F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara)

F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara)

- Le "Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara" (F.A.M) fondé par le pasteur Mailhol a pour mission de prêcher l’Apocalypse, l’Evangile de l’Eternel, qui est un des livres de la Bible. Contact : (261 20) 22 657 87 - Administrateur : Smar

- Administrateur(s) de la page :

[07/06/15]   Miarahaba antsika rehetra, manentana antsika mba ho tonga aloa daholo amin'ny Sabata 11 Jolay 2015, eny Ambohimarina. Dia manentana antsika ihany koa mba hiaino matetika ny "Radio Fanambaràna".
Dia aza adino ihany koa ny fitafiana fotsy sy manga.Misaotra antsika rehetra dia mba ho samy ho tahian'Andriamanitra daholo.

[06/04/15]   Izay mitahiry lolompo dia manana molotra mandainga, ary izay mampiely endrikendrika dia adala

Ohabolana 10:18

[03/20/15]   Sabatr'i Jehovah!

Antso avo ho an'ireo izay "mpino rehetra niala an-dahàrana ka maniry ny mbola hahazo famindràm-po avy amin'i Jehovah amin'ny ànaran'i Kristy maty nilevona ary nitsangana arakin'ny Soratra Masina", dia nisy ny antso izay nampandrenesin'i Jehovah tamin'i Filoha maneran'tany ny FAM Pasteur Mailhol André Christian Dieudonné, fa ny Sabata 28 Martsa 2015 ho avy izao dia fotoana farany hahafahan'ireo rehetra izay voakasik'izany mangataka famelàn-keloka amin'ny Ray, izany hoe fotoana lehibe natòkana ho fifonana ho an'ireo izay maniry ny hiverina amin'i Jehovah io Sabata io.
Ka ny mpino rehetra dia tsy maintsy manao fitafiana manga sy fotsy ary koa tsy maintsy manao fifadihan-kanina hafa tsy ny latsakin'ny 12 taona.
Ary dia manàsa antsika rehetra hihaino ny radio Fanambaràna 98.4mhz mba hahafahana mahazo fanazavàna mahazava tsara kokoa mialohan'io andro io indrindra fa momban'ny fitafiana, ny fotoana ary ny fifadihan-kanina.

Koa dia mirary soa sy ho samy ho tahin'Andriamanitra daholo.

Fifampiarabana Iavoloha

https://www.youtube.com/watch?v=jsaf-cgJluk

Pasteur Mailhol à Iavoloha (09 janoary 2015)

[01/27/15]   Miarahaba antsika rehetra, ilazana isika mpiray fanantenana rehetra fa misy casting ao amin'ny chorale FEFIA - Ambohimalaza ho an'izay maniry te hiditra ho mpikambana hanao ny asan'ny Tompo, hiara-hidera sy hifaly, fanampimpanazavana (message privé)! merci

[12/19/14]   Ny FIangonana Apokalypsy Maneran-tany dia manomana conférence biblique lehibe ho an'ny vahoakan'Antananarivo sy ny manodidina ny alahady 21 desambra 2014 ho avy izao etsy amin'ny foiben'ny Fiangonana Apokalypsy etsy Ambodin'Isotry iarahana amin'ny Pasteur Mailhol ho anao manana olana saro-bahana, ara-bola, asa, aretina sy mosavin'olona , te hahomby eo amin'ny fiainana, indro homena anao ny vahaolana miaraka amin'ny fanazavana ny baiboly amin'ny lafiny Mathématique , Physique, Scientifique ary Spirituelle
Ny vahaolana tsy lavitra fa hianao no mila manaodingana sy ezaka

Timeline Photos

[12/06/14]   "Koa amin’ izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ ny asan’ ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ ny Tompo."

I Kor 15:58

[10/13/14]   Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; fa ny adala rehetra kosa misafoaka.

Ohabolana 20:3

[10/08/14]   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin'ny ràn'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany?

I Korintiana 10:16

~Tongàva foana mahamonjy ny firaisana latabatra @Tompo fa tsy hanenenanareo izany na dia kely aza ry mpiraif efa "vita batìsa"~

[10/03/14]   Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta Izy, ary ny fanahy noana dia vokisany soa.

Salamo 107:9

apocalypse-mada.org

Perikopa 2014

http://www.apocalypse-mada.org/perikopa

apocalypse-mada.org INDRO HAVAOZIKO NY ZAVATRA REHETRA... FAM MANAVAO NY FANOLORAN-TENA VOLANA JANOARY - HAVAOZY NY FIFANDRAISANA AMIN NY TOMPO 04/01/2014 Deo. 5:25-30 Mar.

[04/01/14]   Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa; eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro hahitan-doza

Ohabolana 16:4

[03/11/14]   30 no miala? 300 no miditra!

Nandalo sedra mafy ny mpino sy ny mpitarika ato amin'ny fiangonana, ao ireo izay lehibe indrindra ary misy hatramin'ny kely indrindra, ao no eo am-pandalòvana, ao kosa ireo mbola handalo.

Mahereza, Jehovah dia eo anilan-tsika mandrakariva ary Kristy sy ny filazàna Azy dia efa antoka lehibe miaro antsika amin'ny fahaverezana.

"Tsy nizàra, tsy mizàra ary tsy hizàra velively ny F.A.M ka ho rava na ho lasa mia-rendrika, satria efa voafidin'i Kristy maty ka nilevona 3 andro sy 3 alina, ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo ho fiangonana izay tafihiditra ao anatin'ny fenitra sy mari-drefy izy, ka tsy hisy intsony ny toa azy.

Vao nitsangana ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara (F.A.M) dia efa maro ireo mpino izay niala ny vala, misy ireo niverina ary misy ireo tsy niverina intsony.
Na dia vitsy aza ny mpino an'i Kristy maty tamin'ny antsasakin'ny herinandro ra ampitahaina amin'ny finoana hafa, dia mahagaga fa mitombo hatrany ireo mpino ato amin'ny F.A.M!"

Tsarovy anefa, fa ny tsy fahatanterahan'ny faminaniana 2013 no tena nahakivy ny sasany, ao ihany koa ireo voababon'ny fampianarana toa marina, ao ireo tsy nahafoy ny filàn'ny nofo, ao ireo tratran'ny tsaho sy ireo lainga ary ny filazàna samihafa tsy mari-pototra, ao ireo manantena fahagagàna fotsiny ...

Koa dia manao antso avo, fa mahalalaka ny vavahadin'ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara ho an'izay efa nandeha na ireo izay eo am-pandehanana na ko izay mikàsa ny handeha ivelan'ny fiangonana, fa tery kosa ho an'ireo izay efa tafihiditra na izay mbola eo am-pidirana na hoan'izay mikasa ny hihiditra ao anatin'ny fiangonana.

Koa dia miràry soa sy fitahiana amin'ny anaran'i Kristy izay nahafeno ny fepetra arakin'ny Soratra Masina.

[01/14/13]   Gloire à Dieu pour son soutient, sans sa présence on est rien.
Je te suis reconnaissante Seigneur pour ta manifestation dans ma vie.
Merci Merci pour TOUT

Apocalypse ou Révélation

Midera azy vita BACC andiany faha 3 ny 2 septambra 2012 ho avy izao...

[07/30/12]   Après la web Radio la Web TV sera présente sur Internet à très bientôt...

web-radio.apocalypse-mada.org

Web Radio Fanambarana - la radio évangélique Malagasy à Madagascar

manakaiky atsika hatrany ny radio fanambarana fm 98.4 mhz!efa afaka mandray ny radio fanambarana amin'ireto adresse ireto isika na aiza na aiza no toerana misy antsika: http://web-radio.apocalypse-mada.org/ NA http://famfrance.fr/

web-radio.apocalypse-mada.org Web Radio Fanambarana - la radio évangélique Malagasy à Madagascar fondé par le Pasteur Mailhol

[05/23/12]   fotoana fohy dia hifarana tanteraka ny fampianarana Boky Apokalypsy. efa nanomboka ary mbola mitohy ihany koa ny fitetezam-paritra ataon'i Pasteur Mailhol; ny faritanin'i Fianarantsoa no efa vita. hoatsika izay efa nanaraka ary dia mety raha toa ka mbola manatrika ny conférence izay hoatao tsy hoela isika ho fampitomboana ny fahalalana efa azontsika.

[05/10/12]   sabata 12 may 2012, famaranana fampianarana apokalypsy any fianarantsoa miaraka @ pasteur mailhol.
12 may 2012: famoahana ireo tanora andiany santatra nanaraka ny fampiofanana fahaizamitarika,izay atao eny amin'ny fiangonana foibe Ambohimarina itaosy. ny lanonana rehetra dia eo ambany fiahian'ny filoha rezionaly Antananarivo.
13 may 2012: seminera iarahana amin'ny club isika tanora ao amin'ny grande salle LTC Ampefiloha, manomboka @ 9ora maraina

[04/26/12]   araka ny fangatahan'ny besinimaro dia hitohy ao @ grande salle LTC Ampefiloha ilay seminera karakarain'ny club isika tanora. aza adino ary, alahady 13 mai 2012 indray no fotonantsika

[03/30/12]   herinandro fanadiovana sy fikarakarana ny tranon'Andriamanitra eny Ambohimarina Itaosy isan'andro manomboka ny alatsinainy 02 aprily ka hatramin'ny zoma 06 aprily 2012,manomboka @ 9h00 maraina ny fotoana ka mandapaharivan'ny andro, izany dia hiarahana @ ireo tompon'andraika maro eo anivon'ny fiangonana.
07 aprily 2012: fivoriambe rezionaly antananarivo sy fandraisana ny fanasan'ny Tompo, iarahana @ pasitera Mailhol,eny ambohimarina Itaosy ihany, @ 9h30 maraina ny fanombohan'ny fotoana
08 aprily 2012: kaoeferansa miaraka @ filoha iraisam-pirenena FAM ny pasitera MAILHOL ao @ foibe AMBODINISOTRY manomboka @ 9h00 maraina (tontolo andro), mitohy ny alarobia, alakamisy ary zoma samy @ 5h00 ariva (toerana tsy miova)
14 aprily 2012: batisa lehibe eny Andranotapahina Ambohidratrimo ,miaraka @ pasitera Maihol hatrany, manomboka @ 9h30 maraina ny fotoana

[03/30/12]   mirary sabata feno fifaliana, fanasitranana, fitahina..... hoantsika rehetra!

[03/18/12]   ho fanamariana ny fahafolo taona ny fiangonana apokalypsy toliara dia hisy ny diabe makany toliara ny sabata 24 martsa 2012, ny fiaingana dia ao @foibe apokalypsy ambodinisotry, ny alakamisy 22martsa @05 ora, ny fiverenana dia ny alahady 25 martsa ariva any an-toerana, saran dalana: 50 000 ar na 250 000 fmg mandroso sy miverina, miampy saran-dasy 5 000 ar, efa misokatra ny fisoratana anarana ao @ foibe apokalypsy ambodinisotry.

[03/06/12]   Seminera-vaovao apokalyptika, karakarain’ny fandaharana isika tanora sy ny club isika tanora, ny alahady 11martsa 2012 tontolo andro, manomboka @ 9ora maraina ny fotoana, toerana : bibliothèque national Anosy, fandraisana anjara 1 000ar,manasa ny olona liam-baovao rehetra tsiakanavaka,

[02/11/12]   Maro [email protected] isika F.A.M no efa nahatsapa sahady fa sarotra nohon'ny [email protected] taona làsa ny lalana @ ity taona 2012 ity, eny, misy aza vao voalohan'ny volana dia efa nandalo ady mafy, ka anefa misy @ ireo olona izay efa nahatsapa fijaliana ireo no mahalala fa ho tafita hatramin'ny farany izy ireo .

Mahereza isika rehetra fa ny fiangonana azon'i JEHOVAH antoka hoe marina irery ihany no tena misedra manokana ny @ izany fitsapàna izany. Koa aoka ary isika ho faly sy ho ravo.

gazetyavylavitra.wordpress.com

Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza

Manàsa antsika izay liana mba hamaky ity lien ity.Tantara izay efa [email protected] taona Janoary 2011, mba samy handray hanatra kely izay tandrify azy isika.

Sabatr'i Jehovah sy i Pasteur Mailhol

gazetyavylavitra.wordpress.com Saiky faty olona maro no nitranga teo Ambohijatovo androany tolakandro. Fiara iray an'ny vondrom-bavaka APOKALIPSY tarihan'ny Pasitera Mailhol no tompon'antoka voalohany tamin'izany. Rehefa nofo...

[02/02/12]   Aoka tsy hialona ny mpanota ny fonao; fa matahora an' i Jehovah mandritra
ny andro; fa raha mbola hisy koa ny farany, dia tsy ho foana ny
fanantenanao."

OHABOLANA 23:17, 18

[01/24/12]   Sabatr'i Jehovah sy i Pasteur Mailhol, nahafinaritra ny fitsidian'i Pasteur Mailhol ny fiangonana Antanandrano, nahazo vorotsiloza indray i Dapasy
:-)

[01/17/12]   "F.A.M mitsinjo ny farany"

[01/16/12]   Misy ny olona rehefa tsy hitany izay hanaratsiana anao, dia ianao indray no hamporisihany hanao ratsy @ fomba maro samihafa, mba hahafahany manaratsy anao.

Mahafinaritra be ny mpitendrin-tsika.

Ireo "membre C.T" (mitsangana) izay tonga nanatrika ny Sabata 31 Desambra 2011, mbola ho maro ny hoavy eo eh

rehefa dinihina dia mitoetra ao @ F.A.M tanteraka ny voninahitra sy ny herin'Andriamanitra

Timeline Photos

tananews.com

Pasteur Mailhol : le GFFM aura des candidats à toutes les élections : TANANEWS

Lalana mizotra any amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana Efa tany amin'ny taona 2000 no nahazoan'ny Pastera Mailhol André Christian Dieudonné ny faminaniana fa, izy no ho lany ho filoham-pirenena ny taona 2013. Tetsy amin'ny Gallerie Kamoula Analakely no nampahafantarana izany niaraka tamin'ny fijoroan'ny Antoko politika GFFM na "Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara", ka Rakotovao Andriamparany no filoha nasionaly mitarika ity antoko politika ity. Nanambara ireo antoko ireto fa tsy misy hifandraisany ny Apokalypsy sy ny Gffm na dia teo aza izany faminaniana izany. Hisy ny kongresy nasionaly voalohany hotanterahan'ireto antoko politika Gffm ireto afaka folo volana. Azo antoka ny fahatanterahan'ny faminaniana hoy i Pastera Mailhol.


Ka ho an'iza tsara hoe i Pasteur Mailhol hoan'izay mahalala ?

tananews.com Pasteur Mailhol : le GFFM aura des candidats à toutes les élections - Le Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM) a été officiellement présenté hier au Kamoula Analakely. Le président national du parti a anno...

[01/10/12]   Ho an'iza tsara hoe i Pasteur Mailhol hoan'izay mahalala ?

[01/06/12]   Manàsa antsika rehetra anomboka ny fanoloran-tena am-pifaliana.
Mirary Sabata mahafinaritra

[01/02/12]   sabatr'i Jehovah sy pasteur Mailhol!
arahabaina isika rehetra nahatratra ity taona vaovao 2012 ity, ho taompaobiazana ho antsika anié ity taona ity! d mahereza fa @ fanompoana fa mbola mamindrafo @tsika Andriamanitra!
mirary soa sy fahombiazana hoantsika rehetra.

[12/27/11]   Ampahafantarina isika fa ny Alin'ny 31 Désambra 2011 dia hisy ny alim-bavaka karakaraina isaky ny vondrombavaka sy fiangonana manerana ny régional antananarivo, raha ny vaovao voarainay dia ireo tanora nanaraka ny formation leadership no hikarakara izany,araka ny efa voalaza etsy ambany dia tena tsara raha toa isika mihaino ny radio Fanambarana FM 98.4 tsy tapaka

[12/26/11]   Sabatr'i Jehovah sy i Gideona !

Ho ataon-tsika amin'ny fafinaretana sy eo ambanin'ny fiahian'i JHVH ny Sabata @ 31, mba hidirana ny taona 2012 am-pilaminana.
Mihainoa tsy tapaka ny Radio Fanambarana 98.4 mhz.
Aleloia !

[12/24/11]   Mirary Sabata fifaliana indray.

Hamasinina @anaran'i Kristy daholo ny zavatra izay hatahorana dia levona hatreo ny fahefan'ny illuminati.Fa io Facebook io mamoaka chiffre ny coden'io sous windows (code ASKY),rehefa atao ny total ilay chiffre,dia manome 666.

Sabatr'i Jehovah sy i pasteur Mailhol.

[12/19/11]   sabatr'i Jehovah sy Gideona!mirary herinandro feno fifaliana sy fandresena hoatsika rehetra!

[12/18/11]   Andro sisa no isaina dia hifarana tanteraka ny taona, lohahevitra tao anatin'ity volana desambra ity ny hoe F.A.M manetry tena @ olon-drehtra, mba hananan-tsika izany toetra izany dia mila mivavaka hatrany isika ary mangataka ny fiasan'ny Fanahy Masina satria Izy irery no afaka hitari-dalana antsika... mahereza ry sakaiza fa kely sisa dia ho tafita isika!amen

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Expositions des Ramevas avec Pasteur Mailhol

Address

Foibe Ambodin'Isotry
Antananarivo
101

General information

- Pastor Mailhol André Christian Dieu Donné started teaching the book of the Apocalypse with only 2 members in 1993 following the divine call he received in 1991. Guided by the Holy Spirit and under the Grace of God, he was able to disseminate this teaching directly through a chain of private local radio in 1994 in Antananarivo. Unfortunately, education has been suspended, which was not surprising because the Apocalypse is one of the books of the Bible most attacked by satan. Listeners who were eager to know the Truth, have claimed responsibility for the issue to find other ways to continue this study. Finally, the pastor was able to organize a weekly session in a classroom at an elementary school, located in downtown Antananarivo. After 12 months of classes, students who have been convinced of the truth of the Bible, have expressed their desire to create an assembly to find a common place to observe the Sabbath of God. Ordination of Pastor held in Antananarivo on 31 March 1996. The first worship marked by the first baptism was born on April 6, 1996 Sabbath. Thus was born the "Students Association of the prophetic book of the Bible 'which changed its name or FAM (Fikambanana Apokalipsy eto Madagasika) as the official publication of the decree of creation of 24/09/2003. Since then, members are constantly growing digital replay through education on the radio and television on all local channels as well as that of the association known as "Radio Fanambarana (Radio Revelation FM 98.40) "as private. And quickly, teaching has covered the whole island in 2003. A year later, the first course on this website beamed around the world. "I put before you an open door which no one can shut" Apocalypse 3: 8.Ce that God revealed to the association. Vocation of FAM: FAM's mission is to preach the Revelation of Jesus Christ or the Apocalypse to the world. This book is the "Gospel of the Lord" should be declared to every nation, every tribe, every tongue and every people. Apoc. 14 :6-7. Since the end of the world will never arrive until the Good News of God's kingdom will be preached throughout the world for a witness unto all nations. Matthew 24: 14 Program: Our goal is to invest more in the media to proclaim the Gospel of the Lord. Thus, the FAM has organized an annual rent schedule TV shows or Radio. Installation projects radio stations in the provinces are underway. All activities of the FAM are financed by tithes from members and donations. Pastoral Visit: The pastor's first trip outside was held December 27, 2004, at the invitation of the faithful residents in Geneva. To mark the second trip he was able to travel to various French provinces. The purpose of these visits was to establish representative offices of international FAM who are responsible for coordinating the mission programs of evangelization. (Traduit du Français par Smar<) - Le pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné a commencé à enseigner le livre de l’Apocalypse avec 2 membres seulement en 1993 suite à l’appel divin qu’il a reçu en 1991. Guidé par le Saint-Esprit et sous la Grâce de Dieu , il a pu diffuser directement cet enseignement au moyen d’une chaîne de Radio locale privée en 1994 à Antananarivo. Malheureusement, l’enseignement a été suspendu, ce qui n’était pas surprenant parce que l’Apocalypse est un des livres de la bible le plus attaqué par satan. Les auditeurs qui étaient avides de savoir la Vérité, ont réclamé au responsable de l’émission de trouver d’autres moyens pour continuer cette étude. Finalement, le pasteur a pu organiser une séance hebdomadaire dans une salle de classe d’une école primaire, située au centre ville d'Antananarivo. Après 12 mois de cours, les étudiants ayant été convaincus de la Vérité biblique, ont exprimé leur désir de créer une assemblée afin de trouver un lieu commun permettant d’observer le sabbat de Dieu. L’ordination du pasteur a eu lieu à Antananarivo le 31 mars 1996. Le premier culte marqué par le premier baptême, a vu le jour le sabbat 06 Avril 1996. Ainsi fut née « l’Association des étudiants du livre prophétique de la bible » qui a changé de dénomination FAM ou (Fikambanana Apokalipsy eto Madagasika ) dès la publication officielle de son décret de création du 24/09/2003. Depuis, les membres sont en constante progression numérique, grâce à la rediffusion de l’enseignement à la Radio et à la télévision sur toutes les chaînes locales aussi bien celle de l’association connue sous le nom de ” Radio Fanambarana (Radio de la Révélation FM 98.40) “ que celles privées. Et rapidement, l’enseignement a couvert toute l’île en 2003. Un an plus tard, le premier cours sur ce site Web rayonnait le monde entier. « J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » Apocalypse 3 :8.Ce que Dieu a révélé à cette association. Vocation du FAM : La FAM a pour mission de prêcher cette Révélation de Jésus Christ ou l’Apocalypse au monde entier. Ce Livre qui est « l’Evangile de l’Eternel » devrait être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apoc. 14 :6-7. Puisque la fin du monde ne sera jamais arrivée tant que la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu ne sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24 : 14 Programme d’activités : Notre but est d’investir davantage dans les médias pour annoncer l’ Evangile de l’Eternel. Ainsi, la FAM organise annuellement un planning de location des émissions TV ou Radio. Des projets d’installations des stations radios dans les provinces sont en cours. Toutes les activités du FAM sont essentiellement financées par les dîmes des membres et des dons. Visite pastorale : Le premier voyage du pasteur à l’extérieur a eu lieu le 27 Décembre 2004 , suite à une invitation des fidèles résidents à Genève. A l’occasion du second voyage, il a pu se rendre à diverses provinces françaises. Le but de ces visites était de mettre en place des bureaux représentants du FAM au niveau international qui sont chargés de coordonner les programmes de missions d’évangélisation. *- Page crée le : Samedi 14 Août 2010 *- Par : Smar< - Administrateur : Smar, Tanjona
Other Religious Organizations in Antananarivo (show all)
STK Vinany Tempoly Malala STK Vinany Tempoly Malala
F.J.K.M. Vinany Tempoly Malala
Antananarivo, 101

Angony ety amiko ny olona, dia hampandrenesiko azy ny teniko, izay hianarany mba hatahotra Ahy amin'ny andro rehetra hiainany ambonin'ny tany sady hampianariny ny zanany koa. Deoteronomia 4:10b

EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

FJKM Ambohimanjaka Fiorenana FJKM Ambohimanjaka Fiorenana
Fokotany Ambohimanjaka
Antananarivo, 106

Fampianarana, torinteny, sary sy vidéo, tantara, fandaharam-potoana, vaovaom-piangonana, fizarana sy famahana olana, cellule de prière, sns I Kor 15 : 58

YWCA of  Madagascar- Fikrizama YWCA of Madagascar- Fikrizama
Lot IIIX 255 C Andavamamba
Antananarivo, 101

YWCA of Madagascar est une association Chretienne, féminine, oeucuménique, apolitique, et rejette toutes formes de discrimination.

FLM Ambolokandrina Ankatso FLM Ambolokandrina Ankatso
Ambolokandrina
Antananarivo, 101

« Fa raha izaho kosa, dia ny famindramponao, Jehovah ô, no itokiako. » Salamo 13:5a

FJKM Itaosy FJKM Itaosy
Itaosy
Antananarivo

www.fjkm-itaosy.mg

RostorferReport RostorferReport
Antananarivo

Jay and Carey Rostorfer are involved in church planting and evangelism, as well as teaching and training church leaders for full-time ministry.

FJKM Avaratr'Andohalo FJKM Avaratr'Andohalo
VK 52 Anjohy
Antananarivo, 00101

"Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô" (Salamo 93:5b) Fiadanana !

FBB Ankadivato FBB Ankadivato
Antananarivo, 101

Takelaky ny Fiangonana Batista Biblika Ankadivato

Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena
Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo, 101

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

Centre Islamique pour la Culture et le Développement Centre Islamique pour la Culture et le Développement
67 Ha Nord Ouest
Antananarivo, 101

Siloama AINA VAO Siloama AINA VAO
Andohatanjona,Itaosy
Antananarivo, 102

Jaona 9:7 Ary hoy Izy taminy: Andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama. Dia lasa izy ka nanasa, dia niverina nahiratra.