บวชพระทุกเดือน ปราจีนบุรี

โครงการบวชพระทุกเดือน จัดบวชและอบรมพระทุกๆเดือน ติดต่อ พระเฉลิมพล 065-497-0103

โครงการบวชพระทุกเดือน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายแท้แมน ๆ ได้บวชทดแทนคุณบิดามารดา แสวงหาพระรัตนตรัยภายใน ฝึกฝนอบรมตนเอง ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ซึ่งได้เริ่มโครงการอบรมรุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2554 และจัดโครงการติดต่อกันเรื่อยมาทุกเดือน แต่ละท่านที่ได้เข้ามารับการอบรม ต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ได้รับความสุขจากสมาธิ พบความสว่างภายใน เข้าถึงองค์พระภายใน ซึ่งเป็นความสุขภายในที่ต่างไม่เคยเจอมาก่อนจากประสบการณ์การนั่งสมาธิ ทำให้แต่ละท่านเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริง ต้องลงมือปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะซาบซึ้ง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม ว่ามีความสำคัญต่อชีวิตในการเกิดมาชาติหนึ่งจริง ๆ เมื่อผ่านการอบรมไปแล้ว ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากขึ้น มีความเชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรม บุญ บาป นรก สวรรค์ โลกนี้โลกหน้า และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า "เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี" เพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพาน สู่ที่สุดแห่งธรรม อันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป หลักฐานการสมัครสำหรับทุกโครงการ 1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี 2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม ของใช้ในการอบรม 1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด 4. ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02) ของที่ไม่ใช้ในการอบรม 1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ 2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด 3. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4 4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป 5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น 6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม) สามารถสมัครบวชได้ที่ โทรศัพท์ 08-8006-2072 และสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชได้ที่ กองบุญศาสนาทายาท โทรศัพท์ 08-8006-2072 หรือ facebook : โครงการบวชพระทุกเดือน

หน้าที่: สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้

จะไปนิพพานต้องอาศัยเหตุอย่างไร ศัย

ธรรมทายาทรุ่น 110

สายเปย์!!ฟัง

ตารางอบรมพระ โครงการบวชพระทุกเดือน ปี2563

กำหนดการงานบวชโครงการบวชพระทุกเดือน

สำหรับท่านที่สนใจ สมัครบวชได้ที่

06-5497-0103 , 09-2791-9217 (พระเฉลิมพล )

#บวช #บวชพระ #บวชเรียน #โครงการบวชพระ #พระแท้ #วัดป่า #บวชที่ไหนดี #อยากบวช #ฝึกสมาธิ #การเรียน #วัดป่า #บวชระยะสั้น #บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #อุปสมบท

►::: Like and Share ::: แชร์เลยได้บุญ โครงการบวชเรียนระยะสั้น 21 วัน
✥21 วันแห่งการฝึกตัว
✥21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
✥21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"

ทีมงานเจาะธรรมตื้น

เมนูข้ามชาติ ตอนที่ 2 คำแนะนำของกัลยาณมิตร

“หากไม่มีทรัพย์ ก็ไปรับจ้างทำงานให้ได้ทรัพย์ แล้วเอาทรัพย์มาทำบุญสิ” กัลยาณมิตรท่านนั้นแนะนำ

มหาทุคคตะ จึงตอบตกลง ขอเลี้ยงพระ 1 รูป แล้วตัวเองเอาข่าวนี้ไปบอกภรรยา ถึงคราวทั้งคู่จะเลิกจน เพราะภรรยาเห็นดีเห็นงามด้วย ทั้งคู่จึงออกไปทำงานรับจ้าง

มหาทุคคตะ ได้ทรัพย์มาจำนวนหนึ่ง กับปลาตะเพียนอีก 4 ตัว ส่วนภรรยาก็ได้ทรัพย์มาจำนวนหนึ่ง ทั้งคู่ จึงช่วยกันทำเมนู "ข้าวคลุกปลาตะเพียน" เพื่อถวายพระภิกษุ 1 รูป

คู่สามีภรรยาจนๆ ทำอาหารจะเลี้ยงพระภิกษุ 1 รูป ก็ดูธรรมดาๆ

❤️อย่าลืม กด like กด share 👍

https://youtu.be/JHWOM7RFmEU

ปัญญามีลักษณะอย่างไรอะไรที่เป็นตัวยกปัญญาขึ้นมา

#ปัญญา #ธรรมะ #เจาะธรรมตื้น

นกพิราบวัดนี้ ตัวละ 50000 บาท (แต่ไม่ขาย)

เชื่อไหมเอ่ย ว่านกพิราบที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ มีมูลค่าตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท

มูลค่าตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ราคาขายนะ แต่เป็นสมการ ที่เกิดจากงบประมาณในการแก้ปัญหา / จำนวนนกพิราบที่สร้างปัญหา = ๕๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากอาคารหอฉันที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ที่มีพื้นที่ขนาด ๕๐ x ๕๐ ตารางเมตร มีปัญหาเรื่องนกพิราบที่เข้ามาอยู่อาศัย แล้วทำให้พื้นที่ไม่สะอาด ต้องลำบากพระภิกษุสามเณร ที่ต้องไปทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆ

พยายามแก้ปัญหามาหลายอย่าง สุดท้ายก็สรุปว่า ทำโครงตาข่ายครอบกันนกพิราบเข้าซะเลย ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ประหยัดที่สุด และ ได้ผลที่สุด แต่ ไม่ได้สวยที่สุดนะ

เมื่อเอางบประมาณในการทำโครงตาข่ายครอบทั้งหลัง / จำนวนนกพิราบที่อยู่อาศัยอยู่ในตัวอาคาร ก็จะเท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ นี่แหละจึงเป็นที่มาของ นกพิราบของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ มูลค่าตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาต่างๆ ในโลก สามารถแก้ได้ ๒ วิธีใหญ่ๆ คือ แก้ปัญหาแบบผู้มีศีล กับ แก้ปัญหาแบบผู้ไม่มีศีล

การแก้ปัญหาแบบผู้ไม่มีศีลนั้น ง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า ในเบื้องต้น แต่จะต้องจ่ายแพงในอนาคต เพราะวิบากกรรมที่เกิดจากการผิดศีล โดยเฉพาะข้อที่ ๑ คือการฆ่านั้น จะทำให้อนาคต หรือภพชาติ ต่อไปของผู้กระทำ ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน การแสวงหาทรัพย์ก็ลำบาก หามาได้แล้ว ก็ต้องหมดไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้น อาจจะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียว

ส่วนการแก้ปัญหาแบบผู้มีศีลนั้น ยากกว่า ค่าใช้จ่ายก็แพงกว่า ในเบื้องต้น แต่อนาคต หรือภพชาติต่อไป ร่างกายจะแข็งแรง สุขภาพอนามัยดี อายุขัยยืนยาว การแสวงหาทรัพย์ ก็ไม่ลำบาก หามาได้แล้ว ก็นำเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องหมดไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนเพราะเกิดจากวิบากกรรมที่ไปผิดศีล

เพราะเหตุนี้แหละ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จึงไม่เลือกการแก้ปัญหาแบบผู้ไม่มีศีล ที่ดูเหมือนถูกแต่แพง
แต่จะเลือกการแก้ปัญหาแบบผู้มีศีล ที่ดูเหมือนแพง แต่ความจริงถูก

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมนกพิราบของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จึงมีมูลค่าตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ขอเจริญพร

ยอมไม่ได้เลยปล่อยไม่เป็น

พระผู้มีอาพาธน้อย
ตอนที่ ๑
พระผู้มีอายุ ๑๖๐ ปี

ในสมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระพากุละ”

พากุละ แปลว่า ๒ ตระกูล ที่ท่านชื่อ พากุละ หรือ ๒ ตระกูล ก็เพราะว่า ท่านมีบุญมาก ได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูจากตระกูลใหญ่ ถึง ๒ ตระกูล โดยแต่ละตระกูลผลัดกันเลี้ยงดูท่านครั้งละ ๔ เดือน

ท่านเสวยสุขอยู่ในเพศฆราวาสอยู่ ๘๐ ปี แล้วจึงค่อยออกบวช บวชได้ ๗ วันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และอยู่ในเพศนักบวชอีก ๘๐ ปี แล้วจึงค่อยดับขันธปรินิพพาน รวมสิริอายุของท่านทั้งหมดคือ ๑๖๐ ปี เป็นพระอรหันต์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในยุคนั้น

เมนูข้ามชาติ

ตอนที่ 1 มหาทุคคตะ

เมื่อพุทธันดรที่แล้ว (ยุคพระกัสสปะพุทธเจ้า) มีชายคนหนึ่งยากจนที่สุดในเมือง จนชาวเมืองขนานนามให้ว่า "มหาทุคคตะ" แปลว่า "จนมากๆ" แต่จนขนาดนั้น ก็ยังมีภรรยาที่จนเหมือนกัน จึงอยู่ด้วยกันแบบจนๆ เรื่อยมา

ต่อมามีกัลยาณมิตร มาชักชวนให้ทำบุญเลี้ยงพระ ในตอนแรกมหาทุคคตะปฏิเสธ แต่ได้รับคำแนะนำอันมีคุณค่าจากกัลยาณมิตรท่านนั้นว่า

“ที่มหาทุคคตะจนแบบนี้ ก็เพราะในอดีตไม่มีบุญที่เกิดจากการทำทาน หากชาตินี้ปฏิเสธบุญอีก ชาติต่อไป คงจะเป็น "อภิมหาทุคคตะ

❤️อย่าลืม กด like กด share 👍
https://youtu.be/mizdiSBA_PU

พระผู้มีอาพาธน้อย
ตอนที่ ๒
บุญจากการถวายคิลานเภสัช

ท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศทางด้านมีอาพาธน้อย คือตลอดระยะเวลา ๑๖๐ ปีของท่าน ท่านไม่เคยป่วยเป็นโรคใดๆ เลย แม้แต่ท้องผูก

ที่ท่านเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย ก็เพราะในอดีต ท่านได้สร้างบุญบารมี แล้วตั้งความปรารถนาว่า ขอให้เป็นพระอรัหันต์ ผู้เป็นเลิศทางด้านมีอาพาธน้อย และเมื่อตั้งความปรารถนาแล้ว ท่านได้ทำทานด้วยคิลานเภสัช หรือ ยารักษาโรค ให้กับเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอด หากภพชาติไหน ได้เกิดเจอพระพุทธศาสนา ก็จะถวายคิลานเภสัช หรือยารักษาโรคให้กับพระภิกษุสามเณร หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต

ทำบุญ 1 บาทจะไปนิพพานค้ากำไรเกินควรหรือไม่

หวังดี ต้องดูให้ดี

ใครที่อ่านข้อความนี้ให้มาบวชด่วน

จงส่งข้อความนี้ไปอีก 7 คน อนุโมทนาบุญทุกท่าน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมเสวยสุขเวทนา
บ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ก็ย่อม
เสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน
ชน ๒ จำพวกนั้น อะไรเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นเครื่องทำให้ต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

โยนิโสมนสิการ (บาลี: yonisomanasikāra, คำอ่าน: โยนิโสมะนะสิกาน) หมายถึง การทำในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วน กล่าวคือ การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาทหรือ "อัปมาท" ซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งธรรมฝ่ายดีหรือ "กุศลธรรม" ทั้งปวง

น้อมนำบุญบวชพระ 4 รูปมาฝากทุกๆท่านรุ่น 110 โครงการบวชพระทุกเดือนปราจีนบุรี

#บวชพระ

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ธรรมะดีดี

#เจาะธรรมตื้น #เพจหลวงพี่นะโม #เพจหลวงพี่โจ้

ขอสวัสดี และ เจริญพร ท่านผู้ขมทุกท่าน

วันนี้ ตั้งใจจะส่งต่อความรู้ เรื่อง หลักวิชาในการทำความสะอาด จากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารมากว่า ๒๐ ปี ให้กับผู้ที่มีภายหลัง เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการทำงาน และพัฒนาต่อยอดให้มันดียิ่งๆ ขึ้นไป

หลักวิชาในการทำความสะอาด ที่จะพูดต่อไปนี้ จะเน้นไปที่อาคารสถานที่ เป็นหลัก โดยยกตัวอย่าง อาคารหลังนี้ ที่มีความกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดก็ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

หลักวิชาในการทำความสะอาด โดยเฉพาะอาคารสถานที่นั้น มีอยู่ด้วยกัน ๕ ข้อ คือ

๑ กำหนดขอบเขต
๒ กำหนดภาพสุดท้าย
๓ กำหนดสิ่งที่ควรมี และไม่ควรมี
๔ กำหนดวิธีการทำความสะอาด
๕ ตรวจตราก่อนเลิกงาน

ต่อไปจะอธิบายรายละเอียดแต่ละหัวข้อ นะ

๑ กำหนดขอบเขต
เราต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนก่อนว่า เราจะทำความสะอาดแค่ไหน ทั้งแนวกว้าง แนวยาว และแนวสูง ซึ่งถ้าหากเรามีทีมงานที่ช่วยทำความสะอาด ก็ต้องบอกให้เข้าใจตรงกัน
๒ กำหนดภาพสุดท้ายไว้ในสมอง หรือในใจว่า ภาพสุดท้ายหลังจากที่ทำความสะอาด และจัดระเบียบแล้ว จะเป็นอย่างไร

ตรงนี้สำคัญนะ ยิ่งเรามีทีมงานที่จะมาช่วยด้วยแล้ว ก๋อนจะเริ่มทำความสะอาด ต้องพาชมพื้นที่เลย ให้ภาพในใจตรงกัน ว่าภาพสุดท้ายที่เราต้องการน่ะมันเป็นอย่างไร เมื่อภาพในใจชัดเจนแล้ว จึงค่อยไปข้อต่อไป

๓ กำหนดสิ่งที่ควรมี และไม่ควรมี
ข้อนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานของอาคารนั้นๆ ด้วยนะ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอะไร
อะไรที่ควรมี ในอาคารสถานที่นั้น อะไรที่ไม่ควรมี ต้องกำหนดให้ชัดเจน และถ่ายทอดให้ทีมงานให้เข้าใจตรงกัน พาเดินดูสถานที่ได้ยิ่งดี ชี้ให้เห็นเห็นกันเลย สิ่งนี้ควรมี สิ่งนี้ไม่ควรมี
สิ่งที่ไม่ควรมี ให้เอาออก เช่น อะไรบ้าง ขยะ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอ
การใช้งานในอาคาร
สิ่งที่ควรมี ก็ต้องมากำหนดอีกว่า

ควรจะมีแค่ไหน และ วางไว้ในตำแหน่งไหน เช่น ในอาคารหอฉันแห่งนี้ ควรมีเก้าอี้ขาวจำนวนเท่านี้ตัว และควรมาวางรวมกัน ณ ตำแหน่งนี้ เพื่อจะได้มีมีพื้นที่โล่งๆ ในการทำความสะอาด แล้วจึงค่อยขนย้ายไปไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการเป็นต้น

https://youtu.be/Yvi38p7b2Pc

Our Story

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Amphoe Kabin Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

จะไปนิพพานต้องอาศัยเหตุอย่างไร ศัย
นกพิราบวัดนี้ ตัวละ 50000 บาท (แต่ไม่ขาย)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
Amphoe Kabin Buri
25110
วัดพุทธ อื่นๆใน Amphoe Kabin Buri (แสดงผลทั้งหมด)