ALFA SPORT

ALFA SPORT

Comments

Alfasport gefeliciteerd met unne prins als trainer.
Graag wil ik iedereen bedanken voor een super middag/avonden vond het geweldig om voor een club als jullie te mogen draaien en zingen en wie weet tot de volgende keer greetzzzzz Tonny Grosser
STEMMERS RABO CLUBSUPPORT BEDANKT Afgelopen maandag 21 oktober mochten wij in de Rodahal te Kerkrade een cheque ontvangen van de Rabobank met het voor ons mooie bedrag van €914,93 Hartelijk dank aan allen die hun stem aan VV Alfa Sport hebben vergeven. Het brengt ons in de goede richting om ons doel, ballenrekken voor de teams te verwezenlijken. Voor degenen die klant zijn bij de Rabobank en ook graag op ons hadden willen stemmen,maar dat niet konden omdat ze geen lid zijn van de Rabobank,iedere klant vanaf 12 jaar kan zich gratis lid maken bij de Rabobank. Dus allen doen,zodat wij volgend jaar misschien het mooie resultaat van dit jaar kunnen overtreffen. Nogmaals onze hartelijke dank VV Alfa Sport
Kom vandaag Alfa Sport aanmoedigen tegen MMC Weert en koop een heerlijke zelfgebakken traktatie voor maar 50 cent die geheel ten goede komt aan de jeugd van Alfa Sport die een toernooi in Engeland gaan voetballen!!
Kampioenen!!!

ALFA SPORT is de Facebookpagina van en voor al onze leden, jeugd en senioren en onze supporters en vrienden.

Dit is de Facebook pagina van en voor de vrienden, supporters, spelers en trainers van ALFA SPORT

🕵🏽‍♀️ 𝗪𝗶𝗷 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗼𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗳𝗮-𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀 🕵🏼‍♀️

𝖤𝖾𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗁𝗈𝗎𝗌𝗂𝖺𝗌𝗍𝖾 𝗀𝗋𝗈𝖾𝗉 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗆𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗉𝖺𝗄𝗍 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍! 𝖧𝖾𝖻 𝗃𝗂𝗃 𝗓𝗂𝗇 𝗈𝗆 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖾𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾 𝗄𝖾𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖺𝗅𝗅𝖾𝗍𝗃𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗉𝗉𝖾𝗇?

𝖲𝗍𝗎𝗎𝗋 𝗈𝗇𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝗃𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗂𝗇𝖿𝗈 𝗈𝖿 𝗍𝗋𝖾𝗄 𝗃𝖾 𝗌𝖼𝗁𝗈𝖾𝗇𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇 𝗏𝗋𝗂𝗃𝖽𝖺𝗀𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝗈𝗆 𝟣𝟫:𝟢𝟢 𝗆𝖾𝖾.
𝖶𝖾 𝖻𝖾𝗀𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗏𝗋𝗂𝗃𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇𝖽, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖽𝗈𝖾𝗅: 𝖽𝖾 𝖠𝗅𝖿𝖺-𝖽𝖺𝗆𝖾𝗌 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖾𝗍𝗂𝗍𝗂𝖾 𝗀𝖺𝖺𝗇 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗇.

𝘼𝙡𝙛𝙖 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙯𝙞𝙚𝙩 𝙟𝙪𝙡𝙡𝙞𝙚 𝙙𝙖𝙣 𝙤𝙤𝙠 𝙜𝙧𝙖𝙖𝙜 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙘𝙝𝙞𝙟𝙣𝙚𝙣 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝘼𝙡𝙛𝙖 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩 𝘼𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙩𝙚 𝙊𝙞𝙧𝙨𝙗𝙚𝙠𝙚𝙧𝙬𝙚𝙜 90.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

‘𝘋’𝘳 𝘣𝘪𝘦 𝘻𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘵𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯’

🕵🏽‍♂️ 𝙒𝙞𝙚 𝙡𝙖𝙖𝙩 𝙙𝙚𝙯𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙜𝙖𝙧𝙚𝙚𝙡 𝙡𝙤𝙥𝙚𝙣?

𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝟦 𝗂𝗌 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖼𝗈𝖺𝖼𝗁! 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗀𝗋𝗈𝖾𝗉 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾 𝖯ö𝗍𝗁𝖾𝗋 𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝗀𝗋𝗈𝗇𝖽. 𝖣𝖾 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗆𝗈𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍𝖻𝖺𝖺𝗋 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾 𝗐𝗂𝗌𝗌𝖾𝗅𝗌 𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖻𝖺𝗋.
𝖡𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝗄𝖾𝗇 𝗃𝗂𝗃 𝗂𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝗋𝖺𝖺𝗀 𝖾𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗅𝖾𝗂𝖽𝗍 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗉𝗉𝖾𝗍𝗃𝖾𝗌 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝗇𝖽𝖺𝗀 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗃𝗎𝗂𝗌𝗍𝖾 𝗉𝗅𝖾𝗄 𝗓𝖾𝗍?

𝖲𝗍𝗎𝗎𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗇𝖺𝖺𝗋: 𝖽𝖾 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗉𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺!

🥶 𝗗𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗷𝗸 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗹 𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗲𝘁 🥶

𝖣𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝗂𝗌 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾𝖾𝗅 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗀 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗍𝗐𝖾𝖾𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗂𝗇𝖽𝗌 𝖽𝖾 𝗁𝖾𝗋𝗏𝖺𝗍𝗍𝗂𝗇𝗀. 𝖵𝗋𝗂𝗃𝖽𝖺𝗀𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝗂𝗌 𝗈𝗉-𝖽𝖾-𝗄𝗂𝗌𝗍-𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾𝗇-𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗄𝖾𝖾𝗉𝖾𝗋𝗌 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗐𝖾𝗋𝗄 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗍. 𝖠𝗅𝗅𝖾 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾 𝗆𝗈𝖾𝗍 𝖾𝗇 𝗀𝖺𝖺𝗍 𝖾𝗋𝗎𝗂𝗍 𝗈𝗉 𝗁𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗅𝖽. 𝖫𝖾𝗄𝗄𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗀!

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

‘𝘋’𝘳 𝘣𝘪𝘦 𝘻𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘵𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯’

⚽️ 𝗛𝗲𝘁 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘁𝗷𝗲 𝗿𝗼𝗹𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝟳 𝘁𝗼𝘁 𝟳𝟬 ⚽️

𝖮𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗑 𝖺𝖽𝖾𝗆𝗍 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍. 𝖭𝖺 𝗀𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖽𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗋𝗃𝗈𝗇𝗀𝗌𝗍𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽, 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖺𝗍 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝖽. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍𝗃𝖾𝗌 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗅𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗓𝗈𝗇 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝗀𝗈𝖾𝖽. 𝖣𝗈𝗈𝗋 𝗈𝗇𝗌 𝗀𝖾𝗓𝗈𝗇𝖽 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽 𝗍𝖾 𝗀𝖾𝖻𝗋𝗎𝗂𝗄𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗍𝗈𝖼𝗈𝗅 𝗍𝖾 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇, 𝖻𝗅𝗂𝗃𝖿𝗍 𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗉𝖺𝗋𝗄 𝗓𝗈 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇𝖽𝗂𝗀.

𝖧𝗈𝗉𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗃𝗎𝗅𝗅𝗂𝖾 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗐𝖾𝖾𝗄 𝗈𝗈𝗄 𝗀𝖾𝗇𝗈𝗍𝖾𝗇!

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

‘𝘋’𝘳 𝘣𝘪𝘦 𝘻𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘵𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯’

👧🏼 𝗗𝗲 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲 𝗪𝗮𝗮𝗴𝗵𝗮𝗹𝘇𝗲𝗻 👦🏽

𝖦𝗈𝗈𝗂𝖾𝗇, 𝗏𝖺𝗇𝗀𝖾𝗇, 𝗍𝗋𝖺𝗉𝗉𝖾𝗇, 𝗋𝗈𝗅𝗅𝖾𝗇, 𝗄𝗅𝗂𝗆𝗆𝖾𝗇, 𝗄𝗅𝖺𝗎𝗍𝖾𝗋𝖾𝗇, 𝗏𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗈𝗉𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇: 𝖽𝖾 𝖶𝗂𝗅𝖽𝖾 𝖶𝖺𝖺𝗀𝗁𝖺𝗅𝗓𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗍𝗋𝗈𝗄𝗄𝖾𝗇. 𝖮𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗆𝗈𝗍𝗍𝗈: éé𝗇 𝖽𝖺𝗀 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅, 𝖽𝖾 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗃𝖾 𝖼𝗅𝗎𝖻 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗉𝖺𝗋𝗄 𝖽𝖾 𝖮𝗂𝗋𝗌𝗉𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖽𝖾 𝖶𝗂𝗅𝖽𝖾 𝖶𝖺𝖺𝗀𝗁𝖺𝗅𝗓𝖾𝗇.

𝖵𝗈𝗈𝗋𝗅𝗈𝗉𝗂𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀 𝟣𝟦 𝗆𝖾𝗂 𝗍𝗈𝗍 𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗐𝗈𝖾𝗇𝗌𝖽𝖺𝗀 𝟤𝟢 𝗆𝖾𝗂 𝗏𝖺𝗇 𝟫.𝟢𝟢 -𝟣𝟤.𝟢𝟢 𝗎𝗎𝗋. 𝖣𝖾 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗇𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇𝖽𝖺𝖺𝗀 𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗄𝗄𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗐𝗈𝗀𝖾𝗇.
𝖬𝖾𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗄 𝖺𝖺𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗋𝗌!

DE WILDE WAAGHALZEN
Gooien, vangen, trappen, rollen, klimmen, klauteren, vallen en weer opstaan: de Wilde Waaghalzen zijn weer vertrokken. Onder het motto: één dag naar school, de andere naar je club organiseert park de Oirsprong de Wilde Waaghalzen. Voorlopig van donderdag 14 mei tot en met woensdag 20 mei van 9.00 -12.00 uur. De kinderen hebben genoten vandaag en lekker bewogen. Met dank aan alle vrijwilligers!

📣 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 📣

𝖶𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗏𝖾𝗋𝗁𝖾𝗎𝗀𝖽 𝖽𝖺𝗍 𝖾𝗋 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝗈𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗑 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗂𝗌. 𝖶𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗇𝗈𝗀 𝗅𝖺𝗇𝗀 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗈𝗉 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗎𝖽𝖾 𝗇𝗂𝗏𝖾𝖺𝗎 𝗍𝖾𝗋𝗎𝗀. 𝖮𝗆 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗂𝗌 𝗁𝖾𝗍 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖾𝖾𝗅 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗍𝗈𝖼𝗈𝗅 𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇.

𝖨𝗇𝗆𝗂𝖽𝖽𝖾𝗅𝗌 𝗆𝖺𝗀 𝗈𝗈𝗄 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝖽 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇. 𝖶𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇𝖺𝗏𝗈𝗇𝖽 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗁𝖾𝗋𝗏𝖺𝗍𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖺𝗀 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖽𝖾𝗋𝖽𝖾/𝗏𝗂𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

𝙑’𝙧 𝙜𝙤𝙖𝙣 ‘𝙩 𝙢𝙞𝙩𝙢𝙖𝙠𝙚

Park de Oirsprong

𝙑𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙚𝙣𝙚 𝙙𝙖𝙜 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙖𝙜 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙘𝙡𝙪𝙗!

We zetten in op het openstellen van de buitenaccommodatie van Park de Oirsprong voor kinderen van BS de Sprong.We nemen aan dat we iedere dag ca. 60-80 kinderen zullen mogen opvangen met sport en spel activiteiten. Heerlijk voor de kinderen maar ook voor de ouders!

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮
Dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur vangen we de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op en van 12.00 tot 13.45 uur de kinderen uit groepen 5 t./m 8.

Kritische succesfactor: 𝗩𝗥𝗜𝗝𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗚𝗘𝗥𝗦

Om het hele programma goed te kunnen invullen hebben we vele handjes nodig. Aarzel daarom niet en meld je aan via: [email protected]

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗸𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗮𝗮𝗻!

'De ene dag naar school, de andere dag naar de sportclub'!
We zetten in op het openstellen van de buitenaccommodatie van Park de Oirsprong voor kinderen van BS de Sprong.We nemen aan dat we iedere dag ca. 60-80 kinderen zullen mogen opvangen met sport en spel activiteiten. Heerlijk voor de kinderen maar ook voor de ouders!

Programma
Dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur vangen we de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op en van 12.00 tot 13.45 uur de kinderen uit groepen 5 t./m 8.

Kritische succesfactor: VRIJWILLIGERS
Om het hele programma goed te kunnen invullen hebben we vele handjes nodig. Aarzel daarom niet en meld je aan via: [email protected]

SAMEN KUNNEN WE CORONA AAN!

ZO NWS

😍 𝗪𝗶𝗷 𝘀𝗺𝗲𝗹𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻 😍

𝖣𝖺𝗇𝗄 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗋𝗌 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗈𝗇𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗂𝗇 𝖺𝖼𝗁𝗍 𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗀𝖾𝗅𝗌. 𝖮𝗉 𝖽𝗂𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗐𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗈𝗆 𝖽𝖾 𝗃𝖾𝗎𝗀𝖽 𝗍𝖾 𝗅𝖺𝗍𝖾𝗇 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗍 𝗓𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝗂𝖾𝖿𝗌𝗍 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇: 𝖽𝗂𝖾 𝖻𝖺𝗅 𝖾𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗅 𝗀𝖾𝗏𝖾𝗇!

Jeugd traint weer bij Alfa Sport, Olympia Schinveld werkt aan protocol

Tientallen jongens met sprankelende ogen sprintten van de parkeerplaats naar het voetbalveld van Alfa Sport in Oirsbeek. Afgezet door hun ouders, die overigens niet op het complex mogen.

Lees hier meer: https://www.zo-nws.nl/content/video-jeugd-traint-weer-bij-alfa-sport-schinveld-werkt-aan-protocol

💙❤️🤍

De jeugd kan vanavond weer een balletje trappen bij ALFA SPORT in #Oirsbeek. Welke maatregelen heeft de voetbalclub moeten nemen in deze #coronacrisis? En werkt dat?

Kijk morgen naar de reportage op ZO-NWS.

🥳 𝘿𝙚 𝙟𝙚𝙪𝙜𝙙 𝙢𝙖𝙜 𝙝𝙚𝙩 𝙫𝙚𝙡𝙙 𝙬𝙚𝙚𝙧 𝙤𝙥 🥳

𝖬𝖾𝗍 𝗂𝗇𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝟤𝟫 𝖺𝗉𝗋𝗂𝗅 𝗀𝖺𝖺𝗍 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗐𝖾𝖾𝗋 𝗁𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝗈𝖾𝗍𝖻𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾 𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇. 𝖮𝗉 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗄𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝖺𝗅𝗌𝗇𝗈𝗀 𝖺𝖿𝗀𝖾𝗌𝗅𝗈𝗍𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇.

𝖣𝖾 𝗅𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗋𝖾𝗀𝖾𝗅𝗌 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝖾𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗅𝗎𝗂𝖽𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝗏𝗈𝗅𝗀𝗍:

* 𝖠𝗅𝗅𝖾 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗎𝗂𝗍𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗋𝖽.
* 𝖳𝗁𝗎𝗂𝗌 𝗈𝗆𝗄𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖽𝗈𝗎𝖼𝗁𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝗅𝗈𝖼𝖺𝗍𝗂𝖾.
* 𝖡𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝖽𝖾𝗎𝗋 𝖻𝗋𝖾𝗇𝗀𝖾𝗇, 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇.
* 𝖮𝗎𝖽𝖾𝗋𝗌 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝖼𝗁𝗍 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝗉𝖺𝗋𝗄/𝗏𝖾𝗅𝖽 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗍𝗋𝖾𝖽𝖾𝗇
* 𝖮𝗈𝗄 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗀𝖾𝖾𝗇 𝗅𝗂𝖽 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗇 𝗆𝖾𝖾𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝗇.
* 𝖡𝗂𝗃 𝗄𝗅𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇 𝗓𝗈𝖺𝗅𝗌 𝗄𝗈𝗈𝗋𝗍𝗌, 𝗁𝗈𝖾𝗌𝗍𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝗏𝖾𝗋𝗄𝗈𝗎𝖽𝗁𝖾𝗂𝖽 𝗀𝖾𝗅𝖽𝗍 𝗈𝗈𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗇𝗈𝗀 𝗌𝗍𝖾𝖾𝖽𝗌: 𝖻𝗅𝗂𝗃𝖿 𝗍𝗁𝗎𝗂𝗌.

𝖵𝖺𝗇𝖺𝖿 𝟣 𝗃𝗎𝗇𝗂 𝗓𝖺𝗅 𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖽 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗅𝖾𝖾𝖿𝗍𝗂𝗃𝖽𝗌𝗀𝗋𝗈𝖾𝗉𝖾𝗇. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗓𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖺𝖺𝗍𝗌𝗏𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅𝗏𝖺𝗄𝖺𝗇𝗍𝗂𝖾. 𝖣𝗂𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗈𝗆 𝗍𝖾 𝖻𝖾𝗄𝗂𝗃𝗄𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗐𝖾𝗅𝗄𝖾 𝗐𝖾𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽 𝖽𝖾 𝗌𝗉𝖾𝗅𝖾𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾 𝗍𝗈𝗍 𝗓’𝗇 𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗍. 𝖵𝗈𝗈𝗋 𝖺𝖺𝗇𝗏𝖺𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖾𝗍𝗂𝗍𝗂𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇 𝟤𝟢𝟤𝟢-𝟤𝟢𝟤𝟣 𝗓𝗎𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌 𝗌𝗍𝖾𝖾𝖽𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝗏𝗈𝗋𝗆 𝗄𝗋𝗂𝗃𝗀𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝖾𝗋 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖽𝖾 “𝖽𝖾𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾” 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈𝖾 𝗀𝖾𝗐𝖾𝗋𝗄𝗍. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗓𝖺𝗅 𝖾𝗂𝗇𝖽 𝖺𝗎𝗀𝗎𝗌𝗍𝗎𝗌 𝖻𝖾𝗄𝖾𝗇𝖽 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗆𝖺𝖺𝗄𝗍 𝗓𝗈𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗄𝖾𝗋 𝗀𝖾𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝖽 𝗄𝖺𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗍𝖾𝖺𝗆𝗌.

𝖧𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗌𝖼𝗁𝖾𝗆𝖺 𝗂𝗌 𝗐𝖾𝗅 𝖽𝗎𝗌𝖽𝖺𝗇𝗂𝗀 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽 𝗂.𝗏.𝗆. 𝗁𝖾𝗍 𝖢𝗈𝗋𝗈𝗇𝖺𝗏𝗂𝗋𝗎𝗌. 𝖩𝗎𝗅𝗅𝗂𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗓𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝖽𝖺𝗀𝖾𝗇 & 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀𝗌𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗓𝗂𝖾𝗇. 𝖣𝖺𝖺𝗋𝗇𝖺𝖺𝗌𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖾𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝗅𝖾𝖾𝖿𝗍𝗂𝗃𝖽𝗌𝗀𝗋𝖾𝗇𝗓𝖾𝗇 𝗉𝖾𝗋 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗌𝖾𝗂𝗓𝗈𝖾𝗇. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝗀𝖺𝖺𝗇 𝗐𝖾 𝗏𝖺𝗇𝖺𝖿 𝟣 𝗃𝗎𝗇𝗂 𝗁𝖺𝗇𝖽𝗁𝖺𝗏𝖾𝗇 𝗂.𝗏.𝗆. 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗂𝗇𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾 𝗀𝗋𝗈𝖾𝗉𝖾𝗇. 𝖠𝗅𝗅𝖾 𝗍𝗈𝖾𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍𝗉𝗅𝖺𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇, 𝗐𝖾𝗅𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍 𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝗈𝗇𝗌 𝗊𝗎𝖺 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗍𝗈𝖼𝗁 𝗇𝗈𝗀 𝗀𝖺𝖺𝗍 𝗂𝗇𝗁𝖺𝗅𝖾𝗇.

👩🏼‍🦲𝙇𝙚𝙚𝙛𝙩𝙞𝙟𝙙𝙨𝙜𝙧𝙚𝙣𝙯𝙚𝙣 𝙨𝙚𝙞𝙯𝙤𝙚𝙣 2020-2021 🧔🏼

O19 2002-2003
O17 2004-2005
O15 2006-2007
O13 2008-2009
O11 2010
O10 2011
O09 2012
O08 2013
O07 2014

𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐭𝐣𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐞𝐧 🍟🥤

𝖮𝗇𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗑 é𝗇 𝖽𝗎𝗌 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝖾 𝖻𝗅𝗂𝗃𝖿𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗅𝗈𝗉𝗂𝗀 𝗀𝖾𝗌𝗅𝗈𝗍𝖾𝗇. 𝖶𝗂𝗃 𝖽𝗈𝗇𝖾𝗋𝖾𝗇 𝖽𝖺𝖺𝗋𝗈𝗆 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝗋𝗈𝗈𝗍 𝖽𝖾𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗋𝖺𝖺𝖽 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖵𝗈𝖾𝖽𝗌𝖾𝗅𝖻𝖺𝗇𝗄 𝖫𝗂𝗆𝖻𝗎𝗋𝗀-𝖹𝗎𝗂𝖽. 𝖹𝗈𝖽𝗈𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖻𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗈𝗉 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗍𝖾𝖾𝗇𝗍𝗃𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝗍𝖾 𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝗓𝗐𝖺𝖺𝗋𝗌𝗍𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗈𝗋𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

‘𝘏𝘰𝘶𝘸𝘵 𝘶𝘤𝘩 𝘨𝘰𝘰𝘵’

𝐈𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦: 𝐁𝐞𝐫𝐭 𝐇𝐚𝐮𝐭𝐯𝐚𝐬𝐭 ✝️

𝖬𝖾𝗍 𝗀𝗋𝗈𝗈𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗋𝗂𝖾𝗍 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗄𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝗀𝖾𝗇𝗈𝗆𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗅𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖡𝖾𝗋𝗍. 𝖧𝗂𝗃 𝗂𝗌 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖺𝗅𝗅𝖾𝖾𝗇 𝖾𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗋𝗄𝖺𝗇𝗍 𝖾𝗇 𝖺𝖼𝗍𝗂𝖾𝗏𝖾 𝖮𝗂𝗋𝗌𝖻𝖾𝗄𝖾𝗇𝖺𝖺𝗋, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝖺𝗅 𝗃𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗍𝗋𝗈𝗎𝗐𝖾 𝗌𝗎𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝖼𝗅𝗎𝖻. 𝖵𝖺𝗇𝖺𝖿 𝗈𝗇𝗌 𝗈𝗇𝗍𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇 𝗐𝖺𝗌 𝖡𝖾𝗋𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗐𝖾𝗓𝗂𝗀 𝗍𝗂𝗃𝖽𝖾𝗇𝗌 𝗏𝗋𝗂𝗃𝗐𝖾𝗅 𝖾𝗅𝗄𝖾 𝗎𝗂𝗍- é𝗇 𝗍𝗁𝗎𝗂𝗌𝗐𝖾𝖽𝗌𝗍𝗋𝗂𝗃𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝖾𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾 𝗍𝖾𝖺𝗆. 𝖣𝗂𝗍 𝖽𝖾𝖾𝖽 𝗁𝗂𝗃 𝗈𝗈𝗄 𝖺𝗅 𝗍𝗋𝗈𝗎𝗐 𝖻𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋𝗅𝗈𝗉𝖾𝗋𝗌: 𝖠𝖣𝖵𝖤𝖮. 𝖧𝗂𝖾𝗋 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗁𝗂𝗃 𝗈𝗈𝗄 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗏𝖾𝗋𝗏𝗎𝗅𝖽.

𝖶𝗂𝗃 𝗄𝗈𝗇𝖽𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝖿𝗎𝗇𝖼𝗍𝗂𝖾𝗌, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗈𝗄 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗄𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝖾, 𝖺𝗅𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗋𝖾𝗄𝖾𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗂𝖽 𝖾𝗇 𝗄𝖾𝗇𝗇𝗂𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗌𝗉𝖾𝗅 𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇. 𝖹𝗂𝗃𝗇 𝗌𝗎𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗓𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗆𝗂𝗌𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖽𝗈𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗌 𝗉𝗂𝗃𝗇 𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗌𝖼𝗁𝗋𝗂𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖼𝗋𝗂𝗌𝗂𝗌 𝗈𝗇𝗌 𝗇𝗎 𝗈𝗈𝗄 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇 𝗌𝗉𝖾𝖾𝗅𝗍. 𝖶𝗂𝗃 𝗁𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗈𝗉 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗐𝗂𝗃𝗓𝖾 𝖡𝖾𝗋𝗍 𝗍𝖾 𝗁𝖾𝗋𝖽𝖾𝗇𝗄𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖻𝗂𝗃 𝗂𝗌.

𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗌𝗉𝗋𝖾𝖾𝗄𝗍 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗌𝗍𝖾𝗎𝗇 𝖾𝗇 𝗆𝖾𝖽𝖾𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗎𝗂𝗍 𝖺𝖺𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗏𝗋𝗈𝗎𝗐 𝖧𝖾𝗋𝗆𝗂𝖾, 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗄𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗆𝖾𝖽𝖾 𝗀𝖾𝗍𝗋𝗈𝖿𝖿𝖾𝗇. 𝖵𝗈𝗈𝗋 𝗇𝗎 𝗏𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗃 𝗎 𝗈𝗆 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗍𝖾𝗄𝖾𝗇𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗈𝗅𝖾𝖺𝗇𝖼𝖾𝗋𝖾𝗀𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋:

https://www.memori.nl/gedenkplaats/bert-hautvast

𝗔𝗟𝗙𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗢𝗥𝗟𝗢𝗣𝗜𝗚 𝗚𝗘𝗦𝗟𝗢𝗧𝗘𝗡!

KNVB

❌ 𝙊𝙣𝙨 𝙫𝙤𝙚𝙩𝙗𝙖𝙡𝙝𝙖𝙧𝙩 𝙝𝙪𝙞𝙡𝙩, 𝙤𝙣𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 𝙟𝙪𝙞𝙘𝙝𝙩 ❌

𝖧𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗍 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗐𝖾𝖾𝗄 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗓𝖺𝗄𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀. 𝖣𝖾𝗓𝖾 𝖻𝗂𝗓𝖺𝗋𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗍𝗋𝖾𝗄𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗓𝗐𝖺𝗋𝖾 𝗐𝗂𝗌𝗌𝖾𝗅 𝗈𝗉 𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋 𝖿𝖺𝖼𝖾𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗅𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀. 𝖮𝗇𝗓𝖾 𝗀𝖾𝖽𝖺𝖼𝗁𝗍𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾𝖾𝗅 𝖻𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝗀𝖾𝗍𝗋𝗈𝖿𝖿𝖾𝗇𝖾𝗇, 𝗁𝖾𝗅𝖺𝖺𝗌 𝗈𝗈𝗄 𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗀𝖾𝗅𝖾𝖽𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇, 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝗂𝗍 𝗅𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗏𝗂𝗋𝗎𝗌. 𝖶𝗂𝗃 𝗁𝗈𝗉𝖾𝗇 𝖽𝖺𝗍 𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾𝖾𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄 𝗎𝗂𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗍.

𝖤𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝖽𝖾𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗅𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀. 𝖤𝗅𝗄 𝗅𝗂𝖽 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖾𝗇𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗌 𝗈𝗉 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗈𝖿 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗍𝗋𝗈𝗄𝗄𝖾𝗇. 𝖶𝗂𝗃 𝗐𝗂𝗅𝗅𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗓𝖾𝗂𝗅𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃𝗓𝖾𝗍𝗍𝖾𝗇 𝗓𝗈𝖽𝖺𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾𝖾𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗍𝖾 𝗈𝗏𝖾𝗋𝗓𝗂𝖾𝗇 𝗂𝗌!

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

ℹ️ | De competities van het amateurvoetbal worden dit seizoen niet meer hervat: https://knvb.ly/amateur3103.

In het betaald voetbal worden er in ieder geval tot 1 juni geen wedstrijden gespeeld: https://knvb.ly/update3103.

𝗘𝗻𝗾𝘂ê𝘁𝗲 𝗭𝘂𝘆𝗱 𝗛𝗼𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗺𝗯𝗼 𝗢𝗶𝗿𝘀𝗯𝗲𝗲𝗸🧑🏽‍🎓👨🏽‍🎓

https://bit.ly/2yhRK9n

𝖧𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗎 𝗍𝗈𝖾𝗏𝖺𝗅𝗅𝗂𝗀 𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗈𝗆 𝗂𝗃𝗏𝖾𝗋𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖹𝗎𝗒𝖽 𝖧𝗈𝗀𝖾𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 𝗍𝖾 𝗁𝖾𝗅𝗉𝖾𝗇? 𝖹𝗂𝗃 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖻𝖾𝗓𝗂𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖽𝖾 𝗐𝗂𝗇𝗄𝖾𝗅𝖻𝖾𝗅𝖾𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝖩𝗎𝗆𝖻𝗈 𝖮𝗂𝗋𝗌𝖻𝖾𝖾𝗄. 𝖶𝖾𝗅𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗋𝗍 𝖽𝗂𝗍 𝗈𝗈𝗄 𝗎𝗐 𝗐𝗂𝗇𝗄𝖾𝗅𝗀𝖾𝗆𝖺𝗄! 𝖵𝗎𝗅 𝗁𝗂𝖾𝗋𝖻𝗈𝗏𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖾𝗇𝗊𝗎ê𝗍𝖾 𝗂𝗇.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

𝘉𝘰𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘈𝘭𝘧𝘢 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘸𝘦𝘦𝘬 𝘥𝘶𝘪𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘷𝘢𝘯𝘶𝘪𝘵 𝘥𝘦 𝘒𝘕𝘝𝘉 𝘰𝘮𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘪𝘻𝘰𝘦𝘯. 𝘞𝘪𝘫 𝘻𝘶𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘰𝘬 𝘻𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘦𝘥𝘪𝘨 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘮𝘦𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘷𝘶𝘭𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘭𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯. 𝘝𝘰𝘰𝘳 𝘯𝘶 𝘣𝘭𝘪𝘫𝘧𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘥𝘦𝘷𝘪𝘦𝘴: 𝘣𝘭𝘪𝘫𝘧 𝘵𝘩𝘶𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘭𝘪𝘫𝘧 𝘷𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨!

𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗼𝗽 𝘀𝗹𝗼𝘁 𝘁/𝗺 𝟲 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 ⛔️

𝖣𝖾 𝖠𝖲𝖠 𝗓𝖺𝗅 𝗀𝖾𝗌𝗅𝗈𝗍𝖾𝗇 𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝟨 𝖺𝗉𝗋𝗂𝗅 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖺𝖺𝗇𝗅𝖾𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗓𝗈𝗃𝗎𝗂𝗌𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗀𝖾𝗄𝗈𝗇𝖽𝗂𝗀𝖽𝖾 𝗆𝖺𝖺𝗍𝗋𝖾𝗀𝖾𝗅𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗄𝖺𝖻𝗂𝗇𝖾𝗍. 𝖣𝗂𝗍 𝗁𝗈𝗎𝖽𝗍 𝗂𝗇 𝖽𝖺𝗍 𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝖽𝖺𝗍𝗎𝗆 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗀𝖾𝗓𝗈𝖼𝗁𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖠𝗅𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝖾 𝖫𝖾𝖽𝖾𝗇𝗏𝖾𝗋𝗀𝖺𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀. 𝖠𝗅𝖿𝖺 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗁𝗈𝗈𝗉𝗍 𝖽𝖺𝗍 𝗃𝗈𝗇𝗀 𝖾𝗇 𝗈𝗎𝖽 𝗓𝗂𝖼𝗁𝗓𝖾𝗅𝖿 𝖿𝗂𝗍 𝗁𝗈𝗎𝖽𝗍 𝗂𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗋𝗈𝗇𝖽𝗎𝗂𝗍 𝖻𝗂𝗓𝖺𝗋𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗃𝖽.

𝘡𝘰𝘳𝘨 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘫𝘦𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘦𝘯 𝘥𝘶𝘴 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 !

Park de Oirsprong

Donderdag 12 maart is de eerste bijeenkomst van Wilde Waaghalzen 2020 gestart. Bedoeling is om gedurende 8 weken kinderen tussen 6 en 9 jaar te laten kennismaken met diverse takken van sport maar ook met de grondvormen van bewegen. Dank aan René van der Zijden, fysiotherapeut en ASM instructeur, en zijn team en de trainers van de diverse sportverenigingen!

𝘼𝙡𝙛𝙖 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩 𝘼𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙩𝙤𝙩 𝙣𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧 𝙜𝙚𝙨𝙡𝙤𝙩𝙚𝙣 ⛔️

In verband met het Corona-virus wordt de rode kaart getoond voor de Alfa Sport Arena.

De KNVB heeft inmiddels besloten dat alle competitiewedstrijden van het betaald voetbal en het amateurvoetbal tot 31 maart worden geschrapt. Het bestuur van Alfa Sport heeft om die reden besloten dat voorlopig ook alle trainingen worden opgeschort.

De Alfa Sport Arena is dus tot nader order gesloten!

Gelieve dit bericht te delen; verdere communicatie volgt via de website, dit medium en de bekende (team)kanalen.

alfasport.nl

UITNODIGING ALV 24.03 OM 19.00 UUR

alfasport.nl Dinsdag 24 maart a.s. zijn alle leden van harte uitgenodigd voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wat gaat goed en wat kan beter en ons bestuur legt verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Komt allen want Alfa Sport dat maken we samen!

𝐕𝐕 𝐁𝐨𝐫𝐧 𝟏 𝐯𝐬. 𝐀𝐥𝐟𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝟏 ⚽️⚽️

0-2

🏟 Alfa Sport start voortvarend en drukt meteen haar stempel op deze wedstrijd.
Er volgen gevaarlijke aanvallen vanaf de eerste minuut. Dit vertoonde spel zal uiteindelijk de overwinning opleveren. De periodetitel blijft echter nog even in de koelkast. Centrum Boys kan Alfa Sport namelijk theoretisch gezien nog inhalen.

De ultieme beloning komt in de 17e minuut bij een uittrap van Raf Hermans, waar Finn Derksen als de Putherberg boven de 2 apostelen van Born uittorent. Hij wint ijzersterk zijn kopduel en stuurt hiermee Rik Janssen in een één op één situatie. Dit is een koud kunstje voor onze aanvalsleider van vandaag: 0-1. Tzak tzak, die zit!

In het eerste kwart van deze wedstrijd doen alle spelers van Alfa mee aan het aanvalsspel.
Bij een volgende aanval is Marc Hermens het beginstation. Goed doorzetten van hem levert in de combinatie Finn-Rik Janssen een kans op voor Jeffrey. Hij stuit helaas op de keeper.

Het eerste wapenfeit van Born lijkt een vrije bal, door het midden gestoken, maar deze wordt volledig onderschept. Rik van Lier weet hier met een zittende omhaal een stokje voor te steken. Het eerste echte gevaar van Born is een vrije trap uiteenspattend op de deklat. Raf Hermans hoeft hierbij echter nog niet in actie te komen.

De rust wordt bereikt met de kleinst mogelijke marge. Een combinatie in de 54e minuut zorgt gelukkig voor de bevrijdende 2-0. Youri Vraets wordt vrijgespeeld door Finn Derksen. Dit alles werd voor afgegaan door een Kerlon-achtige actie van Luc Janssen.

De sluitpost van Born mag uiteindelijk nog een aantal keer gestrekt gaan in de tweede helft. Een knappe kans van Kenny komt nog op de lat bij zijn eerste balcontact, maar na deze wedstrijd denken we vooral aan de wesjmesjiene va Bor en Alfa Sport. Deze zullen op volle toeren gaan draaien. Voetballen was op dit veld verder onmogelijk deze middag. Gelukkig zijn de drie punten binnen.

Volgende week kan de tweede periode binnengesleept worden in een thuiswedstrijd tegen Brevendia. Op noa d’n Aezel in Holtum!

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

1️⃣7️⃣’ 0-1 Rik Janssen
5️⃣4️⃣’ 0-2 Youri Vraets

🅜🅞🅣🅜 Rik Hermans en Raf Janssen
🗯 ‘𝘋𝘦 𝘦𝘪𝘯 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘨 𝘻𝘶𝘶𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘷𝘰𝘭𝘥𝘢𝘢𝘯, 𝘮𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘫𝘵𝘰𝘢𝘯 𝘯𝘰𝘨 𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘣𝘰𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘢𝘯’

🏆 𝐖𝐞𝐞𝐭 𝐀𝐥𝐟𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝟐𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐤𝐤𝐞𝐧?

⚽️ Het eerste team van Alfa Sport kan bij puntverlies van DVO de tweede periode pakken. Als ongeslagen koploper ligt onderschatting op de loer tegen de rode lantaarndrager. Het wordt de derde ontmoeting tussen deze twee ploegen. Born wist tot nu toe de schade te beperken. Alfa Sport heeft namelijk het verschil qua score niet groter weten te krijgen dan één doelpunt. Er zijn geen grote verrassingen in de selectie van Martin Vrösch. De wedstrijd gaat hopelijk gewoon door, ondanks de verwachte staat van het veld in Born.

De overige elftallen van Alfa Sport mogen ook eindelijk weer aantreden. Er staan Beekdaelense derby’s op het programma voor het tweede en het derde. Het vierde elftal speelt tegen Walram 3.

De grote vraag morgenmiddag is: kan Alfa Sport morgen al periodekampioen worden?

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

𝟭𝟰.𝟯𝟬 𝗩𝗩 𝗕𝗼𝗿𝗻 𝟭 𝘃𝘀. 𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟭
𝟭𝟭.𝟬𝟬 𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟮 𝘃𝘀. 𝗩𝗮𝗲𝘀𝗿𝗮𝗱𝗲 𝟮
𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗪𝗼𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁 𝟯 𝘃𝘀. 𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟯
𝟭𝟭.𝟬𝟬 𝗔𝗹𝗳𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟰 𝘃𝘀. 𝗪𝗮𝗹𝗿𝗮𝗺 𝟯

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

Na afloop van de wedstrijd gaan we naar Café d’n Aezel te Holtum (adres: Kleine Dries 11). Hier zullen wij van spijs en drank worden voorzien door oud-speler Twan de Kort.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

‘𝘋’𝘳 𝘣𝘪𝘦 𝘻𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘪𝘵𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯’

voetbal.nl

Veranderingen in update Voetbal.nl-app

https://www.voetbal.nl/ouder

voetbal.nl Er is een nieuwe versie van de Voetbal.nl app beschikbaar. Hierin zijn enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd, voor jou als gebruiker. In dit artikel lichten we deze graag toe.

voetbal.nl

Het Coronavirus en het amateurvoetbal in Nederland

https://www.voetbal.nl/nieuws/1120/het-coronavirus-en-het-amateurvoetbal-nederland

voetbal.nl Nu er de afgelopen dagen meer Coronabesmettingen in Nederland bekend zijn geworden, worden er veel vragen over gesteld. Daarom willen wij de voetballers en bestuurders graag wat meer duidelijkheid geven over dit thema.

⚽️ 𝐒𝐩𝐚𝐮𝐛𝐞𝐞𝐤 𝟏 𝐯𝐬. 𝐀𝐥𝐟𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝟏 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

1-5

🏟 Alfa Sport neemt ‘vanaf de eerste minuut mannen’ wel erg letterlijk vandaag. In de eerste 20 seconden volgt al direct een gele kaart voor de aanvoerder van Spaubeek. De vrije trap die hieruit volgt, is een kluifje naar de hand van Luc Janssen: 0-1.

Stan Wolters wordt vervolgens uit de wedstrijd getrapt na 20 minuten. Hun strijdplan is daarmee duidelijk voor deze middag. Alfa Sport weet hier in het verdere verloop van de eerste helft nog niet mee om te gaan. Op slag van rust is er nog een knappe actie van Jeffrey Sprenger, waarbij zijn schot wordt gepareerd door de keeper. De rebound is niet aan Finn Derksen besteedt.

Vlak voor rust geeft Alfa Sport nog even gas, maar de samba van Kenny en Jeff levert geen doelpunt op. De 0-1 blijkt ook uiteindelijk de ruststand te zijn.

De tweede helft begint direct voortvarend met een kans volgend door een doelpunt via een droge knal van Jeffrey. Dit is het beeld wat we graag willen zien. Drie minuten hierna is er een afgemeten voorzet van Tristan Yigit op Finn Derksen. Zijn inzet gaat net naast, maar de druk op de Spaubeekse goal blijft.

In de 63e minuut is het Kenny Tokaya die zelf een aanval op zet en via een combinatie met Rik van Lier deponeert hij de bal in het kruis.
Luc Janssen laat de keeper drie minuten later wederom zweven bij een puike vrije trap. Helaas geen tweede van de middag voor onze capitano.

In de aanval die hierop volgt, tikt de aanvaller van Spaubeek de bal met de hand mee. Alfa Sport stopt met voetballen en krijgt een tegengoal via de carambole te verwerken: 1-3.

In de 72e minuut begint de volgende aanval bij een pass van de nr. 10 van Spaubeek. De scheids liep goed vrij, maar werd misbegrepen. In het vervolg van deze aanval volgt een voorzet van Jeffrey. Hij trekt de bal scherp voor en Finn Derksen is er als de kippen bij: 1-4.

Tok tok, de titel van topscorer van Alfa Sport lonkt zodoende. Vervolgens is het nog niet klaar voor de mannen van de Oirsbekerweg. Rik van Lier beloont een ijzersterke pot met een aanzet van een Aerox. Hij is door niemand te stuiten en vanaf de linkerkant opgestoomd, schiet hij de bal langs de doelman: 1-5.

Tien minuten voor tijd kletst de bal nog een keer op de kale klets van Rikkie en hij ruimt de bal van de lijn. Dit is het laatste spannende wapenfeit van de wedstrijd.

De koppositie blijft hiermee behouden, maar het periodekampioenschap laat nog even op zich wachten. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen de hekkensluiter: VV Born.

🔵🔵🔵🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️

0️⃣1️⃣’ 0-1 Luc Janssen
4️⃣6️⃣’ 0-2 Jeffrey Sprenger
6️⃣3️⃣’ 0-3 Kenny Tokaya
6️⃣8️⃣’ 1-3 S’beek
7️⃣2️⃣’ 1-4 Finn Derksen
7️⃣5️⃣’ 1-5 Rik van Lier

🅜🅞🅣🅜 Het ganse team
🗯 ‘𝘡𝘦𝘭𝘧𝘴 𝘻𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘯𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘑𝘢𝘯𝘴𝘴𝘦, 𝘱𝘢𝘬𝘬𝘦 𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘦𝘳 3 𝘨𝘢𝘯𝘴𝘦!’

Wilt u dat uw bedrijf hét Sportschool in Oirsbeek wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

keepers aan de slag!
kappen en draaien
Buutegala

Type

Telefoon

Adres


Oirsbekerweg 90
Oirsbeek
6438HC

Openingstijden

Maandag 18:00 - 17:00
Dinsdag 18:00 - 17:00
Woensdag 18:00 - 17:00
Donderdag 18:00 - 23:00
Vrijdag 18:00 - 23:00
Zaterdag 18:00 - 23:00
Zondag 18:00 - 23:00
Andere Oirsbeek sportscholen (alles zien)
De Wellness Lounge De Wellness Lounge
Dorpstraat 33a
Oirsbeek

De Wellness Lounge is gespecialiseerd in ontspanning en preventieve wellness middels massages, lichaamspakkingen en yoga. Behandelingen op afspraak.

SVO Budo SVO Budo
In De Pollack 4
Oirsbeek, 6438GG

SVO Oirsbeek afdeling Budo (Judo & Jiu-Jitsu)

Jan en Nel Rensen, Dressuurstal Tristan Jan en Nel Rensen, Dressuurstal Tristan
Provincialeweg Zuid 148
Oirsbeek, 6438BK

Dressuurstal Tristan is een kleinschalige dressuurstal ontstaan uit onze passie voor paarden. U kunt bij ons terecht voor instructie op elk niveau

Demelza - Praktijk voor Groei en Bewustzijn Demelza - Praktijk voor Groei en Bewustzijn
Provincialeweg Zuid 43
Oirsbeek, 6438 BB

Energetisch coach/therapeut - Pedagoog - Docent

Park de Oirsprong Park de Oirsprong
In De Pollack
Oirsbeek, 6438GG

Park de Oirsprong is een samenwerkingsverband van 7 verenigingen gelegen op het sport- en voorzieningencomplex in Oirsbeek. In 2017 is door het Huis voor de Sport het predicaat “Open Club” toegekend.

AdveoSchinnen Cup AdveoSchinnen Cup
In De Pollack 10
Oirsbeek, 6438 GG

Elk jaar wordt het Ralf Roberts Toernooi door de SJO AdveoSchinnen georganiseerd. Deze dag strijden we om de AdveoSchinnen Cup!

Anytime Fitness Anytime Fitness
Provincialeweg Zuid 91a
Oirsbeek, 6438 BC

Anytime Fitness, altijd in de buurt, altijd een goede workout, altijd open! Bij Anytime Fitness combineren wij jouw drukke schema en levensstijl.

HSV Ons Genoegen - Schinnen HSV Ons Genoegen - Schinnen
Dorpstraat 1
Oirsbeek, 6438 JS

HSV Ons Genoegen in Schinnen staat voor hengelsport, recreatief plezier en competitieve wedstrijden voor jong en oud.

RC Daalderhof RC Daalderhof
Douvenderweg 27
Oirsbeek, 6438AE

Ruitercentrum Daalderhof is een gezellige en leuke manege om op een goede manier te leren paardrijden!

High Intensity Interval Training en Yoga High Intensity Interval Training en Yoga
Oirsbeek

Doe iedere dag aan HIIT en Yoga en voel je daar lekker bij!

SVO SVO
In De Pollack 4
Oirsbeek, 6438 GG

SVO is de grootste sportvereniging van de gemeente Beekdaelen met een sportaanbod in turnen, judo, dans en fit groepen. Geschikt voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdniveau.

Paardenzorg Ruitersport Paardenzorg Ruitersport
Hagerweg 20
Oirsbeek, 6438JL

Bezoek onze Online Ruitershop: www.paardenzorg.com