วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

ร้านไก่ย่างคุณรวย สูตรเขาสวนกวางแท้ สาขาอำนาจเจริญ
ร้านไก่ย่างคุณรวย สูตรเขาสวนกวางแท้ สาขาอำนาจเจริญ
8 ม.2
ธุดงคสถานอำนาจเจริญ
ธุดงคสถานอำนาจเจริญ
บุ่ง, อำนาจเจริญ 37000, ประเทศไทย, Ban Bung
วัดอำนาจเจริญ - หนองแซง 2557
วัดอำนาจเจริญ - หนองแซง 2557
ต.บุ่ง
หญ้าเนเปียร์ อำนาจเจริญ
หญ้าเนเปียร์ อำนาจเจริญ
อำเภอพนา
สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ
สภานักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ
30 ม.13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
คริสตจักรของพระเจ้าอำนาจเจริญ
คริสตจักรของพระเจ้าอำนาจเจริญ
207 ม.2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
วัดกนิษฐานนท์
วัดกนิษฐานนท์
หมู่ 10 ต.นาผือ
โรงเรียนศรีใครวิทยา
โรงเรียนศรีใครวิทยา
โรงเรียนศรีใครวิทยา, Senangkhanikhom
วัดโพธิ์ศรี บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดโพธิ์ศรี บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
บ้านกุดซวย, Nam Phik
วัดบ้านโพนทอง
วัดบ้านโพนทอง
ทางหลวง ชนบท อจ. 3002, Senangkhanikhom
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ
2210, Hua Taphan
วัดบ้านเก่าบ่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑
วัดบ้านเก่าบ่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑
10 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน
ค่ายมวย ศิษย์ครูเพียร
ค่ายมวย ศิษย์ครูเพียร
บ้านหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ, Hua Taphan
โรงเรียนบ้านนาอุดม อ.เสนางคนิคม สพป.อำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาอุดม อ.เสนางคนิคม สพป.อำนาจเจริญ
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ, Senangkhanikhom
มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ, Phana

ความคิดเห็น

.....เจริญพรบอกบุญ..... วัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามได้จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาสังฆทานเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีนี้ไว้ให้ลูกหลานได้สร้างบุญบารมีในครั้งนี้ทางวัดจึงขอประกาศบอกบุญมหาสังฆทานวัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ และขอเชิญร่วมทำบุญปูพื้นศาลาการเปรียญวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม แผ่นล่ะ ๔๙๙ ในครั้งนี้ด้วย ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม หรือ ติดต่อ 0943089443 #เจริญพร

เชิญมากราบพระประธานหินยก

เปิดเหมือนปกติ

🛕วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย🛕
🏘️บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย🏘️
🏡บ้านและวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย🏡
🌋ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางฯ🌋
⛪วัดจะดีมีหลักฐานสมภารจัด⛪
👨‍🦲พระในวัดร่วมด้วยช่วยเป็นสอง👨‍🦲
👴ทั้งญาติโยมร่วมกันเป็นฐานรอง👵
🏠แล้วทั้งสองบ้านกับวัดก็พัฒนาฯ🛕

E25HAP

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อยู่วัด หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ โปรดให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์

อนึ่ง มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุเลาความโศก ความทุกข์ยาก และความหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติ และปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของสังคมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป

ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร ๑ ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ โปรดให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์

อนึ่ง มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุเลาความโศก ความทุกข์ยาก และความหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติ และปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของสังคมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป

มหัศจรรย์สกลนคร

ถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่องค์ หลวงปู่แบน ธนากโร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่องค์ หลวงปู่แบน ธนากโร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

รับน้ำมนต์ในวันปีใหม่ ๒๕๖๓

รับพรปีใหม่และน้ำมนต์
เสริมสิ่งดี ในวันปีใหม่ ๒๕๖๓
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

#สวดมนต์ข้ามปี
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴ถ่ายทอดสด (ช่วงที่ ๓)
พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ณ บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

🔴 แผนที่การเดินทาง
พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
https://goo.gl/maps/oSysdJ3LP7MHQ2PQ8

#สวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นดี ชีวิตดี เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

#E25HAP

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴ถ่ายทอดสด (ช่วงที่๒)
พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ณ บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴ถ่ายทอดสด
พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ณ บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หมดปัญหาเรื่องไม่มีหนังสือสวดมนต์!!!📖
ก็เปิดอ่านผ่านโทรศัพท์มือถือสิครับ
E-book บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2563 กดตรงนี้🔴http://online.anyflip.com/tdbr/jizk/mobile/index.html

หรือจะนำไปพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open…

♦️ง่ายๆ...
ค้นหารายชื่อวัดสวดมนต์ข้ามปี ทั่วประเทศ แยกตามภาค ผ่าน LINE ได้ที่นี้ https://lin.ee/NjophJ หรือค้นหาด้วย Line ID @onab.go.th ได้เลยจ้า...
สวดมนต์ข้ามปี 2563 "เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่

🔴ขอเชิญชวนร่วม พิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี
เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีรับของมงคลที่ระลึก🎁❖สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระเถราจารย์ จากทั่วประเทศ❖ร่วมแผ่เมตตาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ‼️ครั้งที่ ๑

ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

☎️ ติดต่อสอบถาม
๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๖
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴 แผนที่การเดินทาง
พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
https://goo.gl/maps/oSysdJ3LP7MHQ2PQ8

หมดปัญหาเรื่องไม่มีหนังสือสวดมนต์!!!📖
ก็เปิดอ่านผ่านโทรศัพท์มือถือสิครับ
E-book บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2563 กดตรงนี้🔴http://online.anyflip.com/tdbr/jizk/mobile/index.html

หรือจะนำไปพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1YJV1iCgESVISUpOfZeAOdUR6G6EYNLB2

♦️ง่ายๆ...
ค้นหารายชื่อวัดสวดมนต์ข้ามปี ทั่วประเทศ แยกตามภาค ผ่าน LINE ได้ที่นี้ https://lin.ee/NjophJ หรือค้นหาด้วย Line ID @onab.go.th ได้เลยจ้า...
สวดมนต์ข้ามปี 2563 "เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่

🔴ขอเชิญชวนร่วม พิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี
เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีรับของมงคลที่ระลึก🎁❖สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระเถราจารย์ จากทั่วประเทศ❖ร่วมแผ่เมตตาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ‼️ครั้งที่ ๑

ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

☎️ ติดต่อสอบถาม
๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๖
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴 แผนที่การเดินทาง
พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
https://goo.gl/maps/oSysdJ3LP7MHQ2PQ8

อายุน้อยร้อยล้าน

ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่า มาแบ่งปันน้ำใจ ส่งแรงบุญจากคนไทยช่วยหลวงพ่อดูแลผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ

ก้องสตอรี่ พามาพบกับเรื่องราวของวัดพระบาทน้ำพุ กับการยืนหยัดเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์มากว่า 27 ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 4 ล้านบาท ซึ่ง “หลวงพ่ออลงกต” ก็ยังคงเป็นที่พึ่งให้กับผู้ติดเชื้อมาโดยตลอดและทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นกับการจัดตั้งโครงการและมูลนิธิเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ และเรื่องราวของ 2 จิตอาสากับการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหลวงพ่อฯ และวัดพระบาทน้ำพุ ด้วยการนำศักยภาพและความสามารถของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์
.
และสำหรับแฟนรายการก้องสตอรี่ Ep. เรามีสบู่นาถะ สบู่สมุนไพรไทย ที่ผลิตโดยโซป มหานคร มาแจกให้ฟรี ๆ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เซต (1 เซตมีสบู่ทั้งหมด 6 ชิ้น) โดยสามารถติดตามรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกได้ท้ายคลิปนี้ !!!

------------------------

ติดตามเพิ่มเติมที่ได้

Website : ryounoi100lan.com
Facbook : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2zvF8c1
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2YnwtmG
IG IGTV : ryounoi100lan http://bit.ly/2UFdwKK
Line : @ryounoi100lan http://bit.ly/2Tq0oMH
Soundcloud : http://bit.ly/2zrtuyP
.
#KongStory #จะไปต่อหรือพอแค่นี้ #อายุน้อยร้อยล้าน
#ryounoi100lan #ก้องอายุน้อยร้อยล้าน #kongmushroom
#เส้นทางเศรษฐี #inspiration #businessblogdiary #วัดพระบาทน้ำพุ

BLUESKY Channel

ถ่ายทอดสด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พุทธศักราช ๒๕๖๒

ถ่ายทอดสด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพหลังพระประธานวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

พระธรรมเทศนางานกฐิน
โดย พระมหาเอกภพ อารยมฺโม
วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

ทอดถวาย ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม. ๒๕๖๒

#ขอเชิญร่วมงานบุญกฐิน
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม จ.อำนาจเจริญ
ทอดถวายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

#E25HAP

#พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

#พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

#E25HAP

.....เจริญพร.....
ญาติโยมได้มาทำบุญในวันออกพรรษา
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
#วันออกพรรษา
ที่ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ของพระภิกษุสงฆ์
ในฤดูฝนตลอดระยะเวลา 3 เดือน กล่าว คือ
เริ่มจากวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 สิ้นสุด
ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สามารถไปค้างแรมหรือ
จำวัดที่สถานที่อื่นได้
#E25HAP

.....เจริญพร.....
วัน พระ ที่ ๒๑ กัยยายน ๒๕๖๒
เป็นวันที่ญาติโยมได้นัดกันมารักษาอุโบสถศีล
พร้อมทั้งได้ฟังธรรมและสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม จ.อำนาจเจริญ
...ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำนี้นั้น
จงให้มีแต่ความสุขกาย ความสุขใจ
ตลอดกาลนานเทอญ

#E25HAP

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 999 บาท เพืี่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง เพื่อทุกๆดวงตาที่รอคอยแสงสว่าง โดยการร่วมกันทำดีให้คนมองเห็นครั้งยิ่งใหญ่นี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789
(ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว )

ท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ Line:@ujq2575v (การทำบุญครั้งนี้ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bphosp.or.th
หรือโทรสอบถาม 034-419-555 ต่อ 1074 ,1504
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทร 034-419-595

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 999 บาท เพืี่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง เพื่อทุกๆดวงตาที่รอคอยแสงสว่าง โดยการร่วมกันทำดีให้คนมองเห็นครั้งยิ่งใหญ่นี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789
(ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว )

ท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ Line:@ujq2575v (การทำบุญครั้งนี้ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bphosp.or.th
หรือโทรสอบถาม 034-419-555 ต่อ 1074 ,1504
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทร 034-419-595

.....เจริญพร.....
#รูปภาพเล็กๆน้อยๆการทำบุญข้าวสาก
#วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม
ประวัติ บุญข้าวสาก
การทำบุญข้าวสาก นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” เนื่องจากเมื่อจัดทำข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทานต่าง ๆ อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำสากหรือสลาก มีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะ มารับส่วนกุศลด้วย
#E25HAP

"ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงไม่ทิ้งญาติโยม หากไม่มีการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน"

โอวาทประคองใจในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
____________________________________________________
วันนี้ (๕ กันยายน ๒๕๖๒) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน
_______________________________________________
ภาพข่าว : สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒๖๗๒๓๒๑๖
--------------------------------------------
สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Id Line : odb2018 E-mail: [email protected]

"ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน"

โอวาทประคองใจในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันนี้ (๕ กันยายน ๒๕๖๒) ❖ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และ ❖ พระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ❖ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน

ภาพข่าว : สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒๖๗๒๓๒๑๖
--------------------------------------------
สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Id Line : odb2018 E-mail: [email protected]

มส.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัด ร่วมประสานงานจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ เช่น ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, ยโสธร, เพชรบูรณ์

ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โทร.02-6723216

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #มหาเถรสมาคม #ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภูมิใจไทอำนาจ

น้ำใจไล่น้ำแก่ง จากครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินครูเพลงสายเลือดอำนาจเจริญ

ซึ่งบ้านครูสลาฯ ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งก็เป็นอีกหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วม

"ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ไทอำนาจเราไม่ทิ้งกัน"

#กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ

น้ำใจไล่น้ำแก่ง จากครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินครูเพลงสายเลือดอำนาจเจริญ

ซึ่งบ้านครูสลาฯ ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งก็เป็นอีกหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วม

"ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ไทอำนาจเราไม่ทิ้งกัน"

#กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ

ภูมิใจไทอำนาจ

แจ้งประชาสัมพันธ์หากฝนตกต่อเนื่องจะปล่อยระบายน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ

เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญมีปริมาตรเพิ่มขึ้นสูงและระบายไม่ทัน จึงขอแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำ บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1ชุมชนอ่างอ่างใหญ่ หมู่ 14 และพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (บางส่วน)ที่ติดลำน้ำห้วยปลาแดก ให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง หากมีปริมาตรเพิ่มขึ้นสูงจะทำการปล่อยระบายน้ำทันที

ณ วันที่ 2 กันยายน 2572
#ภูมิใจไทอำนาจ "เราไม่ทิ้งกัน"

แจ้งประชาสัมพันธ์หากฝนตกต่อเนื่องจะปล่อยระบายน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ

เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญมีปริมาตรเพิ่มขึ้นสูงและระบายไม่ทัน จึงขอแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำ บ้านอ่างใหญ่ หมู่ 1ชุมชนอ่างอ่างใหญ่ หมู่ 14 และพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (บางส่วน)ที่ติดลำน้ำห้วยปลาแดก ให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมไว้จะเป็นการดีที่สุด เมื่อมีปริมาตรเพิ่มขึ้นสูงจะทำการปล่อยระบายน้ำเพิ่มกว่าเดิม

ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอด 24 ชม. หากมีการปล่อยน้ำจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ กราบขอบพระพี่น้องที่ยินยอมเสียสละให้กระทบพื้นที่ของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตกระทบเป็นวงกว้าง ขอบคุณจากใจจริง

ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
#ภูมิใจไทอำนาจ "เราไม่ทิ้งกัน"

.....เจริญพรสายบุญ.....
#วันนี้วันดีเป็นวันพระและบุญข้าวประดับดิน
#บุญข้าวประดับดิน
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสาน โดยบุญข้าวประดับดิน เป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ของทุก ๆ ปี ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
#E25HAP

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Amnat Charoen?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รับน้ำมนต์ในวันปีใหม่ ๒๕๖๓

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านแสนสวาส หมุ่ 7
Amnat Charoen
37000
วัดพุทธ อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
วัดบ้านเก่าบ่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑ วัดบ้านเก่าบ่อ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ ๑
10 หมู่ 10 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน
Amnat Charoen, 37240

เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

วัดกนิษฐานนท์ วัดกนิษฐานนท์
หมู่ 10 ต.นาผือ
Amnat Charoen, 37000

วัดกนิษฐานนท์ หมู่๑๐ ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

หญ้าเนเปียร์ อำนาจเจริญ หญ้าเนเปียร์ อำนาจเจริญ
อำเภอพนา
Amnat Charoen, 37180

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ ธุดงคสถานอำนาจเจริญ
บุ่ง, อำนาจเจริญ 37000, ประเทศไทย
Amnat Charoen, 37000

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอำนาจเจริญ