ธุกิจพิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Fang

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Fangรวมรายชื่อ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง), ยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์โรงหลวงที่๑ - ฝาง, ห้องเรียนชุมชน.

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) A พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
Amphoe Fang, 50320

พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living Site Museum)

ยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์โรงหลวงที่๑ - ฝาง B ยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์โรงหลวงที่๑ - ฝาง
บ้านยาง จ.เชียงใหม่
Amphoe Fang, 50320

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

ห้องเรียนชุมชน C ห้องเรียนชุมชน
ึ72 หมู่ 12 บ้านยาง ตำบลแม่งอน
Amphoe Fang, 50110

แหล่งเรียนรู้การพัฒนาแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม