ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาลัย ราชภัฎพระนคร
PNRU Animation
PNRU Animation
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, Bang Khen
เทคโนโลยีอุตสาหการ ม.ราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอุตสาหการ ม.ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220, Bang Khen
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Phranakhon International College
Phranakhon International College
Phranakhon Rajabhat University
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 Changwattana Road
Phranakhon Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Phranakhon Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วงเวียนหลักสี่ บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 42 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
PNRU สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
PNRU สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
PNRU สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ, Bang Khen
PRUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
PRUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10220
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University
มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University
เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
north pattaya

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สะพานใหม่

กทม. เปิดสอบราชการครั้งที่ 1/2563 หลายตำแหน่งเลยครับ เปิดรับ 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 https://www.saphanmai.com/jobbangkokgov/

รถไฟฟ้าบีทีเอส

🎊ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหางาน รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่สถานีจำนวนมาก"🎊

📌สแกน QR Code สมัครได้เลย

📌สมัครงานออนไลน์ คลิก👇🏻
http://bit.ly/37FMRU3

📌สวัสดิการพนักงาน คลิก 👇🏻
http://bit.ly/37FMRU3

📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2617 7300 ต่อ 1925, 1927, 1939-1944

♥️แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับ

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣📣📣ขอเชิญชวน..ร่วมบริจาค ของขวัญวันเด็ก 🏐🏀⚽️🧸🎯📒📔🚲💰 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อคณะทีมงานจะนำไปจัดกิจกรรมดังกล่าว..ต่อไป วันนี้สามารถนำมาบริจาคได้ที่บริเวณใต้อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

www.iwoffice.com

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

..........IW Serviced Office ประกอบธุรกิจด้านการบริการและให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูป มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Customer Services Executive) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

..........1. เพศ : หญิง หรือ ชาย

..........2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาการบริหารการโรงแรม / การท่องเที่ยว / การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

..........3. มีคะแนนเฉลี่ย G.P.A. 3.00 หรือมากกว่า

..........4. มีใจรักและทัศนคติที่ดีต่อการบริการ สุภาพเรียบร้อย Good Attitude, Good Personality and Well Grooming

..........5. มีความรับผิดชอบ

..........6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ระยะเวลาในการฝึกงาน : ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางสถาบันกำหนด

วันเวลาฝึกงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ : ค่าเบี้ยเลี้ยงตามที่บริษัทกำหนด (คิดตามวันที่มาฝึกงานจริง) และหนังสือรับรองการฝึกงาน

..........ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรีภรณ์ (โทร 02-684-6888) หรือ คุณอรรฆมาศ (โทร 02-666-4999)
https://iwoffice.com/home/

iwoffice.com

Style Coaching By Above Studio

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์

..........บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ในนาม Above Studio) ประกอบธุรกิจด้านการจัดอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงผลิตสื่อทุกประเภททั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์

..........นักศึกษาที่มาฝึกงานจะได้รับการฝึกทักษะทั้งในด้านความคิด การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติงานจริง การติดต่อประสานงาน การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ การตัดต่อ การทำกราฟฟิค ซึ่งบริษัทยินดีให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

..........สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณชณันวัชร์ โทร. 082-564-9525 หรือ Email: [email protected] หรือ FB: Style coaching by Above Studio (https://www.facebook.com/AaKc.Elite/)
------------------------------------------------------------
ที่ตั้ง: บริษัท อีลิท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เลขที่ 596/1 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เราคือสตูดิโอที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเอง

vannessplus.com

VANNESS PLUS CONSULTING COMPANY LIMITED

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านทรัพยากรมนุษย์

..........บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

..........1. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาทรัพยากรบุคคล ในหลักสูตรนานาชาติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

..........2. มีความสนใจด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

..........3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนในองค์กรและนอกองค์กร

..........4. มีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

..........5. มีทัศนคติที่ดี, มีใจบริการ, มีการจัดระเบียบที่ดี, มีความน่าเชื่อถือสูง, ทำงานเป็นทีม, มีวินัยในตัวเอง

..........6. มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันและรักษาความยืดหยุ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและการมอบหมาย

..........7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ, มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารได้ดี

..........8. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office; Word, Excel, PowerPoint

..........ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือโทร 084-922-3468
-----------------------------------------------------------
ที่ตั้ง: บริษัท แวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.vannessplus.com/

vannessplus.com A great opportunities for companies and candidates to achieve your goals with our services in providing a highly skills and experienced professionals to your company.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

"๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ" เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอขอบคุณกองบรรณาธิการอีจัน ที่ยินดีให้โอกาสนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนะคร ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานครั้งนี้ 😊

กองบรรณาธิการอีจัน สดชื่นนน !
มีน้องๆ มาเรียนรู้ มาฝึก มาช่วยกัน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวม 5 คน นี่เพิ่งล็อตแรกของปีการศึกษานี้เท่านั้น ขอให้สนุก มีความสุขกันนะคะ น้องงงงงงงงงงง !!

อย่าลืมกดติดดาว ⭐️ เพจด้วยนะ
จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา
.................................................
ติดตามข่าวอื่นๆ ได้ใน www.ejan.co

📌อีจันอินบ็อกซ์ เรื่องสุข ทุกข์ ร้องเรียน คลิกที่ลิงค์นี้ http://nav.cx/h9ppIoQ

📌อีจันตลาดเเตก ซื้อ-ขายสินค้ากับเรา
คลิกที่ลิงค์นี้ http://nav.cx/dKVukwO

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนคร

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

..........บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานร่วมงานกับเครือเบทาโกรหลายตำแหน่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่แจ้งไว้ในภาพค่ะ
------------------------------------------------------------

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงแจ้งประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
เอกสารแนบ :https://www.pnru.ac.th/upload-files/content/New/002900100062-1.pdf

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร

📣📣งานแนะแนวเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เปิดรับสมัคร..นักศึกษาหารายได้พิเศษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พ.ย. 62
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์
ได้ที่ https://bit.ly/35C6BHX

** ประชุมชี้แจง/สัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.30 น. ที่ห้องงานแนะแนวเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4 **
-----------------------------
นักศึกษาท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้วไม่มาประชุม/สัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์

[10/14/19]   ต้องการนักศึกษาอยู่ประจำบูธในงานบ้านและสวนที่เมืองทองธานี (18-27 ต.ค.62) มีค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท สนใจทัก inbox มานะคะ

⚠️ปิดรับแล้วค่ะ⚠️

ประชาสัมพันธ์...รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

..........บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด่วนจำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

..........1. สามารถฝึกงานได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

..........2. สามารฝึกงานที่ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ สำนักงานย่อย สุวรรณภูมิได้ (มีรถตู้รับส่งฟรีจากสำนักงานใหญ่ดอนเมืองไปยังสำนักงานย่อยสุวรรณภูมิ)

..........3. มีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท

..........4. ผู้ที่สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมายัง [email protected] หรือติดต่อ คุณพรนับพัน 028348995 / 0827074725

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Institute of Human Security, Development and Peace Studies Institute of Human Security, Development and Peace Studies
38 Petchkasem Road
Bangkok, 10160

The Master Program in Human Security, Development and Peace Studies

IYF SWU IYF SWU
Srinakarinwirot University
Bangkok, 10240

IYF SWU

CS Festival CS Festival
Vincent Mary School Of Science And Technology
Bangkok, 10240

มหกรรมสำหรับมัธยมปลาย โดยภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ (ABAC) เร็วๆนี้ กดไลค์รอไว้เลย!

SSRU TomCute SSRU TomCute
Bangkok, 10300

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อาณาจักรทอม น่ารัก แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

FIBO FIBO
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok, 10140

FIBO สถาบันวิจัย บริการวิชาการและการศึกษาระดับโลกด้านวิทยาการหุ่นยนต์

Environmental engineering Asia - EEA Environmental engineering Asia - EEA
San Apartment
Bangkok, 10520

Feeld specialist, in environmental engineering, appraisers and construction management. Our key goal is easy and floating communications between all time!

Modern Materials Research Group Modern Materials Research Group
Department Of Physics, Faculty Of Science, Mahidol University
Bangkok, 10400

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
Bangkok, 10530

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Rd., Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140 , Thailand
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการบางนา
22 ถนนบางนา-ตราด 1 บางนา บางนา
Bangkok, 10260

วิทยาลัยพณิชยการบางนา 02-3612902 , 02-3612918 , 02-3612990 www.bncc.ac.th

Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital
50 Phahonyothin Rd., Faculty Of Veterinary
Bangkok, 10900

Reference Animal Hospital in Thailand