ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Chai Buri

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Chai Buriรวมรายชื่อ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา, โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง, เอส.ซี.เซ็นเตอร์ - ตรงข้ามโรงเรียนชัยบุรีพิทยา.

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา A โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
4037
Amphoe Chai Buri, 84350

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ในครั้...

โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง B โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ชัยบุรี
Amphoe Chai Buri, 84350

เอส.ซี.เซ็นเตอร์ - ตรงข้ามโรงเรียนชัยบุรีพิทยา C เอส.ซี.เซ็นเตอร์ - ตรงข้ามโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
ตรงข้ามโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
Amphoe Chai Buri, 84350