CPE North-Chiang Mai

CPE North-Chiang Mai

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

North-Chiang Mai International College
North-Chiang Mai International College
169 หมู่ 3, ถนนทางหลวงหมายเลข 108, Chiang Mai
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 M.3, Chiang Mai
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, Chiang Mai
การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว
NCU International Relations Center
NCU International Relations Center
169 Moo 3 Tambon Nong Kaew
Modern Languages School
Modern Languages School
MODERN LANGUAGES SCHOOL, koolpuntville 9 Chiangmai-Hangdong Road T.Banwan A.Hangdong Chiangmai, Chiang Mai
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นภาคเหนือ
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นภาคเหนือ
184 หมู่ 9 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, Chiang Mai
Southeast Asia One Health University Network
Southeast Asia One Health University Network
119/85 Moo 5, Suthep, Muang Chiang Mai
Veterinary Diagnostic Laboratory, Chiang Mai University
Veterinary Diagnostic Laboratory, Chiang Mai University
Faculty of Veterinary Medicine,ChiangMai Universitity, Muang Chiang Mai
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage
155 ม.2 ต.แม่เหียะ, Chiang Mai
Agro-Industrial Business Service Center
Agro-Industrial Business Service Center
Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, 155 M.2, T.MaeHia, Muang, Chiang Mai, Chiang Mai
Chiang Mai University School of Public Policy
Chiang Mai University School of Public Policy
Building B3, Northern Science Park, 155 Moo 2, Maehear, Mueang, Chiang Mai
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), Chiang Mai
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park
ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่), Amphoe Muang Chiang Mai
RoboMind
RoboMind
https://www.facebook.com/pages/Robomind-curve/138918796255901, Chiang Mai

Major : Computer Engineering Degree : Bachelor Degree Faculty : Engineering Institute : North-Chiang Mai University

นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับปริญญา ดังรายชื่อต่อไปนี้ รบกวนตอบรับหรือไม่ตอบรับเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร รบกวนตอบกลับทางมหาวิทยาลัย หรือติดต่อที่เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยครับ

[08/06/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เลื่อนกำหนดให้นักศึกษาส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม พร้อมเอกสารการแก้ไขโครงงาน (ENG_PRO_07) ทั้งนี้ต้องให้คณะกรรมการสอบโครงงานฯ ทุกท่าน ลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อย

เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. หากนักศึกษากลุ่มใดไม่ส่งรูปเล่มโครงงานตามวันเวลาที่กำหนด ผลการศึกษาจะเป็นไปตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน

ประกาศตารางเวลากำหนดการสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 2) รายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง CPE LECTURE

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านโครงงานในรอบแรก

กำหนดส่งเอกสารรูปเล่มโครงงาน(ไม่เข้าเล่ม) จำนวน 4 ชุด รายละเอียดการแก้ไขโครงงาน (ENG_PRO_07) จำนวน 4 แผ่น และเอกสารขอสอบ (ENG_PRO_03) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. หากเลยกำหนดนี้ไป จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอสอบโครงงานในภาคเรียนนี้

อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน

ในนามสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคสิ่งของต่างๆ ทั้งเสื้อ กางเกง ทุกเพศทุกขนาด หนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองเท้า ของใช้ในครัวเรือน อาหารแห้ง และปัจจัยที่ร่วมสนับสนุน การออกค่ายอาสากับโรงเรียนที่ห่างไกลและหมู่บ้านชาวเขา ในโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานนอก ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคมนี้

โดยทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่งไปทางนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้าจำนวนมากมาร่วมโครงการในครั้งนี้

ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ร่วมกันรวบรวมเงินปัจจัยและอาหารแห้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

หากผู้ใจบุญท่านใดต้องการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้เพิ่มเติม ให้ติดต่อ อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 053-819-873 หรือ 089-999-6030 ได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

RDC2015

Robot Design Contest 2015 ••• Final Round

ROBOT DESIGN CONTEST 2015 การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ

RDC Robot Design Contest 2015 รอบจัดอันดับ

Robot Design Contest 2015 ••• Ranking Round

27/5/2015

[VTR]RDC2015รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ

[VTR] Robot Design Contest 2015

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งออกแบบแ...

dropbox.com

มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่.pdf

ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้ง 3 คน ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับประเทศที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2558 นี้ เพื่อคว้าตั๋วไปแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2558 ต่อไป

dropbox.com Shared with Dropbox

[06/03/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557

เนื่องด้วยรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา ผมเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา จึงขอนัดนักศึกษาตกลงและทำความเข้าใจในการเรียนทั้งสองรายวิชา ได้แก่

1. รายวิชา 15-468 SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEM ENGINEERING 3(3-0-6) หน่วยกิต
2. รายวิชา 15-469 SEMINAR IN INFORMATION SYSTEM ENGINEERING 3(3-0-6) หน่วยกิต

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสาขาวิชา

*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาลงทะเบียนรวมกันสองรายวิชาไม่ถึง 5 คน หรือไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด อาจารย์จะทำเรื่องปิดรายวิชา

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

dropbox.com

กำหนดการศึกษาดูงานในโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน.pdf

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ในปีการศึกษา 2557 ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน)

ประกาศเลื่อนและปรับกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ เป็นโครงการย่อยของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิม วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2558 เป็นวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2558 ตามกำหนดการที่แนบให้ โดยให้รวบรวมเงินคนละ 2,000 บาทพร้อมรายชื่อ แล้วนำมาให้ผมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 25588 นี้

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

dropbox.com Shared with Dropbox

[05/27/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพ้นสภาพฯ ทุกชั้นปี

หากต้องการทราบผลการศึกษาก่อนเพื่อคำนวณเกรด สำหรับการถอนรายวิชาหลังกำหนด ให้ติดต่อขอทราบผลการศึกษาจากอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 นี้ เนื่องจากอาจารย์ประจำรายวิชาต้อง submit เกรดในระบบในวันดังกล่าว ยกเว้นรายวิชา 15-303 ปฏิการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ที่ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

[05/21/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ในปีการศึกษา 2557 ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน)

ประกาศเลื่อนและปรับกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ เป็นโครงการย่อยของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิม 25 - 28 พฤษภาคม 2558 ออกไปก่อน ตามข้อเสนอของนักศึกษาเอง โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งจากเดิมเหมารถบัสใหญ่ 1 คัน จะปรับเป็นรถตู้ จำนวน 2 คันเท่านั้น (นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 8 คน นักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 5 คนและอาจารย์จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 17 คน) สถานที่จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับสายงานมากขึ้น ซึ่งหลังจากศึกษาดูงานเสร็จ จะเดินทางไปโซนภาคตะวันออกสำหรับพักผ่อน สำหรับจำนวนค่าใช้จ่าย ปรับลดลงจาก 2,500 บาท เหลือเก็บคนละ 2,000 บาท (สำหรับนักศึกษาที่จ่ายให้เพื่อนแล้ว ก็ขอรับคืนได้ จำนวน 500 บาท)

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า ก็จะจัดแยกเป็นการศึกษาดูงานย่อยของสาขาวิชาเช่นกัน

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดการสอบโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันสอบ : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
เวลาสอบ : 09.00 - 12.00 น.
ห้องสอบ : CPE LECTURE
จำนวนกลุ่ม : 5 กลุ่ม

**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาทุกกลุ่มมารายงานตัวพร้อมกัน เวลา 08.30 น. และเข้ารับฟังการสอบโครงงานของทุกกลุ่ม

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
ผู้ประสานงานรายวิชา

[05/15/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-310 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) และรายวิชา 103312 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ขอเลื่อนเวลาเมกอัพ ลงโปรแกรมปฏิบัติ ภาษา SQL จากเดิม วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ขอเลื่อนเวลาสอบปลายภาค(นอกตาราง) จากเดิม วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 17.00 น. เป็นวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 17.00 น. (นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงรายวิชาโครงงานฯ จะมีการสอบจบในช่วงเช้า ซึ่งไม่ชนกับเวลาดังกล่าว)

ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ทราบโดยทั่วกัน
อจม.

[05/14/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เดดไลน์กำหนดการยื่นสอบของนักศึกษาเดิม เป็นวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ซึ่งทางสาขาวิชาเลื่อนเป็นอย่างช้าสุด ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดการนี้ไป จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ยื่นสอบโครงงาน

สำหรับกำหนดการสอบโครงงานยังคงเดิม คือ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป หลังจากรวบรวมเอกสารยื่นสอบของนักศึกษาเสร็จสิ้น

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

[05/08/15]   โครงการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อาจารย์ขอความร่วมมือ นักศึกษาเก่าทุกท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้สอบถามข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ ดังนี้

1. ลักษณะงาน ตำแหน่งที่ทำ ชื่อหน่วยงาน ของนักศึกษา
2. หน่วยงานที่สังกัด เช่น รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, ประกอบอาชีพอิสระ ฯ
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงการ 15 ปี (งานรวมศิษย์เก่า)
4. ช่วงเวลาที่สะดวก และเหมาะสมในการจัดกิจกรรม

ให้นักษาศึกษาเก่าทุกท่านตอบคำถามให้ครับทั้ง 4 ข้อ โดยตอบในช่อง comment ของโพสนี้เลย และกรุณาเขียน ชื่อ-สกุล / รหัสนักศึกษา ด้วยนะครับ

ปล. กรุณากรอกข้อมูลให้เสร็จภายในวัน พุธ ที่ 13 พ.ค. 58 นี้นะครับ

อ.พลาย

[05/04/15]   ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน ได้จัดโครงการการออกปฏิบัติงานจริง ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง จึงขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานจริงปีการศึกษา 2557 มาประชุมรับฟังคำชี้แจง ตามวันและเวลาดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้อง 030506 อาคาร 3

ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯจึงใคร่ขอให้ท่านได้แจ้งนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานจริงปีการศึกษา 2557 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริงและเพื่อจะได้ดำเนินงานตามโครงการนี้ ต่อไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน

[04/28/15]   สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนทุกชั้นปี

หากมีเอกสารใดๆ เช่น เอกสารการเรียน เอกสารรับรอง ใบดรอป ฯลฯ ที่ผมต้องลงนาม 29 - 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. เท่านั้น หลังจากนี้ผมลากิจยาว 4 - 8 พฤษภาคม 2558 หรือหยุดตั้งแต่ 1 - 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.มี่

[04/22/15]   ประกาศงดคลาสเมกอัพ วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 17.00 - 20.00 น. ห้อง CPE Lecture รายวิชา 15-310 / 103312 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าของอำเภอหางดงขัดข้อง

สำหรับนัดเมกอัพครั้งต่อไป วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 17.00 - 20.00 น. ห้อง CPE Lecture ตามปกติ ส่วนตารางสอบปลายภาคให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยก่อน หากปิดคอร์สไม่ทันสอบปลายภาค อาจารย์จะเลื่อนเป็นการสอบนอกตารางแทน

ประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ทราบโดยทั่วกัน
อ.มี่

[04/09/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี ทุกรหัส เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ (ค่ายอาสา) ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วัน-เวลา ในการออกค่ายฯ : วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 โดยจะเข้าพัฒนา จัดค่ายอาสา ณ โรงเรียน.........................................(ยังไม่ได้กำหนด ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (54131###X - 551525###) ไปสำรวจแล้วเลือกสถานที่มา แจ้งผมก่อนวันที่ 24 เมษายน 2558) ซึ่งโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ยกเว้นค่ากิน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเอง ส่วนค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ทางคณะจัดมีงบประมาณให้เล็กน้อย บวกกับกล่องรับบริจาคของสาขาวิชาที่ผมนำไปวางตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 3 กล่อง ได้เงินสมทบมาจำนวนหนึ่ง ส่วนนักศึกษาทุกชั้นปีให้เตรียมรวบรวมของบริจาคหรือสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไว้ที่ห้องสาขาวิชาภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (56######X) จัดการเรื่องของบริจาค และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (551521###X - 541525###) จัดการเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ต่างๆ ในค่ายฯ

รายละเอียดคร่าวๆ คือ เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยวันเสาร์ช่วงเช้า ทำกิจกรรมพัฒนาต่างๆ บริเวณโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ชาวบ้าน นอนพักที่โรงเรียนหนึ่งคืน สายๆของอีกวันก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ขณะนี้อาจารย์กำลังดำเนินการขออนุมัติโครงการ โดยกำหนดการอย่างละเอียดจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

ปล.หากนักศึกษาคนใด จะเดินทางโดยรถส่วนตัวของตนเอง กรุณาแจ้งผมก่อน

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

[04/03/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานวิจัยของ นายวิชชากร เขื่อนแก้ว รหัสนักศึกษา 531310007 ที่ดำเนินการร่วมกับ อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ ในหัวข้อเรื่อง "A Conceptual Framework transforms The Player into Buyers on Mobile Applications: A Case Study of Mobile Social Network Games" ได้รับการตอบรับจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 7th PSU-UNS Internation Conference on Engineering and Technology (ICET 2015)" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และต้องไปนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงจิต รีสอร์ท & สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยให้นายวิชชากร เขื่อนแก้ว ดำเนินการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา จากสำนักทะเบียนฯ โดยด่วน แล้วนำฉบับจริงและสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พี่ยุ้ย หรือ พี่จิ๋ว) ภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อที่จะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยในนามนักศึกษาต่อไป

[04/03/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนทุกชั้นปี

นักศึกษาคนใด ลงทะเบียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เทอมที่แล้ว) เกินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ที่ 22 หน่วยกิต กรุณารายงานตัวกับผมด่วน ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 นี้ เนื่องจากว่าต้องทำเรื่องช่วยนักศึกษากลุ่มนี้ เนื่องจากผิดระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษา อาจถอนรายชื่อจากการอนุมัติรับปริญญาได้

อจม.

[04/03/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วัน เวลา ในการศึกษาดูงาน : วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 โดยจะศึกษาดูงานโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขอให้นักศึกษารวบรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน คนละ 2,500 บาท รวบรวมไว้ที่ตัวแทนนักศึกษา (กรสุมา) ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 นี้

รายละเอียดคร่าวๆ เหมือนที่ชี้แจงไปเมื่อประชุมครั้งที่แล้ว คือ เดินทางช่วงดึกของคืนวันจันทร์ที่ 25 ถึงจุดหมาย วันอังคารที่ 26 ดูงานเช้า-บ่าย ที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนสองโรงงาน แล้วตอนเย็นตีรถไปนอนพักที่บ้านพักของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ส่วนวันพุธที่ 27 เช้า ดูงานที่เขื่อนฯ บ่ายก็ดูงานโรงเบียร์ เย็นก็ตีรถมาพักที่เขาค้อ 1 คืน วันสุดท้ายก็เช็คเอาท์ออกเขาค้อ เดินทางกลับ มนช. โดยสวัสดิภาพ

ซึ่ง ณ ขณะนี้อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาทั้งสามสาขาวิชา กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งเรื่องสถานที่ ยานพาหนะ และ ที่พักโดยกำหนดการอย่างละเอียดจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

[03/26/15]   นักศึกษาคนใดมีความประสงค์ให้สาขาวิชาเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) ขอให้นักศึกษาเข้ามาคุยรายละเอียดภายในวันนี้ เวลา 16.00 น. ที่ลานตึก 1 ชั้น 1 หลังจากผมเลิกประชุมคณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จ เนื่องจากต้องส่งรายวิชาที่จะเปิดทำการเรียนการสอนภายในวันพรุ่งนี้

หากไม่มีนักศึกษาคนใดแจ้งความประสงค์ ทางสาขาวิชาจะไม่เปิดรายวิชาอื่นใดในภาคการศึกษาฤดูร้อน นอกจากรายวิชาฝึกงาน

อจม.

รายละเอียดสำหนับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

[03/23/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สอบได้คะแนนกลางภาคเรียนสูงสุด ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาที่ผมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) 15-204 / 100151 Computer Programming ได้แก่ นายณัฐพงศ์ เสาร์แก้ว ได้ 18.90 จากคะแนนเต็ม 20.00 คะแนน

2) 15-310 / 103312 Database Systems ได้แก่ นางสาวมาริสา ประสงค์ทรัพย์ ได้ 14.90 จากคะแนนเต็ม 20.00 คะแนน

เพื่อรับเสื้อโปโล (ฟรี) ที่ห้องคณะฯ ตึก 1 ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

อจม.

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-310 / 103312 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงสำหรับว่าที่วิศวกร

ทุกวันพุธช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 040401 (ตึก 4 ชั้น 4)

• ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการทุกคน
• ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงานเข้าร่วมทุกคนทุกครั้ง
• สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่สนใจเข้าอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ผมโดยตรง
• การเข้าอบรม คิดเป็นคะแนนรายวิชาโครงงาน 20 คะแนนดิบ (ครั้งละ 5 คะแนน)

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงสำหรับว่าที่วิศวกร

ทุกวันพุธช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 4 ครั้ง (18/25 มีนาคม และ 1/8 เมษายน 2558) ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตึก 4 ชั้น 4)

• ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงานเข้าร่วมทุกคนทุกครั้ง
• สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่สนใจเข้าอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ผมโดยตรง
• การเข้าอบรม คิดเป็นคะแนนรายวิชาโครงงาน 20 คะแนนดิบ (ครั้งละ 5 คะแนน)

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

[03/02/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนรายวิชาของอาจารย์พิเศษทั้งสองท่าน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่

1) 15-306 Introduction to Computer Networks [อ.ปราการ]
2) 15-308 Artificial Intelligent Systems [อ.ภูนรินทร์]
3) 103309 Artificial Intelligent Systems [อ.ภูนรินทร์]
4) 15-440 Neural Networks [อ.ภูนรินทร์]

ทั้ง 3 รายวิชา 4 รหัส ตารางสอบกลางภาคเรียน เป็นการสอบนอกตาราง ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานัดหมายนักศึกษาสอบด้วยตนเอง ในส่วนรายวิชาอื่นๆ ให้ยึดตามตารางสอบกลางภาค 2/2557 เช่นเคย

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

[02/26/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน EXIT EXAM แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในวันเวลาที่นัดหมาย ดังนั้นให้มารับเกียรติบัตรได้ที่ห้องสาขาวิชา โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

1) นางสาวดาริกา โปธิมา
2) นางสาววิลาสินี ขัดแพร่
3) นายนที สายคำ
4) นายภาณุพงษ์ โสภา
5) นายณปดล ลมทวีวงศ์
6) นายสุเมธ หมู่ธิ
7) นางสาวมาริสา ประสงค์ทรัพย์
8) ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิวรรณ มูลงาม
9) นายกันตยศ ศรีสุข
10) นายเริงฤทธิ์ ยาวิชัย

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

[02/26/15]   ประกาศมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีซ้อมย่อย : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า
พิธีซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย

ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ภาคเช้า
พิธีประสาทปริญญาบัตร : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ภาคบ่าย

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Amphoe Hang Dong?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amphoe Hang Dong
50230
Amphoe Hang Dong มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
NCU International Relations Center NCU International Relations Center
169 Moo 3 Tambon Nong Kaew
Amphoe Hang Dong, 50230

The International Relations Affairs department is responsible for promoting relationships between NCU and foreign organizations.

การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว
Amphoe Hang Dong, 50230

Welcome to aviation center North-Chiang Mai University.