โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง, Amphoe Chai Buri Video August 12, 2019, 1:43pm

Videos by โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง in Amphoe Chai Buri.

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด ราชินีศรีแผ่นดิน
โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ณ ศาลาประชาคม อ.ชัยบุรี

Other โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง videos

Happy New Year & Merry Christmas. #by Childhood👍

Happy New Year & Merry Chrismas. #by Santa👍

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด ราชินีศรีแผ่นดิน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ณ ศาลาประชาคม อ.ชัยบุรี

ค่าย o-net ป.6

F