ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Len

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Lenรวมรายชื่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน, รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ไฟฟ้า ประปา.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน A กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน
1/8 หมู่ 8 ถนนพลดำริห์ ต.บางเลน
Amphoe Bang Len, 73130

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ไฟฟ้า ประปา B รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ไฟฟ้า ประปา
555/91 หมู่ 6 หมู่บ้านทองอินทร์
Amphoe Bang Len, 73130

รับเหมาก่อสร้าง ทำต่อเติม ปลูกบ้านพักอาศัยและอาคาร ไฟฟ้า ประปา