Taweethapisek School

Taweethapisek School

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

ทวีธาภิเศก
ทวีธาภิเศก
505/5 ซอยอิสรภาพ42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
Resource Center โรงเรียนทวีธาภิเศก
Resource Center โรงเรียนทวีธาภิเศก
10600
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
ซอย อิสรภาพ 42 แยก 1
โรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านฝั่งธนที่มีรองดุกว่าผ.อ.
โรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านฝั่งธนที่มีรองดุกว่าผ.อ.
505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 10600, Bangkok Yai
Taweethapisek School
Taweethapisek School
ซอย วัดนาคกลาง
สารวัตรนักเรียนทวีธาภิเศก (STP)
สารวัตรนักเรียนทวีธาภิเศก (STP)
โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก
505/5 อิสรภาพ 42
Taweethapisek
Taweethapisek
505/5 ซอยอิสรภาพ42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
พณิชยการราชดำเนิน พ.ร.
พณิชยการราชดำเนิน พ.ร.
อิสรภาพ42
กศน.เขตบางกอกใหญ่
กศน.เขตบางกอกใหญ่
378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่, Bangkok Yai
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
บางกอกน้อย
TCM Center
TCM Center
755/5 Soi Itsaraphap 33. Itsaraphap Road. Khwaeng Wat Arun Bangkok Yai
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส.
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส.
10600
เรียนซ่อมมือถือ Doctor Mobile Clinic
เรียนซ่อมมือถือ Doctor Mobile Clinic
ร้านDoctormobile ถนนอิสรภาพ ตรงข้ามซอย29 บางกอกใหญ่
บางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA
บางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA
288/8 ชั้น2 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

หน้าที่: 1. รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน ด้วยกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 8. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

taweethapisek.ac.th

ปฏิทินโรงเรียน | โรงเรียนทวีธาภิเศก

ช่องทางในการตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน
เปิดเทอมวันไหน / เริ่มเรียนวันไหน / วันนี้มีกิจกรรมอะไร
ทุกคำถามด้านกำหนดการ สามารถดูได้ที่
> > ปฏิทินโรงเรียน < <
http://www.taweethapisek.ac.th/2016/?page_id=250
==============
สำหรับผู้ใช้ gmail สามารถเพิ่มกิจกรรมที่อยู่ในปฏิทินโรงเรียนใน gmail ของตนได้ โดยกดที่ชื่อกิจกรรม > คัดลอกไปที่ปฏิทินของฉัน

taweethapisek.ac.th >>>>คลิกเพื่อขยายปฏิทิน

taweethapisek.ac.th

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 | โรงเรียนทวีธาภิเศก

แจ้งขั้นตอนในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
>> วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

taweethapisek.ac.th >> ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบรายชื่อ 

Taweethapisek

แจ้งขั้นตอนในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>> วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

taweethapisek.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยการสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ปีการศึกษา 2562
===============================
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ
>> รายงานตัว > มอบตัวนักเรียน หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ <
===============================
www.taweethapisek.ac.th/2016/?p=6525

taweethapisek.ac.th                  ตามที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

【MV Full】บ๊ายบาย...นายพลาสติก(Kami7 Go Green) / BNK48

บ๊ายบาย...นายพลาสติก (Kami7 Go Green) / BNK48

1. เลิกใช้หลอดพลาสติก
2. พกช้อนส้อมติดตัว
3. พกแก้วน้ำส่วนตัว
4. พกกล่องอาหารไปใส่
5. นำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
6. ใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก
7. ไม่รับถุงพลาสติก

ปล.แอดมิน ไม่ใช่โอตะนะ แค่พยายามรณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก

『บ๊ายบาย...นายพลาสติก(Kami7 Go Green)』 Lyrics: Pongchuk Pissathanporn / Tanupop Notayanont Music: Pongchuk Pissathanporn / Tanupop Notayanont Arrangement: Ta...

[04/03/19]   ...ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑.....

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าฯได้แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่สองในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นั้น

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจากเดิมเป็นเริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรดอกแก้ว โรงเรียนทวีธาภิเศก และร่วมรับประทานอาหารในเวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบกำหนดการเลื่อนเวลาการประชุมและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก

taweethapisek.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
===================
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตัวจริง และรายชื่อสำรอง
> รายงานตัว < วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ศาลา 80 พรรษามหาราช ดรงเรียนทวีธาภิเศก
ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:30 น.
*หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า "สละสิทธิ์"
http://www.taweethapisek.ac.th/2016/?p=6514

taweethapisek.ac.th                  ตามที่  โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

[03/26/19]   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
...
รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/16uhAHOTBxLsWlXhOaQHwZwU7mwul7V4x/view?usp=sharing
.
รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/1yo1hyrfPSpv8AtFTuiw8h9cgyh-aldcv/view?usp=sharing
.
ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่ห้องวิชาการ โรงเรียนทวีธาภิเศก ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อรับเอกสารการมอบตัวและรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน กำหนดมอบตัวนักเรียน วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ให้เข้าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562
.
ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่ห้องวิชาการ โรงเรียนทวีธาภิเศก ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อรับเอกสารการมอบตัว รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน และต้องเข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อนำผลคะแนนมาจัดแผนการเรียน หากไม่มาสอบปฏิบัติและสอบคัดเลือกตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ กำหนดมอบตัวนักเรียน วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
..
http://www.taweethapisek.ac.th/2016/?p=6480

5เช้าเม้าท์ใหญ่

"NOVICE" ศิลปินรุ่นใหม่ กับซิงเกิล "รับความจริงไม่ได้"

taweethapisek.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 และ 6 ที่ต้องเรียนซ้ำรายวิชา | โรงเรียนทวีธาภิเศก

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำรายวิชา และดำเนินการติดต่อครูผู้สอนเพื่อเรียนซ้ำรายวิชาให้เสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มี.ค. 2562 เพื่อให้มีผลการเรียนผ่านสำหรับการจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561
http://www.taweethapisek.ac.th/2016/?p=6454

taweethapisek.ac.th ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำรายวิชา และดำเนินการติดต่อคร.....

taweethapisek.ac.th

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 | โร

taweethapisek.ac.th ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ตามที่  โรงเรียนทวีธ.....

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
Bangkok โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Nawamin Thrachinuthittriam Udomsuksa Nomklao Nawamin Thrachinuthittriam Udomsuksa Nomklao
248/89 หมู่บ้านสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10240

Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao, Bangkok Thailand

Kunnatee Rutharam Wittayakhom Kunnatee Rutharam Wittayakhom
199 Soi Radchadapisaek 15, Radchadapisaek Rd., Dindaeng
Bangkok, 10400

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ – จงยังกิจให้สำเร็จในวันนี้

Sainampeung School Sainampeung School
Sukhumvit
Bangkok, 10110

Girl's school in Bangkok

อนุบาลพงศ์สถิต อนุบาลพงศ์สถิต
เขตประเวศ
Bangkok, 10250

สามารถโทรนัดเยี่ยมชมโรงเรียนในวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09-16.30 น. และวันเสาร์ 09.00-15.00 น. โทร 02-726-7611

โรงเรียนกุศลศึกษา โรงเรียนกุศลศึกษา
269 ถนนชัยพฤกษ์
Bangkok, 10170

โรงเรียนได้เปลี่ยเว็บใซต์ใหม่ ติดตามได้ที่ http://www.kusolsuksa.ac.th

Marmara Schools Marmara Schools
10/2 Soi 67 Chalermprakiet Rama 9
Bangkok, 10250

S tutor S tutor
Bangsue
Bangkok, 10800

รวมงานสอนพิเศษ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ
เพชรเกษม 63
Bangkok, 10160

Official Website On Facebook ประสัมพันธ์ด้านการศึกษาหรือค่ายต่างๆสามารถส่งทางข้อความได้เช่นกันคะ

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
337 Choet Wutthakat Rd.
Bangkok, 10210

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาและยกระดับนักเรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง

Taweethapisek Taweethapisek
505/5 ซอยอิสรภาพ42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok, 10600

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
5หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
Bangkok, 50320

เรียนดี สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม