วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม, Amnat Charoen Videos

Videos by วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม in Amnat Charoen. เชิญมากราบพระประธานหินยก

พระธรรมเทศนางานกฐิน
โดย พระมหาเอกภพ อารยมฺโม
วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

Other วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม videos

พระธรรมเทศนางานกฐิน โดย พระมหาเอกภพ อารยมฺโม วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

สวดคาถาเมตตาหลวงและดับเทียนไชย งานสมโภชวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม จ.อำนาจเจริญ

สวดคาถาพุทธาภิเสก ภาคปลาย ชุดที่2

เทศนากัณที่2 พระครูจิตการโสภิตณวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

Contact   Privacy   Login