ธุกิจบริการขนส่ง ใน Amphoe Chae Hom

ค้นหา บริการขนส่ง ใน Amphoe Chae Homรวมรายชื่อ ไร่ทรัพย์หมื่นแสน, สูบส้วม มอญขาม กรุ๊ป.

ไร่ทรัพย์หมื่นแสน A ไร่ทรัพย์หมื่นแสน
265 หมู่ 6 ตำบลแจ้ห่ม
Amphoe Chae Hom, 52100

เป็นไร่เล็กๆ มีพื้นที่ 16 ไร่ หน้าไม่กว้างนักแต่มีความยาวประมาณ 500-600ม

สูบส้วม มอญขาม กรุ๊ป B สูบส้วม มอญขาม กรุ๊ป
1035
Chae Hom, 52120

รับสูบสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย บ่อไขมัน