ธุกิจมหาวิทยาลัย ใน Amphoe Fak Tha

ค้นหา มหาวิทยาลัย ใน Amphoe Fak Thaรวมรายชื่อ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น ๑.

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ A วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
Amphoe Fak Tha, 53160

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามชื่อวิทยาลัยการอาชีพฟากท่าเป็น "วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์" หมายถึง วิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้อันสำเร็จและยอดเยี่ยม...

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น ๑ B คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น ๑
Amphoe Fak Tha, 53160

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ