ธุกิจสถานที่สักการะ ใน Amphoe Mae Taeng

ค้นหา สถานที่สักการะ ใน Amphoe Mae Taengรวมรายชื่อ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์.

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ A วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
บ้านห้วยชมพู แม่แตง เชียงใหม่
Amphoe Mae Taeng, 50150

สถานดูกาย ใจ