ธุกิจคลินิก ใน Amphoe Mae Taeng

ค้นหา คลินิก ใน Amphoe Mae Taengรวมรายชื่อ Kshatria Sangham Thailand, วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์.

Kshatria Sangham Thailand A Kshatria Sangham Thailand
Amphoe Mae Taeng

Kru Pedro has devoted his entire life to the path of self development through the Thai martial arts, making him a unique teacher and mentor. His unorthodox approach to the transmission of the fighting arts have made him a controversial figure in Thailand.

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ B วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
บ้านห้วยชมพู แม่แตง เชียงใหม่
Amphoe Mae Taeng, 50150

สถานดูกาย ใจ