ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Chai Buri

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Chai Buriรวมรายชื่อ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา.

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา A โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
4037
Amphoe Chai Buri, 84350

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ในครั้...