Sri Lankan's in Qatar

Sri Lankan's in Qatar

Comments

Preorder Required !!!
• නවීනම, වාස්තු විද්යානුකූල නිවාස සැලසුම් මගින් ඔබේ සිහින නිවස අපි ලවා සැලසුම්කර සැලසුම් කරගන්න. • විදේශ ගත ඔබ, ඉතා විශ්වාසවන්තව ඔබේ සිහින නිවස අපි ලවා සැලසුම්කර, ඉදිකරවා ගන්න. • පලපුරුදු ඉන්ජිනේරුවන්ගේ හා තාක්ශන නිලධාරීන්ගේ අධීක්ශනය යටතේ ඔබේ නිවස ගොඩනඟමු • 📞 කතා කරන්න 0094-776760693. WhatsApp 0094-711201026
If you like to obtain BBA/BA/MBA & Ph.D degree while you work in Qatar. We are is ready to facilitate through well reputed universities based in UK & Indian which are accredited by UGC(SL) & GCC/Internationally. B.tec & Many other degrees in Convenience Time Schedule. All certificates can be attested through MOFA in Qatar. 100% guarantee for successful completion of certification & installments payment can be arranged to meet your budget. Reach out us at Call/Whats App: +974-33331676-Chaminda
If you like to obtain BBA/BA/MBA & Ph.D degree while you work in Qatar. We are is ready to facilitate through well reputed universities based in UK & Indian which are accredited by UGC(SL) & GCC/Internationally. B.tec & Many other degrees in Convenience Time Schedule. All certificates can be attested through MOFA in Qatar. 100% guarantee for successful completion of certification & installments payment can be arranged to meet your budget. International Institute of Management and Technology Studies (IIMTS) Reach out us at Call/Whats App: +974-33331676-Chaminda
Triumph is hiring helpers in Donut Packing Factory. 100 job positions open. Job location: Poland Interview on going at our office Contact Person : Kumar ➡ Attractive Salary ➡ Free Accommodation ➡ Free Insurance ➡ Visa Free Travel for 26 countries. 𝐒𝐞𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐨𝐧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥- [email protected] 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩- +977 55222844 Interview Address : 13th Floor, Tower - B Twin Tower Building,Lusail City, Qatar #job #poland #Donuts_factory
If you like to obtain BBA/BA/MBA & Ph.D degree while you work in Qatar. Genius Group W.L.L. is ready to facilitate through well reputed universities based in UK & Indian which are accredited by UGC(SL) & GCC/Internationally. B.tec & Many other degrees in Convenience Time Schedule. All certificates can be attested through MOFA in Qatar. 100% guarantee for successful completion of certification & installments payment can be arranged to meet your budget. International Institute of Management and Technology Studies (IIMTS) Reach out us at Call/Whats App: +974-77734358
Bachelor Room for Rent-Ain Khaled Small room own attached bathroom with split A/c and Sharing kitchen with one room (included water, ele. & wifi) good for one person. Rental qr.1250.00 Location: Near Safari Mall & Ramaze. please call 7728 3971
Dear all Srilankans, Good day ahead! We are here to introduce our Special Kidu Rice 100% Homemade food at our Doha Caters on Friday 01st of March.. Kindly place your orders before Thursday in order to confirm. We too undertake all kind of food orders for any events/parties as well. Call us on below contact to know more details of Doha Caters. Thank you😊
Currently in Doha
இதோ உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு , கட்டாரிலிருந்து இலங்கையில் உள்ள உங்கள் சொந்தங்களுக்கு பொருட்களை வீட்டின் வாசலுக்கே நம்பிக்கையுடனும் , நியாயமான விலையிலும் அனுப்பிட நாடுங்கள் SPEEDWAY CARGO மேலதிக தகவல்களை அறிய தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளவும் The leading door to door delivery service provider from Qatar to Sri Lanka. We assure the most affordable rates in the industry and utmost reliablity with your cargo For more details Please contact Us. Language support avaialble with #Sinhala #Tamil #English #CargoToSrilanka #Srilanka #cargofromqatar #Speedwaycargo #speedwaylanka
A LOUD SHOUT OUT TO THE LADIES OVER THERE WE FROM ICON TRAINING CENTRE ARE CONDUCTING A FREE BREAST CANCER AWARENESS PROGRAM WALK IN FREE, BUT WALK OUT WITH DISCOUNTED VOUCHERS OF COURSES OFFERED FROM ICON TRAINING CENTRE THE ONLY THING TO DO IS CALL OR WATSAPP ZABITH AND RESERVE YOUR SEATS NOW WITH NO FURTHER DELAY. MOHAMED ZABITH - WATSAPP OR CALL ON + 974 3028 3060

MY COUNTRY MY PEOPLE (Sri Lankan community network in Qatar)

Autojobs

currently we have exciting opportunity for an experienced and highly skilled technician who is passionate about Renault Trucks or Volvo Trucks to join one of the Trucks dealerships in NZ. The successful candidate should have minimum 3 years franchise experience with Renault or Volvo.
For confidential discussion please contact Ranga.
M:+64210742297
E:[email protected]
Skype ID:[email protected]

[02/12/15]   Resume Structuring Method

HAPPY SRI LANKA - Pharrell (Official Remake)

HAPPY - SRI LANKA CREW Directed & Edited by: Devinda Fernando DoP: Lipton Jayawickrama Production Manager: Ayesha Fernando Make Up: Gayani Batz Saminda Rajap...

Untitled Album

Sri Lankan's in Qatar's cover photo

Sri Lankan's in Qatar's cover photo

[08/22/13]   Proud to be a SriLankan

[07/14/13]   Ramadan Kareem

[02/04/12]   One Nation...One People...!!!

[12/26/11]   HAPPY NEW YEAR "SRILANKA"

[04/12/09]   Join the club

Want your school to be the top-listed School/college in Doha?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Doha
Doha
Other Doha schools & colleges (show all)
EV3 ROBOT EV3 ROBOT
Doha
Doha, 11111

عمل شركة DTT في مجال توريد وصيانة أجهزة الحاسب وملحقاتها (طابعات ماسحات) -تجهيز مواقع وتقديم حلول تقنية-تصميم مواقع انترنت

Texas Training Centre, Qatar Texas Training Centre, Qatar
Building 114, Street 870, Near Gate 1
Doha, 1896

Certification Programs | Diplomas | Short Term Courses | Skill Development Programs

روضة الرضوان.قطر روضة الرضوان.قطر
Ezdan 5, Al Wukair, Qatar
Doha, 0

Swiss International School in Qatar Swiss International School in Qatar
Swiss International School Qatr
Doha

The Swiss International School in Qatar (SISQ) is a multilingual international school in Doha for children aged 3 to 18 years. #ExperienceSISQ

Prestige Music Classes Prestige Music Classes
Doha
Doha

Prestige Music School

Promotion English Promotion English
Doha

I offer test preparation courses (IELTS, TOEFL, SAT, etc.) as well as general and business English courses. Please contact me for further details.

QCHP_Accreditation Department QCHP_Accreditation Department
Ministry Of Public Health
Doha

The Accreditation department's role is the development & implementation of a National Accreditation System for all medical education entities in Qatar

Doha Academy Doha Academy
Al Waab City
Doha, POBOX9691

Doha Academy Official Page

S.P.S-Conditioning S.P.S-Conditioning
Crossfit Quwwa
Doha

Personal/Group training/online health and performance Coach Strength & Conditioning, Weightlifting, Crossfit, fat loss, muscle gain, Nutrition and lifestyle coaching

Ontario Center for Special Education مركز اونتاريو للتربية الخاصة Ontario Center for Special Education مركز اونتاريو للتربية الخاصة
أبو هامور
Doha, قطر

Ontario Center for Special Education is a new world for children and young people with special needs. Reconstruction from 2-25 years and full day system

Smart robot Smart robot
Barwa City
Doha, K4 -406

صفحة لفريق الروبوت والبحث العلمي في مدرسة الدوحة الاعدادية المستقلة للبنين في قطر وللتواصل : [email protected] [email protected]

Kidzone Nursery Kidzone Nursery
Nuaija Building No. 225 Zone: 44
Doha, 970

Kidzone nursery offering English language Arabic and Islamic (optional for non Arabic kids) french language taking care of your child from 1 month to 4 years in a stimulating learning environment.