ธุกิจมหาวิทยาลัย ใน Amphoe Chiang Kham

ค้นหา มหาวิทยาลัย ใน Amphoe Chiang Khamรวมรายชื่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ A วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
141 หมู่10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ
Amphoe Chiang Kham, 56110

ปรัชญาวิทยาลัย : คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม