ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Chae Hom

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Chae Homรวมรายชื่อ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา, หมวดภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา.

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา A โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
223 ต.แม่สุก
Amphoe Chae Hom, 52120

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

หมวดภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา B หมวดภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
Amphoe Chae Hom, 52120

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย