ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Hot

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Hotรวมรายชื่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต5.

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต5 A กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต5
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อำเภอฮอด
Amphoe Hot, 50240

เป็นกลุ่มงานในหน่วยงาน สพป./สพม. สักกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ