F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara)

F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara)

- Le "Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara" (F.A.M) fondé par le pasteur Mailhol a pour mission de prêcher l’Apocalypse, l’Evangile de l’Eternel, qui est un des livres de la Bible. Contact : (261 20) 22 657 87 - Administrateur : Smar

- Administrateur(s) de la page :

[07/06/15]   Miarahaba antsika rehetra, manentana antsika mba ho tonga aloa daholo amin'ny Sabata 11 Jolay 2015, eny Ambohimarina. Dia manentana antsika ihany koa mba hiaino matetika ny "Radio Fanambaràna".
Dia aza adino ihany koa ny fitafiana fotsy sy manga.Misaotra antsika rehetra dia mba ho samy ho tahian'Andriamanitra daholo.

[06/04/15]   Izay mitahiry lolompo dia manana molotra mandainga, ary izay mampiely endrikendrika dia adala

Ohabolana 10:18

[03/20/15]   Sabatr'i Jehovah!

Antso avo ho an'ireo izay "mpino rehetra niala an-dahàrana ka maniry ny mbola hahazo famindràm-po avy amin'i Jehovah amin'ny ànaran'i Kristy maty nilevona ary nitsangana arakin'ny Soratra Masina", dia nisy ny antso izay nampandrenesin'i Jehovah tamin'i Filoha maneran'tany ny FAM Pasteur Mailhol André Christian Dieudonné, fa ny Sabata 28 Martsa 2015 ho avy izao dia fotoana farany hahafahan'ireo rehetra izay voakasik'izany mangataka famelàn-keloka amin'ny Ray, izany hoe fotoana lehibe natòkana ho fifonana ho an'ireo izay maniry ny hiverina amin'i Jehovah io Sabata io.
Ka ny mpino rehetra dia tsy maintsy manao fitafiana manga sy fotsy ary koa tsy maintsy manao fifadihan-kanina hafa tsy ny latsakin'ny 12 taona.
Ary dia manàsa antsika rehetra hihaino ny radio Fanambaràna 98.4mhz mba hahafahana mahazo fanazavàna mahazava tsara kokoa mialohan'io andro io indrindra fa momban'ny fitafiana, ny fotoana ary ny fifadihan-kanina.

Koa dia mirary soa sy ho samy ho tahin'Andriamanitra daholo.

Fifampiarabana Iavoloha

https://www.youtube.com/watch?v=jsaf-cgJluk

Pasteur Mailhol à Iavoloha (09 janoary 2015)

[01/27/15]   Miarahaba antsika rehetra, ilazana isika mpiray fanantenana rehetra fa misy casting ao amin'ny chorale FEFIA - Ambohimalaza ho an'izay maniry te hiditra ho mpikambana hanao ny asan'ny Tompo, hiara-hidera sy hifaly, fanampimpanazavana (message privé)! merci

[12/19/14]   Ny FIangonana Apokalypsy Maneran-tany dia manomana conférence biblique lehibe ho an'ny vahoakan'Antananarivo sy ny manodidina ny alahady 21 desambra 2014 ho avy izao etsy amin'ny foiben'ny Fiangonana Apokalypsy etsy Ambodin'Isotry iarahana amin'ny Pasteur Mailhol ho anao manana olana saro-bahana, ara-bola, asa, aretina sy mosavin'olona , te hahomby eo amin'ny fiainana, indro homena anao ny vahaolana miaraka amin'ny fanazavana ny baiboly amin'ny lafiny Mathématique , Physique, Scientifique ary Spirituelle
Ny vahaolana tsy lavitra fa hianao no mila manaodingana sy ezaka

Timeline Photos

[12/06/14]   "Koa amin’ izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ ny asan’ ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ ny Tompo."

I Kor 15:58

[10/13/14]   Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; fa ny adala rehetra kosa misafoaka.

Ohabolana 20:3

[10/08/14]   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin'ny ràn'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany?

I Korintiana 10:16

~Tongàva foana mahamonjy ny firaisana latabatra @Tompo fa tsy hanenenanareo izany na dia kely aza ry mpiraif efa "vita batìsa"~

[10/03/14]   Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta Izy, ary ny fanahy noana dia vokisany soa.

Salamo 107:9

apocalypse-mada.org

Perikopa 2014

http://www.apocalypse-mada.org/perikopa

apocalypse-mada.org INDRO HAVAOZIKO NY ZAVATRA REHETRA... FAM MANAVAO NY FANOLORAN-TENA VOLANA JANOARY - HAVAOZY NY FIFANDRAISANA AMIN NY TOMPO 04/01/2014 Deo. 5:25-30 Mar.

[04/01/14]   Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa; eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro hahitan-doza

Ohabolana 16:4

[03/11/14]   30 no miala? 300 no miditra!

Nandalo sedra mafy ny mpino sy ny mpitarika ato amin'ny fiangonana, ao ireo izay lehibe indrindra ary misy hatramin'ny kely indrindra, ao no eo am-pandalòvana, ao kosa ireo mbola handalo.

Mahereza, Jehovah dia eo anilan-tsika mandrakariva ary Kristy sy ny filazàna Azy dia efa antoka lehibe miaro antsika amin'ny fahaverezana.

"Tsy nizàra, tsy mizàra ary tsy hizàra velively ny F.A.M ka ho rava na ho lasa mia-rendrika, satria efa voafidin'i Kristy maty ka nilevona 3 andro sy 3 alina, ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo ho fiangonana izay tafihiditra ao anatin'ny fenitra sy mari-drefy izy, ka tsy hisy intsony ny toa azy.

Vao nitsangana ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara (F.A.M) dia efa maro ireo mpino izay niala ny vala, misy ireo niverina ary misy ireo tsy niverina intsony.
Na dia vitsy aza ny mpino an'i Kristy maty tamin'ny antsasakin'ny herinandro ra ampitahaina amin'ny finoana hafa, dia mahagaga fa mitombo hatrany ireo mpino ato amin'ny F.A.M!"

Tsarovy anefa, fa ny tsy fahatanterahan'ny faminaniana 2013 no tena nahakivy ny sasany, ao ihany koa ireo voababon'ny fampianarana toa marina, ao ireo tsy nahafoy ny filàn'ny nofo, ao ireo tratran'ny tsaho sy ireo lainga ary ny filazàna samihafa tsy mari-pototra, ao ireo manantena fahagagàna fotsiny ...

Koa dia manao antso avo, fa mahalalaka ny vavahadin'ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara ho an'izay efa nandeha na ireo izay eo am-pandehanana na ko izay mikàsa ny handeha ivelan'ny fiangonana, fa tery kosa ho an'ireo izay efa tafihiditra na izay mbola eo am-pidirana na hoan'izay mikasa ny hihiditra ao anatin'ny fiangonana.

Koa dia miràry soa sy fitahiana amin'ny anaran'i Kristy izay nahafeno ny fepetra arakin'ny Soratra Masina.

[01/14/13]   Gloire à Dieu pour son soutient, sans sa présence on est rien.
Je te suis reconnaissante Seigneur pour ta manifestation dans ma vie.
Merci Merci pour TOUT

Apocalypse ou Révélation

Midera azy vita BACC andiany faha 3 ny 2 septambra 2012 ho avy izao...

[07/30/12]   Après la web Radio la Web TV sera présente sur Internet à très bientôt...

web-radio.apocalypse-mada.org

Web Radio Fanambarana - la radio évangélique Malagasy à Madagascar

manakaiky atsika hatrany ny radio fanambarana fm 98.4 mhz!efa afaka mandray ny radio fanambarana amin'ireto adresse ireto isika na aiza na aiza no toerana misy antsika: http://web-radio.apocalypse-mada.org/ NA http://famfrance.fr/

web-radio.apocalypse-mada.org Web Radio Fanambarana - la radio évangélique Malagasy à Madagascar fondé par le Pasteur Mailhol

[05/23/12]   fotoana fohy dia hifarana tanteraka ny fampianarana Boky Apokalypsy. efa nanomboka ary mbola mitohy ihany koa ny fitetezam-paritra ataon'i Pasteur Mailhol; ny faritanin'i Fianarantsoa no efa vita. hoatsika izay efa nanaraka ary dia mety raha toa ka mbola manatrika ny conférence izay hoatao tsy hoela isika ho fampitomboana ny fahalalana efa azontsika.

[05/10/12]   sabata 12 may 2012, famaranana fampianarana apokalypsy any fianarantsoa miaraka @ pasteur mailhol.
12 may 2012: famoahana ireo tanora andiany santatra nanaraka ny fampiofanana fahaizamitarika,izay atao eny amin'ny fiangonana foibe Ambohimarina itaosy. ny lanonana rehetra dia eo ambany fiahian'ny filoha rezionaly Antananarivo.
13 may 2012: seminera iarahana amin'ny club isika tanora ao amin'ny grande salle LTC Ampefiloha, manomboka @ 9ora maraina

[04/26/12]   araka ny fangatahan'ny besinimaro dia hitohy ao @ grande salle LTC Ampefiloha ilay seminera karakarain'ny club isika tanora. aza adino ary, alahady 13 mai 2012 indray no fotonantsika

[03/30/12]   herinandro fanadiovana sy fikarakarana ny tranon'Andriamanitra eny Ambohimarina Itaosy isan'andro manomboka ny alatsinainy 02 aprily ka hatramin'ny zoma 06 aprily 2012,manomboka @ 9h00 maraina ny fotoana ka mandapaharivan'ny andro, izany dia hiarahana @ ireo tompon'andraika maro eo anivon'ny fiangonana.
07 aprily 2012: fivoriambe rezionaly antananarivo sy fandraisana ny fanasan'ny Tompo, iarahana @ pasitera Mailhol,eny ambohimarina Itaosy ihany, @ 9h30 maraina ny fanombohan'ny fotoana
08 aprily 2012: kaoeferansa miaraka @ filoha iraisam-pirenena FAM ny pasitera MAILHOL ao @ foibe AMBODINISOTRY manomboka @ 9h00 maraina (tontolo andro), mitohy ny alarobia, alakamisy ary zoma samy @ 5h00 ariva (toerana tsy miova)
14 aprily 2012: batisa lehibe eny Andranotapahina Ambohidratrimo ,miaraka @ pasitera Maihol hatrany, manomboka @ 9h30 maraina ny fotoana

[03/30/12]   mirary sabata feno fifaliana, fanasitranana, fitahina..... hoantsika rehetra!

[03/18/12]   ho fanamariana ny fahafolo taona ny fiangonana apokalypsy toliara dia hisy ny diabe makany toliara ny sabata 24 martsa 2012, ny fiaingana dia ao @foibe apokalypsy ambodinisotry, ny alakamisy 22martsa @05 ora, ny fiverenana dia ny alahady 25 martsa ariva any an-toerana, saran dalana: 50 000 ar na 250 000 fmg mandroso sy miverina, miampy saran-dasy 5 000 ar, efa misokatra ny fisoratana anarana ao @ foibe apokalypsy ambodinisotry.

[03/06/12]   Seminera-vaovao apokalyptika, karakarain’ny fandaharana isika tanora sy ny club isika tanora, ny alahady 11martsa 2012 tontolo andro, manomboka @ 9ora maraina ny fotoana, toerana : bibliothèque national Anosy, fandraisana anjara 1 000ar,manasa ny olona liam-baovao rehetra tsiakanavaka,

[02/11/12]   Maro t@ isika F.A.M no efa nahatsapa sahady fa sarotra nohon'ny t@ taona làsa ny lalana @ ity taona 2012 ity, eny, misy aza vao voalohan'ny volana dia efa nandalo ady mafy, ka anefa misy @ ireo olona izay efa nahatsapa fijaliana ireo no mahalala fa ho tafita hatramin'ny farany izy ireo .

Mahereza isika rehetra fa ny fiangonana azon'i JEHOVAH antoka hoe marina irery ihany no tena misedra manokana ny @ izany fitsapàna izany. Koa aoka ary isika ho faly sy ho ravo.

gazetyavylavitra.wordpress.com

Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza

Manàsa antsika izay liana mba hamaky ity lien ity.Tantara izay efa t@ taona Janoary 2011, mba samy handray hanatra kely izay tandrify azy isika.

Sabatr'i Jehovah sy i Pasteur Mailhol

gazetyavylavitra.wordpress.com Saiky faty olona maro no nitranga teo Ambohijatovo androany tolakandro. Fiara iray an'ny vondrom-bavaka APOKALIPSY tarihan'ny Pasitera Mailhol no tompon'antoka voalohany tamin'izany. Rehefa nofo...

[02/02/12]   Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao; fa matahora an' i Jehovah mandritra
ny andro; fa raha mbola hisy koa ny farany, dia tsy ho foana ny
fanantenanao."

OHABOLANA 23:17, 18

[01/24/12]   Sabatr'i Jehovah sy i Pasteur Mailhol, nahafinaritra ny fitsidian'i Pasteur Mailhol ny fiangonana Antanandrano, nahazo vorotsiloza indray i Dapasy
:-)

[01/17/12]   "F.A.M mitsinjo ny farany"

[01/16/12]   Misy ny olona rehefa tsy hitany izay hanaratsiana anao, dia ianao indray no hamporisihany hanao ratsy @ fomba maro samihafa, mba hahafahany manaratsy anao.

Mahafinaritra be ny mpitendrin-tsika.

Ireo "membre C.T" (mitsangana) izay tonga nanatrika ny Sabata 31 Desambra 2011, mbola ho maro ny hoavy eo eh

Marobe ireo vaovao izay tokony ho fantarina ka tsidio hatrany ny site : http://mg-mg.apocalypse-mada.org/

Marobe ireo vaovao izay tokony ho fantarina ka tsidio hatrany ny site : http://mg-mg.apocalypse-mada.org/

Timeline Photos

tananews.com

Pasteur Mailhol : le GFFM aura des candidats à toutes les élections : TANANEWS

Lalana mizotra any amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana Efa tany amin'ny taona 2000 no nahazoan'ny Pastera Mailhol André Christian Dieudonné ny faminaniana fa, izy no ho lany ho filoham-pirenena ny taona 2013. Tetsy amin'ny Gallerie Kamoula Analakely no nampahafantarana izany niaraka tamin'ny fijoroan'ny Antoko politika GFFM na "Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara", ka Rakotovao Andriamparany no filoha nasionaly mitarika ity antoko politika ity. Nanambara ireo antoko ireto fa tsy misy hifandraisany ny Apokalypsy sy ny Gffm na dia teo aza izany faminaniana izany. Hisy ny kongresy nasionaly voalohany hotanterahan'ireto antoko politika Gffm ireto afaka folo volana. Azo antoka ny fahatanterahan'ny faminaniana hoy i Pastera Mailhol.


Ka ho an'iza tsara hoe i Pasteur Mailhol hoan'izay mahalala ?

tananews.com Pasteur Mailhol : le GFFM aura des candidats à toutes les élections - Le Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM) a été officiellement présenté hier au Kamoula Analakely. Le président national du parti a anno...

[01/10/12]   Ho an'iza tsara hoe i Pasteur Mailhol hoan'izay mahalala ?

[01/06/12]   Manàsa antsika rehetra anomboka ny fanoloran-tena am-pifaliana.
Mirary Sabata mahafinaritra

[01/02/12]   sabatr'i Jehovah sy pasteur Mailhol!
arahabaina isika rehetra nahatratra ity taona vaovao 2012 ity, ho taompaobiazana ho antsika anié ity taona ity! d mahereza fa @ fanompoana fa mbola mamindrafo @tsika Andriamanitra!
mirary soa sy fahombiazana hoantsika rehetra.

[12/27/11]   Ampahafantarina isika fa ny Alin'ny 31 Désambra 2011 dia hisy ny alim-bavaka karakaraina isaky ny vondrombavaka sy fiangonana manerana ny régional antananarivo, raha ny vaovao voarainay dia ireo tanora nanaraka ny formation leadership no hikarakara izany,araka ny efa voalaza etsy ambany dia tena tsara raha toa isika mihaino ny radio Fanambarana FM 98.4 tsy tapaka

[12/26/11]   Sabatr'i Jehovah sy i Gideona !

Ho ataon-tsika amin'ny fafinaretana sy eo ambanin'ny fiahian'i JHVH ny Sabata @ 31, mba hidirana ny taona 2012 am-pilaminana.
Mihainoa tsy tapaka ny Radio Fanambarana 98.4 mhz.
Aleloia !

[12/24/11]   Mirary Sabata fifaliana indray.

Hamasinina @anaran'i Kristy daholo ny zavatra izay hatahorana dia levona hatreo ny fahefan'ny illuminati.Fa io Facebook io mamoaka chiffre ny coden'io sous windows (code ASKY),rehefa atao ny total ilay chiffre,dia manome 666.

Sabatr'i Jehovah sy i pasteur Mailhol.

[12/19/11]   sabatr'i Jehovah sy Gideona!mirary herinandro feno fifaliana sy fandresena hoatsika rehetra!

[12/18/11]   Andro sisa no isaina dia hifarana tanteraka ny taona, lohahevitra tao anatin'ity volana desambra ity ny hoe F.A.M manetry tena @ olon-drehtra, mba hananan-tsika izany toetra izany dia mila mivavaka hatrany isika ary mangataka ny fiasan'ny Fanahy Masina satria Izy irery no afaka hitari-dalana antsika... mahereza ry sakaiza fa kely sisa dia ho tafita isika!amen

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Expositions des Ramevas avec Pasteur Mailhol

Address

Foibe Ambodin'Isotry
Antananarivo
101
Other Religious Organizations in Antananarivo (show all)
Eglise Evangélique de Réveil de Madagascar Eglise Evangélique de Réveil de Madagascar
IB 178 ANDOHARANOFOTSY
Antananarivo, 102

Eglise Evangélique de Réveil de Madagascar (E.E.R.M) Tel : +261(0)343131937 / +261(0)331165255 e-mail: eermandoharanofotsy@gmail.com adresse : Lot IB 178 — à Andoharanofotsy.

GDJ Andohalo GDJ Andohalo
Antananarivo

Le GDJ ou Groupe Des Jeunes est une entité au sein de la Paroisse Internationale d'Andohalo. Sampana Tanora Kristianina

FJKM Ambohimanjaka Fiorenana FJKM Ambohimanjaka Fiorenana
Fokotany Ambohimanjaka
Antananarivo, 106

Fampianarana, torinteny, sary sy vidéo, tantara, fandaharam-potoana, vaovaom-piangonana, fizarana sy famahana olana, cellule de prière, sns I Kor 15 : 58

My Faithful God My Faithful God
Antananarivo

God is faithful everyday, everyhour!!

Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena
Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo, 101

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

FJKM Morarano Fiderana - Officiel FJKM Morarano Fiderana - Officiel
Antananarivo, 101

« ... toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. » (Romana 12:5)

OM Madagascar OM Madagascar
Antananarivo

OM Madagascar is a community of people who serve the Church, save the lost, and transform communities by following Jesus at any cost!

CEM Projet Taratra CEM Projet Taratra
102 Bis, Episcopat Antanimena
Antananarivo, 101

Projet de plaidoyer pour la Bonne Gouvernance des ressources minérales à Madagascar

Fiangonana Loterana Malagasy - FLM Toby Fanantenana 67Ha Fiangonana Loterana Malagasy - FLM Toby Fanantenana 67Ha
FLM Toby Fanantenana 67 Ha, Cité Des 67Ha Centre, Madagascar
Antananarivo, 101

... Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra (Efesiana. 2:20) ... Jesus Christ himself being the chief corner stone (Ephesians 2.20)

Ziona FJTSa7 actus Ziona FJTSa7 actus
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Zanaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy Kristy. (Apokalypsy 12 :17, Apokalypsy 14:12)

Saint Jean de Dieu à Madagascar Saint Jean de Dieu à Madagascar
Antananarivo, 101

Infos et realités des Frères et familles Hospitaliere de Madagascar