ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Ban Phu

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Ban Phuรวมรายชื่อ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา Sasikarnwittaya School.

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา Sasikarnwittaya School A โรงเรียนศศิกานต์วิทยา Sasikarnwittaya School
173 หมู่4 ถนนศรีสะอาด ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี
Amphoe Ban Phu, 41160

สร้างเสริมปัญญา พัฒนาการดี มีคุณธรรม โทร. 042-281142, 042-282777 www.sasikarn.ac.th