Vacio Insider Travel

Vacio Insider Travel

ความคิดเห็น

Thank you so much Oye Nania. We had a great time with you. The coolest, kindest and very nice tour guide. #BkkThailand #Travel2019
Thank you for this photo. 📷 Oye Nania

─ Experience Insider Thailand ─ Join our tour,Vacio guide will give you a truely Insider’s travel xperience in Thailand.

เปิดเหมือนปกติ

Vacio Insider Travel

Tham Chiang Dao is a giant cave with beautiful stalagmite and the stalactite inside that form spontaneously. Tham Chiang Dao is an attractive cave in Chiang Mai. It is located at the foothills of Doi Luang Chiang Dao in Chiang Dao district. There is a historic site that a lot of people admire. This may be because of the astonishing stories about the past which has been told for many generations!⛰
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Cave #Chiangdao #Chiangmai

Fried Liang Leave with Egg (Bai Liang Phad Khai) Liang Leave found in the south of Thailand in Chumphon, Ranong, Prachuap province. South people know this vegetable well. It has vitamin B2, calcium and protein, etc. Some eat together with Thai rice noodle!👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytour #Bkk

Father's day! King Bhumipol Adulyadej was born on December 5, and this day is now celebrated as Father’s Day across Thailand. Thai people may give a dok Buddha ruksa (also known as a canna flower) to their fathers and grandfathers on this day. Many people also wear yellow, which is the king’s color. This day is also celebrated as National Day. The reverence in which the people of Thailand hold their king cannot be overestimated.🌼
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Show #Onedaytour #Bkk #Fathersday

Gai Tod Hatyai Southern Style Fried Chicken Thai food is probably better known as my Hatyai inspired Thai style deep fried chicken. This is one Thai food that you cannot miss eating when you are in Thailand! 🍗
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Ticket #Onedaytour

To easily discover Thai food, Khao gaeng is the one! Khao-gaeng shops are Thai cultural melting pots, where yummy menus are collected, when many shops are serving regional menus, best known one is Southern recipe (Khao gaeng Pak-tai). Thai curry with rice is not only found in Bangkok, where bustling lifestyle drives its people to spend more time at work or outsides their homes, but Khao gaeng is everywhere in Thailand!👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Ticket #Onedaytrou

Bang Phli Temple & Floating Market. It features the longest reclining Buddha in Thailand, one of the three most-revered Buddha images the Luang Pho Tho, and an old covered market along the canal which is fascinating. Just 30 minutes from BKK airport. Vacio's #carrental is still available for you guys, let's go!👍🏻
.
www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Show #Hotel #Bkk #airport

Do you know Mo Hom??
Mo Hom is the traditional indigo dyeing process of the people in Phrea province, North Thailand. The creative community of Ban Thung Hong is a small village where local artisans are renowned for their textile technique and line the streets with their inventive indigo designs.
The term Mo Hom literally translates to Mo meaning pot and Hom which is the name of the indigo plant growing local to the landscape. Mo Hom is more than just a dying process, it is known as the pride of Phrea and is the signature style of labours to that area.
.
Car rental, Flight, Hotel 👉🏻 website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Carrental #Bkk

Khao Kheow Open Zoo is a large zoo with 8,000 animals of more than 300 species. Covering the area of 5,000 rai in Khao Kheow - Khao Chompu Wildlife Sanctuary in Chonburi, the zoo is the biggest tiger center in Asia Pacific region.
Khao Kheow Open Zoo's Highlights such as Animal Show, Big-sized Bird Cage, Eld's Deer Zoo, Elephant Trekking, Night Safari
And Wild Cats Park!🐅
.
🎉 Special prices from Vacio 👉🏻 www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Zoo #openzoo #Khaokeow #Chonburi #Bangkok

Klauy Tak is one of the products from bananas. In the past, villagers preserve bananas by peeling and drying the banana in sunlight. The word kluay tak is probably derived from Thai word klauy tak hang, meaning "sun-dried banana". In Bang Kra Tum district, Kruy tak is fragrant, sweet and the texture is soft. It is also popular overseas, For instance, Banana-society, the popular sun-dried banana brand exports the product to many countries in Asia!👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytour

This is a healthy recipe for all, and ladies don’t miss it out. Spicy Fried Mackerel (Miang Pla Too). With nippy flavors of the dish, plenty of vitamins from vegetables and low calories as well. You’re definitely not fat! Just try it!🐟
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #Bkk

Ao Nang is Krabi's vibrant tourist centre. It has the relaxed atmosphere of a small town, the beauty of a beach resort, the modern comforts of home, and the friendliness that sets Thailand apart. The town itself is small, a 30-minute stroll takes you from one end to the other. Given that floating buildings are impractical and sheer cliffs don't readily lend themselves to development, this paradise won't be paved over anytime soon. By road, Ao Nang is 20 minutes from Krabi Town and Klong Muang Beach and a minute or two to Noppharat Thara Beach. Via the sea, Railay's beaches including Ton Sai and a grab bag of small, intimate islands are nearby. Pick a direction and give your waterborne taxi 30 minutes. A watery world of adventure waits! 🏝️ #Vaciobangkok
If you looking for hotel at Ao Nang beach, please click www.vaciosuite.com

Do you know Khon Kaen province?
Here is Ton Tan Market in Khon kaen! Ton Tan market is a community mall that has the combinations of a mall and a market. With its chilled and relaxed atmosphere, you can stroll aimlessly around the market while shopping for those unique local souvenirs. Ton tan might not be a traditional style marketplace, but it is a perfect place for you to just visit and kill some time. The market is open every night from 12am to 12pm and 4pm to 12 am, while the mall is open during the day!!
.
website: www.vaciosuite.com
#Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #Konkaen

Pad Pak Bung Fai Daeng (Red Hot Stir-fried Water Spinach)This dish is an absolute favourite in our household.The water spinach gets a salty, tangy,savory touch from the brown bean sauce,and a spicy kick from the bird eye chilies.It also is fast to make and very healthy to boot!🥗
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Ticket #Onedaytrip #Bkk

The Lamphun Lamyai Festival is an annual event that takes place in the town Lamphun, capital of the province of the same name. This festival is also known as the Longan Fair or festival Lamyai is the Thai name for longan. Lamphun is the center of a large area of lamyai orchards. Thailand is one the main longan producing countries in Southeast Asia.
The festival is the celebration of the lamyai harvest that takes place at the end of July and the beginning of August. It’s a great time of the year to be in Lamphun province. The trees are full of lamyai and there is a lot of activity everywhere. People are harvesting the trees and the lamyai drying places work at full capacity!
.
website: www.vaciosuite.com
Cr: https://www.chiangmai-alacarte.com/lamphun-lamyai-festival/
#Vacio #Tour #Hotel #Thaifest #Onedaytour

MahaNakhon is a mixed-use skyscraper in Sathon central business district of Bangkok, Thailand. It opened in December 2016. It features the unconventional appearance of a glass curtain walled square tower with a cuboid-surfaced spiral cut into the side of the building. It was recognized as the tallest building in Thailand on 4 May 2016!🌇
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #Bkk

Nam Prik Maeng Da It is a medium spicy chili sauce that incorporates giant water beetles as the main ingredient.Nam Prik Maeng Da is a popular Thai chili dip with a strong exotic aroma. It is best served with fish, as well as with steamed or fresh vegetables!🥒
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #Bkk

Mee grob is Pad Thai’s distant cousin, the ingredients are similar, but the balance is more toward the sweet, sour and crunchy, with a hint of citrus. There are two ways you can have mee grob, as a snack or as a part of the meal. As a snack, mee grob is served is with bean sprouts, Chinese chives and pennywort, sprinkled with fried beaten egg and pickled garlic!🍝
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Ticket #Show #Hotel #Bkk

One of Bangkok's newest museums,the Rattanakosin Exhibition Hall recounts the rich history of Bangkok's royal city, referred to locally as Rattanakosin Island. This new generation museum is targeted mostly at Thais, and uses an impressive array of technological tricks to lure in the locals, who have something of an extreme disdain for museums. Although it aims to attract Thais, the museum will still be of interest to western visitors!👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #onedaytrip #Bkk

Khao nueng is a staple food for Lanna people. It is glutinous rice grains soaked to soften them 2-3 hours or overnight and then steamed until well cooked to be eaten with all kinds of food 3 meals a day. It can be kept warm all day if put in a thermos bucket lined with a piece of white cloth👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Show #Hotel #Tour #Oedaytour #Bkk

The Sunday Market (or Walking Street) is a large market located right in the centre of the old walled city area of Chiang Mai. Starting at the Tha Phae Gate at one end the Sunday Market extends for roughly 1km down the full length of Ratchadamnoen Road. You can go to the Market every Sunday from 4pm till midnight. Ratchadamnoen Road is always closed to traffic while the Sunday Market is open. This allows shoppers to browse the goods on display, bargain with vendors for a good price and wander freely all around without watching over their shoulder for a motor bike zipping past!!
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #BKK

Moo Dad Deaw (หมูแดดเดียว) is sun dried pork, or what can basically be called Thai pork jerky... Along the Bangkok street food haven of Petchaburi Soi 5 is a man who sells moo dad deaw (หมูแดดเดียว), a Thai street meat that any carnivore will appreciate. His cart looks like it’s been rolled straight out of the slaughterhouse and onto the streets of Bangkok – loaded with hanging slivers of pork!
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #show #Inedaytrip

Chao Phraya River, also called Maenam, principal river of Thailand. It flows south through the nation’s fertile central plain to the Gulf of Thailand. Thailand’s capitals, past and present, have all been situated on its banks or those of its tributaries and distributaries, as are many other cities.
The Chao Phraya constitutes a valuable waterway for the transport of the nation’s traditional exports of teak and rice south to Bangkok, though less bulky commodities are now moved overland by road or rail. For centuries the Thai have made use of the Chao Phraya, and particularly its canal (khlong) system, for drainage, recreation, and fishing and as a source of water.
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Chaopraya #Tour #Show #Bkk

Kuaitiao Sukhothai (Sukhothai rice noodles) a style of rice noodle soup served in Thailand, ground peanut are the main ingredients. The taste is based on sweet mellow and smell of lime, dressing with fish sauce and ground chili. Kuaytiaw sukhothai is popular served two types, dry or with soup.
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytrip #Bkk

'Gao Lao Moo Krob' means Crispy Pork Belly Noodle Soup without the Noodles !!!
In Thailand, if you go to noodle shop and hear someone ordering 'Gao Lao' ... it means noodle soup without the noodles ... it is a perfectly good option for eating noodle since it's broth and the other items, just no noodles! 🥘
.
website: www.vaciosuite.com
#vacio #gaolaomoo #Tour #Show #Hotel

A dish of mackerel boiled in coconut milk with lotus stems (ต้มกะทิสายบัวปลาทู tom kati sai bua pla too).🐟
.
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Food #Onedaytrip

Mackerel Chilli Paste or Nam Prik Plah Tu is one of the popular menu which be a favorite dish of many people. Spicy flavors that combine well with Mackerel meat.Just eat with fresh vegetables or blanched vegetable.🐟.
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Room #Show #Onedaytour

Red Curry with Roasted Duck is popular on Thai restaurant menus especially in the West. It is not the kind of dish that Thai people would usually make at home but is a good choice for a special occasion such as a dinner party. If you wish to make your own curry paste for this dish, you can always use a ready-made curry paste!
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytour

Khao Kho is a district of Phetchabun province that is located in the north of Phetchabun. There are many mountains in the area and the weather is cool all year. This place is very popular as a vacation spot. 👍🏻
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytour
Cr: https://www.facebook.com/thetrippacker/

Wat Phra Kaew or the Temple of the Emerald Buddha (officially known as Wat Phra Sri Rattana Satsadaram) is regarded as the most important Buddhist temple in Thailand. Located in the historic centre of Bangkok, within the grounds of the Grand Palace, it enshrines Phra Kaew Morakot (the Emerald Buddha), the highly revered Buddha image meticulously carved from a single block of jade. The Emerald Buddha (Phra Putta Maha Mani Ratana Patimakorn) is a Buddha image in the meditating position in the style of the Lanna school of the north, dating from the 15th century AD.🕍
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Show #Onedaytour #Grandpalace #Emeraldbuddha #Bangkok

Gaang hang-lair is Burmese in origin (hang is a corruption of the Burmese hin, meaning curry), this curry, which unites fatty pork belly, a mild spice mixture, and fresh ginger and garlic, is a regular at festivals and ceremonies and restaurants in northern Thailand.
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Localtour #Bkk

Roundup is an event committed to promoting tourism and preservation of the local way of life between humans and elephants. It takes place in Surin province Isan, Thailand specifically at Si Narong Stadium, which is the world’s largest domestic elephant village. This event has 20 decorated floats with food the elephants. 300 domesticated elephants will parade for the food and have a feast of a lifetime. There are also cultural performances, entertaining shows and food for all people to enjoy.🐘
.
website : www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Surin #Elephnat #Thailand

Tod Man Khao Pod is a variation on the popular tod man plaa, or ‘fish cakes’ which are so common here in Thailand. This version uses corn kernels instead of fish, and is quite easy to make. Serve it with Slightly Pickled Cucumber Salad👍🏻🍘
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Onedaytour #Bkk

This Thai recipe for stir-fried crab in curry sauce, Boo Paht Pong Karee, is unique in Thai cuisine, as it is prepared with dry curry powder and sometimes fresh milk. Normally, Thai curries are prepared with a curry paste of fresh spices and coconut milk. Almost every recipe for this classic Thai dish adds oyster sauce, nam prik pao, white pepper, egg, fresh chilies and Chinese celery! 🦀
.
website: www.vaciosuite.com
#Vacio #Tour #Hotel #Show #Room #Bangkok

Welcome to Surin! #Surin #Elephant #Festival #Vacio #Tour #TH

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๐

- งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง จำนวนกว่า ๒๕๐ เชือก ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

- งานแสดงช้าง ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

Amazing Surin’s Elephant Round-up 2017
8 - 19 November 2560

Welcome & Elephant feeding Party on 17 November 2017 at the area of moment of Phraya Surin Phakdi Sri Narang Chang Wang

Surin Elephant Round-up 2017 on 18-19 November 2017 8:30 am. at Surin Elephant Show Stadium

ติดต่อจองบัตรและซื้อบัตรได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-512039

Experience Insider Thailand

Join our tour,Vacio guide will give you a truely Insider’s travel xperience in Thailand.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


160 Sukhumvit 16 Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 10110
Bangkok
10110
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
See Sand Travel Co., Ltd See Sand Travel Co., Ltd
99/50 Casa Ville Sukhapiban 5 Road, Or-Ngen, Saimai
Bangkok, 10220

ซีแซนด์ทราเวล ทัวร์ต่างประเทศ และตั๋วเครื่องบินราคาถูก Tel: 065-149-5629, 086-426-5426 Tel: 02-101-4564 See Sand Travel.....Let's go together!!!

ทัวร์ม่อนทูเล By TKT Ecotour ทัวร์ม่อนทูเล By TKT Ecotour
1031 / 7 Phaholyothin Road Samsen Nai
Bangkok, 10400

รับจัดทัวร์เดินป่า ม่อนทูเล ดอยสวย วิวงาม จ.ตาก โดย ทีเคที อีโคทัวร์

Song Sao Pa Ploen สองสาวพาเพลิน Song Sao Pa Ploen สองสาวพาเพลิน
299/77 Moo Ban Vista Park, Vibhavadhi Rangsit Road, Laksi,Talad Bangkhen
Bangkok, 10210

Spice up your life with travel !! เติมสีสันให้ชีวิตของคุณด้วยการท่องเที่ยว

ตัวกลม พาเที่ยว ตัวกลม พาเที่ยว
ประวิทย์และเพื่อน 16
Bangkok, 10260

ติดตามกันได้ แพ็คกระเป๋าเดินทาง _ _ _ จะกิน จะเที่ยว จะช๊อป ~ Eat Travel Shop Anytime, Anywhere, Anyplace Thanks for sharing ^^

Tumrai Taina ทำไร่ไถนา Tumrai Taina ทำไร่ไถนา
63/24 Soi Withunchat
Bangkok, 10530

"Tum Rai Tai Na" is sufficient farm who practice the agriculture theory by King Bhumibol and we providing the great day trip farm experiences to traveller

Mylifeisofficial Mylifeisofficial
58/5 ซ. เสนานิเวศ 112 หมู่บ้านเสนานิเวศ โครงการ 1 ถ.เสนานิคม แขวง/เขต ลาดพร้าว
Bangkok, 10230

My Life Is Official ผู้จัดงานอีเว้นท์และร้าน Life Style การเดินทางและอุปกรณ์ต่างๆ

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เซิ่นเจิ้น ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก ราคาประหยัด เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เซิ่นเจิ้น ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก ราคาประหยัด
468/14-15 ซอยลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
Bangkok, 10200

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เทียวเซิ่นเจิ้น ราคาถูก ราคาประหยัด

Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd. Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.
111/75 หมู่ 6 โพธิ์แก้วแยก 17 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
Bangkok, 10240

ท่องเที่ยวรอบโลกไปกับเรา ทัวร์ราคาประหยัด ใครๆก็เที่ยวได้

Tour Took Tour World Tour Took Tour World
ทางหลวง ชนบท ปท. 3004
Bangkok, 12130

แพคเกจทัวร์ราคาพิเศษทุกเส้นทาง/แพคเกจเที่ยวทั่วโลก Tel: 089-163-9464 Line: @tourtouktourworld Line: https://line.me/ti/p/Hs8Y-F7Z4R

เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รามคำแหง 39
Bangkok, 10310

รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาและดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามงบประมาณ

ASIAN-BESTHOTELS ASIAN-BESTHOTELS
121 Udomsuk 51 Alley, Bang Chak
Bangkok, 10260

For the Best #Hotels and #Resorts in: Cambodia, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, ... We help you with your bookings

I Love my Maldives I Love my Maldives
1275-1276, Level 12, ZEN @ ZEN World Tower, Pathum Wan District
Bangkok, 10330

We provide the best and exclusive package deals to maldives. We guarantee the best prices!