ธุกิจธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ใน Amphoe Mae Saut

ค้นหา ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ใน Amphoe Mae Sautรวมรายชื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด.

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด A ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด
615 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
Amphoe Mae Saut, 63110

เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ