รับทำคดีเกี่ยวกับกรมศุลกากร

รับทำคดีเกี่ยวกับกรมศุลกากร

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Legal counsel & Lawyer
Legal counsel & Lawyer
1 Sukhumvit 101 Pharkanong
สำนักงานทนายความ
สำนักงานทนายความ
สุขุมวิท 101
Maxwell visa
Maxwell visa
Pattaya 20150
บริษัท สำนักงานกฎหมาย ท็อปเท็นไทยลอว์เฟิร์ม จำกัด
บริษัท สำนักงานกฎหมาย ท็อปเท็นไทยลอว์เฟิร์ม จำกัด
Bang Na
V Studio by Vault82
V Studio by Vault82
56/1 Punnawithi 29, Sukhumvit 101, Bangjak, Phrakanong,
Bangkok Property Center
Bangkok Property Center
Sukhumvit 103, Udomsuk
A&L Corporation Co.,Ltd.
A&L Corporation Co.,Ltd.
33/2 Vachirathumsathit 8, Sukhumvit Rd., Bangna
Visa Service and Work Permit Service in Thailand
Visa Service and Work Permit Service in Thailand
22/34 Bangna-Trad Rd., Bangna
Quality  Consulting
Quality Consulting
121, Udomsuk 51 Alley, Bang Chak
เค น้ำแก้ว สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.
เค น้ำแก้ว สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.
63 ซ.อุดมสุข 51 (ระหว่าง ซ.ประวิทย์และเพื่อน 3-5) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
Green Passion by ตาชาย & ยายตุ๊ก 2009
Green Passion by ตาชาย & ยายตุ๊ก 2009
Green Passion 2009 45/1 Soi. Sukhumvit 89/1 Sukhumvit Rd. Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand
Lawyers for you
Lawyers for you
56-58 ซ.ประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว
Majoradvertising
Majoradvertising
32 Soi Supapong 1 Yak 6 , Srinakarin Rd., Nongbon, Pravet
บริษัท เวิลด์ซินดิเคท จำกัด
บริษัท เวิลด์ซินดิเคท จำกัด
700/42 Regent Srinakarin Tower, Srinakarin Rd., Suanluang
Bussaba Clothing
Bussaba Clothing
ตลาดนัดชิลล์วา Chillva market, Phuket

รับดำเนินการเกี่ยวกับคดีกรมศุลกากร(มีค่าปรับย้อนหลัง , ถูกจับสินค้ามีค่าปรับ , อื่นๆ) (ถูกหน่วยงาน สตอ. หรือ สสป. กรมศุลกากร ตรวจจับ) รับดำเนินการโดยมิต้องนำคดีขึ้นพิจารณาในชั้นศาล (ตามที่กฏหมายกำหนด) รับค่าจ้างหลังจากดำเนินงานเสร็จ

เปิดเหมือนปกติ

[10/29/20]   อธิบายเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ Form-E (ต่อจากตอนที่แล้ว)
ข้อ ๕ ช่องที่ ๗ ของ Form-E (จำนวนหีบห่อ ชนิดของและพิกัด)
ช้อ ๕.๑
คำถาม : ระบุชนิดของ ๑ รายการ รวมยอดและน้ำหนักไว้ในช่อง ๙ แต่สำแดงในใบขนฯ และ Invoice แยกชนิดของเป็นหลายรายการ หลายรุ่น หลายขนาด หลายราคา
คำตอบ : โดยปกติการระบุรายการใน Form-E ต้องระบุให้ตรงตามรายการที่ระบุใน Invoice อย่างไรก็ตามหากสินค้าเป็นประเภทเดียวกันและจัดเข้าประเภทพิกัดเดียวกัน เช่น ดินสอสีมีหลายสี เสื้อสีหลายขนาด สามารถผ่อนผันให้รวมรายการได้ในกรณีดังนี้
(ก) หากช่อง ๘ ใน Form-E ระบุเกณฑ์ “ WO ”หมายถึง Wholly Obtained ให้สามารถรวมรายการได้หากเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน อยู่ในพิกัดฯ เดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบได้ว่าสิค้าทั้งหมดแต่ละรายเป็นเกณฑ์ WO
(ข) หากช่อง ๘ ใน Form-E ระบุเกณฑ์ “ PSR ” ให้รวมรายการได้หากเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน อยู่ในพิกัดฯ เดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องสามารถตรวจสอบได้
(ค) หากช่อง ๘ ใน Form-E ระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น “……% ” และรวมรายการ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๕.๒
คำถาม : ระบุชนิดของหลายรายการตรงกับ Invoice แต่สำแดงในใบขนฯ รวมเป็นรายการเดียว (ทั้งกรณีพิกัดเดียวกันและพิกัดแตกต่างกัน)
คำตอบ : กรณีนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการตามพิธีการศุลกากร เพราะเป็นการสำแดงในใบขนสินค้า ไม่ใช่สำแดงใน Form-E
ข้อ ๕.๓
คำถาม : ระบุหน่วยของสินค้าไม่ตรงกับใบขนฯ และ Invoice เช่น สินค้าผ้าระบุหน่วยเป็นเมตรต่อม้วน แต่ในใบขนฯ ระบุเป็นหลา เป็นต้น
คำตอบ : สามารถผ่อนผันได้ หากการคำนวณกลับแล้วได้ปริมาณสินค้าเท่ากัน เช่น กรณีสินค้าผ้าระบุหน่วยใน Form-E เป็นเมตรต่อม้วน แต่ในใบขนฯ ระบุเป็นหลา ต้องคำนวณยืนยันให้ตรงกันเมื่อแปลงจำนวนหลาเป็นเมตรแล้ว ปริมาณเท่ากับที่ระบุใน Form-E หรือไม่ หากตรงกันก็ผ่อนผันให้ใช้ Form-E ได้
ข้อ ๕.๔
คำถาม : ระบุชื่อสินค้าไม่ตรงกับใบขนฯ เช่น ใน Form-E ระบุกว้างๆ เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ แต่ในใบขนฯ สำแดงเป็น ชักโครก – ฝาปิดโถส้วม (พิกัดเดียวกันหรือแตกต่างกันในหลักที่ ๕-๖)
คำตอบ : ต้องดูหลักเกณฑ์ข้อ ๕.๑ (ก) – (ค)
ข้อ ๕.๕
คำถาม : ระบุรุ่น และ/หรือ ยี่ห้อ (Brand name) ไม่ตรงกับใบขนฯ และหรือสินค้าที่ตรวจพบ
คำตอบ : ไม่ได้สิทธิ
ข้อ ๖ ช่อง ๙ ของ Form-E (น้ำหนัก ปริมาณ และราคา)
ข้อ ๖.๑
คำถาม : ระบุเงื่อนไขการซื้อขายไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ใน Form-E กำหนดให้เป็นราคา F.O.B. แต่ระบุเป็นราคา C.I.F.
คำตอบ : ไม่ได้ เพราะในช่อง ๙ ให้ระบุราคา F.O.B. เท่านั้น

หมายเหตุ : ยังมีต่อครับ
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

[10/24/20]   เกี่ยวกับ Form-E กับข้อสงสัยว่าขอใช้สิทธิได้หรือไม่ ? (อ้างอิงจากภายใต้ประกาศศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓)

ถาม : ช่องที่ ๒ ของ Form-E (ชื่อ ที่อยู่ของผู้นำเข้า) ระบุเฉพาะชื่อผู้นำเข้า โดยมิได้ระบุที่อยู่
ตอบ : ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และประเทศของผู้นำเข้า แต่หากผู้นำเข้าต้องการออกของ ต้องวางประกันให้เสร็จสิ้นแล้วส่งเรื่องให้ สกก. พิจารณาดำเนินการเพื่อส่ง Form – E กลับไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการออก Form-E

ถาม : ช่องที่ ๒ ไม่ระบุชื่อผู้นำเข้า แต่ระบุชื่อ Bank
ตอบ : หากระบุชื่อผู้นำเข้าเป็นธนาคาร ธนาคารต้องเป็นผู้นำสินค้าเข้า เนื่องจากความตกลงไม่ระบุให้โอนสิทธิแก่ผู้อื่นได้

ช่องที่ ๓ ของ Form-E (เส้นทางการขนส่ง) ต้องระบุวันเรือออก ชื่อยานพาหนะ และท่าที่นำเข้า
ถาม : ไม่ได้ระบุชื่อเรือ แต่ระบุเป็น BY SEA
ตอบ : ผ่อนผันได้ในกรณีที่ผู้นำเข้าได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผล เช่น ในขณะที่ผู้ส่งออกยื่นขอ Form-E ใน Invoice และหรือ B/L , Airway Bill ไม่ได้ระบุชื่อยานพาหนะ โดยมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานที่ออก Form-E หรือผู้ส่งออกเป็นต้น

ถาม : ระบุชื่อเรือ แต่ไม่ตรงกับที่สำแดงในใบขนฯและ B/L
ตอบ : โดยปกติชื่อเรือใน Form-E ต้องตรงกับที่สำแดงในใบขนฯและ B/L อย่างไรก็ตามอาจผ่อนผันได้ เช่น การ Transit หรือ Transhipment แต่หากเป็นกรณีที่เรือออกจากจีนมีชื่อตรงกับที่ระบุใน Form-E แต่ระหว่างทางต้องเปลี่ยนเรือเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ผู้นำเข้าต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่รับฟังได้กับท่าเรือที่นำเข้า

ช่องที่ ๔ ของ Form-E (เครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ)
ถาม : ระบุเป็น N/M แต่ในใบขนฯ ระบุเป็น SHIPPING MARK
ตอบ : หากใน Form-E , Invoice และ B/L ไม่สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ ผ่อนผันให้ใช้สิทธิภายใต้ ACFTA ได้

ถาม : ระบุเป็น SHIPPING MARK แต่ในใบขนฯ ระบุเป็น N/M
ตอบ : หากใน Form-E และ Invoice ไม่สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ แต่ B/L สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ กรณีนี้อาจผ่อนผันได้หากผู้นำเข้าได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ฟังได้แก่ท่าที่ที่นำเข้า เช่น ในความเป็นจริง Form-E, Invoice และ B/L ไม่สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ แต่ผู้นำเข้าให้ MARK ด้วยตนเองในขณะนำเข้า

ถาม : ระบุเป็น SHIPPING MARK แต่ไม่ตรงกับที่สำแดงในใบขนฯ
ตอบ : หากใน Form-E ไม่สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ แต่ Invoice สำแดงเครื่องหมาย เลขหมายหีบห่อ และหากผู้นำเข้าต้องการใช้สิทธิภายใต้ ACFTA ผู้นำเข้าต้องวางประกัน แล้วท่าหรือที่ที่นำเข้าต้องส่งเรื่องให้ สกก. เพื่อส่ง Form-E กลับไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการออก Form-E
หมายเหตุ : ยังมีต่อครับ
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

[10/23/20]   วันนี้ผู้เขียนได้นำประกาศฉบับหนึ่งที่ผู้นำเข้าอาจยังไม่ทราบ มาแจ้งให้ผู้นำเข้าทราบ เพื่อจะได้เข้าใจถึงการใช้สิทธิ Form-E ที่ถูกต้อง

ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากร ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง การตีความ " other quantity " ในช่องที่ ๙ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (Form-E)
ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านกฏถิ่นกำเนิดสินค้า ( ACJC-WGROO) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ.โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ ได้เห็นชอบการตีความว่า " other quantity " สามารถยืดหยุ่นและเข้าใจได้ว่า
" net weight " และให้ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศยอมรับการระบุไม่ว่าจะเป็น gross weight หรือ net weight ในช่องที่ ๙ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (Form-E)
สำนักพิกัดอัตราศุลกากร ขอแจ้งว่า กรณีในช่องที่ ๙ ของ Form-E ระบุน้ำหนักเป็น gross weight หรือ net weight สามารถนำมาใช้เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ได้

ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

[08/25/20]   วันนี้ผู้เขียนจะขอเขียนในประเด็นแบบแจ้งการประเมินอากร กรมศุลกากร
เมื่อผู้นำเข้าได้รับแบบแจ้งการประเมินเรียกเก็บอากรจากหน่วยงานของกรมศุลกากรแล้ว(กศก.114, กศก.115, แล้วแต่กรณี) ผู้นำเข้าก็จะต้องยื่นอุทธรณ์ตามแบบ(กศก. 171)ต่อหน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์ของกรมศุลกากร ซึ่งจะต้องอุทธรณ์เรื่องอากรที่นำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากผู้นำเข้ามิได้ยื่นอุทธรณ์เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยนั้น เป็นเหตุให้มีอำนาจฟ้องในส่วนนี้ได้หรือหรือไม่ ?
ผู้เขียนจึงขออธิบายดังนี้ (ตามประสบการณ์)
ผู้นำเข้า(โจทก์)มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นใบขนสินค้าตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดต่อพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมชำระอากรขาเข้าตามมาตรา ๘๓/๘
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งตามมาตรา ๗๙/๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) ฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกประเภท ได้แก่มูลค่าของสินค้านำเข้า โดยใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา ๗๗/๑(๑๙) ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ” และวรรคสาม “ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ได้แก่ราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำเข้าสินค้านั้นเข้าในราชอาณาจักร เว้นแต่....(ข) ในกรณีที่พนักงานศุลกากรได้ทำการประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสินค้าในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.” จากบทบัญญัติดังกล่าวมาแสดงว่า การคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าต้องอาศัยมูลค่าของสินค้าหรือราคาที่เจ้าพนักงานศุลกากรทำการประเมินเพื่อเป็นราคาสินค้า บวกด้วยอากรขาเข้า เมื่อการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีนี้สืบเนื่องจากข้อพิพาทในเรื่องอากรขาเข้าอันเป็นส่วนหนึ่งของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๙/๒ (๑) โดยตรง แม้ในคดีนี้ผู้นำเข้า(โจทก์)จะมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร ในประเด็นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และมิได้ฟ้องกรมสรรพกรเป็นจำเลยร่วมด้วยก็ตาม แต่เมื่อความรับผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของโจทก์ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินอากรขาเข้าซึ่งโจทก์ยื่นอุทธรณ์ไว้ต่อจำเลย(กรมศุลกากร)แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในประเด็นนี้

สรุป : การยื่นอุทธรณ์แบบแจ้งการประเมินค่าภาษีอากร(ยื่นตามแบบ กศก. 171)นั้น หากมิได้อุทธรณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วย ก็ไม่มีปัญหาและอุทธรณ์ได้ตามปกติ เนื่องจากถ้าอากรขาเข้าเป็น 0% ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะไม่มี เพราะฐานของการคำนวณค่าภาษีนั้นมิได้ขยายขึ้น จึงเป็นเหตุให้เป็นการยุติภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะสูงขึ้นอีก

ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

[07/20/20]   วันนี้ทางทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทางจะกล่าวถึงประเด็นโทษทางอาญา(ค่าปรับที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่)
กรณีนำสินค้าเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากรและสำแดงใบขนสินค้าพร้อมรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน แต่สินค้าที่นำเข้าจริงนั้นอาจมีเกินจากจำนวนที่สำแดงในใบขนสินค้า หรืออาจมีประเด็นอื่นๆ (ต้องพิจารณาจากเจตนา)
ตามฐานความผิด เช่น
กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์เป็นเหตุให้อากรเกินจากที่ต้องชำระ
ให้ผ่อนผันการปรับ
กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ เป็นเหตุให้อากรขาดไม่เกิน 5,000 บาท
ให้ผ่อนผันการปรับ
กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์แต่ไม่มีผลกระทบต่ออากร
ให้ผ่อนผันการปรับ
กรณีมีคำชี้แจงพอใจ หรือเมื่อข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฟังเป็นที่ยุติได้ว่าผู้กระทำความผิดไม่มีเจตนาจะฉ้ออากร
ให้ผ่อนผันการปรับ
หมายเหตุ : ในประเด็นข้อสุดท้ายนี้จะสู้ได้ยาก หากไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าผู้นำเข้ามิได้มิเจตนาจะฉ้ออากร
ซึ่งถ้าผู้นำเข้าพิสูจน์ได้ก็จะได้รับการผ่อนผันการปรับ(ชำระเฉพาะอากรที่ขาดให้ครบถ้วนเท่านั้น)
ในประเด็นข้อสุดท้ายนี้ ทางผู้เขียนจะได้หยิบยกบางส่วนของคำพิพากษาฎีกามาให้ผู้นำเข้าได้ทราบถึงหลักเจตนา
ข้อความบางส่วนของคำพิพากษาฎีกา : จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมตามที่กรมศุลกากรประเมินเพิ่มและได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเพิ่มเติมและกรมศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าให้จำเลยทั้งสองรับไป เอกสารต่างๆที่จำเลยทั้งสองแนบแสดงพร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าในครั้งแรกนั้น เป็นเอกสารที่ทางผู้ขายในต่างประเทศออกให้กับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงสำแดงในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าตามหลักฐานที่ทางผู้ขายส่งมาให้กับจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้เมื่อเปิดหีบห่อออกตรวจก็พบเห็นได้ชัดเจนว่ามีสินค้าเกินจากที่จำเลยทั้งสองสำแดงโดยจำเลยทั้งสองมิได้ปกปิดซุกซ่อนสินค้าแต่อย่างใด และเมื่อกรมศุลกากรประเมินค่าภาษีอากรเพิ่มสำหรับสินค้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเบี้ยปรับอีก 2 เท่า จำเลยทั้งสองก็ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมศุลกากร แสดงถึงความสุจริตใจของจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงไม่เสียภาษี เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น
พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ (ยกฟ้องกรมศุลกากร) (คำพิพากษาที่ 6925/2538)

จากข้อความบางส่วนที่ทางทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทางได้หยิบยกมาเพื่อเป็นการประกอบเป็นองค์ความรู้ถึงความเข้าใจว่า เวลาถูกศุลกากรจับสินค้านั้น ผู้นำเข้าจะได้เข้าใจได้ว่าสมควรปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับค่าปรับ
ตามข้อกล่าวหา
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง

[07/10/20]   เปิดคอร์สสอนอบรม การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
พิธีการศุลกากรที่ถูกต้องชั้นสูง รวมทั้งประสบการณ์สู้คดีในชั้นศุลกากรและชั้นศาล (ที่ไม่เคยมีที่ไหนเปิดสอนอบรมให้)
ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทางบริษัทผู้นำเข้าจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อประสานงานกับชิปปิ้งได้(รู้ทันชิปปิ้ง)
และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเองในเรื่องการป้องกันค่าภาษีอากรและค่าปรับย้อนหลัง รับสอนอบรมถึงบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯสามารถเข้ารับการสอนอบรมได้ไม่จำกัด(เฉพาะพนักงานของบริษัทฯเท่านั้น/รวมถึงเจ้าของกิจการ) เสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว รับสอนอบรมให้เฉพาะวันหยุด(เสาร์ และอาทิตย์) รับเฉพาะเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลกรุงเทพ สนใจติดได้ที่ E: [email protected]
โทร. 086-8835086
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง

[06/09/20]   พระราชกำหนด

พิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๑๕ วรรคสาม “ การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค ๑ ท้ายพระราชกำหนดนี้ ประกอบกับคำอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ซึ่งทำเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ "
การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
๙ ๐๑ ๐๒ ๐๑ หลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของใด ต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้าท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้พิจารณาจากข้อความที่เป็นตัวบทของแต่ละประเภทพิกัดศุลกากรเป็นสำคัญ ซึ่งตัวบทของแต่ละประเภทพิกัดศุลกากรดังกล่าวได้มีการกำหนดขึ้นตามชนิด วัตถุที่ใช้ทำ หน้าที่การทำงาน/การใช้ประโยชน์ และลักษณะการนำเข้า เป็นต้น ในการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรมีหลักการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทราบข้อเท็จจริงของของที่พิจารณา อันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องทราบในเบื้องต้นก่อนสิ่งอื่นใด คือ
(๑.๑) ของที่พิจารณาเป็นอะไร
(๑.๒) ของที่พิจารณาทำด้วยอะไร
(๑.๓) ของที่พิจารณาใช้ประโยชน์หรือใช้งาน อย่างไร
(๑.๔) ของที่พิจารณาขณะนำเข้าอยู่ในสภาพอย่างไร
(๒) เมื่อทราบข้อเท็จจริงของของแล้วจึงนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาว่าควรจัดอยู่ในหมวดหรือในตอนใดมีประเภทใดที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณาประเภทพิกัดอัตราศุลกากรในแต่ละประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาถึงหมายเหตุของหมวด และของตอนนั้นประกอบด้วย หมายเหตุเหล่านี้จะกำหนดข้อห้าม ข้อจำกัดขอบเขตของแต่ละประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่ครอบคลุมถึง หรือให้คำจำกัดความของถ้อยคำที่ปรากฏในแต่ละประเภทพิกัดอัตราศุลกากรนอกเหนือไปจากข้อความที่เป็นตัวบทของประเภทที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
(๓) การพิจารณาให้ถือหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค ๑ ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และเอกสารข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๓.๑) คำอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หรือ Explanatory Note ( EN )
(๓.๒) คำวินิจฉัยพิกัดศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก ( Compendium of Classification Opinion )
(๓.๓) คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(๓.๔) คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่เคยวินิจฉัยไว้แล้ว

086-8835086
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง

[05/31/20]   ช่วงเวลานี้ต้องขออภัยครับ ที่ไม่ได้มีเวลาโพตส์ความรู้ใหม่ๆต่อผู้ที่ติดตาม เนื่องจากสถานะการณ์โควิด 19 จึงทำให้คดีที่ค้างในชั้นศาลมีอยู่มาก ผู้เขียนและทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรจึงต้องเร่งงานที่ค้างคาในชั้นศาลให้เสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบทุกๆท่าน

[01/23/20]   การประหยัดค่าใช้จ่าย(ลดต้นทุน)ของบริษัทผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการ
วันนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องค่าใช้จ่าย(หลัก)ในการนำเข้าสินค้าทั้งหมด
ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยนั้น จะมีอยู่ 3 ประเด็น
1 ค่าสินค้า(ที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขาย/หรืออาจจ่ายโดยวิธีอื่นๆให้กับผู้ขาย)
2 ค่าดำเนินการในการนำเข้า (ซึ่งจะมีหลายรายการ)
3 ค่าอากรนำเข้า(ถ้ามี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ผู้เขียนจะพูดถึงการซื้อขายที่เป็นเงื่อนไขราคา Ex-Works
ราคา Ex-Works หมายถึงราคาที่ผู้ซื้อๆในราคา ณ.โรงงาน(ข้อ 1), จากโรงงานถึงสนามบินหรือท่าเรือที่ส่งออก ณ.
ท่าต้นทางนั้นผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ(ต้องจ่ายเอง)(ข้อ2), จากท่าเรือหรือสนามบินต้นทางมายังประเทศไทยผู้ซื้อต้องจ่ายเอง(ข้อ 2) เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย(ท่าปลายทาง)ค่าภาษีอากรผู้ซื้อจะต้องจ่ายเองรวมทั้งค่าบริการของชิปปิ้ง
ถาม : ทางผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าจะประหยัดหรือลดต้นทุนได้อย่างไร
ตอบ : จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้น ตลอดระยะเวลาที่รับทำคดีศุลกากรมาร่วม 30 ปีแล้ว จึงผ่านสำนวนและเอกสารการนำเข้าของบริษัทผู้นำเข้ามามากจนตอบได้ว่า ทุกบริษัทที่มีการนำเข้านั้นสามารถลดต้นทุนได้จริง ทั้งนี้ต้องตรวจสอบเอกสารการนำเข้าว่าจะลดได้เท่าไร (ขึ้นกับสินค้านำเข้ามาจากประเทศใด, นำเข้าทางเรือหรือทางอากาศ, ปริมาณของสินค้าที่นำเข้า)
ถาม : การลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น ผู้เขียนสามารถทำได้จริงหรือไม่ ?
ตอบ : ผู้เขียนสามารถทำได้จริง(หลังจากที่ทราบรายละเอียดแล้ว) หากผู้เขียนไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้เขียนจะไม่ขอรับค่าบริการหรือค่าจ้างใดๆ
ถาม : การลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้น จะลดได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด ?
ตอบ : ขึ้นกับการนำเข้าว่ามากน้องเพียงใด, บางบริษัทก็ลดได้ถึง 1 ล้านบาท / ปี
ถาม : การใช้บริการลดต้นทุนกับทางผู้เขียน มีค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
ตอบ : หลังจากที่ผู้เขียนทราบในรายละเอียดของการนำเข้าแล้ว ผู้เขียนก็จะแจ้งให้ทราบได้ภายใน 7 วัน
ว่าผู้เขียนสามารถทำได้หรือไม่ ส่วนค่าจ้างหรือค่าบริการนั้นไม่มี
ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

[12/11/19]   วันนี้ผู้เขียนขอแจ้งเรื่องการใช้บริการของทีมทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง ด้วยทุกวันนี้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะเน้นเอาของเร็ว(ไม่เน้นในรายละเอียดโดยครบถ้วน)และเน้นการใช้บริการของชิปปิ้งเป็นหลักโดยให้ความมั่นใจว่าชิปปิ้งที่ท่านใช้นั้นสามารถออกของให้ท่านได้สะดวกและปลอดภัย การคิดหรือตัดสินใจเช่นนั้นแสดงว่าท่านกำลังคิดผิดและทำให้ท่านหรือบริษัทของท่านอาจมีค่าภาษีอากรย้อนหลัง
คำถาม : ทำไมผู้เขียนถึงกล่าวเช่นนั้น
คำตอบ : ชิปปิ้งดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร/ตรวจปล่อย
สินค้าออกมาได้แล้ว ก็ยังไม่ถือว่าจบบริบรูณ์
เพราะใบขนสินค้าแต่ละฉบับนั้นมีอายุความทางแพ่ง
10 ปี, อายุความทางอาญา 15 ปี (นำแต่วันที่นำ
เข้า) ซึ่งนั่นหมายความว่าหน่วยงานสำนักตรวจสอบ
อากร กรมศุลกกร (สตอ.), สำนักสืบสวนและปราบ
ปราม กรมศุลกากร (สสป.) จะเข้าตรวจสอบบริษัท
ของท่านภายหลังที่ท่านได้ตรวจปล่อยและรับสินค้า
มาแล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น ผู้เขียน
พบว่า 95% จะโดนข้อกล่าวหาและมีค่าภาษีอากร
ย้อนหลัง

คำถาม : ทางบริษัทผู้นำเข้าจะมีวิธีป้องกันอย่างไร
คำตอบ : ท่านต้องตรวจสอบเอกสารการนำเข้าที่ผ่านมา
ทั้งหมดว่าการนำเข้านั้นท่านสำแดงเท็จเป็นเหตุ
ให้ค่าอากรขาดหรือไม่

คำถาม : ถ้าผู้นำเข้าจะใช้บริการของทีมทนายความด้านคดี
ศุลกากรเฉพาะทาง จะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
คำตอบ : การคิดค่าบริการของทางเรานั้น จะดูจากเอกสารว่า
มากน้อยเพียงใด เช่นเอกสาร 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี,
5 ปี, และจะดูความยากง่ายของรูปคดีว่ามีความซับ
ซ้อนมากขนาดไหน

คำถาม : ทางทีมงานด้านคดีศุลกากรเฉพาะทางมีบริการแบบ
ใดบ้าง
คำตอบ : หลักใหญ่ๆ รับตรวจสอบเอกสารการนำเข้า, รับปรึก
ษาคดีศุลกากร, รับว่าความในชั้นศาล(คดีศุลกากร)
รับต่อสู้คดีศุลกากรตั้งแต่ตั้น - จบคดี(ชั้นฎีกา)
รับดูแลระบบการนำเข้าทั้งระบบ(เพื่อป้องกันอาจเกิด
ค่าอากรย้อนหลัง)

คำถาม : ค่าจ้างคิดอย่างไร
คำตอบ : มีทั้งรายครั้ง, รายเดือน(ดูแลการนำเข้าทั้งระบบ),
รายคดี

ทีมงานทนายความด้านคดีศุลกากรเฉพาะทาง
086-8835086

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


15/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 35, ถ.วิภาวดีรังสิต, แขวงสีกัน,เขตดอนเมือง,ก ท ม
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
นักกฏหมายอาญา อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความอำเภอทับสะแก Lawyer at Thap Sakae District ทนายความอำเภอทับสะแก Lawyer at Thap Sakae District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนานความใกล้บ้าน ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความใกล้บ้านคุณ โทร. 089-226-8899

ทนายความจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ prachuap khirikan Lawyer ทนายความจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ prachuap khirikan Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

ทนายความอำเภอเรณูนคร Lawyer at Renu Nakhon District ทนายความอำเภอเรณูนคร Lawyer at Renu Nakhon District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ, ทนายความ, ทนาย

ทนายความคดีข่มขืน Sexual Harassment ทนายความคดีข่มขืน Sexual Harassment
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนายความเขตบางกอกใหญ่ Lawyers at Bangkok Yai District ทนายความเขตบางกอกใหญ่ Lawyers at Bangkok Yai District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้บริการ ปรึกษากฎหมาย จัดหาทนายความทั่วประเทศ

ทนายความอำเภอโชคชัย Lawyer at Chok Chai ทนายความอำเภอโชคชัย Lawyer at Chok Chai
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899 ไลน์ ไอดี. @homelawyer

ทนายความอำเภอบางเลน Lawyer at Bang Len District ทนายความอำเภอบางเลน Lawyer at Bang Len District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ, ทนายความ, ทนาย

ทนายความอำเภอดอนตาล Lawyer at Don Tan District ทนายความอำเภอดอนตาล Lawyer at Don Tan District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ทนายใกล้บ้าน ทนายใกล้ศาล คอล เซ็นเตอร์ 02-114-7521 โทร. 089-226-8899 ไลน์. @helpmelawyer แชท. https//direct.lc.chat/8941034

ทนายความอำเภอสามชัย Lawyer at Sam Chai District ทนายความอำเภอสามชัย Lawyer at Sam Chai District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899 ไลน์ ไอดี. @homelawyer

Krabi International Law Office Krabi International Law Office
22 K-Building Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

Thailand Lawyers network providing legal services and litigation in any legal fields Call us. 099-464-4445

Enlighten Corporation - Law Practice Enlighten Corporation - Law Practice
41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
Bangkok, 10250

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ฝึกอบรม ติดตามทวงหนี้ ฯลฯ Litigation & Notarial services.