AGIS Kancelaria prawna księgowość windykacja

AGIS Kancelaria prawna księgowość windykacja

AGIS KANCELARIA – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA I WINDYKACYJNA, KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH. AGIS KANCELARIA – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA I WINDYKACYJNA Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu wszystkich gałęzi prawa, świadczoną przez adwokatów i radców prawnych.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy opinie prawne oraz zapewniamy zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i organami administracyjnymi. Firmom proponujemy zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną. Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie sporządzania umów i uczestnictwa w negocjacjach. Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje: -prawo cywilne i rodzinne -prawo karne i wykroczenia -prawo administracyjne -prawo handlowe i gospodarcze -prawo pracy -prawo spółdzielcze -prawo gospodarki i obrotu nieruchomościami -prawo budowlane 9w tym projekty inwestycyjne. • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Windykacja jest środkiem prawnym dozwolonym przez prawo i wykonywanym w jego granicach. Zlecenie jej profesjonalistom pozwala na zachowanie dobrego imienia Kontrahenta i jego pozytywnych relacji z Dłużnikiem. Uzależniamy sposób prowadzonej przez nas windykacji przede wszystkim od rodzaju wierzytelności, etapu na jakim się ona znajduje oraz specyfiką Dłużnika. Prowadzona przez firmę AGIS CONSULTING GROUP windykacja obejmuje działania po upływie wyznaczonego terminu płatności, zmierzające do dobrowolnej spłaty należności poprzez polubowne postępowanie na drodze negocjacji. Nawiązywanie kontaktów z opóźniającymi się w spłatach, odbywa się drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez wysyłkę monitów upominawczych i wezwań do zapłaty. W przypadku nieskuteczności w/w technik, przystępujemy do windykacji terenowej. W skład działań windykacyjnych wchodzą m. in.: weryfikacja danych, ustalenia teleadresowe, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, negocjowanie możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód i monitorowanie terminowości spłaty zadłużenia. Atutem naszej oferty jest indywidualne podejście do każdego Kontrahenta, wspólne ustalanie scenariuszy działań windykacyjnych (Action Plan) oraz indywidualne podejście do Dłużnika i obsługiwanych wierzytelności. Windykacja bezpośrednia Windykacja bezpośrednia polega na uzyskaniu możliwie największej ilości informacji o Dłużniku. Dzięki windykatorom terenowym oraz indywidualnemu podejściu do każdej zleconej nam sprawy, szybko i skutecznie odzyskujemy wierzytelności na terenie całego kraju. Przewidujemy prowadzenie windykacji wierzytelności w trzech etapach: 1.Postępowanie polubowne 2.Postępowanie sądowe 3.Wspomaganie czynności komorniczych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE AGIS CONSULTING GROUP Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi przy organizacji oraz przygotowywaniu przetargów stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Działania te podejmowane są zarówno w oparciu o procedury własne, jak i przekazane przez klienta. Zapewniamy swoją pomoc począwszy od analizy zapotrzebowania aż po przedstawienie rekomendacji związanej z wyborem właściwego usługodawcy. Dział doradczy w firmie obejmuje wykwalifikowana kadra z zakresu prawa, zarządzania nieruchomościami, księgowości, inżynierii oraz marketingu. Nasze kompleksowe doradztwo prawne, handlowe i techniczne w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje: 1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Komisję Przetargową i do zatwierdzenia przez Zarząd Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym między innymi: a) projektu Regulaminu Komisji Przetargowej dla przedmiotowego postępowania, b) kompletu projektów niezbędnych formularzy i druków , c) projektów wymaganych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszeń o zamówieniu, d) projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części prawno-handlowej i technicznej. e) przeprowadzenie oceny złożonych przez Wykonawców wniosków, ofert, wyjaśnień i uzupełnień, f) udział w negocjacjach z Wykonawcami w zakresie prawno-handlowym (w procedurze negocjacyjnej), g) udział i aktywne wsparcie dla Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach protestacyjnych i odwoławczych, h) przygotowanie umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym Wykonawcą, i) udział w pracach komisji przetargowej w roli członka. • KSIĘGOWOŚĆ TAX CARE DLA FIRM Kompleksowa obsługa księgowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie danych z dokumentów źródłowych przekazywanych przez klienta: – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość), – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, – prowadzenie ewidencji ryczałtowej, – sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu (w ramach rozliczeń podatku VAT), – usługa kadrowo- płacowa, – sporządzanie deklaracji oraz rocznych zeznań podatkowych, – sporządzanie sprawozdań finansowych, – pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu nowego podmiotu w CEIDG, KRS (zakładanie spółek), Urzędzie Skarbowym, ZUS, – monitoring płatności w rozrachunkach z kontrahentami, - analizy finansowo- ekonomiczne firm, - usługi w zakresie wykupu wierzytelności.

AGIS Kancelaria prawna księgowość windykacja's cover photo

Maria Kamińska Rumia

Dzisiejsza prasówka - poznajmy się lepiej 🙋🏼‍♀️
Przekonajcie się sami, czy warto mi zaufać ☺️

Kandydatka z Rumi - numer 4 ma liście Wspólny Powiat Gabrieli Lisius do Rady Powiatu ❌

Maria Kamińska Rumia

Rafał Szlas

Nasz kandydat na Prezydenta Miasta Wejherowa

✅Skuteczny w działaniu samorządowiec.
✅Oddany sprawom miasta i mieszkańców.
✅Blisko ludzi i ich problemów.
✅Godny zaufania, grający zespołowo.
✅Z wizją rozwoju Wejherowa.

Maria Kamińska Rumia

W najbliższą niedzielę poproszę o Wasz głos ✍️

Kwestie najważniejsze do realizacji przeze mnie jako członkini Rady Powiatu Wejherowskiego:
▶️ działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych - zarówno u młodszych jak i u starszych mieszkańców powiatu 🆒
▶️ działania na rzecz współpracy między sektorami i praca na rzecz dostrzeżenia ile możemy zrealizować razem, robiąc na swoim wycinku dokładnie tyle samo, co zawsze, ale angażując partnerów do aktywności 🤝
▶️ działania na rzecz popularyzacji kreatywności i nauki w kierunku zrozumienia czym jest przedsiębiorczość - ważnego aspektu naszej pracy, która może być samodzielna, innowacyjna, otwarta na wykorzystanie lokalnych i globalnych trendów 📈
▶️ działania na rzecz tych wszystkich, którym wiek pozwala na odpoczynek od pracy - tak by żyło się naszym krewnym i sąsiadom spokojnie, by łatwiej mogli znaleźć pomoc, gdy będą jej potrzebować oraz by wiedzieli, że mogą na nią liczyć w najbliższej okolicy - we wspólnym powiecie 👵🏻🧓🏻

Każdy z tych celów łączy się ze sobą - umiejetność komunikacji pozwoli na bycie przedsiębiorczym, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem i urzędem umożliwi korzystać z usług seniorom
, bycie przedsiębiorczym spowoduje, że powstanie więcej stowarzyszeń czy fundacji i… nasz powiat będzie naprawdę fantastycznym miejscem do mieszkania, pracy i odpoczynku. Do życia!

Bardzo wierzę w moc współpracy, więc zapraszam Was - moich wyborców do wybrania numeru 4 na liście KWW „Wspólny Powiat” przy urnach wyborczych już 21 października 💥

Maria Kamińska Rumia

Maria Kamińska nr 4 na liście Wspólny Powiat Gabrieli Lisius 👍👍👍

Maria Kamińska Rumia

W niedzielę wybory samorządowe.

Mieszkasz w Rumi i nie masz tu meldunku - wydaje Ci się, że nie możesz głosować?

➡️ Dopisz się do listy wyborczej przez internet!!!

Można do zrobić do jutra -16 października i jest to naprawdę proste!!!

#wybory2018

Maria Kamińska Rumia

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Przyjaciele,

W zbliżających się wyborach pierwszy raz mam zaszczyt ubiegać się o mandat radnej Radnej Powiatu Wejherowskiego. Startuję z okręgu Rumia, gdzie zajmuję numer 4 na liście Wspólny Powiat Gabrieli Lisius.

Każdego dnia w trwającej kampanii aktywnie wspiera mnie Pani Starosta Gabriela Lisius której również bardzo kibicuję oraz moja wspaniała Rodzina widoczna na zdjęciu Agnieszka Kamińska Rafał Kamiński.

Państwa wsparcie podczas pierwszej kampanii jest dla mnie niebywale ważne, liczę na Waszą obecność 21 października przy urnach oraz głosy.

Pozostaję do dyspozycji celem przedstawienia mojego programu wyborczego.

Wasza kandydatka na Radna Maria Kamińska

AGIS Kancelaria prawna księgowość windykacja's cover photo

Maria Kamińska Rumia

Maria Kamińska- kandydatka do Rady Powiatu Wejherowskiego, bezpartyjna lista WSPÓLNY POWIAT Gabrieli Lisius, okręg wyb. Rumia nr 2, miejsce na liście nr 4

Maria Kamińska Rumia

Kwestie najważniejsze do realizacji przeze mnie jako członkini Rady Powiatu Wejherowskiego:
▶️ działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych - zarówno u młodszych jak i u starszych mieszkańców powiatu 🆒
▶️ działania na rzecz współpracy między sektorami i praca na rzecz dostrzeżenia ile możemy zrealizować razem, robiąc na swoim wycinku dokładnie tyle samo, co zawsze, ale angażując partnerów do aktywności 🤝
▶️ działania na rzecz popularyzacji kreatywności i nauki w kierunku zrozumienia czym jest przedsiębiorczość - ważnego aspektu naszej pracy, która może być samodzielna, innowacyjna, otwarta na wykorzystanie lokalnych i globalnych trendów 📈
▶️ działania na rzecz tych wszystkich, którym wiek pozwala na odpoczynek od pracy - tak by żyło się naszym krewnym i sąsiadom spokojnie, by łatwiej mogli znaleźć pomoc, gdy będą jej potrzebować oraz by wiedzieli, że mogą na nią liczyć w najbliższej okolicy - we wspólnym powiecie 👵🏻🧓🏻

Każdy z tych celów łączy się ze sobą - umiejetność komunikacji pozwoli na bycie przedsiębiorczym, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem i urzędem umożliwi korzystać z usług seniorom
, bycie przedsiębiorczym spowoduje, że powstanie więcej stowarzyszeń czy fundacji i… nasz powiat będzie naprawdę fantastycznym miejscem do mieszkania, pracy i odpoczynku. Do życia!

Bardzo wierzę w moc współpracy, więc zapraszam Was - moich wyborców do wybrania 4️⃣ na liście KWW „Wspólny Powiat” przy urnach wyborczych już 21 października 💥

Maria Kamińska Rumia

Ale dzień 🤯 przygotowywanie ulotek, materiałów i na koniec relacja w gwe24.pl - w drukowanym Expresie Powiatu Wejherowskiego 😁 dziękuję drużynie za cały dzień współpracy 🙏🙏🙏

Maria Kamińska Rumia

Powiat silny językowo!

Taki priorytet moich działań w Radzie Powiatu postawiłam przed sobą! Jako nauczycielka języka angielskiego mam świadomość, że możemy wspierać rozwój małych firm i zwiększać szanse na rynku pracy absolwentów szkół w naszym powiecie właśnie poprzez realizację dobrego programu językowego!
Ale nie tylko 😀

Mam kilka pomysłów jak możemy pomóc sobie we wszystkich miastach i wsiach powiatu, by wzmacniać nasze umiejętności komunikacji w innych językach 🗣 W dzisiejszym świecie, gdzie spotykamy się w podróży, w pracy, w biznesie czy z turystami w naszych miejscowościach - fajnie jest móc porozmawiać czy choćby odpowiedzieć na czyjeś pytanie lub umieć o coś zapytać. Obserwuję dzięki temu większą swobodę w kontaktach ☺️ Młodych ludzi znajomość języków uskrzydla - może na chwilę wyjadą do pracy zagranicą, ale wielu widzi w Polsce i na Pomorzu dużo możliwości pracy czy tworzenia swojego biznesu tylko dlatego, że ze światem mogą się kontaktować przez swój komputer. To też kompetencja dla osób niepełnosprawnych ruchowo, którzy ze znajomością języka mogą podjąć pracę i godnie zarabiać.

Zapraszam do kontaktu i proszę o głos w wyborach 📝 Znajdziecie mnie Państwo na liście KWW Wspólny Powiat okręg Rumia - miejsce 4 ‼️ #powiatwejherowski

Maria Kamińska Rumia

Dziś pogoda zaskoczyła.... pozytywnie ☀️☀️☀️ Można po pracy czytać na tarasie 📖

Jako nauczycielka języka angielskiego często szukam przykładów dla uczniów, by lepiej wyjaśnić czym jest w dzisiejszym globalnym świecie umiejetność posługiwania się innym językiem. Dzięki internetowi żyjemy w oddaleniu jednego kliknięcia od Australijczyków, Amerykanów, Chińczyków- i jeśli chcemy przekazać naszą opinię lub o czymś opowiedzieć łatwiej nam będzie znając nie tylko słówka, ale możliwości ich używania.
Dziś z przyjemnością sięgnę po książkę Kamerdyner - film będzie można obejrzeć w kinach za kilka dni. Podejrzenie świata z przełomu wieków z żyjącymi ze sobą społecznościami Polaków, Niemców i Kaszubów na pewno dostarczy mi kilku cennych informacji. Jako, że akcja rozgrywa się na terenie powiatu wejherowskiego, tym bliżej mojemu sercu ❤️

#powiatwejherowski
#powiatsilnyjęzykowo

Maria Kamińska Rumia

Sympatyków serdecznie proszę o użycie przygotowanej nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku 😊 Będzie mi bardzo miło czuć Wasze wsparcie 🙏

Maria Kamińska Rumia

AGIS Security

AGIS Security

Zapraszamy do lektury artykułów: "Firma doradcza Facility Management wsparciem dla inwestora przed, w trakcie czy po
zakończeniu inwestycji?" oraz "Synergia usługi
Facility Management z ochroną osób i mienia" strony od 10-15.
http://expressbiznesu.pl/eb/index

AGIS Security

Szanowni Państwo, zapraszamy do głosowania, zostały ostatnie minuty w konkursie TOP WOMAN IN REAL ESTATE numer 1 Agnieszka Kamińska ;)

topwoman.pl

1. Agnieszka Kamińska – Top Woman in Real Estate

Zapraszamy do głosowania
nr 1 Agnieszka Kamińska

topwoman.pl Osoba o niezwykłym charakterze i osobowości twórczej. Pełna zapału i samorealizacji. Ambitna i konsekwentna w realizacji celów. Od 12 lat prężnie działa na rynku wciąż rozwijając swoją działalność.

AGIS Kancelaria prawna księgowość windykacja's cover photo

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

XIV Gala Orłów Pomorskich 2017 organizowana przez Magazyn Pomorski.

Uprzejmie dziękujemy za wyjątkowe wyróżnienie dla firmy AGIS MANAGEMENT GROUP.

ORŁY POMORSKIE 2017 wśród laureatów Zbigniew Ciecholewski CIECHOLEWSKI WENTYLACJE, Agnieszka Kamińska AGIS MANAGEMENT GROUP, Dariusz Cegielski TPG TRANS POLONIA GROUP, Mariusz Grzęda firma MARIO, Olga Witman MERCEDES BENZ WITMAN, Bogdan Lubiński POLMOR, Wojciech Bonisławski MUZEUM NARODOWE GDAŃSKA, Justyna Fox Katarzyna Piszczako Pałasz Teresa Tymuła SOROPTIMIST INTERNATIONAL GDAŃSK, Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Tomasz Balcerowski EKOINBUD.

Laudacje dla firmy AGIS wygłosił Dr. Janusz Sibora Badacz polskiej służby zagranicznej oraz dziejów dyplomacji szczególnie organizacji służb zagranicznych i techniki pracy dyplomatycznej; autor książki „Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości“ (Wydawnictwo Sejmowe) oraz „Dyplomacja polska w I wojnie światowej“ (PISM).

Wydany nakładem Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych „Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP“ stanowi owoc wieloletnich badań dziejów protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego. Współautor „Leksykonu prawa i protokołu dyplomatycznego“ (Wydawnictwo C.H. Beck).

Ekspert w dziedzinie ceremoniału królewskiego, a także etykiety i komunikacji społecznej.

Express Biznesu

- Doceniamy każdego członka naszego zespołu. Nie stawiamy na gwiazdy. Liczy się zespół. Każdy pracownik ma swoją wartość i staramy się ją dostrzec - podkreśla Agnieszka Kamińska z AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Co słychać u Załogi firmy AGIS? Zwykłe poniedziałkowe popołudnie? Nie u nas, cała naprzód zaglądamy na stanowiska pracy w siedzibie głównej w Rumi i oglądamy jak ma się AGIS od środka.

Co słychać u Załogi firmy AGIS? Zwykłe poniedziałkowe popołudnie? Nie u nas, cała naprzód zaglądamy na stanowiska pracy w siedzibie głównej w Rumi i oglądamy jak ma się AGIS od środka.

Jak nas widzą tak nas piszą. Nasza zacna Załoga AGIS na poważnie i wesoło, jesteśmy fachowcami ale mamy do siebie dystans ;) Powiedział kiedyś nasz Mentor Tadeusz Leszczyński Dyrektor Pionu FM " Sztuką nie jest odpoczywać na wakacjach tylko podczas pracy".

Jak nas widzą tak nas piszą. Nasza zacna Załoga na poważnie i wesoło, jesteśmy fachowcami ale mamy do siebie dystans ;) Powiedział kiedyś nasz Mentor Tadeusz Leszczyński Dyrektor Pionu FM " Sztuką nie jest odpoczywać na wakacjach tylko podczas pracy".

Tymczasem w Rumi... w siedzibie głównej AGIS SECURITY... Czas przedstawić Państwu specjalne promocje dla Mieszkańców i Przedsiębiorców Naszego Miasta. Otóż Ochronę firm, domów, mieszkań, osiedli, instalacje alarmowe i monitoringowe dla Mieszkańców i Przedsiębiorców Rumi oferujemy w najbardziej konkurencyjnych cenach tel. 530 777 530, tel. 58 671 00 00 zadzwoń sprawdź i porównaj swoją fakturę. Zapraszamy do siedziby w Rumi przy ul. Starowiejskiej 49 lub nasz Konsultant przyjedzie do Państwa przedstawić pakiety promocyjne * Firma plus dom, * 3w1 Firma Rumia, * Firma plus mieszkanie, * Pakiet Sąsiedzki, * 3w1 Mieszkaniec Rumi, * Pakiet Wspólnota oraz dla dotychczasowych Klientów, Partnerów Biznesowych oraz Przyjaciół firmy AGIS pakiet specjalny * Platynowy. ZADZWOŃ / ZAPYTAJ / DOPASUJ PAKIET / ZYSKAJ / OSZCZĘDZAJ. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z Gońca Rumskiego.

Tymczasem w Rumi... w siedzibie głównej AGIS SECURITY... Czas przedstawić Państwu specjalne promocje dla Mieszkańców i Przedsiębiorców Naszego Miasta. Otóż Ochronę firm, domów, mieszkań, osiedli, instalacje alarmowe i monitoringowe dla Mieszkańców i Przedsiębiorców Rumi oferujemy w najbardziej konkurencyjnych cenach tel. 530 777 530, tel. 58 671 00 00 zadzwoń sprawdź i porównaj swoją fakturę. Zapraszamy do siedziby w Rumi przy ul. Starowiejskiej 49 lub nasz Konsultant przyjedzie do Państwa przedstawić pakiety promocyjne * Firma plus dom, * 3w1 Firma Rumia, * Firma plus mieszkanie, * Pakiet Sąsiedzki, * 3w1 Mieszkaniec Rumi, * Pakiet Wspólnota oraz dla dotychczasowych Klientów, Partnerów Biznesowych oraz Przyjaciół firmy AGIS pakiet specjalny * Platynowy. ZADZWOŃ / ZAPYTAJ / DOPASUJ PAKIET / ZYSKAJ / OSZCZĘDZAJ. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z Gońca Rumskiego.

gwe24.pl

Platforma do zadań specjalnych

gwe24.pl Z Agnieszką Kamińską, Prezes Zarządu AGIS MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. rozmawia Grzegorz Bryszewski.

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Wszystkim klientom oraz kontrahentom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Święta Bożego Narodzenia Agis Nieruchomości 2015

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

ecs.gda.pl

Europejskie Centrum Solidarności

ecs.gda.pl Sierpień to dla Europejskiego Centrum Solidarności najradośniejszy miesiąc w roku. Wspominamy wielki strajk z Sierpnia ’80 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina – czas niespotykanych dotąd nadziei, radości i wspólnoty, który zaowocował powołaniem Solidarności, jednego z największych pokojowych ruchów społe…

agis-security.pl

AGIS security

agis-security.pl Ochrona osób i mienia Zabezpieczenia oraz dozór powierzonego mienia likwidacja zagrożeń, całodobowa ochrona obiektów. Czytaj dalej Ochrona osób i mienia →

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Mistrzowie Świata Rumscy Odyseusze odwiedziny w AGIS NIERUCHOMOŚCI.
Młodzi Odyseusze z Rumi najlepsi na świecie. Uczniowie ze szkoły ekologicznej w dwóch kategoriach zwyciężyli w światowych finałach Odysei Umysły, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. To już ich 5 i 6 laur w tym konkursie, ale po raz pierwszy udało się zwyciężyć w grupie starszej. GRATULUJEMY !!!

AGIS Nieruchomości zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować za przybycie i udział w uroczystościach Jubileuszu 10-lecia firmy Agis. Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego grona gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystość. Serdecznie dziękujemy naszym klientom, partnerom biznesowym i przyjaciołom za wszelkie dowody sympatii z okazji naszego jubileuszu. Dziękujemy za wiele ciepłych słów, za zaufanie i serdeczność, którymi nas Państwo obdarzyli.
Mając nadzieję na dalszą, owocną współpracę pozostaję z wyrazami szacunku.
Agnieszka Kamińska

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Firma Finansowa w Rumia?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Starowiejska 49
Rumia
84-230
Inne Rumia firmy finansowe (pokaż wszystkie)
Pośrednictwo Finansowe Monika Kotarska Pośrednictwo Finansowe Monika Kotarska
KAMIENNA
Rumia, 84-230

Informacje o możliwościach finansowania i refinansowania istniejących kredytów. Informacje o dokumentach jakie są potrzebne w procesie załatwiana kredytu.

ALL Leasing ALL Leasing
Dąbrowskiego 17 Lok. 3
Rumia, 84-230

Zespół Doradców All Leasing tworzą kompetentni fachowcy dla których kluczową kwestią jest indywidualne podejście do każdego klienta.

Centrum Ubezpieczeń - Marzena Centrum Ubezpieczeń - Marzena
Dębogórska 95
Rumia, 84-230

Centrum Ubezpieczeń OC,AC, NNW, turystycznych, na życie, na dom lub mieszkanie, dla firm.

Lion Ubezpieczenia Lion Ubezpieczenia
Dąbrowskiego 32
Rumia, 84-230

Lion Ubezpieczenia- zapewniamy profesjonalne doradztwo i kompleksową ofertę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Agencja Ubezpieczeniowa w Rumi Agencja Ubezpieczeniowa w Rumi
Dąbrowskiego 21
Rumia, 84-230

Sprzedajemy ubezpieczenia

DB INVEST Nieruchomości DB INVEST Nieruchomości
Zielarska 26
Rumia, 84-230

Strona poświęcona DB INVEST Nieruchomości oferującej kompleksowe usługi na rynku nieruchomości.

Centrum Pożyczkowe Centrum Pożyczkowe
Morska 24
Rumia, 84-240

Jesteśmy firmą prosperującą na rynku ponad 3 lata. Zajmujemy się kredytami bankowymi i pozabankowymi oraz chwilówkami. Nasza oferta jest bardzo obszerna.

All Finance Sp z oo All Finance Sp z oo
Ul. Dąbrowskiego 17 Lok. 3
Rumia, 84-230

Fines Operator Bankowy Rumia Fines Operator Bankowy Rumia
Ul. Gdańska 25
Rumia, 84-230

Zanim zdecydujesz się na kredyt oceń swoją sytuację finansową, przeanalizuj stałe wydatki i porównaj oferty kilku instytucji finansowych w Finesie :)

New-Diamonds Wioleta Orłowska New-Diamonds Wioleta Orłowska
Dąbrowskiego 6 G
Rumia, 84-230

New-Diamonds Lombard, Pożyczki pod zastaw

Radbet Radbet
Dąbrowskiego 17/3
Rumia, 84-230

Kredyty Gotówkowe Kredyty Firmowe Kredyty Samochodowe Leasingi Ubezpieczenia i inne