กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ
โรงเรียนกวดวิชา PMC อำนาจเจริญ
379 ม.9 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง
หินกองเกษตรพันธุ์
หินกองเกษตรพันธุ์
ึ77 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
152 หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
บ้านโคกช้างฮ้าย หมู่ 2 ตำบลนาวัง, Amphoe Amnat Charoen
นายสิบตำรวจ 2558
นายสิบตำรวจ 2558
266
PR ประชาสัมพันธ์
PR ประชาสัมพันธ์
อ.ปทุมราชวงศา
คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง
คาร์ซีทราคาถูก - มือสอง
Pralakmuang
ThaiExness
ThaiExness
159 moo5 sanangkanicom, Amphoe Amnat Charoen
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-,ม.4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1-,ม.4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
อำเภอหัวตะพาน
Bas ball oppo
Bas ball oppo
54หมู่4ตำบลป่าก่อ อำเภทชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center
อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center
157 ม 21 ต. บุ่ง อ เมือง จ อำนาจเจริญ
Me สติ
Me สติ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
13/1 หมู่ที่ 13 บ้านสุขสำราญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ
BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
InDy Paper
InDy Paper
229/23 Chayangkun

ความรู้คู่ชุมชน กศน.ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

อบรมการจัดทำสื่อ

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 กรกฎาคม2563
ณ วัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประกอบด้วยตำบล
(น้ำปลีก,ดอนเมย,นาจิก,นาหมอม้า,นายม,โนนโพธิ์)

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการดำรงชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ณ วัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ประกอบด้วยตำบล
(น้ำปลีก,ดอนเมย,นาจิก,นาหมอม้า,นายม,โนนโพธิ์)

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง กศน.อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ.
วันที่28 มิถุนายน
2562 ณ หอประชุมวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอเมือง โดย นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันสารเสพติดและนำนักศึกษา กศน.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
📸photo by อ.รสริน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอเมือง โดย นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันสารเสพติดและนำนักศึกษา กศน.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
📸photo by อ.รสริน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอเมือง โดย นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันสารเสพติดและนำนักศึกษา กศน.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
📸photo by อ.รสริน

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องหารจดบันทึกการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)
วันอังคารที่25 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาวัดเทพมงคล

[06/25/19]   โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องหารจดบันทึกการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)
วันอังคารที่25 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาวัดเทพมงคล

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

เกษตรปราช์เปรื่อง smart farmer

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

วันที่ 30 เม.ย. 2562
เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา  904 "หลักสูตรประจำหลัก" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

วันที่ 30 เม.ย. 2562
เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำหลัก" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

[04/30/19]   วันที่ 30 เม.ย. 2562
เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำหลัก" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's cover photo

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

4-5 เมษายน 2562
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ  พระอัจฉริยภาพ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ  ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่10

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี 
ซึ่ง ตามมติ คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ ๒ เม.ย.เป็น" วันรักการอ่าน "
ชูทศวรรษแห่งการอ่านตั้งแต่ปี๒๕๕๒-๒๕๖๑ พร้อมให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
 กศน.ตำบลนาจิก นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ คน

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี 
ซึ่ง ตามมติ คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ ๒ เม.ย.เป็น" วันรักการอ่าน "
ชูทศวรรษแห่งการอ่านตั้งแต่ปี๒๕๕๒-๒๕๖๑ พร้อมให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
 กศน.ตำบลนาจิก นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ คน

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี 
ซึ่ง ตามมติ คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ ๒ เม.ย.เป็น" วันรักการอ่าน "
ชูทศวรรษแห่งการอ่านตั้งแต่ปี๒๕๕๒-๒๕๖๑ พร้อมให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
 กศน.ตำบลนาจิก นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ คน

Photos from กศน.ตำบลนาจิก Najik Non-Formal Education Center's post

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน/กิจกรรมพัฒนาสัง

/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Smart ONIE

วันนี้ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ กศน.นาจิก
Big Day จัดกิกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย และสุขภาวะอนามัยที่ควรรู้ วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (นศ เข้าร่วม 4 คน)

โครงการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (นศ กศน.ตำบลนาจิกเข้าร่วม 8 คน) เกินเป้า 1 คน

วันที่ 10 มีนาคม 2562 :
นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การวัดผลปลายภาค ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวัดเทพมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย นางมยุรี ช้อนทอง
ครูชำนาญการ กล่าวรายงาน

กศน.ตำบลนาจิก 7 คน

ศส.ปชต.นาจิก
ดำเนินการจัดกิจกรรมขยายผลรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.แก่เครือข่าย จำนวน 20 คน ค่ะ วันที่ 10 มี.ค. 2562

ติวเข้มม.ต้น
โครงการติวเข้มเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การวัดผลปลายภาค
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562ณ หอประชุมวัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
นักศึกษา กศน.ตำบลนาจิก เข้าร่วม 7 คน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สอนอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amnat Charoen
37000
Amnat Charoen โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ห้องเรียนเกมและเพลงเคมี ห้องเรียนเกมและเพลงเคมี
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
Amnat Charoen, 37210

กศน.ตำบลคำพระ กศน.ตำบลคำพระ
2210
Amnat Charoen, 37240

กศน.ตำบลคำพระ

BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ BungChan Studio - บุ่งชาญ สตูดิโอ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ชมรมหนังสั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

PR ประชาสัมพันธ์ PR ประชาสัมพันธ์
อ.ปทุมราชวงศา
Amnat Charoen, 37110

PR singlehit

สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
152 หมู่ที่ 1 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
Amnat Charoen, 37180

InDy Paper InDy Paper
229/23 Chayangkun
Amnat Charoen, 37000

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ

อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ - Amnatcharoen Center
157 ม 21 ต. บุ่ง อ เมือง จ อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนกวดวิชา อำนาจเจริญเซ็นเตอร์ Amnatcharoen Center กวดวิชาคุณภาพของอำนาจเจริญ