CPE North-Chiang Mai

CPE North-Chiang Mai

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

North-Chiang Mai International College
North-Chiang Mai International College
169 หมู่ 3, ถนนทางหลวงหมายเลข 108, Chiang Mai
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 M.3, Chiang Mai
การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว
NCU International Relations Center
NCU International Relations Center
169 Moo 3 Tambon Nong Kaew
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นภาคเหนือ
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นภาคเหนือ
184 หมู่ 9 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, Chiang Mai
Southeast Asia One Health University Network
Southeast Asia One Health University Network
2nd Floor, Office of Dean's Secretariat Building, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Mae Hia, Muang Chiang Mai
Veterinary Diagnostic Laboratory, Chiang Mai University
Veterinary Diagnostic Laboratory, Chiang Mai University
Faculty of Veterinary Medicine,ChiangMai Universitity, Muang Chiang Mai
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage
155 ม.2 ต.แม่เหียะ, Chiang Mai
Agro-Industrial Business Service Center
Agro-Industrial Business Service Center
Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, 155 M.2, T.MaeHia, Muang, Chiang Mai, Chiang Mai
Chiang Mai University School of Public Policy
Chiang Mai University School of Public Policy
Building B3, Northern Science Park, 155 Moo 2, Maehear, Mueang, Chiang Mai
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), Chiang Mai
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park
ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่), Amphoe Muang Chiang Mai
Imo2015-Volunteer
Imo2015-Volunteer
239 SUTHEP CHIANG MAI, Chiang Mai
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ลำพูน, Amphoe Muang Lamphun
โรงเรียนละอองทิพย์
โรงเรียนละอองทิพย์
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, Lamphun

Major : Computer Engineering Degree : Bachelor Degree Faculty : Engineering Institute : North-Chiang Mai University

นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับปริญญา ดังรายชื่อต่อไปนี้ รบกวนตอบรับหรือไม่ตอบรับเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร รบกวนตอบกลับทางมหาวิทยาลัย หรือติดต่อที่เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยครับ

[08/06/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เลื่อนกำหนดให้นักศึกษาส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม พร้อมเอกสารการแก้ไขโครงงาน (ENG_PRO_07) ทั้งนี้ต้องให้คณะกรรมการสอบโครงงานฯ ทุกท่าน ลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อย

เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. หากนักศึกษากลุ่มใดไม่ส่งรูปเล่มโครงงานตามวันเวลาที่กำหนด ผลการศึกษาจะเป็นไปตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน

ประกาศตารางเวลากำหนดการสอบโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 2) รายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง CPE LECTURE

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านโครงงานในรอบแรก

กำหนดส่งเอกสารรูปเล่มโครงงาน(ไม่เข้าเล่ม) จำนวน 4 ชุด รายละเอียดการแก้ไขโครงงาน (ENG_PRO_07) จำนวน 4 แผ่น และเอกสารขอสอบ (ENG_PRO_03) จำนวน 1 แผ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. หากเลยกำหนดนี้ไป จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอสอบโครงงานในภาคเรียนนี้

อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน

ในนามสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคสิ่งของต่างๆ ทั้งเสื้อ กางเกง ทุกเพศทุกขนาด หนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รองเท้า ของใช้ในครัวเรือน อาหารแห้ง และปัจจัยที่ร่วมสนับสนุน การออกค่ายอาสากับโรงเรียนที่ห่างไกลและหมู่บ้านชาวเขา ในโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานนอก ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคมนี้

โดยทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่งไปทางนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้าจำนวนมากมาร่วมโครงการในครั้งนี้

ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ทุกท่าน ที่ร่วมกันรวบรวมเงินปัจจัยและอาหารแห้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

หากผู้ใจบุญท่านใดต้องการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้เพิ่มเติม ให้ติดต่อ อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 053-819-873 หรือ 089-999-6030 ได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

RDC2015

Robot Design Contest 2015 ••• Final Round

ROBOT DESIGN CONTEST 2015 การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ

RDC Robot Design Contest 2015 รอบจัดอันดับ

Robot Design Contest 2015 ••• Ranking Round

27/5/2015

[VTR]RDC2015รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ

[VTR] Robot Design Contest 2015

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งออกแบบแ...

dropbox.com

มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่.pdf

ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทั้ง 3 คน ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (RDC 2015) ระดับประเทศที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2558 นี้ เพื่อคว้าตั๋วไปแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2558 ต่อไป

dropbox.com Shared with Dropbox

[06/03/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557

เนื่องด้วยรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา ผมเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา จึงขอนัดนักศึกษาตกลงและทำความเข้าใจในการเรียนทั้งสองรายวิชา ได้แก่

1. รายวิชา 15-468 SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEM ENGINEERING 3(3-0-6) หน่วยกิต
2. รายวิชา 15-469 SEMINAR IN INFORMATION SYSTEM ENGINEERING 3(3-0-6) หน่วยกิต

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสาขาวิชา

*** หมายเหตุ *** หากนักศึกษาลงทะเบียนรวมกันสองรายวิชาไม่ถึง 5 คน หรือไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด อาจารย์จะทำเรื่องปิดรายวิชา

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

dropbox.com

กำหนดการศึกษาดูงานในโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน.pdf

ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ในปีการศึกษา 2557 ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน)

ประกาศเลื่อนและปรับกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ เป็นโครงการย่อยของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิม วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2558 เป็นวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2558 ตามกำหนดการที่แนบให้ โดยให้รวบรวมเงินคนละ 2,000 บาทพร้อมรายชื่อ แล้วนำมาให้ผมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 25588 นี้

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

dropbox.com Shared with Dropbox

[05/27/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพ้นสภาพฯ ทุกชั้นปี

หากต้องการทราบผลการศึกษาก่อนเพื่อคำนวณเกรด สำหรับการถอนรายวิชาหลังกำหนด ให้ติดต่อขอทราบผลการศึกษาจากอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 นี้ เนื่องจากอาจารย์ประจำรายวิชาต้อง submit เกรดในระบบในวันดังกล่าว ยกเว้นรายวิชา 15-303 ปฏิการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ที่ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

[05/21/15]   ประกาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ในปีการศึกษา 2557 ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน)

ประกาศเลื่อนและปรับกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ เป็นโครงการย่อยของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิม 25 - 28 พฤษภาคม 2558 ออกไปก่อน ตามข้อเสนอของนักศึกษาเอง โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งจากเดิมเหมารถบัสใหญ่ 1 คัน จะปรับเป็นรถตู้ จำนวน 2 คันเท่านั้น (นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 8 คน นักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 5 คนและอาจารย์จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 17 คน) สถานที่จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับสายงานมากขึ้น ซึ่งหลังจากศึกษาดูงานเสร็จ จะเดินทางไปโซนภาคตะวันออกสำหรับพักผ่อน สำหรับจำนวนค่าใช้จ่าย ปรับลดลงจาก 2,500 บาท เหลือเก็บคนละ 2,000 บาท (สำหรับนักศึกษาที่จ่ายให้เพื่อนแล้ว ก็ขอรับคืนได้ จำนวน 500 บาท)

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า ก็จะจัดแยกเป็นการศึกษาดูงานย่อยของสาขาวิชาเช่นกัน

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดการสอบโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 15-314 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Project) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันสอบ : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
เวลาสอบ : 09.00 - 12.00 น.
ห้องสอบ : CPE LECTURE
จำนวนกลุ่ม : 5 กลุ่ม

**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาทุกกลุ่มมารายงานตัวพร้อมกัน เวลา 08.30 น. และเข้ารับฟังการสอบโครงงานของทุกกลุ่ม

ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
ผู้ประสานงานรายวิชา

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Amphoe Hang Dong?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amphoe Hang Dong
50230
Amphoe Hang Dong มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
NCU International Relations Center NCU International Relations Center
169 Moo 3 Tambon Nong Kaew
Amphoe Hang Dong, 50230

The International Relations Affairs department is responsible for promoting relationships between NCU and foreign organizations.