กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
อำนาจเจริญ
โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ
โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ
379 ม.9 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง
หินกองเกษตรพันธุ์
หินกองเกษตรพันธุ์
ึ77 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
152 หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
นายสิบตำรวจ 2558
นายสิบตำรวจ 2558
266
PR ประชาสัมพันธ์
PR ประชาสัมพันธ์
อ.ปทุมราชวงศา
เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคอนโด
เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคอนโด
106 หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง
คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง
Pralakmuang
ThaiExness
ThaiExness
159 moo5 sanangkanicom, Amphoe Amnat Charoen
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-,ม.4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-,ม.4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
อำเภอหัวตะพาน
อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center
อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center
157 ม 21 ต. บุ่ง อ เมือง จ อำนาจเจริญ
Me สติ
Me สติ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
13/1 หมู่ที่ 13 บ้านสุขสำราญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
World-Class Standard Amnatcharoen 2 Lab Schools
World-Class Standard Amnatcharoen 2 Lab Schools
37000
BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ
BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

ความรู้คู่ชุมชน กศน.ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ

วีนที่ 19 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลนาจิก จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการเพาะถั่วงอก ปลอดสารพิษ ด้วยการเรียนรู้ระบบออนไลน์

วีนที่ 20 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลนาจิก จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง ด้วยการเรียนรู้ระบบออนไลน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลนาจิก จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจหลักสูตรการเรียนรู้การทำน้ำสมุนไพรใบเตย ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลนาจิก จัดกิจกรรม กลุ่มใจหลักสูตรการเรียนรู้การทำไข่เค็มใบเตย ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลนาจิก จัดกิจกรรม กลุ่มใจหลักสูตรการเรียนรู้การทำมะม่วงแช่อิ่ม ด้วยระบบออนไลน์

8 พ.ค. 63
การทำหน้ากากเฟสชิล

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

วันที่ 8 พ.ค. 2563
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.เมืองอำนาจเจริญ ให้นาวสาวณัฐนันท์ ธัมมานุกูลสวุสดิ์ และนางสาวสุกัญญา กิ่งชา เข้าร่วม การจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ อุบลราชธานี

วันที่ 7 พ.ค. 2563
กศน.ตำบลนาจิก
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตร การเรียนรู้การทำหน้ากากผ้า ด้วยระบบออนไลน์ สถานที่จัด ศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ โดย กศน.ตำบลนาจิก

นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว

วิธีนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว

วันที่ 5 เม.ย. 63
CM สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่พลาดโอกาส/ด้อยโอกาส ทางการศึกษา

กลุ่มสนใจ2/62

กลุ่มสนใจ2/62

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

10 มีนาคม 2563
🎉รางวัลชนะเลิศโครงงานจักสานมวยนึ่งข้าว🎉
กศน.ตำบลนาจิก โดยคุณครูณัฐ​นันท์​ ธัมมานุ​กูลสวัสดิ์​ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายกฤษฎา รับบ้านและนายกฤษฎา นามชู เป็นตัวแทน กศน.อำเภอเมืองอำนาจ​เจริญ​เข้าร่วมแข่งขันการประกวด โครงงานอาชีพ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปทุมราชวงศา

กศน.ตำบลนาจิก
เข้าร่วมโครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการโครงงานวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

กศน.ตำลนาจิก นำเสนอโครงงาน เรื่อง การจักสานมวยนึ่งข้าว

ระดมสมอง
ประชุมงาน
เตรียมความพร้อมกาจัดทำโครงงาน.#การจักสานมวยนึ่งข้าว

กิจกรรมทักษะชีวิต
การทำหน้ากากป้องกันฝุ่น

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กแบบรายกรณี (Case Mangement System) ระดับพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาและเรียนรู้ การน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ วัดเทพมงคล จ.อำนาจเจริญ

#พัฒนาสังคมและชุมชน

จักสานมวยนึ่งข้าว

กลุ่มจักสานมวยร่วมกิจกรรม

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการรายกรณี CM (ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา) ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

เข้าร่วมโครงการ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Classroom โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อุบลราชธานี

📌วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ส่งของขวัญ บริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน ส่งต่อความรักสู่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ชายแดนอำเภอชานุมาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://oniepr.com/news_show.php?nid=52743

วันที่ 13-14 มกราคม 2563 กศน.เมืองอำนาจเจริญจัดโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติมได้ที่.👉🏻 http://oniepr.com/news_show.php?nid=52125

วันที่ 13-14 มกราคม 2563 กศน.เมืองอำนาจเจริญจัดโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อ่านเพิ่มเติมได้ที่.👉🏻 http://oniepr.com/news_show.php?nid=52125

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว
กศน.ตำบลนาจิก
สอนอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amnat Charoen
37000
Amnat Charoen โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ
13/1 หมู่ที่ 13 บ้านสุขสำราญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen, 37000

งานแนะแนว รร.อำนาจเจริญ งานแนะแนว รร.อำนาจเจริญ
277 หมู่ 13 ถนนชยากูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ข่าวสารการศึกษาและความรู้ทั่วไป

เสื้อผ้ากีฬามือสอง เสื้อผ้ากีฬามือสอง
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
Amnat Charoen, 37180

เสื้อผ้ากีฬามือสอง ของแท้100%

ศศ.บ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล อำนาจฯ ศศ.บ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล อำนาจฯ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 259 ม.13 ถ.ชยางกูร
Amnat Charoen, 37000

Mahidol University Amnatcharoen Campus ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) ---------- Tel. 045-523211 Mobile. 09

คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง
Pralakmuang
Amnat Charoen, 37240

คาร์ซีทมือสอง รถเข็นเด็ก ของใช้เด็ก ราคาถูก คุณภาพดี

เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคอนโด เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคอนโด
106 หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
Amnat Charoen, 37120

รวมรวบข้อมูลการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ และฟอเร็ก

นายสิบตำรวจ 2558 นายสิบตำรวจ 2558
266
Amnat Charoen, 37180

โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

กศน.ตำบลคำพระ กศน.ตำบลคำพระ
อบต.คำพระ หมู่ 3 บ้านคำพระ
Amnat Charoen, 37240

กศน.ตำบลคำพระ

โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ
379 ม.9 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใ่ส่ใจดูแล

Me สติ Me สติ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

เพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อ...?

The Chatham House - ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอำนาจเจริญ The Chatham House - ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอำนาจเจริญ
220 หมู่ 10 บ้านเปือยหัวดง ต. เปือย อ. ลืออำนาจ
Amnat Charoen, 37000

สอนภาษาอังกฤษ ใน อ. ลืออำนาจตั้งแต่ปี 2016 เปิดสอนในสถานที่ หรือออนไลน์ผ่านทางแอพ facebook, Line, Skype, Wechat