิภาษีซื้อของแต่ละชนิดเอกสารมาให้เลยครับ 😊

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) หายทำอย่างไร
.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 62) เรื่องกำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในข้อ 2 ระบุไว้ดังนี้ “ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทนในกรณีที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วแต่ชำรุด สูญหาย โดยการออกใบแทนให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของเอกสารซึ่งผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วย”
.
สรุปกฎหมายให้ผู้ที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องเก็บสำเนาคู่ฉบับเอาไว้ และเมื่อผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) สูยหาย ก็สามารถขอให้ผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายช่วยออก ”ใบแทน” ให้โดยการถ่ายสำเนาจากคู่ฉบับที่เก็บเอาไว้ เขียนข้อความว่า “ใบแทน” จากนั้นลงลายมือชื่อรับรอง

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

prachachat.net

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว! ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท "จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว"ในประเทศ

prachachat.net วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการย...

บัญชีคลับ

เคลียร์ชัดกับประเด็นเช่าโกดังเก็บสินค้าต้องจดทะเบียนสาขาหรือไม่ ที่มีผู้ประกอบการถามเข้ามากันเยอะ
.
ปล. ขนาดโกดังเก็บสินค้ายังต้องจดเพิ่มสาขาดังนั้น คำถามต่อเนื่องเช่นเปิดหน้าร้านขายของเพิ่ม, มีสำนักงานหลายแห่ง พวกนี้ไม่ต้องถามแล้วนะครับจดเพิ่มสาขาหมด

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

อย่าลืมจัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้น
.
บริษัทใดไม่จัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้น หรือทำใบหุ้นโดยไม่มีกรรมการลงลายมือชื่อ หรือไม่มีข้อความครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
.
เมื่อมอบใบหุ้นนั้น จะเรียกค่าธรรมเนียมก็ได้ สุดแต่กรรมการจะกำหนด แต่มิให้เกิน 10 บาท 😅😅😅 (แนะนำไม่ต้องเก็บดีกว่าไม่เหนื่อยบันทึกบัญชี)
.
บริษัทใดไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจดูตามที่ร้องขอ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 😱😱😱 (น่าจะโดนปรับกันทั้งประเทศ)
.
หน้าตาของสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น >> https://bit.ly/3e3xtUP

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบ Disclosure Form ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แล้วตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=advice หรือ
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6c39hxjgjDs&feature=youtu.be

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


95/234 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายเล่าความ ทนายเล่าความ
2 หมู่บ้านเสรี8 ซอย11 ถนนพระรามเก้า62 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
Bangkok, 10250

รับปรึกษากฎหมาย ฟรี!!! โดยทนายเสกสรร อนันต์บุญญทรัพย์ โทร.084-0303936, 02-1961964-9

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Bangkok, 10210

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ

Silk Legal Silk Legal
RSU Tower, Unit 805 571 Sukhumvit Road Soi 31 Klong Tan Nua, Watthana
Bangkok, 10110

Silk Legal is an international law firm based in Bangkok, Thailand. We are dedicate to exceptional client service.

Embassy-inThailand.com Embassy-inThailand.com
Embassy District
Bangkok, 1105

Embassies in Thailand and Thai Embassies abroad

תל אביב - בנגקוק - מלונות,טיסות פנימיות,טיולים ואטרקציות בתאילנד תל אביב - בנגקוק - מלונות,טיסות פנימיות,טיולים ואטרקציות בתאילנד
Khosan
Bangkok, 10200

תל אביב - בנגקוק, נותנת לכם מגוון שירותים כגון : טיסות פנימיות , מלונות, טיולים ואטרקציות בתאילנד במחירים הזולים ביותר !

ตำรวจนนท์ ตำรวจนนท์
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
Bangkok, 11000

ตำรวจนนท์ ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความยินดียิ่ง

TSL & Associates Co., Ltd. TSL & Associates Co., Ltd.
130-132 Sindhorn Building, 2nd Flr. Tower 1
Bangkok, 10330

TSL & Associate (Thailand) has been providing legal and business services in Thailand for over 15 years, with two main offices in Bangkok. TSL offers a wide range of services for both foreigners and Thais.

ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง ป้าแป๊ดอาหารตามสั่ง วังหลัง
วังหลังซอย 1 กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10700

อาหารตามสั่งเปิด วันจันทร์-เสาร์ เวลา8.30-16.00 หยุดวันอาทิตย์

ทนายความคดีหน่วงเหนี่ยว กักขัง Detain or Confines ทนายความคดีหน่วงเหนี่ยว กักขัง Detain or Confines
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ในคดีความผิดเกี่ยวกับหน่วงเหนี่ยว กักขัง

HD ชมภาพยนตร์ออนไลน์'' ค้นพบหนังใหม่ HD ชมภาพยนตร์ออนไลน์'' ค้นพบหนังใหม่
Thailand
Bangkok, 21000

ชมภาพยนตร์ออนไลน์'' ค้นพบหนังใหม่ http://movieofland.blogspot.com/2013/06/hd-fright-night.html