โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามหน่อยคะ มีที่พักที่ใกล้โรงเรียนไหมคะ แบบค้าง1คืนคะ ขอที่ใกล้ๆยิ่งดีคะเพราะไม่มีรถ ขอบคุณคะ
#รักและคิดถึงคุณครูทุกท่านน่ะครับ 🙏🙏🙏
ด้วยรักจากใจ.... สายใยผูกพัน ผอ.วิโรจน์​ และคุณครูหวานใจ
ด้วยรักจากใจ.... สายใยผูกพัน ผอ.วิโรจน์​ ศรีวิเศษ คุณครูหวานใจ​ บุรินทร์กุล
คณะครูแลนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี. มาดูแล ซ่อม โต๊ะ- เก้าอี้ มอบชั้นวางของ ให้โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ...ขอขอบพระคุณมาก
ขอขอบพระคุณ....คณะครูและนักเรียนช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี. ที่มาดูแล ซ่อม. โต๊ะ-เก้าอี้พระราชทาน. ช่วยทำชั้นคว่ำจานและมอบชั้นวางของให้แก่โรงเรียน
เด็กมีความสุขผ่านนิทาน
คิดถึงงงง

ตามรอยพ่อ

ถวายพระพรขอทรงพระเจริญยิ่ง
ดำรงมิ่งขวัญเกล้าชาวสยาม
พละเกษมสุขสวัสดิ์ทรงพระสำราญ
พระเกียรติแผ่ไพศาลผ่านกาลเวลา

ขอเชิญร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้โปรดคุ้มครองและทรงประสิทธิพรให้ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จดำรงสถิตเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์ชาวไทยสืบชั่วกาลนาน กราบแทบพระบาท

(ผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร)

docs.google.com

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยทำ แบบสำรวจความพร้อมการจัดเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนนะครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUCYbGhJuB5EmHURsOsjz86PrqNCMURi21qtxzyfxSwlIS2Q/viewform

docs.google.com สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

[03/28/20]   ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.3 และ ป.6(ที่จะไปศึกษาต่อที่อื่น) ให้มารับเอกสารการจบในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.63 โดยเน้นย้ำว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย ส่วนชั้นป.6 ที่เรียนต่อโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง และชั้นเรียนอื่นๆ ให้มารับปพ. ตอนเปิดเทอม หรือจนกว่าการแพร่ระบาดของcovid-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ จะแจ้งอีกครั้งในโอกาสต่อไป

[03/18/20]   แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.-17 พ.ค. 63
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 18 พ.ค. 63

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดเรียนตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

[03/18/20]   ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดเรียนตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

[03/15/20]   สอบวัดผลปลายปี
ป.1-ป.5 และ ม.1-ม.2
16-18 มี.ค.63

เริ่มสมัครได้แล้วนะคะ

โรงเรียนบ้านคลองพังกลางรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
ระดับชั้นอนุบาล สมัครได้ที่ คุณครูสลิลรัตน์ ด้วงทองกุล (โทร.087-8821749),
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่คุณครูจันทัปปภา ผะลา (โทร.080-884-8685)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่คุณครูพรรณี น้อยเต็ม (โทร.085-782-7199)

โรงเรียนบ้านคลองพังกลางรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
ระดับชั้นอนุบาล สมัครได้ที่ คุณครูสลิลรัตน์ ด้วงทองกุล (โทร.087-8821749),
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่คุณครูจันทัปปภา ผะลา (โทร.080-884-8685)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่คุณครูพรรณี น้อยเต็ม (โทร.085-782-7199)

ตลาดสวนไผ่-หลาดใต้โหนด จ.พัทลุง

มัธยมศึกษา ศึกษาแหล่งเรีบนรู้ จ.พัทลุง
สะพานเอกชัย-ทะเลน้อย-นาโปแก

ชุมนุมรอบกองไฟ
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญเครือข่ายชัยบุรี 19-21ก.พ.63
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

ค่ายปฐมวัย

ค่ายปฐมวัย

ค่ายปฐมวัย

#เรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่5 ร่วมกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสมัยสุวรรณ🙏🙏

[02/02/20]   ขอเป็นกำลังใจให้ ม.3
สอบ O-net วันนี้อีกวัน
สู้ๆกันจ้า

[01/31/20]   ขอเป็นกำลังใจ
ให้นักเรียน
ที่สอบ O-net วันนี้ สู้ๆ👍

สอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม site visit TSQP2 ครั้งที่ 2

[01/24/20]   แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องด้วย วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง หยุดเป็นการภายในเป็นเวลา 1 วัน จึงขอสอนชดเชยในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 นี้ โดยให้นักเรียนจัดตารางเรียนของวันจันทร์ และแต่งชุดนักเรียนหรือชุดพละ ตามชั่วโมงเรียนของนักเรียน

#กิจกรรมสัปดาห์วันครู
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม
👍กล่าวคำปฏิญาณ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
👍เยี่ยมคารวะครูอาวุโส และร่วมงานวันครู

กิจกรรมดีๆของคุณครูและนักเรียนในการร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดภายในและบริเวณรอบๆโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ยินดีต้อนรับคุณครูท่านใหม่ คุณครูอรชร ชูสังข์ คุณครูเอกวิทยาศาสตร์

ติวO-NET ป.6
สู้ๆ จ้า👍👍

กิจกรรมวันเด็ก'2563

#ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน

[01/10/20]   ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กร ห้างร้านต่างๆ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมวันเด็ก มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารแก่นักเรียน และสนับสนุนของรางวัลต่างๆ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยจ้า🙏🙏

โรงเรียนบ้านคลองพังกลางขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปีพ.ศ.2563 ชมการแสดงบนเวทีจากเด็กๆบุตรหลาน กำหนดการ วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 เวลา 08.00-12.00 น.👭👭

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล #ชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ5
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 #ระดับชาติ
จ.นครศรีธรรมราช ด.ช.พีรพัฒน์ กลับสงค์
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจันทัปปภา ผะลา 👍ปรบมือรัวๆ

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับชาติ ณ จ.นครศรีธรรมราช

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

[12/29/19]   เรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง โรงเรียนหยุดเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.62 - 1 ม.ค. 63 เปิดเรียนปกติ วันที่ 2 ม.ค. 2563

[12/25/19]   Happy New Year & Merry Christmas.
#by Primary4-6

[12/25/19]   Happy New Year & Merry Christmas.
#by Primary1-3

Happy New Year & Merry Christmas.
#by Childhood👍

Happy New Year & Merry Chrismas.
#by Santa👍

Untitled Album

นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และร่วมกิจกรรมคริสต์มาส

นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และร่วมกิจกรรมคริสต์มาส

19/12/62. อนุบาล นำเสนอ บัวลอยหลากสี น่ารับประทาน (เด็กๆเรียนรู้อย่างความสุข สนุก)

ประชุม ครูแกนนำ Site Visit Network 1 (ตามโครงการ TSQP ) ณ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 17/12/2562

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง นำทีมโดยผอ.อุดมพร ฉิมดี และตัวแทนเครือข่ายชัยบุรี เดินทางไปส่งผอ.นพวรรณ ไชยปันดิ
ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ อ.เคียนซา

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ขอแสดงความยินดี
กับผอ.คนใหม่ ผอ.นพวรรณไชยปันดิ
ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงค์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.นครศรีธรรมราช
ชั้น ป.1-3 👍👍

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช ชั้น ม.1-3

#ศึกษาแหล่งเรียนรู้
4 ธ.ค.2562 นักเรียนชั้นปฐมวัย ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ภูเก็ต

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ👍👍
4 ธ.ค.62

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ห้องออกกำลังกายและกีฬา ใน Amphoe Chai Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชัยบุรี
Amphoe Chai Buri
84350

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
Amphoe Chai Buri โรงยิมและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สมาคมสโมสรเพชรไพฑูรย์ สมาคมสโมสรเพชรไพฑูรย์
7/4 ม.4 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี
Amphoe Chai Buri, 84350