Fysiotherapie Amstenrade Parkeerplaats Albert Heijn

kwaliteit en persoonlijk aanpak staat bij ons voorop!! Voor zowel orthopedische klachten als klachten zoals na een operatie of bij COPD OF HART!

Zorg op maat 🤗💪🏽👍🏼

Trainingsleer in de praktijk 🤗

Inspanningsfysiologie bij de kwetsbare ouderen 💪🏽

Weer een geslaagde middag gehad met mijn vaste cliënten ...

Fijne feestdagen en een gezond 2019💃🏽💃🏽💃🏽

Congresdag 2 : niet aangeboren hersenletsel ... interessant 👌🏽

Cursus valpreventie 🚶🏿‍♂️🚶🏽‍♀️

JaarCongres claudicatioNet👍🏼

Wij zijn al jaren aangesloten bij het landelijke claudicatioNetwerk:
Dit houdt in dat alleen wij ( de fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk en dus de verplichte scholing hebben gevolgd) de looptherapie mogen verzorgen aan cliënten die via de huisarts of vaatchirurg doorverwezen worden voor looptherapie.

De vergoeding hiervan wordt via de basisverzekering vergoed! 37 behandelingen per jaar en alleen bij een gespecialiseerde fysiotherapeut(e) die gespecialiseerd is, de geschikte scholing heeft gevolgd en aangesloten is bij het claudicatioNetwerk.

Heeft u last van ‘etalagebenen’?
Laat u zich dan informeren door onze fysiotherapeute ( Hayat chafik ) die al jaren, met heel goed eindresultaat ,deze looptherapie aan biedt.

De eerste keus bij constateren van vernauwing in de vaten blijft de looptherapie. Indien de vernauwing extreem is, kan de chirurg samen met de client ervoor kiezen om toch te laten dotteren. Aangezien looptherapie zo‘ n goed resultaat geeft, kiest de chirurg/ huisarts er steeds meer voor om door te verwijzen naar een gespecialiseerde claudicatio- fysio en niet voor dotteren !

Zorg op maat! Dit is waar wij naar streven in onze praktijk 👍🏼🏋🏽‍♂️
Dit houdt in dat wij samen een gepaste behandelplan opstellen die uw welzijn verbeteren zal!!

Gezonde groetjes fysio Amstenrade

🏋🏽‍♂️Trots op onze nieuwe fitnessapparatuur 🏋🏼‍♀️

Heeft u klachten of wilt u uw kracht en conditie vergroten, kom dan gerust eens binnen voor informatie...

Ook voor onderhoud van aanwezige functie na bijvoorbeeld een TIA/ CVA is trainen aan deze apparaten mogelijk .

We hebben ook een ligfiets in de zaal staan ...

Mvg Fysio Amstenrade

❤️

[12/07/17]   Oefentherapie bij artrose!!!!

Oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanaf 1 januari in de basisverzekering

7 DEC 2017
Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. Wilt u weten welke gevolgen dit heeft voor uw praktijkvoering? We hebben alle praktische en beleidsmatige zaken voor u op een rijtje gezet.
Besparingen
Zorginstituut Nederland heeft berekend dat opname van deze 12 behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering leiden tot besparingen elders in de zorg. In het jargon heet dat substitutie: dure zorg wordt vervangen door doelmatige goedkopere zorg. Het Zorginstituut zal de komende jaren nauwkeurig monitoren of dit bij artrosezorg ook het geval zal zijn.

Voor de fysiotherapie is het van groot belang dat die substitutieopbrengsten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Om die reden dringt het KNGF er bij u op aan om de nieuwe aanspraken van de verzekerden nauwkeurig te registreren en te declareren.

Praktisch
In de declaratiestandaard wordt een nieuwe CSI-code toegevoegd: 012: de eerste “n” behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij artrose heup- of kniegewricht.
De aanspraak van 12 behandelingen artrose ten laste van de basisverzekering geldt voor een periode van 12 maanden, ongeacht het aangedane gewricht (heup/knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/rechts).
Vektis geeft aan dat de bijbehorende diagnosecodes 6223 (heup) en 7023 (knie) zijn.
Het gaat om 12 behandelingen die, mits medisch noodzakelijk in een jaar tijd kunnen worden gegeven voor rekening van de basisverzekering. Dat wil zeggen dat wanneer u op 1 april een patiënt in behandeling neemt, deze 12 behandelingen voor 1 april 2019 moeten zijn gegeven. Volgens de concept KNGF-richtlijn, die in maart 2018 wordt afgerond, zal er met de behandeling van artrose in het algemeen een periode van 8-12 weken gemoeid zijn (afhankelijk van de ernst van de klachten en de aard van de beperkingen).
Als na verloop van dat jaar een nieuwe indicatie ontstaat (nieuwe episode), is er weer een nieuwe aanspraak op 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie.
Zorginstituut Nederland geeft aan dat de fysiotherapeut zelf de diagnose artrose kan stellen.
Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden toch om een verwijzing vragen. Hiermee wordt niet alleen de directe toegang tot fysiotherapeutische zorg beperkt, maar worden extra zorgkosten gemaakt (en dus minder substitutiewinst). Het KNGF vindt dit dan ook geen goede zaak.
De aanspraak op 12 behandelingen gaat in op 1 januari 2018. Behandelingen die voor die datum zijn gegeven tellen niet mee.
Omdat de 12 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze hiermee onder het eigen risico van de verzekerde.
In de meeste gevallen kan, als na 12 behandelingen het behandeldoel nog niet is bereikt, op de aanvullende verzekering van de patiënt worden doorbehandeld. Sommige verzekeraars maken in hun polis voor de AV een uitzondering voor artrose. Welke verzekeraars dat zijn maken we nog bekend. Behandelingen dienen altijd in eerste instantie vanuit de BV gedeclareerd te worden
Beleidsmatig
Het bestuur vindt het een goede zaak dat de aanspraken fysiotherapie in de basisverzekering worden uitgebreid.
Het bestuur vindt het geen goede zaak dat de (in dit geval concept) KNGF-richtlijnen daarbij niet leidend zijn. De 12 behandelingen waarop de verzekerden nu aanspraak krijgen vloeien niet voort uit de conceptrichtlijn.
Eigen risico en substitutie
Zoals in de technische informatie aangegeven is het eigen risico van toepassing op deze 12 behandelingen. Dat kan voor sommige patiënten aanleiding zijn om u te vragen de behandelingen anders te coderen, zodat de behandelingen op de aanvullende verzekering kunnen worden gedeclareerd. Hoewel er diagnosecodes met een vergelijkbaar klinisch beeld zijn raadt het bestuur u nadrukkelijk af om dit te doen bij de diagnose artrose. Daar zijn verschillende redenen voor:

Het wordt daarmee onduidelijk of fysiotherapie inderdaad tot substitutie leidt.
U kunt in het geval van controles door de zorgverzekeraar daar zelf de rekening voor gepresenteerd krijgen, omdat de regels niet juist zijn toegepast.
Het probleem dat is ontstaan door het feit dat de minister in haar besluit over artrose de richtlijnen van het KNGF niet heeft gevolgd, wordt hiermee niet opgelost.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met fysio team Amstenrade
T : 06 48173540

[09/15/17]   Waarom veel zitten slecht voor ons is:

Voor het schrijven van dit artikel ben ik in de wetenschappelijke literatuur gedoken over de negatieve gezondheidseffecten van veel zitten. We weten allemaal dat veel zitten ongezond is. Ga eens voor jezelf na…hoeveel uur zit jij per dag?

Ook ik zit bijna dagelijks een aantal uur achter mijn bureau. In dit artikel ga ik je uitleggen wat er allemaal in jouw lichaam gebeurt wanneer je veel zit. Want één ding is zeker: zitten is veel en veel ongezonder dan we vaak denken. Gelukkig zijn er een aantal belangrijke dingen die we kunnen doen. In dit artikel deel ik daarom ook volop tips zodat je de nadelige effecten van veel zitten minimaliseert.

Zitten gevaarlijk, ach dat valt wel mee..?
De gemiddelde Nederlander brengt gemiddeld 8,7 uur zittend door (1). Dat is verre van gezond. Zo blijkt er een relatie tussen veel zitten en de kans op het krijgen van veel aandoeningen. Mensen die veel zitten hebben bijvoorbeeld 112% meer kans op het krijgen van diabetes, 147% meer kans op hart en vaatziektes en 49% meer kans op vroegtijdig overlijden(2).

Het hoogste risico op een voortijdig overlijden hadden mensen die in totaal meer dan 13 uur per dag zaten. Dit is optelsom van alle uren dat iemand zit per dag. Denk hierbij aan zitten tijdens het werk, openbaar vervoer, op de bank hangen, tv kijken etc. (3)

Ik sport, dus ik hoef mij geen zorgen te maken?
Stel nu eens dat je 1 uur per dag sport en 8 uur zit per dag. Helaas compenseert het sporten niet de nadelige effecten van het zitten. Niet alleen de totale duur, maar vooral ook de tijd dat iemand achter elkaar zit, heeft nadelige effecten op de gezondheid.

Ook al sport je intensief; hiermee compenseer je de schadelijke effecten van veel zitten niet. Het gevaar zit hem hierbij vooral in het langdurig achter elkaar zitten.

Waarom is veel zitten ongezond?
Wanneer we lang zitten, daalt onze stofwisseling en verbranden we minder energie (glucose) Als gevolg hiervan stijgt de bloedsuikerspiegel. De alvleesklier gaat als reactie hierop insuline produceren. Omdat de bloedsuikerspiegel chronisch hoog blijft, worden de cellen minder gevoelig voor insuline.

De alvleesklier wordt als het ware boos en gaat nog meer insuline produceren en raakt hierdoor steeds meer uitgeput. De insuline kan nu minder goed in de cel komen. Het gevolg hiervan is dat de kans op het krijgen van diabetes, overgewicht en hart en vaatziekten toeneemt.

Dat het zitten niet moet worden onderschat, blijkt ook wel uit een proefschrift (4) van Dr. Leo Pruimboom. Hij onderzocht de relatie tussen het immuunsysteem, ontstekingen en het ontstaan van welvaartsaandoeningen. Ik citeer een van zijn conclusies,

“Een gebrek aan lichaamsbeweging (wat zitten is) moet worden gezien als de eigenlijke oorzaak van vrijwel de gehele menselijke ziektelast”
Hoe kan ik de gevaren van het zitten drastisch verminderen?veel zitten

Ik kan mijn voorstellen dat je dit geen goed nieuws vindt. Maar er zijn gelukkig een aantal dingen die we kunnen doen. Uit verschillende onderzoeken (5, 6) komt het volgende advies naar voren: Sta elk half uur op. Het nemen van korte sta pauzes is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen.

Staan is gezonder dan zitten omdat we dan meer spieren gebruiken. Allerlei spieren die er bijvoorbeeld voor zorgen dat we niet omvallen en in evenwicht blijven. Al deze spieren hebben energie nodig. Hierdoor stijgt onze stofwisseling en dat heeft weer een gunstige invloed op de bloedsuikerspiegel. Omdat dit een heel belangrijke tip is tref je deze nogmaals vetgedrukt aan.

Sta elk half uur op.
Wat kun je nog meer doen?
Wat ik zelf doe is het volgende. Ik sta om het half uur op en beweeg 1-2 minuten lichtjes. Denk hierbij aan: kniebuigingen, opdrukken, springen. Kies een oefening die jij leuk vindt en vol kunt houden. Als je hartslag maar omhoog gaat en hoe groter de spiergroep die je traint, des te beter!

Verminder de hoeveelheid koolhydraten op dagen dat je veel zit.
Een bekende Engelse uitspraak is ”you have to earn your carbs”. Kortom, je koolhydraten moet je verdienen. Des te meer je beweegt des te meer koolhydraten je mag eten.

Tel het aantal stappen die je per dag maakt.
Tegenwoordig heb je verschillende apps hiervoor. Ook zijn er horloges verkrijgbaar die dat bijhouden. Hoeveel stappen moet ik dagelijks maken? Uit onderzoek (7) blijkt dat je elke dag minimaal 10.000 stappen moet zetten.

Dit lijkt veel. Vergeet echter niet dat we zijn gemaakt om te bewegen. Of nog beter gezegd: we zijn gemaakt om veel te bewegen.

Sta eens wat vaker achter je bureau
Tegenwoordig zijn er ook sta bureaus te koop. Het hoeft allemaal niet zo veel te kosten. Op internet tref je verschillende manieren aan hoe je eenvoudig jouw bureau omtovert in een sta bureau.

Voor een paar tientjes koop je bij de Ikea een klein tafeltjes die je op je tafel plaatst zoals je hieronder ziet. Bron foto: the greenhappines

Beweeg zoveel mogelijk
Het spreek voor zich: beweeg zoveel mogelijk. Alle kleine beetjes helpen. Neem de lift, ga wat vaker koffie/thee halen. Loop langs een collega die dichtbij je zit i.p.v. deze te mailen etc. Sta eens wat vaker in de tram, trein of bus.

Doe wat vaker aan weerstandstraining.
Hierdoor worden je spieren sterker en daardoor stijgt ook je ruststofwisseling. Je verbrand kortom meer energie terwijl je zit.

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel nog bewuster wordt van de effecten van veel zitten. Uiteindelijk gaat het erom dat we zoveel mogelijk de verleiding weerstaan om achter elkaar te gaan zitten.

Vraag: Wat doe je om de nadelige effecten van veel zitten te minimaliseren?
Je kunt het antwoord op deze vraag hieronder achterlaten. Op deze manier heeft iedereen die dit leest ook iets aan jouw tips.

Dank alvast voor je bijdrage en een gezonde groet!

😎😎🥙🥙🍹🍹🍦🍦

Gezellig lunchen met een van de oefengroepen 😎

Photos from Fysiotherapie Amstenrade Parkeerplaats Albert Heijn's post

🎄Kerstlunch 🌯🌮🍣🍱vaste oefengroepen 🏃🏼‍♀️🏃🏽

Health Hacks

Wist u dit?

You've been sitting on the toilet incorrectly your whole life. Here's how to do it right.

Full article here: http://www.hefty.co/letting-off-steam/

Gezellig lunchen met een deel van de oefengroepleden 👌🏽

Fysiotherapie Amstenrade Parkeerplaats Albert Heijn

Seminar in september 2016 !!

Nieuws!!!!

Super Interessante seminar in samenwerking met Poweracamedy!!

Seminar :
'Voeding en vitaliteit'

Voor wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in gezond leven

Wanneer?
Op een Zaterdag in september 2016 (exacte datum wordt nog bekend gemaakt )

Hoe laat?
10u tot 12.30u

Waar?
Gemeenschapshuis Oud Dorp

Spreker?
M. Boulahrir ( poweracademy )

Kosten?
7,50 per persoon

Aanmelden?
Via Fysiotherapie Amstenrade
E: [email protected]
Of T: 06 48173540

Let op: die zich het eerst aanmeldt, wordt het eerst op de lijst gezet!

Korte beschrijving van de inhoud van deze seminar:

Tegenwoordig horen we vaak dat voeding ALLES is wanneer het om onze gezondheid gaat.

Maar is het eigenlijk wel zo eenvoudig?

Vanuit mijn ervaring de afgelopen 15 jaar, ben ik er van overtuigd dat veel mensen geen of weinig resultaat behalen omdat het inzicht in het “grote plaatje” ontbreekt”. Het krachtigste resultaat krijg je, wanneer je voeding, lichaam en emotionele aspecten combineert.

Wist je bijvoorbeeld dat …

...Bij veel gezondheidsklachten het immuunsysteem geactiveerd is en veel energie verbruikt. Hierdoor voelen veel mensen zich moe ... Belangrijker is dat je hersenen ook minder energie krijgen. Het frustrerende is dan je dan nauwelijks vooruitkomt. Je wilt zo graag je doelen behalen, maar het lukt helaas niet.

...Bij stress er al heel snel een energietekort ontstaat? Je lichaam zal dan sneller eiwitten als energiebron gebruiken. Denk hierbij aan eiwitstructuren in de huid (collageen bijvoorbeeld). Het gevolg is dat je huid elasticiteit verliest en sneller veroudert.

...Wanneer iemand hormonale klachten ervaart; voeding vaak niet voldoende is om deze klachten op te lossen? Bij veel mensen is de aansturing vanuit de hersenen (hypothalamus) op de hormoonklieren het probleem. Je brengt je hormonen sneller in balans wanneer je de aansturing vanuit de hersenen herstelt (dit is veel eenvoudiger dan je denkt) en daarbij gezond eet.

Kortom: alles valt of staat met een inzicht in ‘het grote plaatje’. Centraal hierbij is de energieverdeling tussen lichaam, voeding en emotionele aspecten.

Tijdens de lezing “Voeding en Vitaliteit” die ik binnenkort organiseer, ga ik dieper in op “het grote plaatje”. Ik ga je vertellen waarom ik hier super enthousiast over ben en wat het voor jouw gezondheid betekent, wanneer je meer inzicht hebt in het grote plaatje.

Daarnaast komen ook de onderstaande punten aan bod:

Waarom je je sneller ongelukkig, angstig of ‘leeg’ voelt wanneer je darmen uit balans zijn en tips om je darmen gezond te houden.
Wat kun je eten zodat je het zelfhelend vermogen van je lichaam activeert?
De grote uitdagingen vandaag de dag: insulineresistentie, ontstekingen, oestrogeendominantie en uitgeputte bijnieren.
Waarom je hersenen de meest kritische en vaak vergeten factor zijn om je hormonen in balans te krijgen?
Waarom de schildklier bij sommige mensen traag werkt en tips hierbij.
Waarom een koolhydraatarm dieet voor velen averechts werkt en wat kun je eten als je trekt hebt in (ongezonde) koolhydraten zodat je gewicht verliest.
Om welke voedingsstoffen ‘schreeuwt’ je lichaam bij een stressvol of druk leven en hoe deze voedingsstoffen je lichaam rust geven.
Hoe onzekerheid, een lage eigenwaarde en ‘je vaak zorgen maken’ een destructieve invloed hebben op ons energieniveau en tips voor meer levenslust.
Volop interessante inzichten en handige tips!

Het doel van deze lezing is om op een laagdrempelige manier veel wetenswaardigheden met je te delen, zodat je er meteen iets aan hebt. Als je de lezingen en bijeenkomsten van Poweracademy kent, dan kun je natuurlijk ook een gezellige ochtend verwachten met enthousiasme en plezier!

Tot horens,

Groetjes, team fysio Amstenrade en team Poweracademy

[06/11/16]   Nieuws!!!!

Super Interessante seminar in samenwerking met Poweracamedy!!

Seminar :
'Voeding en vitaliteit'

Voor wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in gezond leven

Wanneer?
Op een Zaterdag in september 2016 (exacte datum wordt nog bekend gemaakt )

Hoe laat?
10u tot 12.30u

Waar?
Gemeenschapshuis Oud Dorp

Spreker?
M. Boulahrir ( poweracademy )

Kosten?
7,50 per persoon

Aanmelden?
Via Fysiotherapie Amstenrade
E: [email protected]
Of T: 06 48173540

Let op: die zich het eerst aanmeldt, wordt het eerst op de lijst gezet!

Korte beschrijving van de inhoud van deze seminar:

Tegenwoordig horen we vaak dat voeding ALLES is wanneer het om onze gezondheid gaat.

Maar is het eigenlijk wel zo eenvoudig?

Vanuit mijn ervaring de afgelopen 15 jaar, ben ik er van overtuigd dat veel mensen geen of weinig resultaat behalen omdat het inzicht in het “grote plaatje” ontbreekt”. Het krachtigste resultaat krijg je, wanneer je voeding, lichaam en emotionele aspecten combineert.

Wist je bijvoorbeeld dat …

...Bij veel gezondheidsklachten het immuunsysteem geactiveerd is en veel energie verbruikt. Hierdoor voelen veel mensen zich moe ... Belangrijker is dat je hersenen ook minder energie krijgen. Het frustrerende is dan je dan nauwelijks vooruitkomt. Je wilt zo graag je doelen behalen, maar het lukt helaas niet.

...Bij stress er al heel snel een energietekort ontstaat? Je lichaam zal dan sneller eiwitten als energiebron gebruiken. Denk hierbij aan eiwitstructuren in de huid (collageen bijvoorbeeld). Het gevolg is dat je huid elasticiteit verliest en sneller veroudert.

...Wanneer iemand hormonale klachten ervaart; voeding vaak niet voldoende is om deze klachten op te lossen? Bij veel mensen is de aansturing vanuit de hersenen (hypothalamus) op de hormoonklieren het probleem. Je brengt je hormonen sneller in balans wanneer je de aansturing vanuit de hersenen herstelt (dit is veel eenvoudiger dan je denkt) en daarbij gezond eet.

Kortom: alles valt of staat met een inzicht in ‘het grote plaatje’. Centraal hierbij is de energieverdeling tussen lichaam, voeding en emotionele aspecten.

Tijdens de lezing “Voeding en Vitaliteit” die ik binnenkort organiseer, ga ik dieper in op “het grote plaatje”. Ik ga je vertellen waarom ik hier super enthousiast over ben en wat het voor jouw gezondheid betekent, wanneer je meer inzicht hebt in het grote plaatje.

Daarnaast komen ook de onderstaande punten aan bod:

Waarom je je sneller ongelukkig, angstig of ‘leeg’ voelt wanneer je darmen uit balans zijn en tips om je darmen gezond te houden.
Wat kun je eten zodat je het zelfhelend vermogen van je lichaam activeert?
De grote uitdagingen vandaag de dag: insulineresistentie, ontstekingen, oestrogeendominantie en uitgeputte bijnieren.
Waarom je hersenen de meest kritische en vaak vergeten factor zijn om je hormonen in balans te krijgen?
Waarom de schildklier bij sommige mensen traag werkt en tips hierbij.
Waarom een koolhydraatarm dieet voor velen averechts werkt en wat kun je eten als je trekt hebt in (ongezonde) koolhydraten zodat je gewicht verliest.
Om welke voedingsstoffen ‘schreeuwt’ je lichaam bij een stressvol of druk leven en hoe deze voedingsstoffen je lichaam rust geven.
Hoe onzekerheid, een lage eigenwaarde en ‘je vaak zorgen maken’ een destructieve invloed hebben op ons energieniveau en tips voor meer levenslust.
Volop interessante inzichten en handige tips!

Het doel van deze lezing is om op een laagdrempelige manier veel wetenswaardigheden met je te delen, zodat je er meteen iets aan hebt. Als je de lezingen en bijeenkomsten van Poweracademy kent, dan kun je natuurlijk ook een gezellige ochtend verwachten met enthousiasme en plezier!

Tot horens,

Groetjes, team fysio Amstenrade en team Poweracademy

Wilt u dat uw bedrijf hét Schoonheidssalon in Amstenrade wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Telefoon

Adres


Putstraat 10
Amstenrade
6436 BV
Andere Fysiotherapeuten in Amstenrade (alles zien)
Fysiotherapie Amstenrade Fysiotherapie Amstenrade
Putstraat 10
Amstenrade, 6436 BV

Fysiotherapie Manuele Therapie Bekkefysiotherapie Zwanger en Fitcursus Begeleiding in afvallen Tapen e Bandageren etc

Fysiotherapie van der Zijden Fysiotherapie van der Zijden
Hoofdstraat 39
Amstenrade, 6436CB

Fysiotherapie van der Zijden Amstenrade