FJKM Ambohimamory

Ny FJKM Ambohimamory Malala Orimbato dia faly indrindra miarahaba anao tonga soa eto amin'ity Seraseram-pifandraisana ity, izay natao hijoroana ho Vavolombelon'i Jesoa Kristy Lohan'ny Fiangonana ary dia mirary ny Fitahiana sy ny Fahasoavan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao lalanadava.

Ny Sampana Sekoly Alahady dia manasa antsika handray anjara amin'ny Opération Bûche de Noel ny Alahady 25 Desambra 2016, ho entina hampandrosoana ny asan'ny Sampana Sekoly Alahady.

Ny Sampana Sekoly Alahady dia manasa antsika hanotrona azy ireo @ rindran-kira izay hotontosain'ny antokompihira KORAITA ny Alahady 11 Desambra 2016 @ 2 ora tolakando!
TONGAVA MARO
Misaotra mialoha, Tahin'ny Tompo daholo !

Fidirana :
-200ar ny ankizy
-1000ar ny lehibe
-5000ar ny invitation

[10/04/16]   Araka ny Fitsipika mifehy ny SPAA-10 dia mikatona ny fitandremana rehetra ny Sabotsy 08 sy ny Alahady 09 oktobra 2016 noho ny fisian’ny Fivoriambe SPAA.
Ampahatsiahivina fa ny Sabotsy 08 oktobra 2016 maraina dia fitondrana am-bavaka ny Prezidà Synodaly SPAA mivady sy ny ankohonany ao amin’ny FJKM Tsimahandry.
Ny Alahady 09 oktobra 2016 kosa dia filaharambe miainga avy ao amin’ny Fitandremana Tsimahandry mizotra mankany amin’ny Complexe Sportif Sata Ankazo izay hanaovana ny fanompoam-pivavahana , faranana amin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Ireo kristiana izay maniry ny hanatrika ny fotoana ny Alahady 09 oktobra dia misoratra anarana ao amin’ny Mpandraharaha FJKM AMO manomboka izao ka hatramin’ny Alarobia 05 oktobra 2016 hariva.
Hisy fiara iombonana homanin’ny fitandremana amn’izany ka ihantohana feno ny saran-dalana. Voafetra ny toerana.

Ny Andriamanitra ny Kristiana dia Andriamanitra Izay miteny amin’ny fomba maro samihafa ary amin’ny alalàn’ny Baiboly no ahazoantsika mandray ny Teniny «Tsy nisy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha rehetra,fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy.» 2Petera 1 : 21

[09/20/16]   Amin' ny Alahady faha-25 Septambra 2016 izao amin' ny 2 ora sy sasany tolakandro eny amin' ny Palais des sports Mahamasina no hanatontosana ny Fanompoam-pivavahana ho Fanolorana sy Fametrahana amin' ny andraikitra maha-Filohan' ny FJKM an' Atoa Irako ANDRIAMAHAZOSOA Ammi,Mpitandrina,mivady.

Asaina isika rehetra hanatrika izany; indro ary ny Fanasana ho antsika rehetra.

Ho tonga maro isika ho fanehoana ny FIOMBONANA sy ho VONINAHITR' ANDRIAMANITRA !

[08/25/16]   Ny hafatra voalohany nataon'ny Filohan'ny FJKM vaovao :
>>> "Tsapa tamin'ny fifidianana samihafa sy ny ezaka nataontsika ny hetahetam-panavaozana sy fihavaozana eto anivon'ny FJKM."
"Mba mahalala menatra eo amin'ny fiainam-pahotana". Mijoro mba ho fantatry ny olona fa mankahala fahotana isika" ary manaraka izany "Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika".
"Hihavao ny FJKM hiatrika ny 50 taonany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany !"

Isaorana an’Andriamanitra fa tontosa ny Asabotsy 20 aogositra lasa teo ny fotoana izay nanatanterahan’ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona (FDL) teto amin’ny FJKM Ambohimamry ny asa fanadiovana ny Trano Fiangonana dia nofaranana tamin'ny fiaraha-mikorana sy fiaraha-miala hetaheta

Isaorana an’Andriamanitra fa tontosa ny Asabotsy 20 aogositra lasa teo ny fotoana izay nanatanterahan’ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona (FDL) teto amin’ny FJKM Ambohimamry ny asa fanadiovana ny Trano Fiangonana dia nofaranana tamin'ny fiaraha-mikorana sy fiaraha-miala hetaheta

Alahadin’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL)

«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»
— Eksodosy 14:14

Hitombo ho ao aminareo anie ny fahasoavan'i TOMPO...

Vory lanona ny Taranaka sy ny Zanaka Ampielezana Ambohimamory tamin, ny Alahady faha-14 aogositra teo. Nanomboka tamin'ny Fanompoam-pivavahana ny fotoana izay nofaranana tamin'ny fiaraha-nisakafo nanasana ireo rehetra tonga. Hafaliana sy haravoana no nisoritra teny amin'ny vahoakan'Andriamanitra nandritra ny fotoana manontolo. Araraotina ny manolotra fisaorana antsika rehetra tonga teny. Dia mitondra am-bavaka ny fotoana manaraka indray isika mianankavy samy ho tahian'Andriamanitra e!

Vory lanona ny Taranaka sy ny Zanaka Ampielezana Ambohimamory tamin, ny Alahady faha-14 aogositra teo. Nanomboka tamin'ny Fanompoam-pivavahana ny fotoana izay nofaranana tamin'ny fiaraha-nisakafo nanasana ireo rehetra tonga. Hafaliana sy haravoana no nisoritra teny amin'ny vahoakan'Andriamanitra nandritra ny fotoana manontolo. Araraotina ny manolotra fisaorana antsika rehetra tonga teny. Dia mitondra am-bavaka ny fotoana manaraka indray isika mianankavy samy ho tahian'Andriamanitra e!

Misaotra Ray oh! AMEN

Ny Tompo no Mihevitra ahy, Amen
>>> www.fjkm-ambohimamory.com

Timeline Photos

Timeline Photos

Fanasana antsika zanaka ampielezana rehetra hanatrika ny Fetin’ny Taranaka sy ny Zanaka Ampielezana ary ireo Sakaizany ny Alahady 14 aogositra 2016 manomboka @ 8ora maraina
>>> www.fjkm-ambohimamory.com
>>> Zarao amin'ny hafa

fjkm-ambohimamory.com

Ry Ambohimamory Malala …

Mahafaly anay ny manolotra anao ny HIRA FANEVAn'ny Fjkm Ambohimamory Malala Orimbato, hitanareo ao @ ny site web ny fiangonana >>>> http://goo.gl/e8fXdr

fjkm-ambohimamory.com "Ry Ambohimamory Malala" Isan’andininy Izahay zanakao n’aiza n’aiza Efa vita sonia ao anaty Matokia ry Reny nitaiza Ho tsarovan’ny fo mandra-maty 1-...

Mirary herinandro vaovao finaritra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, dia ho aminareo hatrany anie ny fiadanan'ny Tompo.
@www.fjkm-ambohimamory.com

Fotoam-bavaka ny Zanaka Ampielezana ny Alahady 12 jona 2016 tao @ Sekoly Rasalama

Fotoam-bavaka ny Zanaka Ampielezana ny Alahady 12 jona 2016 tao @ Sekoly Rasalama

Manasa anao ny Sampana Mpanazava sy Tily 84è ny 25 jona 2016 amin'ny 3 ora hariva ao amin'ny Sekoly Fjkm Ambohhimamory

Miarahaba ireo raim-pianakaviana rehetra tratry ny fetin’ny ray. Ny Tompo homba anareo, hanafy hery anareo hahatanteraka ireo adidy maro atrehanareo, hiahy sy hitaiza ny ankohonana @ fahalalàna sy fitiavana an’Andriamanitra

Tsy handao anao olony mihitsy ny Tompo...
noho izany AZA MANAHY ary sahia misaotra @ zavatra rehetra

Mitari-dàlana Izy, ka mampionona sy mamindra fo

Mirary farany herinandro mafinaritra hoantsika rehetra ! ny fahasoavan'ny Tompo anie hanaraka antsika hatrany ...

"Dia nitaraina tamin’i Jehovah, Andriamanitry ny razantsika, isika, ka nihaino ny feontsika Izy ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoriantsika" - Deoteronomia 26:7

"Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin' izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao." - Jaona 16:33

[06/07/16]   Miova endrika ny www.fjkm-ambohimamory.com

Mirary herinandro vaovao eo ambanin'ny fiarovan'ny Tompo ho antsika rehetra! ...

[06/04/16]   Antsan-Kira : Tarika Ndriana RAMAMONJY - Alahadin’ny Sekoly FJKM 12 Jona 2016

Toriteny Alahady 29 Mey 2016

Lohahevitra FJKM volana Mey : "Miasa amin'ny Fanahiny ny Tompo".

http://www.fjkm-ambohimamory.com/toriteny.html

Alahady Fetin'ny Reny 1Sam. 10 9-13 Mat. 12 22-30 2Kor. 3 1-6

[06/02/16]   Volana Jona : Manafaka amin'ny Fahantrana ny Asan'ny Tompo

FJKM Ambohimamory

FJKM Ambohimamory's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Ambohimamory
Antananarivo
101
Other Religious Organizations in Antananarivo (show all)
Eglise Evangélique Foi & Guérison Eglise Evangélique Foi & Guérison
Fiangonana Finoana Sy Fanasitranana - Andrefan'Ambohijanahary
Antananarivo, 101

Fiangonana Finoana sy Fanasitranana

FJKM Itaosy FJKM Itaosy
Itaosy
Antananarivo

www.fjkm-itaosy.mg

FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana
Ambohimanjaka Manjakandriana
Antananarivo

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

STK Vinany Tempoly Malala STK Vinany Tempoly Malala
F.J.K.M. Vinany Tempoly Malala
Antananarivo, 101

Angony ety amiko ny olona, dia hampandrenesiko azy ny teniko, izay hianarany mba hatahotra Ahy amin'ny andro rehetra hiainany ambonin'ny tany sady hampianariny ny zanany koa. Deoteronomia 4:10b

Loterana Loterana
09 Avenue Général Ramanantsoa, TPFLM Antaninarenina
Antananarivo, 101

Boky vaovao vao nivoaka : TANTARAN'I NENILAVA SY NY FIFOHAZANA http://facebook.com/nenilava/

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga

Jerosalema any Ambony Jerosalema any Ambony
Anosizato
Antananarivo, 101

FIANGONAN'NY OLONA MASINA SAKAIZAN'I KRISTY AO AMIN'NY FANJAKAN'ANDRIAMANITRA ATAO HOE: JEROSALEMA ANY AMBONY , val'ondry ny KRISTY Mpiandry tsara

Siloama AINA VAO Siloama AINA VAO
Andohatanjona,Itaosy
Antananarivo, 102

Jaona 9:7 Ary hoy Izy taminy: Andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama. Dia lasa izy ka nanasa, dia niverina nahiratra.

Avia Hianareo Hitokana Avia Hianareo Hitokana
Antananarivo Site 67ha
Antananarivo, 101

Andao hitory ny Filazantsara, izaho sy anao. Mivavaha mba tsy ho azony fankampanahy.

FJKM Ambohimanjaka Fiorenana FJKM Ambohimanjaka Fiorenana
Fokotany Ambohimanjaka
Antananarivo, 106

Fampianarana, torinteny, sary sy vidéo, tantara, fandaharam-potoana, vaovaom-piangonana, fizarana sy famahana olana, cellule de prière, sns I Kor 15 : 58

Fiangonana Tana City Centre Analakely Fiangonana Tana City Centre Analakely
Immeuble Shoprite Analakely 2 Eme Etage
Antananarivo, 101

TANA CITY CENTRE ANALAKELY DIA MISY, MBA HO TARA-PAHAZAVAN’I KRISTY ETO ANTANANARIVO INDRINDRA INDRINDRA, MBA HAMPANAKOAKO NY FILAZANTSARA TOKANA