วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Research Methodology
Research Methodology
Sripatum University
The Watpo Traditional Medical School (fans - แฟน ๆ)
The Watpo Traditional Medical School (fans - แฟน ๆ)
watpo
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
College of Innovation, Thammasat University
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง
ชมรมพรรณไม้น้ำเเละปลาสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชมรมพรรณไม้น้ำเเละปลาสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จันเกทรษม รัชดา
ศาสตร์แห่งความสุข
ศาสตร์แห่งความสุข
10900
Econ_activity
Econ_activity
10900
UTCC Central Library
UTCC Central Library
University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
Mahidol International Dental School - MIDS
Mahidol International Dental School - MIDS
No.6, Yothi Road, Rajthevi District
TU ASEAN-China
TU ASEAN-China
Faculty of liberal Arts Thammasat University
เพื่อนไม่มีคำว่าเก่า
เพื่อนไม่มีคำว่าเก่า
เทศบาลเมืองนครพนม
Human Resource Concentration at Stamford International University
Human Resource Concentration at Stamford International University
Stamford International University
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
ELS
ELS
Siam Paragon

วิชาชีพหลากหลาย พร้อมให้บริการ

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมุ่งมั่นพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ

หน้าที่: พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการเรียนการสอน พันธกิจที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัย พันธกิจที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา พันธกิจที่ 4 พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/12563.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาง

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคสมทบและแบบปกติ https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/blog-post_28.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาhttps://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/blog-post_27.html

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึ

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/2563_26.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

bpc-pr.blogspot.com

งานประชาสัมพันธ์_การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเ

การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในตำแหน่งครู https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/212560.html

bpc-pr.blogspot.com วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี ปวช

แจกหน้ากากอนามัย

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษของฝุ่น PM 2.5 เเละเเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้เเก่ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา ด้วยตนเอง โดยที่หน้ากากอนามัยที่เเจกให้ประชาชนเป็นผลผลิตจาก นักเรียนแผนกวิชาผ้าเเละเครื่องเเต่งกาย โดยเเจกจ่ายให้เเก่ประชาชนกว่า 1,000 ชิ้น

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษของฝุ่น PM 2.5 เเละเเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้เเก่ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา ด้วยตนเอง โดยที่หน้ากากอนามัยที่เเจกให้ประชาชนเป็นผลผลิตจาก นักเรียนแผนกวิชาผ้าเเละเครื่องเเต่งกาย โดยเเจกจ่ายให้เเก่ประชาชนกว่า 1,000 ชิ้น

เยี่ยมชมหลักสูตรเเว่นตา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน เเละสื่อการสอนของหลักสูตรระยะสั้นการตัดเเว่นตา เเละพูดคุยกับนักเรียน ให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง เเละยังมอบหน้ากากอนามัยเพื่อให้นักเรียนเเละครูปลอดภัยจากควัน เเละฝุ่น PM 2.5

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน เเละสื่อการสอนของหลักสูตรระยะสั้นการตัดเเว่นตา เเละพูดคุยกับนักเรียน ให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง เเละยังมอบหน้ากากอนามัยเพื่อให้นักเรียนเเละครูปลอดภัยจากควัน เเละฝุ่น PM 2.5

ประชุมกิจกรรมลดฝุ่นลดควัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บริการสถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ลดควัน ลดฝุ่น” มอบหมายหน้าที่รับผิดเเก่ อาชีวศึกษาภาคต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม จัดทำนวัตกรรมลดควันลดฝุ่น ล้างท่อไอเสียรถยนต์ เเละจักรยานยนต์ กิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการพบประชาชน เเละมอบหมายให้อาชีวศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เเละภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร จัดทำหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น โดยเเบ่งออกเป็น อาชีวศึกษาภาคละ 10,000 ชิ้น โดยออกเเบบผ้าอนามัยเเละโลโก้ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บริการสถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ลดควัน ลดฝุ่น” มอบหมายหน้าที่รับผิดเเก่ อาชีวศึกษาภาคต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม จัดทำนวัตกรรมลดควันลดฝุ่น ล้างท่อไอเสียรถยนต์ เเละจักรยานยนต์ กิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการพบประชาชน เเละมอบหมายให้อาชีวศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เเละภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร จัดทำหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น โดยเเบ่งออกเป็น อาชีวศึกษาภาคละ 10,000 ชิ้น โดยออกเเบบผ้าอนามัยเเละโลโก้ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ประชุม Fix it Center ถาวร

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บริการสถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดประชุมโครงการการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เเละได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร จำ 100 ศูนย์ โดยกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมวางเเผนการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะดำเนินการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้จัดเตรียมห้องประชุมพร้อมอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บริการสถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดประชุมโครงการการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เเละได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร จำ 100 ศูนย์ โดยกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมวางเเผนการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะดำเนินการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้จัดเตรียมห้องประชุมพร้อมอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5" https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/pm-25.html

เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ดำเนินการจัดเตรียมห้องประชุมพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/blog-post_23.html

เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร https://bpc-pr.blogspot.com/2020/01/blog-post_20.html

วันที่2

วันที่ 19 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ วันที่ 2 เเต่ระกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับทำหลักสูตรขึ้นมา เเละเมื่อเเต่ละกลุ่มระดมความคิดเสร็จเรียบร้อย ก็ออกมารายงานผลการทำหลักสูตรของเเต่ละกลุ่มเพื่อให้วิทยากรให้คำเเนะนำ เเละนำไปใช้ในโอกาสต่อไป

วันที่ 19 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ วันที่ 2 เเต่ระกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับทำหลักสูตรขึ้นมา เเละเมื่อเเต่ละกลุ่มระดมความคิดเสร็จเรียบร้อย ก็ออกมารายงานผลการทำหลักสูตรของเเต่ละกลุ่มเพื่อให้วิทยากรให้คำเเนะนำ เเละนำไปใช้ในโอกาสต่อไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


286/1 ถนน บำรุงเมือง แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
MIF Thammasat MIF Thammasat
Thammasat Business School, Thammasat University (Tha Prachan Campus)
Bangkok, 10200

Master of Science Program in Finance (International Program)

Stenden Thailand Stenden Thailand
Panyapiwat Institute Of Management
Bangkok, 11120

Part of the international campus network in NHL Stenden University of Applied Sciences, based at Panyapiwat Institute of Management in Bangkok, Thailand

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ รามคำแหง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ รามคำแหง
Ramkhamhaeng University 2086 Ramkhamhaeng Rd. Bangkapi
Bangkok, 10240

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง โทร. 02-3108585, 089-129-7822

KMITL Engineer International Affairs KMITL Engineer International Affairs
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
Bangkok, 10520

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อวท.วอศ.เสาวภา อวท.วอศ.เสาวภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok, 10200

เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 Soi Itsaraphap 15, Itsaraphap Road, Hirunruchi, Thonburi
Bangkok, 10600

เวลาทำการ จันทร์ - พุธ 9.00 น. - 18.00 น. พฤหัสบดี - ศุกร์ 9.00 น. - 16.30 น. อาทิตย์ (เฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน) 9.00 น. - 15.00

สายงานกิจการนักศึกษา มธบ. สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Bangkok, 10210

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)

ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ถนน พหลโยธิน
Bangkok, 10900

ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th

วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร
Bangkok, 10900

สังคมแห่งปัญญา และภาวะผู้นำ

Coaching&Mentoring มศว สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Coaching&Mentoring มศว สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ,114 สุขุมวิท 23 วัฒนา
Bangkok, 12150

"สามารถ click ไปที่ blog ได้โดยไปที่ visit websiteนะคะ" สร้างเพื่อร่วมเรียนรู้ ระหว่างทีมโค้ช และผู้สนใจ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ แขวง
Bangkok, 10600

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา