ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Chae Hom

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Chae Homรวมรายชื่อ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา.

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา A โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
223 ต.แม่สุก
Amphoe Chae Hom, 52120

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3