โรงเรียนทุ่งคาวิทยา

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
Mueangpan, Lampang

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ค่ายคุณธรรม 2562

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งคาวิทยาได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทน สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมส่งผลการเข้าประกวดในโครงการ รักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรฏาคม 2562 นี้ครับ

dekwat999.com

เ มื่ อไปเ รี ย นต้องได้วิชาความรู้ อยู่ที่บ้านต้องได้วิชาชี วิ ต

dekwat999.com การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหลายคู่พอแต่งงานแล้วก็ตั ดสินใจ

พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. ครับ

cm108.com

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี

cm108.com คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ในทุกสิทธิ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่....

drive.google.com

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ-ทว.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งคาวิทยา
https://drive.google.com/file/d/1zbmmoqKREsVR8wICMM0Jtnpo1BDj7w4j/view?usp=sharing

drive.google.com

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

drive.google.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ-ทว.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/file/d/1UqgGjvzj87Y4bcvBCbCOwUBAW8bVBhI2/view?usp=sharing

drive.google.com

drive.google.com

ประกาสรับสมัครธุรการ-1.pdf

ประกาศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1TZl7G79avhFcxzTwRSzx443o1feWbshG/view?usp=sharing

drive.google.com

[05/15/19]   เด็กๆ พร้อมกันหรือยังครับ..พรุ่งนี้เปิดเทอมละนะ...

คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ...ฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ตกลงกับเด็กๆ นะครับ

eduzones

อยากให้สมองพัฒนาอย่างเต็มที่ หนึ่งในนั้นคือ "ได้ทำหรือได้เรียนในสิ่งที่ชอบ" น้องๆหาเจอกันหรือยังครับ

บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์
เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึก นักเรียน โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง 3

eduzones

บางทีการโพสต์ทุกอย่างลงไปในโซเชียลก็ไม่ดีนะครับ

Merck Life Science Thailand

ช่วงหน้าร้อนนี้ ใครไม่บ้า "พิษสุนัขบ้า"
ทางเมอร์คขอเสนอ ชุดคิทสำหรับตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้า ที่ง่าย รวดเร็วและจำเพาะกับเชื้อ ด้วยหลักการการใช้แอนติบอดีติดสีฟลูออเรสเซ้นต์นะครับ

หากท่านสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางผู้แทนของเมอร์ค หรือติดต่อผ่านเพจเมอร์คได้เลยครับ

#MerckThailand
#Mercklifescience

ช่วงนี้ลำปางร้อนมาก...โรคหน้าร้อนก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง..ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

ลำปาง ร้อนมาก ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ

TrainKru by LearnEd

✨ 7 เมษายน วันอนามัยโลก 🌏
.
เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
.
#TrainKru #ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต #เคียงข้างครู #เคียงข้างกัน

เรารักสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี "เป็นวันจักรี"
เป็นวันสำคัญที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

๖ เมษายน วันจักรี

วัน จักรี คือ วันที่ระลึกแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราช จักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญ รุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี ทรงฟื้นฟูการพระศาสนา พระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ ทรงสร้างพระนคร ป้อม ปราสาทราชมณเฑียร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระนคร พระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่นี้ว่า “กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” (ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเปลี่ยนจากบวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์) และโปรดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเป็น อเนกนานัปประการ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ลักษณะเหมือนพระองค์จริง ณ โรงหล่อหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๔ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการกราบถวายบังคมทูลปีละ ๑ ครั้ง แต่ยังมิได้กำหนดเรียกว่า วันจักรี ครั้นในพ.ศ.๒๔๑๗ โปรดให้ย้ายที่ประดิษฐานพระบรมรูปไปประดิษฐานยังพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พ.ศ. ๒๔๒๕ โปรดให้ย้ายไป ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท

ครั้นในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานร่วมกับพระมหากษัตริย์ทั้ง ๔ รัชกาล ต่อมาโปรดให้ซ่อมแซมพระพุทธปรางค์ปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งถูก เพลิงไหม้ และเปลี่ยนนามใหม่เป็นปราสาทพระเทพบิดร พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ๕ รัชกาล จากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพบิดรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๑ เล่มที่ ๓๔ หน้า ๑๑๖ ว่า

"มีพระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๕ รัชกาล ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งศิวาไลยมหาปราสาทนั้น ยัง ไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี ซึ่งเนื่องด้วยสักการบูชากราบถวายบังคม จึงโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแปลงพระพุทธปรางค์ปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้น เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่ว่า “ปราสาทพระเทพบิดร” แล ทรงพระราชอนุสรคำนึงถึงโบราณกาล ซึ่งได้ประดิษฐานมหาจักรีบรมราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา จักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเปนปฐมบรมกระษัตริย์ ได้มีพระเดชพระคุณแก่สยามรัฐประเทศ เมื่อมีโอกาสอันใดอันหนึ่งก็ต้องสแดงความเชิดชู
พระเกียรติคุณเปนที่ระลึกแห่งพระองค์ ในครั้งนี้จึงโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีในวันซึ่งเปนดฤถีคล้ายวันซึ่ง สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จกรีธาทัพกลับถึงพระนคร ได้รับอัญเชิญเสด็จครอบครองสยามราชอาณาจักร เปนปฐมวาระที่พระองค์ดำรงสยามรัฏฐ์ราชอาณาจักร นับว่าเปนวันมหามงคลของมหาจักรีบรมราชวงศ์แลสยามประเทศ"

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีพระราชพิธีถวายบังคม พระบรมรูปในวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี และโปรดฯ ให้เรียกวันนี้ว่า “วันจักรี” นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นต้นมา นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวาย บังคมพระบรมรูปได้ ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ นั้นมีงานพระราชพิธีเป็นเวลา ๒ วัน ประชาชนทั่วไปจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๑ แต่ในปีต่อ ๆ มา โปรดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่ ๖ เมษายน อันถือเป็นวันที่ตรงกับวันจักรี

ใน พ.ศ.๒๔๗๐ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงหล่อกรมศิลปากร ประดิษฐานไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีที่กรุงเทพมหานครครบ ๑๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ ๒ สิ่ง ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร เพื่อเป็นที่ระลึกในการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปีต่อมาทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๖ เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ และมีการกำหนดให้มีพิธีถวายบังคม วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ณ บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและอัญเชิญมาประดิษฐาน ไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีพระราชพิธีหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร ที่โรงหล่อของกรมศิลปากรและอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร เหมือนในรัชกาลก่อน

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ มติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อการเรียกวันที่ ๖ เมษายนของทุกปีว่า วันจักรี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ในวันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรม ราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปหล่อบูรพมหา กษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ทั้ง ๘ พระองค์ในปราสาทพระเทพบิดร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ขอบคุณข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amphoe Chae Hom?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่อยู่


223 ต.แม่สุก
Amphoe Chae Hom
52120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
Amphoe Chae Hom โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หมวดภาษาไทย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
Amphoe Chae Hom, 52120

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย