ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Khlung

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Khlungรวมรายชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลบ่อเวฬุ, สัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์Solar farm Seminar0929261288.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลบ่อเวฬุ A การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลบ่อเวฬุ
16/2 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง
Amphoe Khlung, 22150

ดูแลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพิ้นที่ 3 ตำบล 1.บ่อเวฬุ 2.ตกพรม และ 3.มาบไพ

สัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์Solar farm Seminar0929261288 B สัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์Solar farm Seminar0929261288
เลขที่ 20/1 หมู่4 ตำบลตกพรม Tokphom
Amphoe Khlung, 22110

Know-how to be green with J&B Tammachat Renewable Energy Centre at Chanthaburi. Seminar leader by the Solar farm project owner