กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิกดู่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ผ้า, Amnat Charoen Videos

Videos by กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิกดู่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ผ้า in Amnat Charoen. งานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

สนใจทักมานะค่ะ

Other กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิกดู่สร้างสรรผลิตภัณฑ์ผ้า videos

สนใจทักมานะค่ะ

29-2 เมษายน ค่ะงานที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ผลิตได้ก็ขายอยู่นะค่ะ

Contact   Privacy   Login