ธุกิจพิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Lap Lae

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Lap Laeรวมรายชื่อ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล, ม่อนลับแล อุตรดิตถ์.

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล A พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล
31 หมู่ 4 ต.ชัยจุมพล
Amphoe Lap Lae, 53130

สืบทอดมรดกภูมิปัญญาจากอาณาจักรโยนกเชียงแสน สู่เมืองลับแล

ม่อนลับแล อุตรดิตถ์ B ม่อนลับแล อุตรดิตถ์
98 หมู่ 6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อตรดิตถ์ ประเทศไทย
Amphoe Lap Lae, 53130

อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟสดลับแล ของฝาก ของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตนจกลับแล