วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Bright Lingua School
Bright Lingua School
[email protected]
โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (Homme de loi)
โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (Homme de loi)
ห้างCentury the movies plaza
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
College of Innovation, Thammasat University
ชมรมพรรณไม้น้ำเเละปลาสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชมรมพรรณไม้น้ำเเละปลาสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จันเกทรษม รัชดา
ศาสตร์แห่งความสุข
ศาสตร์แห่งความสุข
10900
คณะประมง มก.
คณะประมง มก.
Faculty of Fisheries, Kasetsart University
Research Methodology
Research Methodology
Sripatum University
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 Thai-Nichi Institute of Technology, Pattanakarn Rd., Suanluang, Suanluang
Mahidol International Dental School - MIDS
Mahidol International Dental School - MIDS
No.6, Yothi Road, Rajthevi District
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง
TU ASEAN-China
TU ASEAN-China
Faculty of liberal Arts Thammasat University
เพื่อนไม่มีคำว่าเก่า
เพื่อนไม่มีคำว่าเก่า
เทศบาลเมืองนครพนม
TU Chinese Master's Degree
TU Chinese Master's Degree
2 Prachan rd. Liberal arts building

วิชาชีพหลากหลาย พร้อมให้บริการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมุ่งมั่นพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ

หน้าที่: พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการเรียนการสอน พันธกิจที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัย พันธกิจที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา พันธกิจที่ 4 พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_งานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ปีการศึกษา 2563

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ปีการศึกษา 2563 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/09/2563.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ https://bpc-pr.blogspot.com/2020/09/blog-post_10.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_พิธีบวงสรวงครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีบวงสรวงครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ https://bpc-pr.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อัดรายการ ยอดคนมหา งาน ทาง ช่องไทยพีบีเอส

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 184 ภาคเรียนที่ 1/2563
//รับสมัครวันที่ 1 กันยายน - 17 กันยายน 2563
//เปิดเรียนวันที่ 17 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2563

อัดรายการ ยอดคนมหา งาน ทาง ช่องไทยพีบีเอส

. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูเบาหวิว นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ครูเเผนกอาหารเเละโภชนาการ ในนามวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เข้าร่วมอัดรายการ ยอดคนมหางาน ทาง ช่องไทยพีบีเอส โดยได้นำอาหารที่ทำจากน้ำปลาร้าต่อยอดเป็นอาหารแนวฟิวชั่นโรลปลาร้ากุ้งแช่น้ำปลา,โรลปลาร้าหมูย่าง,โรลปลาร้าปลาทู ติดตามได้ที่ช่องไทยพีบีเอส กับรายการยอดคนมาหางาน ทุกวันเสาร์เวลา 14.05 - 14.30 น. เเละทางช่องทางออนไลน์ทุกวันอังคารเวลา 17.00 - 18.00 น.

. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูเบาหวิว นางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ครูเเผนกอาหารเเละโภชนาการ ในนามวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เข้าร่วมอัดรายการ ยอดคนมหางาน ทาง ช่องไทยพีบีเอส โดยได้นำอาหารที่ทำจากน้ำปลาร้าต่อยอดเป็นอาหารแนวฟิวชั่นโรลปลาร้ากุ้งแช่น้ำปลา,โรลปลาร้าหมูย่าง,โรลปลาร้าปลาทู ติดตามได้ที่ช่องไทยพีบีเอส กับรายการยอดคนมาหางาน ทุกวันเสาร์เวลา 14.05 - 14.30 น. เเละทางช่องทางออนไลน์ทุกวันอังคารเวลา 17.00 - 18.00 น.

. ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพักช่างพระนคร ได้จัดประชุม นำเสนอผลการประชุม หลักสูตร “Excellent Course เพื่อการมีงานทำเเละประกอบอาชีพอิสระ” เพื่อให้ตรงตามวััตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในการนี้ นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครูเเละบุคลากร ต้อนรับผู้ที่มาเข้าประชุม ด้วยตนเอง

. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครร่วมกับ สถานพินิจ จัดโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเเละการกระทำผิดของเด็กเเละเยาวชนอย่างยั่งยืน(1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา) โดยมี นางวัชรี โหวธีระกุล ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูเเละบุคลากร ต้อนรับบุคลากร จากสถานพินิจ

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายเครื่องแ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/blog-post_26.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU)

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU) https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/al-bukhary-international-university-aiu.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/10.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมแสดงความยินดี แด่นายสมพงษ์ เจียวก๊ก ครูประจำสาขาวิชาชีพระยะสั้น (ตัดผมชาย) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2563 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) จากนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_หลักสูตร TVET in industry 4.0: Technologies, Threats and Opportunities

งานประชาสัมพันธ์_หลักสูตร TVET in industry 4.0: Technologies, Threats and Opportunities https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/tvet-in-industry-40-technologies.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_เชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายการ

เชิญชวนเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายการติดตามคุณภาพการศึกษาในเอเซียแปซิฟิก (Network on Education Quality Monitoring in the Asia-Pacific: NEQMAP) https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/network-on-education-quality-monitoring.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

Untitled Album

. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีม ครูเเละบุคลากรร่วมงาน พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา)
ครบรอบ 79 ปี 19 สิงหาคม 2563 นำขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ เเละอาหารไปเเจกให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีม ครูเเละบุคลากรร่วมงาน พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา)
ครบรอบ 79 ปี 19 สิงหาคม 2563 นำขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ เเละอาหารไปเเจกให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอน ช่างวัดสายตาประกอบเเว่น สอบถามพูดคุยกับนักเรียน เเละยังนำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า มาเเจกให้เเก่นักเรียนในชั้นเรียนนั้นด้วย เเละถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างเป็นกันเอง

ซ่อม

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม เปิดบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆให้เเก่ประชาชน โดยมีแแผนกวิชาช่างยนต์ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างกลซ่อมมุ้งลวด ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม เปิดบริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆให้เเก่ประชาชน โดยมีแแผนกวิชาช่างยนต์ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างกลซ่อมมุ้งลวด ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สร้างอาชีพ

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม ออกศูนย์สร้างอาชีพ ให้เเก่ประชาชน ได้แก่ สอนอาชีพกาแฟสด สอนทำขนมเปี๊ยะ , พิซซ่า โดย ครูรมิดา พรหมสุเนตร เเละครูสุภัสสรณ์ ศิริธาราทิพย์ ครูแผนกอาหารเเละโภชนาการ สอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครูวัชรี โหวธีระกุล มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม ออกศูนย์สร้างอาชีพ ให้เเก่ประชาชน ได้แก่ สอนอาชีพกาแฟสด สอนทำขนมเปี๊ยะ , พิซซ่า โดย ครูรมิดา พรหมสุเนตร เเละครูสุภัสสรณ์ ศิริธาราทิพย์ ครูแผนกอาหารเเละโภชนาการ สอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครูวัชรี โหวธีระกุล มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

Untitled Album

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีบริการตัวผมชาย บริการเสริมสวยสตรี บริการวัดสายตา เเละเเจกเเว่นสายตาให้เเก่ประชาชนอีกด้วย

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียน ออกศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กทม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีบริการตัวผมชาย บริการเสริมสวยสตรี บริการวัดสายตา เเละเเจกเเว่นสายตาให้เเก่ประชาชนอีกด้วย

Fix it Center

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายชิษณุ ชานวลปาน คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เเละนโยบาย รมช. กระทรวงศึกษาธิการ เเละนายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยได้ให้เกียรติ เปิด โครงการอาชีวะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด

. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายชิษณุ ชานวลปาน คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เเละนโยบาย รมช. กระทรวงศึกษาธิการ เเละนายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยได้ให้เกียรติ เปิด โครงการอาชีวะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/blog-post_12.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชิน

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/12-2563.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึ

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/blog-post_5.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_การตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระ

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระดับภาค ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2562 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/07/fix-it-center-2562.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/2563_3.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"

กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"
https://bpc-pr.blogspot.com/2020/08/blog-post.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

Untitled Album

. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพดช่างพระนคร เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร้านกาแฟ โดยนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ต้อนรับผู้ัจัดรายการ ยอดคนมาหาชน ทางช่องไทยพีบีเอส ทำชุดเบรคกาแฟ อาหารว่างวอฟเฟิล เเจกให้ผู้จัดรายการ ยอดคนมาหาชน ทางช่องไทยพีบีเอส หลากหลายเมนู

. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพดช่างพระนคร เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร้านกาแฟ โดยนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ต้อนรับผู้ัจัดรายการ ยอดคนมาหาชน ทางช่องไทยพีบีเอส ทำชุดเบรคกาแฟ อาหารว่างวอฟเฟิล เเจกให้ผู้จัดรายการ ยอดคนมาหาชน ทางช่องไทยพีบีเอส หลากหลายเมนู

thaipbs

. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ต้อนรับผู้จัดรายการ ช่องไทยพีบีเอส เข้ามาบันทึกการยอดคนมหาชนมาบันทึกเทปนางสาวช่อผกา บุศยศิริ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปเสริมสวยเเละตัดผมชาย เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละผลงานที่ผ่านมาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ต้อนรับผู้จัดรายการ ช่องไทยพีบีเอส เข้ามาบันทึกการยอดคนมหาชนมาบันทึกเทปนางสาวช่อผกา บุศยศิริ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปเสริมสวยเเละตัดผมชาย เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละผลงานที่ผ่านมาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

fixitcenter

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการนำครูเเละบุคลากร ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเเสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเละความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ชุมชนท่าเตียน

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการนำครูเเละบุคลากร ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเเสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเละความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ชุมชนท่าเตียน

ตกเเต่งสถานที่

เยี่ยมชมนิทรรศการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ Fix it Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี และนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำเยี่ยมชม ณ ท้องสนามหลวง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ Fix it Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี และนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำเยี่ยมชม ณ ท้องสนามหลวง

ตกเเต่งสถานที่

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการฯนำครูเเละบุคลากร จัดตกเเต่งสถานที่ให้กับสถานศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่ม พระบารมี...เราสร้างด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้วิยาลัยสารัดช่างพระนครได้รับมอบหมายให้ตกเเต่งสถานที่ตั้งเเต่ง 25 - 31 กรกฎาคม 2563

นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละนางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการฯนำครูเเละบุคลากร จัดตกเเต่งสถานที่ให้กับสถานศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่ม พระบารมี...เราสร้างด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้วิยาลัยสารัดช่างพระนครได้รับมอบหมายให้ตกเเต่งสถานที่ตั้งเเต่ง 25 - 31 กรกฎาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ครูเบาเข้าครัว
Teaser ครูเบาเข้าครัว

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


286/1 ถนน บำรุงเมือง แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Industrial Design_ KMITL Workshop Industrial Design_ KMITL Workshop
ลาดกระบัง
Bangkok

รวบรวมผลงาน workshop ของรุ่นน้องปี 1

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
171/2 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.เจียงคำ กังวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
Bangkok, 10160

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ITTRU TRU

Siam Swords ขายดาบซามูไรและของมีคมทุกชนิดราคายุติธรรม Siam Swords ขายดาบซามูไรและของมีคมทุกชนิดราคายุติธรรม
29 Soi Sukseecharoen Prachanarumit Rd. Bangsue Bangsue
Bangkok, 10800

ขาย COLD STEEL,KABAR,KUKRI,Medieval Sword ...ของแท้จากโรงงานและรับงานสั่งทำทุกชนิด ราคากันเอง

สมาคมศิษย์เก่าเอแบค  ABACA Auaa สมาคมศิษย์เก่าเอแบค ABACA Auaa
592 Ramkhamheang 24 Huamak Banggapi
Bangkok, 10240

Assumption University Alumni Association, AUAA, ABACA

Donbosco Cambodian’s Family Donbosco Cambodian’s Family
ភូមិ ច្រេស សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ័ សែនសុខ រាជធានីភ្ណំពេញ
Bangkok, 11000

we are a big family in Cambodia. Donbosco Cambodian we have a lot of member in Cambodia

กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
Bangkok, 10900

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GenEd KMITL สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบัง GenEd KMITL สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
Bangkok, 10520

ดูแลหมวดวิชาทั่วไปของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chinese Major Kasetsart University【泰国农业大学】 Chinese Major Kasetsart University【泰国农业大学】
Bangkok, 10900

Chinese Major + Business Chinese Major(Special Program), Department of Eastern languages , Faculty of Humanities, Kasetsart University

คลินิกโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คลินิกโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Kasetsart Veterinary Teaching Hospital
Bangkok, 10900

Cat clinic in Kasetsart Veterinary Teaching Hospital at Bang Khaen campus

First Ethanol Bus ED95 in Thailand First Ethanol Bus ED95 in Thailand
Pracha Uthit
Bangkok, 10140

Ethanol Bus ED95

เกี่ยวก้อย ม.รามคำแหง เกี่ยวก้อย ม.รามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
Bangkok

สถานที่ตั้ง : ซุ้มของเราอยู่หลังอาคาร PBB ม.ราม2 นะครับ