Puls Ciechanowa

Puls Ciechanowa

Komentarze

Zapraszamy Serdecznie🎄🎅☃️ https://www.facebook.com/events/3772870032788788
Kochani Dziękując za okazaną mi pomoc, nie ustaję w proszeniu o pomoc już nie dla siebie, ale dla mojego Przyjaciela Krzysztofa. Jest On w dużo gorszej sytuacji, gdyż nie ma już rodziny i ma mało przyjaciół oraz małą siłę przebicia. Jest niesamowitym człowiekiem i wspaniałym przyjacielem, zawsze gotowym do pomocy. Dobry specjalista od komputerów. Jest skromny i nieśmiały, więc postanowiłem Mu pomóc promując jego zbiórkę. kochana/y Jeśli chcesz i możesz pomóż mu! bardzo Wierzę w Twoje dobre, wrażliwe ❤ i w hojność Twego portfela i konta. Nie dawno pomogliście mi, żywię nadzieję, że tez tak się stanie w przypadku Krzysia. Nie bądźcie obojętni na Jego los, tak jak nie byliście na mój. Pokornym sercem prosimy i już wielce dziękujemy za każdą wpłatę. Z czułą miłością tulimy Cię do wdzięcznego serca ❤ Podawaj dalej prosimy Cię 😉
Jest jakaś impreza koło zamku?
**PODŁOŚĆ WŁADZY - **część I Andrzej przywitał się ze mną serdecznie i skinął głową w kierunku komputera. Zobacz – powiedział i zajął się strojeniem gitary. Odświeżyłem myszką ekran i pojawił się artykuł . „Ppłk Krzysztof Olszowiec zmarł 29 stycznia 2018r. w wieku 54 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W 2017r. zmniejszono mu emeryturę. Podpułkownik Biura Ochrony Rządu w latach 2005-2008 był szefem ochrony prezydenta Kaczyńskiego i jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników. **„ To mój zaufany człowiek. Proszę go traktować, jakby był w randze ministra”** – **miał** wg. „Newsweeka” **mówić o Olszowcu Lech Kaczyński**. Po odejściu z BOR w 2009 roku był szefem pionu ochrony w ambasadzie RP w Paryżu**. **Olszowiec został objęty zapisami ustawy dezubekizacyjnej , bo zaczął pracę w BOR w kwietniu 1988 roku, krótko przed demokratycznymi przemianami. Według byłych funkcjonariuszy BOR rozmawiał z prezydentem o ustawie w listopadzie 2017 r. podczas wizyty Andrzeja Dudy w Paryżu. - Krzysiek rozmawiał z prezydentem, ale nie uzyskał wsparcia – mówi jeden z nich. Były szef BOR Mirosław Gawor podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską, że Olszowiec pracował z Kaczyńskim kilkanaście lat, od czasu gdy polityk był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. - Był wtedy kierowcą. Sam delegowałem go do pracy przy śp. Lechu Kaczyńskim - opowiada Gawor. Dodaje, że łączyły ich bliskie relacje, a gdy polityk został prezydentem zdecydował, że zaufany borowiec zostanie jego szefem ochrony. - W Pałacu Prezydenckim na porannych naradach spotykali się wszyscy ministrowie i szef ochrony. Krzysiek z Andrzejem Dudą (wówczas był prezydenckim ministrem - przyp.WP) był po imieniu. W sytuacji, gdy potrzebował pomocy, bo walczył z chorobą środowisko związane z prezydentem pozbawiło go środków na leczenie – mówi Gawor. O rozmowę Dudy z Olszowcem zapytaliśmy prezydenckiego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego, który nie chciał sprawy komentować. Rzecznik zaznaczył, że prezydent złożył kondolencje w mediach. Dodał, że PAD miał zaplanowaną wizytę na Litwie, a na pogrzebie w jego imieniu wieniec mieli złożyć przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego.” - I co o tym myślisz? - zapytałem Andrzeja po przeczytaniu artykułu. - Nie masz chyba najmniejszych wątpliwości, że przeszłość pułkownika Olszowca była precyzyjnie sprawdzana zanim znalazł się w gronie osób ochraniających Prezydenta Kaczyńskiego. Gdyby zwalczał opozycję w latach PRL nie przeszedł by pozytywnie weryfikacji i nie było by dla niego miejsca w służbie BOR, ani jakiejkolwiek innej. Przyszedł do Prezydenta Dudy po świadectwo prawdy dla siebie i innych funkcjonariuszy, których znał, którzy również ochraniali Prezydenta Kaczyńskiego, mieli sprawdzoną, nieposzlakowaną opinię. Prezydent Duda odciął się jednak od prawdy i podpisując ustawę dopisał się do listy oprawców - Polskiego żołnierza, funkcjonariusza BOR, milicjanta i strażaka - parlamentarzystów PiS, którzy ustawę w Sali Kolumnowej przegłosowali. Kodeks karny określa czym jest czyn przestępczy oraz jakie są jego znamiona. Autorzy tej oprawczej ustawy stworzyli pojęcie „służby na rzecz totalitarnego reżimu” , która została skierowana przeciwko emerytowanym obrońcom granic, stojącym na straży porządku publicznego milicjantom, funkcjonariuszom BOR i walczącym z pożarami w okresie PRL-u strażakom. Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, należy powiadomić prokuraturę, która w oparciu o przesłany materiał dowodowy może wnieść oskarżenie do sądu. Tutaj przyjęto zasadę „ dajcie człowieka, a ja na niego paragraf znajdę.” Sprawujący najwyższe władze w RP włącznie z PAD użyli w odniesieniu do nas „języka nienawiści” , a by uwiarygodnić słuszność ustawy mówili o dziejowej sprawiedliwości nazywając nas oprawcami i pokazując w tym samym czasie w tv pałowany przez ZOMO protestujący tłum w latach 80-tych doskonale wiedząc, że naszego udziału w tym akcie represji, nie było. Wszyscy , którzy w tamtym okresie przeszli szkolenie związane z pracą operacyjno-rozpoznawczą począwszy od plutonowego poprzez chorążego, kończąc na oficerze zostali objęci ustawą. To szkolenie jak w naszym przypadku było przeprowadzane pod kątem ujawniania osób, które mogą nosić się z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, umiejętności prowadzenia rozmów na ten temat z mieszkańcami pogranicza. W tych szkoleniach nie uczestniczyli łącznościowcy, kierowcy , szefowie strażnic i dobrze, że chociaż ich złodziejska ustawa nie objęła. Już przed wejściem wymienionej ustawy, która obniżyła nam posiadane emerytury lub renty, jej autorzy podawali jaką kwotę uda im się w ten sposób zaoszczędzić. Ustawa przyjęta przez parlamentarzystów PiS nie ma unormowania konstytucyjnego. Złamano wiele praw zapisanych w Konstytucji RP, a przede wszystkim zasadę domniemania niewinności oraz poprzez zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Parlamentarzyści PiS uznali się za właściwych do ferowania wyroku, który wydali określając termin jego wejścia w życie. „Oprawcza ustawa” najdotkliwiej objęła tych, którzy odeszli ze służby przed 1989r. Wysokość pierwszego otrzymanego po obniżeniu świadczenia dla tych najczęściej w sędziwym wieku ludzi wyniosła niespełna 900 zł. netto. Na dzień dzisiejszy w prowadzonej tzw. „białej księdze” udokumentowanych jest blisko 60 zgonów związanych z „oprawczą ustawą” PiS. Są wśród nich zawały, samobójstwa, a nawet w związku z brakiem środków finansowych zaprzestanie przyjmowania leków, w wyniku czego nastąpił zgon. - Są ludzie, dla których wydanie świadectwa prawdy nie stanowi problemu – wtrąciłem. Jednym z nich jest figurujący w Encyklopedii „Solidarności” Pan Warcisław M. który w związku z prowadzoną działalnością w Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej był, podobnie jak i jego rodzina represjonowany ze strony służb specjalnych PRL. Nazwiska swoich prześladowców pamięta i wymienia. To właśnie on był „mózgiem” organizacji kontaktów i spotkań Solidarności Polsko – Czeskiej, które odbywały się na wspólnych szlakach turystycznych biegnących wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej na odcinku Strażnic WOP Lądek Zdrój i Stronie Śl. i przerzutu, a w zasadzie przekazania sobie materiałów przez kurierów, do czego byli wykorzystywani w głównej mierze ze strony polskiej Przewodnicy Sudeccy, nie dokonując nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Realizując to zadanie najważniejszym było pokonanie kilkunastu kilometrów pieszo do i od granicy z tzw. „nielegalną bibułą” w plecaku. W przesłanym w sierpniu 2017r. przeze mnie odwołaniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sądu Pan Warcisław M. opiniuje: „ Pomimo podejrzeń, że jestem w tą działalność zaangażowany nie spotkałem się z sytuacją ze strony ppor. WOP i podległych mu żołnierzy np. przeszukania przenoszonego przeze mnie bagażu. Podobnie było i w przypadku kurierów. Zdarzało się, że byli legitymowani, ale nie przeszukiwano im nigdy bagażu choć wiem, że wiedzieli ( w sierpniu 1987r. odbyło się na odcinku Strażnicy WOP Lądek Zdrój – Góra Borówkowa spotkanie działaczy Solidarności Polsko – Czeskiej, niektórzy z jej uczestników m.in. Zbigniew Bujak, Jacek Kuroń zostali wylegitymowani przez żołnierza WOP), że przez granicę mogą być kolportowane tzw. nielegalne wówczas wydawnictwa lub inne materiały czy nawet przerzucane osoby. Obawialiśmy się szczególnie doraźnych patroli granicznych organizowanych przez Sudecką Brygadę WOP w Kłodzku. Jeśli chodzi o miejscowych żołnierzy: mieszkaliśmy w jednej miejscowości, nasze dzieci chodziły do tych samych szkół, czasem miałem wrażenie, że staramy nie wchodzić sobie w drogę co w tej sytuacji można określić mianem pomocy”. Gdy minął rok od mojego odwołania w trakcie jednego ze spotkań Fundacji Polsko-Czesko-Słowackiej, która ma siedzibę w Kłodzku, zapytałem Pana Warcisława M. czy w związku z jego opinią kontaktował się z nim ktoś w celu potwierdzenia dokumentu, czy też złożenia dodatkowych dokumentów procesowych. Odpowiedział mi, że nie i po chwili dodał, że podobnie jak inni działacze opozycji, na początku lat 90-tych, był wielokrotnie w Instytucie Pamięci Narodowej . Tam podawali jak przebiegała ich opozycyjna działalność, a także wymieniali nazwiska funkcjonariuszy ze strony których byli represjonowani i ich rodziny. Andrzej , to właśnie w dużej mierze, dzięki tym zeznaniom usunięto lub odeszli sami nie poddając się weryfikacji , na początku lat 90-tych, ponad 30 tys. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, głównie wywodzących się z SB. - Jak widzisz Krzychu, władza na użytek indywidualny swój, a także chwałę partii swej PiS postanowiła po upływie ćwierć wieku od tych wydarzeń, gdy i świadków niewielu, dorobić około 40 000 UB-eków korzystając z pełni swej władzy i podległych środków masowego przekazu, nie oglądając się na Konstytucję RP. - Wiesz Andrzej, na myśl mi nie przyszło, że to tak może się potoczyć. Stan wojenny zastał mnie w Strażnicy WOP w Tłumaczowie . O godz. 9.00 przyjąłem dyżur, z którego po godzinie zostałem zdjęty, gdyż mógł go pełnić żołnierz zawodowy, a ja wówczas byłem jeszcze kapralem służby zasadniczej. Wraz z 3 powołanymi rezerwistami zostaliśmy wyznaczeni do służby 22.00 – 6.00 i 14.00-18.00 i tak dzień w dzień, noc w noc, gdyż czas na odpoczynek nie mógł być krótszy od czasu służby, a ta wynosiła 12 godz. dziennie lecz jednorazowo nie dłużej niż 8 godz. Temperatura o 22-giej minus 17, nad ranem minus 22. Dziś usłyszysz jednak z ust rządzących, że mieliśmy przywileje. Może Ci z WRON, ale nie my. Szacunek do munduru, serdeczność mieszkańców Tłumaczowa , wymiana „Szczęść Boże” w wigilijną mroźną noc 81 oraz fakt, że „Ochrona granic Ojczyzny jest zaszczytnym obowiązkiem” zdecydowała o pozostaniu w służbie zawodowej. Później była Strażnica WOP Pstrążna i Błędne Skały, które były rejonem mojej służbowej odpowiedzialności. Tam miałem pierwsze zatrzymania sprawców nielegalnych przekroczeń granicy i zostałem wytypowany na egzamin do WSO w Legionowie, gdzie w tym czasie oprócz 11 plutonów szkolonych na rzecz milicji był jeden szkolony dla potrzeb WOP. Po jej ukończeniu w lipcu 1987r. zostałem skierowany do Strażnicy WOP Lądek Zdrój na stanowisko zastępcy dowódcy. Początkowy okres to zapoznanie się z przebiegiem linii granicy państwowej, ludnością pogranicza. W tym czasie za nielegalne przekroczenie granicy państwowej dwukrotnie zatrzymałem oficerów Armii Radzieckiej, którzy przebywali w Sanatorium Armii Radzieckiej w Lądku Zdroju i czuli się jak u siebie w domu, nie zważając czy są po polskiej czy czechosłowackiej stronie granicy. Strzegłem granicy mojej Ojczyzny i żadne sojusze z ZSRR nie mogły mieć wpływu na moje działanie. - I słusznie, wtrącił Andrzej, żołnierz Ojczyzny nie wybiera, on Jej służy, bo Ojczyzna to nie oblicze Prezydenta Jaruzelskiego czy też Prezydenta Dudy. Dla mnie Ojczyzna to głos mamy wołającej mnie z podwórka na kolację, radość córki stawiającej pierwsze kroki, którą z uśmiechem asekuruje żona i sylwetka Taty, którą moja pamięć coraz słabiej obejmuje. - To prawda co mówisz, ale społeczeństwo służby mundurowe kojarzy z władzą w okresie, w którym służy. To nie do końca tak jest. W latach 1998 – 2002 pełniłem funkcję Wice Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, gdzie koalicję tworzyło AWS, Unia wolności i Przymierze Społeczne, a SLD choć zdobyło najwięcej mandatów (23) było w 60 – osobowej radzie w opozycji. W 2001r. wybory parlamentarne wygrało SLD. Na odprawie przed wyborami samorządowymi 2002r. w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej przypomniano nam, że nie możemy być członkami partii politycznej, ale możemy kandydować jako sympatycy. Polecono przesłać kto, do jakiego samorządu i z jakiego ugrupowania będzie ubiegał się o mandat. W tym okresie ze struktur AWS i Unii Wolności zaczęły powstawać struktury PiS i PO. W tym czasie listy przez koalicję PO i PiS ( trwała w powiecie kłodzkim do 2009r.) były układane w porozumieniu, tak , by pokonać SLD. W październiku 2002r. w wyborach do samorządu powiatowego, w gminach Lądek Zdrój i Stronie Śl. uzyskałem 3-ci wynik. Mandat zdobyła startująca z tego samego ugrupowania („ Nasza Mała Ojczyzna” – popierane przez PO) Pani Anna M. Niedługo po wyborach (styczeń 2003r.), w trakcie procesu łączenia Strażnic Lądek Zdrój i Stronie Śląskie na wniosek Biura Spraw Wewnętrznych skierowano do strażnicy kompleksową kontrolę. W jej trakcie stwierdzono, że jedna z notatek o charakterze niejawnym sporządzona na komputerze przez podległego mi funkcjonariusza nie została zapisana na dyskietce i można ją odczytać z twardego dysku. Pod koniec kontroli Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku wezwał mnie do siebie i powiedział, że Biuro Spraw Wewnętrznych w związku z zaistniałą sytuacją nie wyrazi zgody na przyznanie mi certyfikatu bezpieczeństwa pozwalającego na dostęp do informacji niejawnych, choć w jego ocenie przewinienie kwalifikuje się co najwyżej na upomnienie. Wybierał się na odprawę roczną i stwierdził, że porozmawia w tej sprawie z komendantem Głównym Straży Granicznej – gen. Józefem K. Po powrocie stwierdził, że Komendant Główny akceptuje wniosek komisji kontrolującej. Tak wyglądało działanie władzy w okresie o którym mówimy, że żyliśmy w demokratycznym państwie**. Za czasów rządów SLD funkcjonariusz nie mógł bezkarnie , korzystając z biernego prawa wyborczego wyrazić swojej sympatii politycznej zdobywając głosy dla politycznego przeciwnika SLD.**To był wyrok na moją osobę. Nie mając innego wyjścia** **złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska Komendanta Strażnicy. Jesienią 2005r. pełniłem z ramienia Partii „PiS” funkcję męża zaufania oraz zastępcy przewodniczącego komisji wyborczej w Lądku Zdroju w wyborach do sejmu i senatu, a następnie prezydenckich. Poszukiwałem osób obdarzonych empatią, czułych na ludzkie problemy. Jedną z nich była koleżanka Irena F . Startując z list PiS zdobyła jesienią 2006r. 249 głosów ( ja dla PiS 240) i mandat radnej powiatu kłodzkiego. SLD na terenie naszego obwodu wyborczego po raz kolejny pozostał bez mandatu. - Ale jaja - nie wiedziałem , że masz tak bogatą działalność na rzecz PiS – powiedział Andrzej - Uwierz mi Andrzej, że wówczas nawet na myśl mi nie przyszło, że podłość i skur…syństwo można prawem i sprawiedliwością nazwać. Mjr rez. SG, por. rez. WOP - Krzysztof POPIEL

"PULS - MAGAZYN OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ" "PULS" MAGAZYN OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ - czasopismo mieszkańców Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego.

Nakład gwarantowany 7.500 egzemplarzy. Gazeta bezpłatna. W ciechanowskim „PULSIE” znajdziecie Państwo opinie szerokiego grona dziennikarzy, ekspertów oraz przedstawicieli życia publicznego z Ciechanowa i nie tylko, na tematy, którymi tętni nasze miasto i powiat. Do wypowiedzi zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk, opcji politycznych, osób o zróżnicowanych poglądach dotyczących nurtujących kwestii.

Otwórz jak zwykle

pulsciechanowa.pl

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

pulsciechanowa.pl Od 2021 r. każdy właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Stawka za ich odbiór w Ciechanowie pozostaje na dotychczasowym poziomie 13 zł od osoby i jest jedną z najniższych w kraju. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą skorzysta....

pulsciechanowa.pl

Ponad 108 mln zł dla subregionu ciechanowskiego w 2021 r.

Pieniądze dla naszego subregionu.

pulsciechanowa.pl Rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i instytucjach kultury - tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy pomocowe samorząd Ma...

pulsciechanowa.pl

Ciechanów stał się bohaterem powieści

pulsciechanowa.pl Teraz na cukrownię i zamek możesz spojrzeć zupełnie inaczej - oczami pisarza. Arkadiusz Rączka cofnął się do początku XX wieku, dokładnie do 1920 roku. Jego powieść Wplątani wydana przez Wydawnictwo Novae Res dzieje się w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, a Ciechanów jest jednym z m...

pulsciechanowa.pl

Mazowsze z certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji

pulsciechanowa.pl Samorząd województwa mazowieckiego otrzymał certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji". Kapituła konkursu jednogłośnie potwierdziła, że województwo mazowieckie jest samorządem dla którego rozwój oświaty jest priorytetem. Nagrodę przyznano w jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkurs...

pulsciechanowa.pl

Powróciły bonifikaty przy zakupie wynajmowanych mieszkań

pulsciechanowa.pl Osoby zainteresowane kupnem wynajmowanego dotychczas od miasta lokalu mieszkalnego mogą już składać wnioski. Przy zakupie lokalu z zasobu komunalnego można będzie uzyskać nawet 70% zniżki. Jednakże wniosek należy złożyć najpóźniej do końca tego roku. Będą rozpatrywane według kolej...

pulsciechanowa.pl

Terytorialsi kończą rok bogatsi o nowe doświadczenia

Z życia 5 MBOT.

pulsciechanowa.pl Rok 2020 dla terytorialsów był pierwszym tak poważnym egzaminem z realizacji misji WOT jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Zdali go wzorowo, a w 2021 rok wchodzą bogatsi o nowe doświadczenia i zdobyte kompetencje.

pulsciechanowa.pl

Pierwsza sesja Rady Miasta w 2021 roku

Dziś obradowali miejscy radni.

pulsciechanowa.pl Na pierwszej w 2021 roku sesji Rady Miasta Ciechanów radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy placowi w centrum Ciechanowa. Teren przy ul. Warszawskiej, na którym znajduje się m.in. fontanna będzie nosił nazwę "Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

pulsciechanowa.pl

Wirtualne ferie w Bibliotece Powiatowej

Ferie w Powiatowej Biblitece Publicznej.

pulsciechanowa.pl Jak co roku, Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zaprasza czytelników do wzięcia udziału w organizowanej przez bibliotekę akcji promującej czytelnictwo w ferie zimowe.

Puls Ciechanowa's cover photo

pulsciechanowa.pl

Zimowa Biblioteka on-line

pulsciechanowa.pl Zapraszamy Was do naszej "Zimowej Biblioteki on-line" . Ze względu na panująca pandemię wydarzenie będzie w sieci.

pulsciechanowa.pl

Mazowsze bez dwóch dyspozytorni pogotowia. Dyspozytornie w płocku i ostrołęce już wyłączone

pulsciechanowa.pl We wtorek, 29 grudnia w nocy decyzją Wojewody wyłączona z działalności została dyspozytornia pogotowia w Płocku, wczoraj o 21.00 - w Ostrołęce. Od 1 stycznia tworzenie i prowadzenie dyspozytorni na Mazowszu przejmuje wojewoda. Z dotychczasowych pięciu pozostaną tylko trzy lokalizacje. Do ...

W ciechanowskim szpitalu rozpoczęto szczepienia przeciwko Covid-19!

W dniu dzisiejszym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie rozpoczęły się szczepienia pracowników podmiotów medycznych przeciwko Covid-19 . Jako pierwszy zaszczepiony został Andrzej Kamasa Dyrektor Szpitala. Szpital otrzymał 75 dawek szczepionki i do końca roku zaszczepi nimi swoich pracowników. Kolejne dawki dotrą do szpitala 4 stycznia.

pulsciechanowa.pl

Nowy radiowóz dla ciechanowskich policjantów

pulsciechanowa.pl W ubiegłą środę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyło się przekazanie nowego radiowozu. Oznakowany pojazd marki Kia Ceed został zakupiony dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Wciąż jeszcze czekamy na zdjęcia Waszych choinek :) Dziękujemy serdecznie za wszystkie załączone fotografie. Wasze drzewka prezentują się okazale! :)

A JAK WYGLĄDAJĄ WASZE CHOINKI?
Zachęcamy do wstawiania zdjęć choinek w komentarzach. Mile widziane również: ozdoby świąteczne, dekoracje balkonów, stroiki itp.

pulsciechanowa.pl

Przetarg na modernizację dwóch ulic na osiedlu Kargoszyn

Ulice Andersena i Bartołda do remontu.

pulsciechanowa.pl Kompleksowy remont przejdą ul. Andersena i ul. Bartołda. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki, wybudowane będzie odwodnienie i oświetlenie. Ratusz ogłosił postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót.

pulsciechanowa.pl

O "Solidarności" bolesna prawda z pierwszej ręki

Zachęcamy do lektury recenzji książki autorstwa naszego redakcyjnego Kolegi Waldemara Nicmana.

***

Książka nie mogłaby się ukazać gdyby nie dofinansowanie przyznane przez Zarząd CEDROB S.A. i osobiste wsparcie ze strony Mirosława Koźlakiewicza – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Nasz Magazyn jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.

Książka liczy 224 strony (w tym 16 kolorowych). Zawiera liczne dokumenty i zdjęcia. Jej cena to 30 zł. Można ją zamówić pod numerem tel. 664 364 924.

pulsciechanowa.pl Zeznania świadka historii ", a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda. Nawet w życiu codziennym obserwujemy jak bardzo każdy człowiek stara się poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadowalając się informacjami z drugiej ręki" - Jan Paweł II, Encyklika "Fides et ratio".

Już 27 grudnia o godzinie 18:00 zapraszamy na specjalny koncert "Kolęda dla Nieobecnych - Alicja + goście".

Wyjątkowe wydarzenie, transmitowane bezpośrednio z rodzinnego miasta Alicji - Ciechanowa.

Transmisję będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale na YouTubie Alicji Szemplińskiej:
https://m.youtube.com/channel/UC5doExJoGTS7fgNkocgs0Mw/featured

Najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne znane na całym świecie zabrzmią w Waszych domach w wykonaniu młodych i zdolnych artystów.

Na scenie i przed Waszym ekranem wystąpią: Marcin Sójka, Zuza Jabłońska, Marcin Ochman, Bartek Deryło, Maja Kapłon i Filip Czyżykowski, do tego ponad 10-cio osobowa orkiestra i nowe, nieznane aranżacje ulubionych, świątecznych melodii.

Wszyscy wspólnie będziemy zbierać pieniądze na leczenie Laury Paczuły, 2-letniego malucha z SMA typ 2. Kwota, jaka uratuje życie Laury to 9 MLN złotych.

Artyści już nie raz pokazali, że muzyka i energia może przenosić góry!! Bądźcie tego wieczoru razem z nami!!!

Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/koledadlanieobecnych

Wśród nocnej ciszy….

Pierwsze słowa tej pięknej kolędy mówią o ciszy – towarze dziś niewątpliwie bardzo deficytowym.

Często tak bardzo nam jej brakuje. Zewsząd otacza nas zgiełk. Często mam wrażenie, że ludzie dookoła hołdują zasadzie, iż „kto głośniej krzyczy ten ma rację”. Politycy w programach telewizyjnych od dawna już nie dyskutują, ale wzajemnie się przekrzykują. Dźwięk reklam jest specjalnie „podkręcany” aby zwrócić naszą uwagę. Muzyka w sklepach ma nas przyciągnąć – a raczej
przyciągnąć nasze portfele…

Tymczasem ponad dwa tysiące lat temu miały miejsce wydarzenia, które faktycznie zasługiwały na uwagę i rozgłos. Działy się jednak w ciszy. W nastroju oczekiwania…

Dopiero po tym, gdy Bóg zstąpił na ten świat w postaci małego dziecka odezwały się chóry anielskie… Zachowano właściwą kolejność… Pamiętajmy o tym wyciszeniu w okresie Adwentu, a później radujmy się, wspominając że „Bóg się rodzi”…

A.

PS. Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt!

Fot. poncho_2323chivas / Pixabay

A JAK WYGLĄDAJĄ WASZE CHOINKI?
Zachęcamy do wstawiania zdjęć choinek w komentarzach. Mile widziane również: ozdoby świąteczne, dekoracje balkonów, stroiki itp.

pulsciechanowa.pl

Świąteczne wydanie PULSU Ciechanowa. Grudzień 2020

ZAPRASZAMY DO LEKTURY ŚWIĄTECZNEGO WYDANIA PULSU CIECHANOWA

pulsciechanowa.pl Bezpłatną, papierową wersję gazety znajdziecie Państwo w punktach dystrybucji na terenie Ciechanowa oraz powiatu ciechanowskiego, a darmowe e-wydanie poniżej.

Jakie tradycje świąteczne kultywujemy?

Ze Świętami Bożego Narodzenia jest związanych wiele pięknych - religijnych, narodowych i ludowych tradycji. Niektóre zanikają. Pojawiają się nowe.

O to, jakie tradycje świąteczne kultywują w swoich rodzinach zapytaliśmy znane postacie życia publicznego naszego regionu.

Swoje wypowiedzi przygotowali dla naszych Czytelników (kolejność alfabetyczna):

ARKADIUSZ IWANIAK - Poseł na Sejm RP

MICHAŁ JEZIÓŁKOWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

JAROSŁAW KALINOWSKI - Poseł do Parlamentu Europejskiego

BARBARA KAMIŃSKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

MARCIN KIERWIŃSKI - Poseł na Sejm RP

JERZY RACKI - Radny Rady Miasta Ciechanów

MACIEJ WĄSIK - Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ANNA ZADROŻNA - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku

MARCIN ŻEBROWSKI - Radny Rady Miasta Ciechanów

Zachęcamy do ich lektury w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Inwestycje na cmentarzu

Na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie przeprowadzono remont głównej alei od strony ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (pętla miejska). W ubiegłym roku interpelację w tej sprawie zgłaszała radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

Na 2021 rok zaplanowano kolejne prace związane z powiększeniem cmentarza.

Ratusz rozstrzygnął też konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, w którym znajdą się wnęki na ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie prac jest przewidywane na 2022 rok.

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Kasa dla gmin Regimin i Grudusk

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej, a zarazem Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Wąsik podczas konferencji prasowej zaprezentował informacje na temat środków przekazanych samorządom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W powiecie ciechanowskim pieniądze trafią do gmin Regimin i Grudusk.

Gmina Regimin uzyskała 3,5 mln zł na budowę prawie 9.200 m kanalizacji sanitarnej w Grzybowie. Z kolei Grudusk otrzymał milion złotych na przebudowę drogi gminnej Grudusk — Purzyce Trojany.

Więcej najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Fot. Kamil Janczarek / Portal Mazowsze

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Poseł i wojewoda o ciechanowskim szpitalu

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu PULSU, poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Marcin Kierwiński zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w okresie pandemii koronawirusa. Otrzymał odpowiedź i… oniemiał.

Przypomnijmy, że posła zaniepokoiła sytuacja, iż oddział zakaźny w tej placówce, który powstał kosztem oddziału internistycznego, zapełnił się chorymi na COVID-19 w zaledwie dwa dni, a pacjenci z innymi chorobami mają utrudniony dostęp do leczenia.

Co napisał w swej odpowiedzi Wojewoda Konstanty Radziwiłł? I co na to poseł Kierwiński?

O tym w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Ułatwić pracę kurierom

Trzech miejskich radnych – Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski i Michał Rząsiński - złożyło do władz miasta interpelację sprawie ułatwienia parkowania samochodów firm kurierskich w trakcie doręczania przesyłek.

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Poseł Iwaniak: Czas podnieść zasiłek pogrzebowy!

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arkadiusz Iwaniak (LEWICA) proponuje zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego z aktualnych 4 do 7 tysięcy złotych. Uważa że obecnie zasiłek nie wystarcza na pokrycie kosztów pochówku.

W naszym kraju, w stosunku do roku ubiegłego, umieralność wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to związek zarówno z pandemią COVID-19, ale także większą liczbą zgonów na inne choroby. Rodziny zmarłych, które i tak przeżywają tragedię związaną z utratą bliskich, często muszą borykać się jeszcze z problemem sfinansowania kosztów pogrzebu. Poseł Arkadiusz Iwaniak postuluje w związku z tym zwiększenie zasiłku pogrzebowego.

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Fot. Archiwum

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Pięć medali Daniela Goljasza

W ostatni weekend listopada w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów & Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat w Podnoszeniu Ciężarów. Aż pięć medali (po jednym złotym i brązowym oraz trzy srebrne) przywiózł z nich ciechanowianin Daniel Goljasz.

Gratulujemy!

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Fot. Archiwum PZPC

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

pulsciechanowa.pl

Powstała centrala miejskiego monitoringu

Miejska inwestycja w bezpieczeństwo.

pulsciechanowa.pl Miasto zakończyło kolejny etap rozbudowy miejskiego monitoringu. W budynku ratusza powstało Centrum Nadzoru Wizyjnego. Pozwoli to na szybsze reakcje Straży Miejskiej m.in. na akty wandalizmu. W 2021 roku monitoringiem zostaną objęte kolejne miejsca publiczne, wymienione będą też przestarza....

Świąteczny Przystanek przed Starostwem

Od czwartku do niedzieli (w godz. 10-20) odbywa się Świąteczny Przystanek, na którym można kupić, m.in.: bożonarodzeniowe upominki, ozdoby, rękodzieło, biżuterię, słodycze, tradycyjne wędliny, nabiał i pieczywo oraz regionalne alkohole. Są specjały tatarskie, góralskie i litewskie.

Jest też stoisko, obok którego trudno przejść obojętnie. Są na nim sprzedawane, m.in.: ozdoby świąteczne, opłatek, pierniczki, ciasta i przetwory. Cały dochód ze sprzedaży produktów z tego stoiska jest przeznaczony na leczenie Laury.

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego ustawiono piękną Szopkę Betlejemską, a wejście zdobią żywe choinki.

W niedzielę w godz. 11-17 dodatkową atrakcją będzie ŻYWA SZOPKA.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Świąteczny Przystanek przed Starostwem

Od czwartku do niedzieli (w godz. 10-20) odbywa się Świąteczny Przystanek, na którym można kupić, m.in.: bożonarodzeniowe upominki, ozdoby, rękodzieło, biżuterię, słodycze, tradycyjne wędliny, nabiał i pieczywo oraz regionalne alkohole. Są specjały tatarskie, góralskie i litewskie.

Jest też stoisko, obok którego trudno przejść obojętnie. Są na nim sprzedawane, m.in.: ozdoby świąteczne, opłatek, pierniczki, ciasta i przetwory. Cały dochód ze sprzedaży produktów z tego stoiska jest przeznaczony na leczenie Laury.

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego ustawiono piękną Szopkę Betlejemską, a wejście zdobią żywe choinki.

W niedzielę w godz. 11-17 dodatkową atrakcją będzie ŻYWA SZOPKA.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

pulsciechanowa.pl

Nowi podoficerowie w szeregach 5 Brygady

Z życia naszej Brygady.

pulsciechanowa.pl 12-13 grudnia 36 kadetów zdało egzamin kończący kurs podoficerski SONDA, który od września odbywał się w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i przeznaczony był dla żołnierzy ochotników. Zostaną oni awansowani na stopień kaprala.

Kończy się budowa kolejnego bloku

Przy ul. Szwanke 7A trwają końcowe prace przy budowie drugiego budynku wielorodzinnego z 36 mieszkaniami oraz parkingiem na 54 samochody. To inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego, realizowana przy partycypacji w kosztach przez przyszłych najemców i dzięki uzyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddanie budynku do użytku planowane jest na I kwartał 2021 roku.

Wielorodzinny budynek ma cztery kondygnacje naziemne i podpiwniczenie. TBS podkreśla, że jest to obiekt zaprojektowany w nowoczesny i funkcjonalny sposób, jednocześnie nawiązujący wyglądem do pierwszego budynku oddanego lokatorom w grudniu 2019 roku.

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 22 grudnia.

Na zdjęciu prezes TBS Łukasz Lewandowski przed nowym blokiem przy ul. Szwanke 7A.

Informacje z życia miasta i powiatu znajdziesz na naszym portalu – www.pulsciechanowa.pl

Wydajemy Własną Książkę

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie serdecznie zaprasza do udziału w V powiatowej edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego. Zadaniem uczestników jest stworzenie własnej książki o dowolnej tematyce. Prace będą oceniane przez profesjonalne jury w kategorii literackiej i plastycznej w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Prace można zgłaszać do 15 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i klauzulą informacyjną jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.bpciechanow.edu.pl

pulsciechanowa.pl

Montaż trejażu na budynku Parku Nauki Torus

Pięknieje Park Nauki Torus.

pulsciechanowa.pl Na budynku Parku Nauki Torus powstanie zielona ściana pokryta roślinnością. Poza uatrakcyjnieniem terenu dla zwiedzających konstrukcja ma też walory ekologiczne. Trwają prace montażowe. Po ponownym otwarciu obiektu na zwiedzających będzie czekała też nowa atrakcja na wystawie stałej.

O PULSIE...

"PULS" MAGAZYN OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ - czasopismo Mieszkańców Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. Nakład gwarantowany 7.500 egzemplarzy. Gazeta bezpłatna. W ciechanowskim „PULSIE” znajdziecie Państwo opinie szerokiego grona dziennikarzy, ekspertów oraz przedstawicieli życia publicznego z Ciechanowa i nie tylko, na tematy, którymi tętni nasze miasto i powiat. Do wypowiedzi zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk, opcji politycznych, osób o zróżnicowanych poglądach dotyczących nurtujących kwestii.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Firma Reklamowa I Marketingowa w Ciechanów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Sienkiewicza 33a
Ciechanów
06-400
Inne Ciechanów firmy reklamowe i marketingowe (pokaż wszystkie)
AURA PARK - Ciechanów AURA PARK - Ciechanów
Małgorzacka
Ciechanów, 06-400

Nowa inwestycja GRUPY SCOTIA DEVELOPMENT zlokalizowana na działce po starym młynie w centrum Ciechanowa przy kładce

EMOI EMOI
Pułtuska 63A
Ciechanów, 06-400

www.emoi.pl

ComPrint ComPrint
Sienkiewicza 29D
Ciechanów, 06-400

Oferujemy szeroki zakres usług dla firm i klientów indywidualnych. Projektujemy, przygotowujemy oraz wykonujemy druk wizytówek, ulotek, katalogów, kalendarzy, plakatów i druków okolicznościowych. Wykonujemy nadruki na gadżetach i ubraniach.

GEKON PRINT GEKON PRINT
Powstańców Wielkopolskich 7A/47
Ciechanów, 06-400

Drukarnia Studio reklamy Pracownia Graficzna

Radio Rekord Mazowsze 88,7 FM Radio Rekord Mazowsze 88,7 FM
Śląska 2
Ciechanów, 06-400

Radio Rekord Mazowsze 88,7 FM - Rodzime Radio. Jesteśmy z Wami i dla Was!

VideoGrande VideoGrande
Ciechanów, 06-400

Fotografujemy i filmujemy. Śluby, chrzty, komunie, studniówki.

WestSide Group WestSide Group
Ciechanów, 06-400

Tworzenie stron WWW, pozycjonowanie, grafiki, ulotki, hosting, domena i wiele innych! www.WestSideGroup.pl Pozdrawiamy, WestSide Group!

Haft Komputerowy Han-Ser Haft Komputerowy Han-Ser
Asnyka 2
Ciechanów, 06-400

Han-Ser Haft Komputerowy Hanna Serbista tel. 506-79-14-79 e-mail [email protected]

Makakaze Makakaze
Klonowa
Ciechanów, 06-400

MATERIAŁY REKLAMOWE, IMPREZY PLENEROWE ( I NIE TYLKO) , WYNAJEM AUT, ZIELONE SZKOŁY, ZAJĘCIA DLA GRUP INDYWIDUALNYCH

Image&Partners Image&Partners
Pułtuska 55/35
Ciechanów, 06-400

Agencja Reklamy Image&Partner to lokalna firma,która zajmuję się kompleksowymi usługami z zakresu promocji i marketingu.

OL-Web OL-Web
Klice 27/5
Ciechanów, 06-461

OL-Web to firma, która wykona dla ciebie każdy projekt strony www, sklepu internetowego, ulotki, plakatu, banera. Zapraszamy do współpracy

torebki RENI torebki RENI
Pułtuska 14
Ciechanów, 06-413

RENI to nowatorski sklep zajmujący się detaliczną sprzedażą torebek i szeroko pojętej galanterii skórzanej, w tym obuwia, portfeli i dodatków.