Vivekarama (၀ိေ၀ကာရာမေက်ာင္း)

This page is a place of Vivekarama monastery at Sunderland, UK. Venerable Dr. Ashin Nandapala is presiding at the monastery and giving the dhamma speech and the moral principles of Buddhism not only for everyone.

"Do not ignore the effects of evil, saying, “This will come to nothing.” Just as by the gradual fall of raindrops the water jar is filled, so in time fools are corrupted by evil-doing." (Verse 121)

05/11/2019

Photos from Vivekarama (၀ိေ၀ကာရာမေက်ာင္း)'s post

05/11/2019

ဒဿမအကြိမ်မြောက် ဆန်းဒါးလန်း ဝိဝေကာရာမကျောင်း ကထိန်ပွဲတော်

20/10/2019

Kathina ceremony invitation

Please join us.

starting time: 11:00 am

offer swan dana to 10 Sangas: 11:00 am

offer delicious Burmese food to Guest 12:00 am

donation of Kathina robes and receivind Dhama talks from Sangas.1:00 pm

end time: 3:00 pm

[06/25/19]   Warso ceremony invitation

Saturday the 27th of July

11:00 am

Please come and enjoy Burmese food and also you can enjoy international airshow at Sunderland beach.

နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ဝိေဝကာရာမေက်ာင္းတိုက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ 04/11/2018

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္းဒါးလန္းၿမိဳ႕ ဝိေဝကာရာမေက်ာင္းတိုက္ရဲ႕ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းကပ္လွဴပြဲေတာ္ (၃-၁၁-၂၀၁၈)

03/11/2018

Our 9th Kathina ceremony
Let’s share our good deeds to our community!

[10/11/18]   KATHINA CEREMONY
VIVEKARAMA
SUNDERLAND

DEAR ALL,
You are all cordially invited to our Kathina ceremony at Vivekarama, Sunderland.
We will have 8 to9 venerable monks attending our ceremony this year.
Date -Saturday the 3rd of November
Time- 11:00 am – Swan Dana to Sayardaws
12:00pm- lunch for guests
13:30pm- Kathina speeches and donation of robes

Venue- Vivekarama monastery,
16, St bede terrace,
Sunderland,
SR2 8HS
Phone 0191 908 6544
(It is a private street and Sat Nav usually takes you to the back of the property).
Many thanks
Friends of Vivekarama

[04/30/18]   Hello all
Our monthly meditation is due to restart. As usual Sunday the first week of the month happen to be this Sunday 5th of May.
From now on we can have regular sessions . next one will be 3rd of June.
We will start at 1:00 pm. It will be meditation and Dhama talk. You can leave early if you want.

Please come and join.

Friends of Vivekarama

06/03/2018

You all are invited to our new year Thinghan celebration . Please join us!

01/10/2017

Monthly Dhamma talk and meditation session @ Vivekarama
Moment of peace!

[09/15/17]   THE NINTH KAHTINA CEREMONY OF VIVEKARAMA MONASTERY
NORTHEAST ENGLAND

Dear friends,

You are cordially invited to attend the eighth Kathina
Ceremony of vivekarama monastery, Sunderland.

We are very pleased to celebrate this special occasion and
Will be very delighted to see you. There will be 7 Sangars on that day from all over the UK.

With metta,

Sayardaw Nanaparla and Vivekarama family

Date: Saturday The 14 of October 2017

Time and Programme :
11:00 am to offer Alms Meal
12:00 am- Foods served for guests
01:00 pm Speeches to be given by
Sayadaws and offering of Kathina
Robes

Venue: Mobray Villa, 16 ST Bedes Terrace,
Ashbrooke, SUNDERLAND SR2 8HS

28/07/2017

Burmese Buffet for guests before ceremony

28/07/2017

Bathrobes Offering to Venerable

07/05/2017

Volunteer group at Vivekarama
Cleaning, clearing rubbish!!!!!

23/04/2017

Happy Burmese New Year

[03/25/17]   BURMESE NEW YEAR CELEBRATION IN SUNDERLAND

Dear all,

We would like to invite you to celebrate Burmese New Year. It will be held on

Sunday the 23rd of April

at the Vivekarama Centre,16 St Bedes Terrace Sunderland SR2 8HS.

It will start from 10:30 am and everyone is invited to join our community to celebrate the Burmese New Year.

You are going to enjoy a varieties of Burmese food and have a good time together with friends.

With metta,

Friends of Vivekarama

_________________________________

30/10/2016

Venerables celebrating Kahtina with Kammavasa

vivekarama.org.uk 02/10/2016

Vivekarama/doku.php?id=start

အခ်ိန္ေတြက အကုန္ျမန္ပါတယ္

နည္းနည္းနဲ႔ က်ဲက်ဲဝိုင္းရတယ္ဆိုတဲ႔

တိပိကဋဆရာေတာ္ရဲ႕တရားလည္း ခုထိသတိရေနပါတယ္

အေဝးမွ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္

vivekarama.org.uk

vivekarama.org.uk 02/10/2016

Vivekarama/doku.php?id=start

THE EIGHTH KATHINA CEREMONY OF VIVEKARAMA MONASTERY

Dear friends,
Vivekarama cordially invite to attend the KathinaCeremony at Sunderland.
We are very pleased to celebrate this once a year special occasion and will be very delighted to see you.
There will be 8 Sanghars on that day from all over the UK. Plenty of Burmese food to enjoy !!!!!

With metta,

Sayardaw Nandaparla and Vivekarama family

Date: Saturday The 29th of October 2016

Venue: Mowbray Villa16 St Bedes Terrace Ashbrooke SunderlandSR2 8HS

Time and Programme:11:00 am- offer Alms Meal

12:00 am- Foods served for guests

01:00 pm- Speech to be given by Sayadaws and offering of Kathina Robes

Note; St bedes terrace is a private street and most Navigators will take you to the back street. The nearest landmark is Sunderland high private school.

vivekarama.org.uk

30/07/2016

Vivekarama Monestry at Sunderland
Warso robe offering ceremony
Many thanks to everyone who contributed in many different ways!

Warso Robe Offering Ceremony 2016 30/07/2016

Warso Robe Offering Ceremony 2016

[07/25/16]   Dear all

Our next monthly meditation session would be the next Saturday, the 30th of July, from 1:00 pm to 4:00 pm. Please come and join us.

19/05/2016

The renovation project is almost done.
Thank you very much for all your support.
We do really appreciate your generousity.

20/04/2016

Vivekarama Activities

16/04/2016

''HAPPY BURMESE NEW YEAR''

WISH YOU ALL THE BEST AND BRING ALL HAPPYNESS TO BURMA/MYANMAR AND THE WORLD .

GOD BLESS YOU

Vivekarama family.

Burmese New Year Celebration
Vivekarama
Sunderland

We are also appealing for donations for renovation works.

16/04/2016

Burmese New Year Celebration in Sunderland
Vivekarama Medidation Centre

[02/21/16]   Meeting minutes of VIvekarama on 20th February

Attendees- Dr May Thi, Dr Kyaw Tint, DR Kaythi Saw, Dr Aye Aye Mon, Dr Zaw Myo Htet, Dr Nu Nu Win, Dr Thein Thein Win, Dr Sithu Htun, Dr Hla Myat Theingi, DR Khin Lay, Ko Ye Kyaw Thu, Dr Thida Oo, Dr Lun Htar Htar and Dr Unt Maung.

1- We have discussed re: building renovation of the monastery.
The works are already started and still carrying out. The charity has some money but it is not going to cover the total cost.
We suggested that we all will contribute some amount of money to cover the cost.

2- Dr Zaw Myo Htet is leading the renovation project, spending a lot of time to speak to the builders but lately due to the commitment of work he finds if difficult to catch up with all the process of renovation. Therefore we have asked Ko Ye who is a big supporter of the monastery to involve in the project. Many thanks to Ko Zaw and Ko Ye!

3-We will continue to support Ko Htun Lin who lives in the basement of the monastery and supporter of the Sayardaw and we appreciate his contribution towards VIvekarama.

4-discussed energy bill and supplier: Dr Khin Lay ,normally take responsibility for those matters, will look into and review the cost and ? Changing supplier if necessary.
Thank you!

5-Next event will be 16th of April, will be the Burmese new year event.
You all are welcomed to join us. Every one will contribute for making Monthinger and Montloneyaypaw. Sayardaw will not be around but will continue to go ahead with the event.

6-We decided that we will have a regular event at monastery, every Saturday of the last week of the month from end of May.

7- We want to thank to Unty Thein who has been taking responsibility with cleaning and tidying of the Monastery.

8- Discussed who can contribute re: interior decorations.

22/12/2015

Appealing for donations to repair Vivekarama Meditation Centre, Sunderland UK

ဝိေဝကာရာမေက်ာင္း
ဆန္းဒါးလန္းျမိဳ႕
ယူေက
ေက်ာင္းျပင္ဆင္ရန္အတြက္
သဒၵါတတ္အားနည္းမ်ားမဆို
လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေႀကာင္း

theguardian.com 27/11/2015

One of San Francisco's toughest schools transformed by the power of meditation

theguardian.com A pioneering programme has reduced stress and improved grades at Visitacion Valley middle school – with lessons for the UK

[11/11/15]   Dear all, A number of photos has been posted which had taken on our 7th Kahtina Ceremony, 7th Nov. We would like to say special thanks to all the people who attended ceremony but also the people support us from away. With Metta, Vivekarama family.

7th Kahtina Ceremony 2015 11/11/2015

Offering Alms meal to Venerables

31/10/2015

ဝိေဝကာရာမေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေရး အကူအညီေပးႀကပါရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း
********************************************************************************
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဆန္းဒါလန္းျမိဳ႕ ဝိေဝကာရာမေက်ာင္းကို ဆက္လက္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားကို ေကာက္ခံေနပါသည္။
အလွဴရွင္အမ်ား သိရွိႀကသည့္အတုိင္း ေက်ာင္းဝယ္ည့္အခ်ိန္ကတည္းက ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ၿပင္ဆင္ခဲ႔ပါသည္။
ေအာက္ပါ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
.
1). Installation Central heating systems for ground floor apartment and the main building
2). Plumbing
3). Rewiring the whole house
4). Flooring for the main building
5). Kitchen installation
6). Floor heating for the kitchen area
7). Back electric roller door installation
8). Installation of front gate
9). Installation of doors and windows
10).Plastering and painting of some areas
.
လူအင္အား ေငြအင္အားနည္းပါးသျဖင့္ တဆင့္ဆင့္သာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ဆရာေတာ္၏ အခန္းႏွင့္ ဘုရားခန္းတို႔တြင္ မိုးယိုေနပါေသာေႀကာင့္ မူလ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ ျပင္ဆင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
.
အေဆာက္အဦးမွာ ေရွးေဟာင္းစာရင္းဝင္ ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္. ျပင္ဆင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာကို ေလ်ာက္ရပါသည္။
ေလ်ာက္လႊာကိုတင္ရာတြင္ ဗိသုကာျဖင့္ တိုင္ပင္၍ အေဆာက္အဦး ပံုကိုဆြဲျပီးတင္ရပါသည္။ ဗိသုကာႏွင့္တကြ ေကာင္စီလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးေတြဆံုျပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီကို ငွားရမ္းျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ ျပင္ဆင္သြားပါမည္။
ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကုန္က်စားရိတ္ စတာလင္ေပါင္၂၇၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။
.
ျပင္ဆင္မႈတြင္
၁)ေရတံေလ်ာက္အသစ္၊
၂)ျငမ္းဆင္ျခင္း၊
၃)ဘုရားခန္းေခါင္မိုးျပင္ဆင္ျခင္း၊
၄)သစ္သားတံခါးသစ္သားျပဴတင္းေပါကတပ္ဆင္ျခင္း၊
၅)တံခါးေဘာင္ျပင္ဆင္ေဆးသုတ္ျခင္း၊
၆)အုတ္နံရံအက္ေႀကာင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊
၇)အဂၤေတအသား ျပန္လည္ ျဖည္႔ထည္႔ျခင္း၊
၈)စတိုခန္းျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္းစသည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။အေသးစိပ္ကို သီျခား ေဖၚျပေပးပါမည္။
ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အလွဴဒါန ကုသိုလ္ ဝင္လိုသူမ်ားအတြက္ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။
အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ နည္းပါးပါသျဖင့္ ေဂါပက အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါသည္။
ေက်ာင္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ကူညီ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားကို ေဂါပကအဖဲြဲ႔မွ လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရိွျပီး ထပ္မံ၍ လွဴဒါန္းႀကပါဟု ေလးစားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
.
ဝိေဝကာရာမေက်ာင္း ေဂါပကအဖြဲ႔.
(ပံုမွာ ေက်ာင္းအတြင္း အဝင္ဝ ျပင္ဆင္ျပီးပံု ျဖစ္ပါသည္။)

.

Description of work
===============
Erect independent scaffolding to front gable and rear elevation for access to all walls and roof line

Grind out cement bed to a depth of 6mm, remove all broken and cracked bricks and replace with similar style and couloir to match exciting. Fix Heli Bars to effected areas were brick work has cracked, resin in and seal to be re pointed

Effected top window sills to be removed, walls to be propped and supported. Re fix sills in correct bed and re cement.

All brickwork to be cleaned down and re pointed with 3-1 sand and cement mix

Remove old gutters and fascia’s. Re fix new fascia boards and gutters and form new box gutters to conform with planning

Minor repairs to timber on windows and preparation to be painted. All windows to be under coated and painted with two tops coats. All sills and ledgers to have minor repair and painted

Remove rotten window sills (Timber) and re place with new
New glass to be fixed to low level bay window
Full timber repair to bay windows, remove all old and rotten timber and re install with new back to original spec,

Remove old felt from bay tops and replace with new

Old brick shed to rear, pull down and re build using old bricks to original style

Removed old plastic doors and replace with original style timber doors x 3 ( as planning has requested)

Remove old plastic windows and replace with timber style as original x 5

Remove old cement from dormer flashing and chimney and replace with new lead to conform with planning

Final clean up off full area, remove scaffolding and materials from site.

Costs

Independent scaffolding £3700
Brick work repair and re point £9200
Window repairs and re paint £2400
Timber work to bays & Doors £4500
Gutters to all elevations replaced with new box style £1600
Re build brick shed to rear £750
Drawings and design cost for planning £700
Re felt 3 bay tops £660 if full package is taken e can deduct this from job as shown

Total cost £22800 Plus VAT

vivekarama.org.uk 11/10/2015

Vivekarama/doku.php?id=start

THE SEVENTH KATHINA CEREMONY OF VIVEKARAMA MONASTERY

Dear friends,

Vivekarama cordially invite to attend the Kathina
Ceremony at Sunderland.

We are very pleased to celebrate this once a year special occasion and will be very delighted to see you.

There will be 7 Sanghars on that day from all over the UK.

Plenty of Burmese food to enjoy !!!!!

With metta,

Sayardaw Nandaparla and Vivekarama family

Date: Saturday The 7th of November 2015

Venue:

Mowbray Villa
16 St Bedes Terrace
Ashbrooke
Sunderland
SR2 8HS

Time and Programme:

11:00 am- offer Alms Meal
12:00 am- Foods served for guests
01:00 pm- Speech to be given by Sayadaws and offering of Kathina RobesNote; St bedes terrace is a private street and most
Navigators will take you to the back street. The
Nearest landmark is Sunderland high private
School.

vivekarama.org.uk

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ (Bath Robe Offering Ceremony) 02/08/2015

Vivekarama Warso Robe (Bath Robe) Offering Ceremony 2015

Vivekarama Warso Robe (Bath Robe) Offering Ceremony 2015

Category

Address

16 St Bedes Terrace
Sunderland
SR2 8HS

General information

"Why in Sunderland?" Sunderland does need a Buddhist Centre. There has been no Buddhist monastery in Sunderland and the nearest one is approximately 30 miles away in Hexam. With great help from The Venerable Ashin Nandapala, Vivekarama Charity is established in Sunderland. It is going to be the first Buddhist Monastery founded in the city. In near future, depending on the fund, a property will be purchased and we hope to move in to the property by new year. Sunderland has a strong historical link with religion. Everybody who celebrates Christmas and Easter must know about the Venerable Bede. Without him, we could not have today calendar. Bede Writings on Calendar Sunderland University is one of the very few universities where Buddhist Studies can be learnt. Buddhist Studies in Sunderland University Saint Peter's Church in Sunderland is one of the best places in Britain to visit. One of the Best Places in Britain Bede From Wikipedia, the free encyclopedia The Venerable Bede "Donation" Please follow the link to be a great supporter for Vivekarama http://www.vivekarama.org.uk/doku.php?id=donation We do deeply appretiate your support as we need more fund for our charity development. May all beings be well and happy ....
Other Community Centers in Sunderland (show all)
Sunderland Community Hub Sunderland Community Hub
Railway Row
Sunderland, SR8 3HE

The Sunderland Community Hub is a group of volunteers working with the local community to improve their confidence, skills and prospects. Our mission is simple we aim to Create Champions in The Ring and Champions in Life

Portico North Portico North
31 Norfolk Street
Sunderland, SR1 1EE

Portico North is a community cafe based in the heart of Sunderland City Centre. Our aim is to connect our local community by offering support, workshops and a place for people to come together.

Pennywell Neighbourhood Centre Pennywell Neighbourhood Centre
Portsmouth Road, Pennywell
Sunderland, SR4 9AS

We are a community based project in the heart of Pennywell in Sunderland. We run a community education and a breakout programme. See course timetable.

The Co Op Centre Hendon The Co Op Centre Hendon
Sunderland, SR2 8AH

A bustling, creative and accessible community space with fantastic community engagement programmes, training and support services.

Lambton Street Youth and Community Hub Lambton Street Youth and Community Hub
Falkland Road, Hylton Road Playing Fields
Sunderland, SR4 6XA

Lambton Street Youth & Community Hub was formed in 1901 and is one of the oldest youth & community organisations in Europe.

Sunderland Community Transport CIO Sunderland Community Transport CIO
271/273 Southwick Road
Sunderland, SR5 2AB

started by local residents 1975

Fulwell Community Centre Fulwell Community Centre
Chapman Street
Sunderland, SR6 8HS

A fully refurbished community centre hosts weekly clubs and groups. Available to hire for businesses, groups, children's parties and events. COME VISIT!!!

South Hylton Tansy Centre South Hylton Tansy Centre
Church Street
Sunderland, SR4 0QD

South Hylton Tansy Centre is a purpose built community facility based in South Hylton in Sunderland. The building hosts a number of groups and activities.

Slimming World at Lakeside Community Centre Slimming World at Lakeside Community Centre
Lakeside Community Centre, North Moor Lane, Sunderland
Sunderland, SR3 3BD

Touching hearts, changing lives.

Ryhope Community Association Ryhope Community Association
Ryhope Community Centre, Black Road, Ryhope
Sunderland, SR2 0RX

The Centre hosts over 40 leisure/activity sessions each week in addition to the training/learning opportunities that occur periodically

Castletown Community Centre Castletown Community Centre
Grange Rd
Sunderland, SR5 3EQ

This page is to highlight events at the Castletown community centre, regular clubs and advertise the room for hire.

Bede Tower Bede Tower
Burdon Road
Sunderland, SR2 7EA

Recently refurbished and restored, set in two acres of quiet grounds in the heart of Sunderland, Bed