Chaiwat95

Cementhai HomeMart: SCG authorized dealer since 1951

Chaiwat 1995 Co., Ltd. บริษัท ชัยวัฒน์ 1995 จำกัด

Mr.ChangLuang

ผังเมืองกับการแบ่งโซนสีพื้นที่จะซื้อหรือจะสร้างต้องรู้ก่อน
เพราะ ผังเมือง แต่ะละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ เศษฐกิจ ชุมชน ก่อนลงทุนเราความศึกษาก่อนตัดสินใจ ซึ่งแผนผังเมืองนั้นทำขึ้นเพื่อกำหนดพื้นที่ และควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยประกอบไปด้วย
1.ผังเมืองรวม คือ แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
2.ผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผังและโครงการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมือง และชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง

ในส่วน กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการจัดทำผังเมือง โดยแบ่งประเภทที่ดินไว้ 10 สี ได้แก่
1.สีเหลือง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ตั้งในทำเลแถบชานเมืองรวมไปถึงเขตการให้บริการขนส่งมวลชน (รหัสผังกำกับ ย.1-ย.4)

2.สีส้ม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน รวมไปถึงพื้นที่เขตรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน (รหัสผังกำกับ ย.5-ย.7)

3.สีน้ำตาล ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เป็นพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชย์ สร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ (รหัสผังกำกับ ย.8-ย.10)

4.สีแดง พื้นที่เพื่อการพาณิชย์และศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า รวมไปถึงการท่องเที่ยว โดยสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ (รหัสผังกำกับ พ.1-พ.5)

5.สีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลภาวะต่ำ สามารถใช้ที่ดินเพื่อกิจการรูปแบบอื่นไม่เกิน 10% (รหัสผังกำกับ อ.1-อ.2)

6.สีเม็ดมะปราง ที่ดินประเภทคลังสินค้าเป็นพื้นที่คลังบรรจุสินค้า การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่มีการผลิต และอุตสาหกรรมในชุมชน (รหัสผังกำกับ อ.3)

7.สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นแหล่งเกษตรกรรม และสถานที่ราชการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ (รหัสผังกำกับ ก.1-ก.3)

8.สีเขียว ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม (รหัสผังกำกับ ก.4-ก.5)

9.สีน้ำตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมไปถึงใช้ในเชิงพาณิชย์ การบริการ และการท่องเที่ยว (รหัสผังกำกับ ศ.1-ศ.2)

10.สีน้ำเงิน เป็นที่ดินสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น ที่ดินของสถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน เป็นต้น (รหัสผังกำกับ ส.)

เครดิต https://www.dotproperty.co.th/blog/กฎหมายผังเมือง-กับการแบ่งโซนสี
https://www.baan2day.com/content_topic.php?id=84

#ผังเมือง #ผังเมืองรวม #ผังเมืองเฉพาะ #ภูมิประเทศ #เศรษฐกิจ #ชุมชน #ราชการ #เกษตรกรรม #ที่อยู่ #คอนโด #โรงเรียน #วัด #ศาสนา #กฎหมายผังเมือง #กรมโยธาธิการและผังเมือง #การท่องเที่ยว

HafeleThailand

ไอเดียการจัดบ้านเล็กมากพื้นที่ พบไอเดียแต่งบ้านดีๆ ได้ทุกวัน และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆได้ที่นี่ครับ

ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

22 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัท ชัยวัฒน์ 1995 ได้นำข้าวสารและไข่ไก่ มามอบให้กับชาวชุมชนวัดสามพระยา เพื่อร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

"เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน... ต้านภัยผ่านพ้นไปด้วยกัน..."

22 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัท ชัยวัฒน์ 1995 ได้นำข้าวสารและไข่ไก่ มามอบให้กับชาวชุมชนวัดสามพระยา เพื่อร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

"เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน... ต้านภัยผ่านพ้นไปด้วยกัน..."

SCG_COVID19_Unit

เผย! งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรมห้องตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติด COVID-19 พัฒนาโดย SCG ซึ่งสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของทีมแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจได้ #Saveทีมแพทย์ #Saveคนไทย

ดูกันก่อนที่จะเริ่มติดตั้งจริงในสัปดาห์หน้า ซึ่งใช้เวลาติดตั้งเพียง 2 วันเท่านั้น เตรียมติดตามความคืบหน้ากันได้เลยครับ
https://youtu.be/WY2EFLNeZIU

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน
#พ้นภัยโควิด19
#CareTogether
#SCG

เผยงานออกแบบและพัฒนานวัตกรรมห้องตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติด COVID-19 พัฒนาโดย SCG ซึ่งสามารถลดโอกาสการ...

บริษัทเริ่มรณรงค์การทำประชุมออนไลน์ ด้วย Google Hangouts/Meet เพื่อลดเลี่ยงความเสี่ยงจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 โดยลูกค้า-คู่ค้า ได้รับ link หรือรหัสประชุมและเข้าไปที่ https://meet.google.com ครับ

มาตรการป้องกัน Covid-19 เฉพาะหน้าวันต่อวัน ตามสถานการณ์ #เราจะรอดไปด้วยกัน
- งดรับแขกผู้มาติดต่อทุกกรณี
- เอกสารต่างๆ ให้ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ บริษัทชัยวัฒน์1995 17 ซ.รัชดาภิเษก 70 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือทาง email [email protected]
- กรณีมีความจำเป็นต้องมีการประชุมงานต่างๆ ใช้ประชุมผ่านทาง video conference

บ้านที่รับได้ทุกสถานการณ์

บ้านหนึ่งหลัง คนสองคน กับหลากเรื่องราวชีวิตที่เขาเธอจะต้องฟันฝ่า คงจะมีเพียงฝ้าและผนังยิปซัมตราช้าง ที่พร้อมเคียงข้างและรองรับในทุกสถานการณ์
https://youtu.be/qo_KLcShSKU

(รายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/32J1uER)😄 SCG Brand

บ้านหนึ่งหลัง คนสองคน กับหลากเรื่องราวชีวิตที่เขาเธอจะต้องฟันฝ่า คงจะมีเพียงฝ้าและผนังยิปซัมตราช้างที่...

forbesthailand.com

"คอตโต้" ปรับพอร์ตสินค้าสู้ภัย COVID-19 - Forbes Thailand

“คอตโต้” ปรับพอร์ตสินค้าสู้ภัย COVID-19 ตอบโจทย์คนกังวลโรคระบาด มลพิษ หันใช้ชีวิตอยู่บ้าน สำรวจผู้บริโภคพบเตรียมปรับปรุงบ้านใหม่กว่า 50% https://forbesthailand.com/news/property/คอตโต้-ปรับพอร์ตสินค้าส.html via @Forbes_TH

forbesthailand.com คอตโต้ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ปรับสินค้าเรือธง เน้นสวย สมาร์ท สะอาด ปลอดภัย ตอบโจทย์คนกังวลโรคระบาด มลพิษ หันใ...

roofexpert.scgbuildingmaterials.com

4 สถานที่สวย กับเสน่ห์ที่ไม่จางหายของสถาปัตยกรรมสไตล์ Colonial

roofexpert.scgbuildingmaterials.com ค้นหาทุกความต้องการเรื่องหลังคาได้ที่นี่ ตั้งแต่ประเภทและสไตล์ของหลังคา นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านระบบหลังคาเพ...

realist.co.th

สนามบินอู่ตะเภา

🇹🇭 สนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย 🇹🇭

◾️ มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 6,500 ไร่

📌 ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง

realist.co.th

Video Presentation U Tapao Airport Development

🛫" โครงการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา "🤝🤝🤝

หนึ่งในนโบายพัฒนาภุมิภาคตะวันออก ที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(Public private partnership: PPP)

Info : Daoreuk Studio แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็น 1 ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากทั้งหมด 48 โครงการ ซึ่งโครงก....

ชุดฟอร์มบริํษัท รุ่นใหม่ ปี 2020
สีน้ำตาลอ่อน สวย ถูกใจทีมงานมากเลยค่ะ

"Your ONLY Limit is YOU."
ขีดจำกัด ที่ขัดคุณ คือคุณเอง

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็ง แกร่งกล้า ฝ่าฟันทุกขีดจำกัด สวัสดีปีใหม่ 2563 งดงามแจ่มใสตลอดไปค่ะ🤷‍♀️

คุณพรทิพย์ กรรมการบริหารบริษัท ชัยวัฒน์ 1995 จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

🎄Merry Christmas & Happy New Year 2020🎆

ขอขอบคุณกิจการภาคนครหลวง ที่เข้ามาให้ความรู้สินค้ากับทีมงานนะคะ✌️☺️

บรรยากาศงานปาร์ตี้โบว์ลิ่ง บริษัทชัยวัฒน์ 1995 จำกัด @ Major Bowl รัชโยธิน

🎉ขอแสดงความยินดี กับ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี (Sangfah 50 Years Anniversary) บริษัทผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารสูง

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 1-2 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ที่ผ่านมา
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณ
เติมเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานใจ สดใส เฮงๆ
ต้อนรับปีใหม่กันทุกคน และขอให้คุณเดินทางปลอดภัย🎉

รักและห่วงใย จาก.. บริษัท ชัยวัฒน์ 1995 จำกัด

thansettakij.com

สายสีชมพู ดึงบิ๊กเนม ชิงไข่แดง ที่ดินเมืองทอง

ที่ดินกว่า 4,000 ไร่เมืองทองธานีกลายเป็นจุดสนใจของดีเวลอปเปอร์โดยเฉพาะเวิ้งชาเลนเจอร์ที่กลายเป็นจุดขายดึงคนเข้าพื้นที่ จากเมืองร้างไม่มีคนอยู่อาศัยห่างไกลความเจริญ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองแห่งสีสันครบวงจรทั้งศูนย์กลางการแสดงที่อยู่อาศัย แหล่งงาน หน่วยงานราชการ

thansettakij.com สายสีชมพู ดึงบิ๊กเนม ชิงไข่แดง ที่ดินเมืองทอง

blognone.com

นักวิจัย MIT คิดวิธีผลิตปูนซิเมนต์แบบใหม่ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Blognone

วิธีการคือ นำหินปูนที่บดละเอียดแล้วไปละลายในสารละลายอิเล็กโตรไลท์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี เมื่อให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไป จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่ขั้วเซลล์ไฟฟ้าฝั่งหนึ่ง ในขณะที่ขั้วไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งของเซลล์จะเกิดปูนขาวเกาะตัวกันซึ่งพร้อมที่จะนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยให้เป็นปูนซีเมนต์ได้ต่อไป โดยขั้นตอนเหล่านี้สามารถออกแบบให้กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีได้แทนที่จะปล่อยให้ถูกระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการนี้จะมีความบริสุทธิ์สูง แตกต่างจากก๊าซที่ออกจากเตาปูนทั่วไป... (ซึ่งถือเป็นมลพิษทางอากาศ...) .....สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้หลากหลาย

https://www.blognone.com/node/112239

blognone.com หนึ่งในวัสดุสำคัญสำหรับงานก่อสร้างในยุคปัจจุบันคือปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับผสมเป็นคอนกรีต ด้วยคุณสมบัติ.....

COTTO

ก๊อกนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ผสมผสานดีไซน์ที่ทันสมัยกับแสงไฟจากหลอดไฟ LED

เพียงเปิดใช้น้ำ จะมีไฟของ LED สว่างออกมาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อไฟฟ้า กับ Turbitech technology ระบบกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่เปิดใช้งาน ช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการใช้งาน สร้างบรรยากาศที่แตกต่างให้ห้องน้ำของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีทั้งแบบแสงสีขาว และแสงเปลี่ยนได้ 7 สีตามเวลาใช้
งาน

ก๊อกน้ำ Luminos จาก COTTO: CT1139A(LED)
http://www.cotto.com/en/search/ct1139a

ก๊อกน้ำ Turbitech: CT1211(LED), CT1213(LED)
http://www.cotto.com/en/search/(LED)

เพิ่มเพื่อน [email protected] เพื่อสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อสินค้า
คลิ๊กเลย http://bit.ly/2m5yl4W

ชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.cotto.com

#COTTO #แบบห้องน้ำ #ไอเดียห้องน้ำ #ก๊อกน้ำ #ฝักบัวอาบน้ำ #LED #Turbitech

รวมทีมงานกับป้ายบริษัทใหม่ version 2🥰

ทำบุญบริษัท วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

คุณกมล-คุณพุฒิเศรษฐ์ เป็นตัวแทน SCG เลี้ยงวันเกิดคุณพรทิพย์
👩🏻“คอลเล็กชั่นของขวัญวันเกิด สวยทุกปีนะคะ”💟

[05/29/19]   🤫 New try -- จะเริ่มออกสื่อจริงจังอีกครั้ง ตั้งแต่มิถุนายนนี้เจ้าค่ะ #reboot

เตรียมพร้อม สงกรานต์ 2562
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ🙏💚

AXIS Innovation

37 ภาพ กับ แนวคิดการออกแบบ การแก้ปัญหาการระบายอากาศ และการนำพาแสงแสงสำหรับบ้าน

อากาศร้อนๆบ้านเรา เหมาะมากกับการนำแนวความคิดนี้มาใช้
ซึ่งมันก็เป็นหลักการธรรมชาติ

จากภาพผ่านกระบวนความคิด ออกแบบ
แสดงให้เห็นชัดง่ายกับการเข้าใจด้วยภาพ

credit data photo : Google

bangkokbiznews.com

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

bangkokbiznews.com ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562" แยก 4 ประเภท ใช้บังคับ 1 ม.ค.2563

ปีใหม่วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุขสนุกสดใส สุขสำราญเบิกบานใจ
🎉🎎สวัสดีปีใหม่ 2562 จ้า🎎🎉

กำลังเตรียม IG อยู่ครับ: http://instagram.com/chaiwat1995com

ประสบการณ์เปลี่ยนหลังคาใหม่กับ SCG Roof Renovation

ปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนหลังคาได้ที่นี้เลยครับผม

#SCG #ชัยวัฒน์1995

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
LineID : @arz2495c
Inbox Facebook
Tel : 0859777959 ( Yok )

จบทุกปัญหาหลังคาเก่าอย่างมั่นใจด้วยบริการ SCG Roof Renovation บริการเปลี่ยนหลังคาจาก เอสซีจี ที่สามารถเปลี่ยนหลังคา....

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมี "เก้าอี้ตัวแรก"

"อะไรคือ สิ่งที่คุณคิดว่า อยากทำที่สุดในชีวิต แล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้ทำ”
ลองมาหาคำตอบและเหตุผลไปพร้อมกัน ว่ามันเป็นเพราะอะไร ??

"อะไรคือ สิ่งที่คุณคิดว่า อยากทำที่สุดในชีวิต แล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้ทำ” ลองมาหาคำตอบและเหตุผลไปพร้อมกั....

10 ไอเดียแต่งห้องน้ำสวยหวานละมุน

ไอเดียแต่งห้องน้ำสำหรับสาวหวาน แฝงบรรยากาศอันอบอุ่นและอ่อนโยน ด้วยลวดลาย โทนสี และการจัดวางแพทเทิร์นของกระเบื้อง ช่วยเติมความสนุกสนาน และสื่อถึงการมองโลกในแบบที่สดใส

“ห้องน้ำ” เป็นพื้นที่ที่หลายๆ คนมักใช้เวลาในการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากทำงานมาตลอดวัน อีกทั้งยังถือเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านที่สามารถบ่งบอกถึงสไตล์และความชอบของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี สำหรับเจ้าของบ้านที่เป็นสาวหวาน มีบุคคลิกที่สดใส อบอุ่นและอ่อนโยน เรามี 10 ไอเดียการตกแต่งห้องน้ำด้วยกระเบื้องโทนสีอ่อนละมุน แฝงดีเทลน่ารักๆ มาฝากกันค่ะ

เติมความอ่อนหวานด้วยกระเบื้องลายดอกไม้ ดอกไม้คือสัญลักษณ์ของความสดใสและเบิกบาน ลองเลือกกระเบื้องลายดอกไม้รูปทรงที่ชอบมาตกแต่งผนังในบางส่วน อาจจะเล่นแพทเทิร์นโดยการปูเป็นแนวยาวตลอดทั้งห้อง หรือใช้ตกแต่งในบริเวณที่ต้องการให้โดดเด่นเป็นพิเศษ ใช้ร่วมกับกระเบื้องโทนสีพาสเทลก็จะช่วยเพิ่มความอ่อนละมุนให้กับห้องน้ำได้เป็นอย่างดี

เพิ่มความสดใสและโดดเด่นด้วยลวดลายและแพทเทิร์นที่แตกต่างของกระเบื้อง เลือกใช้กระเบื้องที่ถูกออกแบบมาให้มีลวดลายหรือผิวสัมผัสแบบเฉพาะตัว หรือใช้กระเบื้องโมเสกโทนสีหวานสดใสมาจัดวางแพทเทิร์นให้ได้ลวดลายที่มีเอกลักษณ์ราวกับงานศิลปะบนผนังที่ไม่ซ้ำใคร

#แต่งห้องน้ำ #กระเบื้องห้องน้ำ #SCG #ชัยวัฒน์1995

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
LineID : @arz2495c
Inbox Facebook
Tel : 0859777959 ( Yok )

ไอเดียแต่งห้องน้ำสำหรับสาวหวาน แฝงบรรยากาศอันอบอุ่นและอ่อนโยน ด้วยลวดลาย โทนสี และการจัดวางแพทเทิร์นของกระเบื้อง ช่วยเติมความสนุกสนาน และสื่อถึงการมองโลกในแบบที่สดใส

“ห้องน้ำ” เป็นพื้นที่ที่หลายๆ คนมักใช้เวลาในการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากทำงานมาตลอดวัน อีกทั้งยังถือเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านที่สามารถบ่งบอกถึงสไตล์และความชอบของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี สำหรับเจ้าของบ้านที่เป็นสาวหวาน มีบุคคลิกที่สดใส อบอุ่นและอ่อนโยน เรามี 10 ไอเดียการตกแต่งห้องน้ำด้วยกระเบื้องโทนสีอ่อนละมุน แฝงดีเทลน่ารักๆ มาฝากกันค่ะ

เติมความอ่อนหวานด้วยกระเบื้องลายดอกไม้ ดอกไม้คือสัญลักษณ์ของความสดใสและเบิกบาน ลองเลือกกระเบื้องลายดอกไม้รูปทรงที่ชอบมาตกแต่งผนังในบางส่วน อาจจะเล่นแพทเทิร์นโดยการปูเป็นแนวยาวตลอดทั้งห้อง หรือใช้ตกแต่งในบริเวณที่ต้องการให้โดดเด่นเป็นพิเศษ ใช้ร่วมกับกระเบื้องโทนสีพาสเทลก็จะช่วยเพิ่มความอ่อนละมุนให้กับห้องน้ำได้เป็นอย่างดี

เพิ่มความสดใสและโดดเด่นด้วยลวดลายและแพทเทิร์นที่แตกต่างของกระเบื้อง เลือกใช้กระเบื้องที่ถูกออกแบบมาให้มีลวดลายหรือผิวสัมผัสแบบเฉพาะตัว หรือใช้กระเบื้องโมเสกโทนสีหวานสดใสมาจัดวางแพทเทิร์นให้ได้ลวดลายที่มีเอกลักษณ์ราวกับงานศิลปะบนผนังที่ไม่ซ้ำใคร

#แต่งห้องน้ำ #กระเบื้องห้องน้ำ #SCG #ชัยวัฒน์1995

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
LineID : @arz2495c
Inbox Facebook
Tel : 0859777959 ( Yok )

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


17, Soy Ratchadaphisek 70, Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
Bangkok บริการรถยนต์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dinydesign Co., Ltd. Dinydesign Co., Ltd.
225/19 ถนนประชาราษฎร์ 1แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok, 10800

ออกแบบและตกแต่งภายใน

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา - สิงห์ สิงหเสนี๔ งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา - สิงห์ สิงหเสนี๔
83 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ 96 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10530

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔

BeeFilter BeeFilter
กรุงเทพ
Bangkok, 10120

- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กรองแอร์รถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ Bee - Manufacturers and Distributors Cabin Air Filter brand Bee

Satan BY Baphomet Satan BY Baphomet
269 หมู่.4 ต.เเม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Bangkok, 10200

เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้า

LaSuNe LaSuNe
เสรีไทย 23/1
Bangkok, 10240

กลุ่มผลิตภัณฑ์ลาสุเน่

Wash United Donmuang ศูนย์เคลือบแก้ว ติดฟิล์ม Wash United Donmuang ศูนย์เคลือบแก้ว ติดฟิล์ม
198 ถ.ช่างอากาศอุทิศ ดอนเมือง
Bangkok, 10210

ศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับ Premium W.U.D ดอนเมือง สมาชิก TQC (Thailand Quartz Club) โทร : 02-9294247 , 089-5257145

The Passion 5 - ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ The Passion 5 - ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Next To Bangkok Hospital Dental Center
Bangkok, 10310

นิสสันบางบอน3 นิสสันบางบอน3
1261/1 ถนน เอกชัย เเขวง บางบอน เขต บางบอน
Bangkok, 10150

จำหน่ายรถยนต์ นิสสันป้ายแดง... ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย ฟรีของแถมครบ

Goodwill Estate Goodwill Estate
Srinakharin
Bangkok, 10530

กู๊ดวิลล์เอสเตท หนึ่งในสมาชิกของ NAR. (National Association of Realtors) สมาคมเครื่อข่ายสมาชิกBrokerที่ได้มาตรฐานโลก

Paulwakeup design for you Paulwakeup design for you
Sukumvit
Bangkok, 10260

เครื่องประดับ Handmade วัสดุทองเหลืองชุบ 3 สี เงิน ทอง พิ้งโกล์

CK Connection CK Connection
6 Senanikom1 Soi25 Senanikon Rd. Ladprao District
Bangkok, 10230

Public Relations & Media Agency

Mike Mercedes-Benz Product Expert Mike Mercedes-Benz Product Expert
Bangkok, 10160

Mercedes-Benz Product Expert Your Satisfaction is Our Goal