Uue-Antsla rahvamaja

Uue-Antsla rahvamaja

Operating as usual

Täna toimetasime rahvamaja keldris asuvas köögis. Merle Kuke käe all õppisime häid nippe maitsvate ja eriliste suupistete valmistamiseks peatselt saabuvaks vabariigi aastapäevaks.
Aitäh inspireerivale juhendajale ja hakkajatele osalejatele!

Haridus- ja Teadusministeerium

22. veebruarist võib huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täienduskoolitust ja -õpet siseruumides viia läbi ainult individuaaltegevusena. Väljas võib tegevuses osaleda kuni 50 inimest.

1. märtsist jäävad üldhariduskoolides distantsõppele kõik peale 1.-4. klassi. Lasteaiad, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid saavad jätkata ettevaatusabinõusid kasutades kontakttegevusi.

Loe lähemalt meie veebist: https://www.hm.ee/et/uudised/huviharidusele-taiendoppele-ja-noorsootoole-rakenduvad-esmaspaevast-uued-piirangud

Suured, suured õnnesoovid sünnipäevaks KARILLELE kes meie majaga on väga mitmel moel seotud - juhendab käsitööringi ja organiseerib viimastel aastatel käsitöönäitusi, on pikki aastaid osalenud näiteringis, on alati nõu ja jõuga abiks ürituste organiseerimisel ja eestvõtjaks külaelu edendamisel.
Palju päikest ja rohkelt rõõmu igasse päeva!

Kui päike hakkab loojuma...

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ
pressiteade
11. veebruar 2021

Vana-Võromaa käsitöökonkurss "Mõtsa poolõ"

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutab 11. veebruaril 2021 välja käsitöötoodete konkursi teemal "Mõtsa poolõ". Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud metsast, kannavad endas Vana-Võromaa eripära, on praktilise väärtusega või pakuvad lihtsalt rõõmu. Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutööd selguvad 4. mail.
Eestlased ja võrokesed nende hulgas hoiavad oma hinges ikka metsa poole. Hallidest aegadest peale on mets maarahvast toitnud ja katnud, vajadusel peitnud ja kaitsnud.
Vanemal ajal on mets tähendanud kõike seda, mis jääb kodu või talu piiridest väljapoole, ehk siis on pisut salapärane, üsna ettearvamatu ja vahel ka ohtlik maailm. Kui inimese kohta mainiti, et tä om sääne ladvaga mõtsa poolõ, siis oli ta ilmselgelt oma kogukonnast teistmoodi mõtlemisega. Tänapäeval on selline mõtsa poolõ mõtlemine üsna hinnas. Nüüd küll öeldakse, et see on "kastist välja" mõtlemine. Igatahes võib see viia uute avastusteni, kui kokku saavad eelmiste põlvede elutarkus, käsitööoskused ja teistmoodi mõtlemine.
Mets annab ainest käsitöös mustrite loomiseks, värvide valikuks ja muidugi leiab metsast materjali esemete loomiseks.
Käesolev aasta on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt nimetatud käsitöö meeste aastaks. Tahame oma tootekonkursiga seda teemat toetada ja julgustada käsitöömeistreid oma loomingut näitama. Tarvitades puud ja muud metsavara asjapäraselt ja mõistlikult, teeme austava kummarduse oma metsale.

Konkursile ootame töid, mida ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Oluline on läbi mõelda ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursi tunnuspildi on loonud kunstnik Epp Margna.

Varasemalt on toimunud uue toote konkursid suitsusauna ning Aigu om! teemadel. Konkursside tulemusena on sündinud ligi poolsada erinevat uut toodet, millest paarkümmend on jõudnud ka huviliste ostjateni.

Konkurssi aitab läbi viia Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojektide toetus.

Täpsem info:
Vilve Oja
[email protected]

tel 5541999

Teatele on lisatud konkursi tunnuspilt.
-----------------------------------------------------------

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
pressiteedüs
11. radokuu 2021

Vana-Võromaa käsitüükonkurss "Mõtsa poolõ"

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõikas 11. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal "Mõtsa poolõ". Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä om härgütüsmõttõ saanu mõtsast, näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, omma elämisen tarvilidse asja vai hoitva meele rõõmsa. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl (30.04.2021), parõmba tüü selguse lehekuu 4. pääväl.

Eestläse ja võrokõsõ näide hulgan hoitva uma hengen iks mõtsa poolõ. Ammust saani om mõts maarahvast ravitsõnu ja avitanu, võtnu paossile ni kaitsnu.

Vanõmbal aol om mõts tähendänü kõkkõ puiega vai puiõlda maad, mis jääs kodo vai talo lähiksest kavvõmbalõ. Mõts või olla ettearvamalda ja salanõ ku sa tedä ei tunnõ.

Inemist, kiä kõnõlõs andsakit vai uskmalda juttõ ni eläs tõistmuudu, om üteldü, et tä om sääne ladvaga mõtsa poolõ. Täämbäsel pääväl peetäs mõtsa poolõ mõtlõmist iks rohkõmb hääs ku hädäs, üldäs et seo om "kastist vällä" mõtlõmine miä vii ello edesi. No ku kokko saava edevanõmbide elotarkus, käsitüümõistmine ni tõse nuka alt kaemine-mõtlõmine, või peris põnõvit asju vällä tulla.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liit om timavaasta ütelnü käsitüü miihi aastas. Tahami uma konkursiga Vana-Võromaal seolõ väke ni vunki manu anda ja hõikami käsitüü tegejit umma luudut ka vällä näütämä.

Mõts and nii kirju ku värme ja muidoki materjali luumisõs. Pruugimi nii puud ku muud mõtsavarra iks sündsähe ni asjaette, mõts om säänest avvu väärt.

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tähtsä om märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt teedä MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursi jaos tunnuspildi om loonu kunstnik Margna Epp.

Varramba omma olnu konkursi teemadega savvusann ja Aigu om!. Säält om sündünü kokko ligi puulsada esisugumast vahtsõt asja, minkast paarkümmend omma saanu mitmale poolõ müüki ja löüdnü ka tenolikke ostjit.

Konkursi hääs kõrdaminekis and tukõ Eesti Rahvakultuuri Keskus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüül hoit olga all Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

Täpsämb teedüs:
Vilve Oja
[email protected]
tel 5541999

Teedüsse man om konkursi tunnuspilt.

Homme kell 17.30 käsitööring!
Et õpetaja teaks, kui palju tulijaid on, siis palun andke oma osalemisplaanist teada. Võib helistada otse Karillele või minule (tel 56686466) või kirjutada kommentaar Karille käsitöö postituse alla.

Täna ei õnnestu ringis käijaid kokku saada. Proovime uuesti 17. veebruaril kell 17.30 Uue-Antsla Rahvamajas. Anna teada, kui oled tulemas.
Sel korral valmistume uue pühvli/härja aasta vastuvõtuks ning meisterdame aasta looma võtmehoidja ja/või külmikumagneti.
Kaasa võta teravad käärid, peenem nõel, kui juhtub olema vildilehti ja võtmerõngast võid ka need kaasa võtta (ära ostma mine, võtan varuga kaasa)
Omalt poolt võtan kaasa erinevaid niite, vildilehed, magnetid, ümmargused võtmerõngad, pärlid silmadeks ja ninale, täidismaterjali, riputuseks paela jm pudipadi.
Materjalitasuks pista taskusse 3.-
(Foto internetist)

youtube.com

Lihtsalt, rõõmuks

8. veebruaril kell 19 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses!

youtube.com Rakvere Teatri kontsertlavastus „Lihtsalt, rõõmuks" räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest, mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõ...

rakvereteater.ee

Lihtsalt, rõõmuks

8. veebruaril Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses!

rakvereteater.ee Kontsertlavastus Muusikast pakatavad näitlejad on välja valinud oma lemmikviisid ja toovad need rõõmuga teieni. Lavastuses kuuleb laule estraadiklassikast kaasajani, Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad kuulaj...

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

Alates kolmapäevast jätkab tegevust käsitööring!
Kell 17.30, muuseumipoolne uks.

Uued piirangud üle vaadatud ja püüame ringitegevusega jätkata :)
Saame kokku
1. veebruaril kell 18.00 Sangaste Kultuurimajas
3. veebruaril kell 17.30 Uue-Antsla Rahvamajas.
Sel korral valmistume uue pühvli/härja aasta vastuvõtuks ning meisterdame aasta looma võtmehoidja ja/või külmikumagneti.
Kaasa võta teravad käärid, peenem nõel, kui juhtub olema vildilehti ja võtmerõngast võid ka need kaasa võtta (ära ostma mine, võtan varuga kaasa)
Omalt poolt võtan kaasa erinevaid niite, vildilehed, magnetid, ümmargused võtmerõngad, pärlid silmadeks ja ninale, täidismaterjali, riputuseks paela jm pudipadi.
Materjalitasuks pista taskusse 3.-
(Foto internetist)

Kuldre kooli tulemas arvuti kasutamise koolitus!

Arvuti kasutamise koolitus Kuldre koolis.

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

docs.google.com

Teen ettepaneku tunnustamiseks

docs.google.com KUI SOOVID TUNNUSTAMISELE ESITADA MITUT KANDIDAATI VÕI ERINEVATES KATEGOORIATES TULEB ESITADA ERALDI ETTEPANEKUD. Tunnustused antakse üle 23. veebruaril 2021.a toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva üritusel. Info eelmistel aastatel tunnustuse saanute kohta leiad lehel https://antsla.kovtp.ee/tunnu...

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

Uue-Antsla rahvamaja

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

[01/04/21]   Päikese kirja põskedele naerulõnga nädalatesse
kullalõnga kuudesse
õnnelõnga aastasse!

[12/30/20]   Suured, suured õnnesoovid tunnustuse puhul meie oma küla Merlele ja Kaika kandist Celiale!

PRESSITEADE
29.12.2020
SA Võrumaa Arenduskeskus

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja Eesti Rahvakultuuri Keskus jagasid 2020 aasta preemiad ja tänukirju.

Kultuurirahvast tervitasid Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja Võrumaa ekspertgrupi esimees Triinu Laan.
Koostöös anti välja Võrumaa kultuuripärl 2020 tiitel, mille pälvis Toomas Kuusing, kes on väljapaistev kunstnik nii graafiku ja maalikunstniku kui illustraatorina.
Viimastel aastatel elab ja töötab laia haardega särav kunstnik Võrus Liiva - ATE nime kandvas loomekeskuses.
Tema töödes kajastuvad Lõuna-Eestile omane pärimus, huumor ja mütoloogia.

Võrumaa ekspertgrupi poolt eraldatud 2020. aasta aastapreemiad pälvisid:
Anne Tolk - särasilmne ja innustav rahvatantsujuht
Ulvi Mustmaa - suviste võrukeelsete Võru linnaekskursioonide projekti särasilmne eestvedaja
Kaile Kabun - selge ja lihtsa võru ja eesti keele eest seisja
Celia Roose - Võrumaa muusikaelu rikastaja regilaulu ja Veljo Tormise loominguga
Edina Csüllög - soome-ugri filmimaailma arendaja ja saladuste tutvustaja
HETERO - läbi aastate kestev murranguline värskus ja elutahe
Tiiu Pihla - Vana-Vastseliina piirkonna kauaaegne raamatukoguhoidja ja kultuurielu rikastaja
Maire Nirk - innustav koorijuht ja muusikaõpetaja
Krabi Külateater - võrukeelse külateatrikunsti pikaajaline viljeleja
Võru Loomeselts - eriilmeliste kogemuste pakkuja ja sünergia tekitaja Liiva-ATE kunstikorrusel

Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt pälvisid tunnustuse:
Ilmar Kudu - noortele puhkpillimängijatele pühendatud töö ja Ed. Tamme nimelise puhkpillifestivali korraldamise eest
Sirje Kuuseorg- suurepärase töö eest Võrumaa Maateatripäeva 2020 korraldamisel ja läbiviimisel
Margus Külm - IV Võru talvise tantsupäeva laada korraldamise eest (pikaaegne tubli laada korraldaja)
Silja Otsar - Võru Gümnaasiumi noorte suurepärase õpetamise ja muusikali «Grease» väljatoomise eest
Merle Tombak - tubli panuse eest projektijuhina Võrumaa laste folklooripäeva korraldamisel

Sündmusel kinkis ilusaid hetki armas laulja Kirsika Kuusik ja lõpetuseks pajatas mõned vahvad lood Võrumaa ekspertgrupi poolt aasta 2019 elutööpreemia saanud Silvi Jansons.

Traditsiooniliselt 6. jaanuaril 2021 toimuv Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate, käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate ühine tunnustamissündmus toimub sel korral kahes osas. Esimene, pidulikum tunnustamise tseremoonia toimus täna Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi hoovis. Kohale olid kutsutud ainult tunnustuste saajad.
Teine osa toimub traditsiooniliselt Kolmekuningapäeval 6. jaanuar 2021 zoomi keskkonnas, kus läheb eetrisse ka videoklipp täna toimunud sündmusest.

Ilusast aastavahetust soovides

Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: 5912 9200
e-post: [email protected]

Imelist aega!

[12/21/20]   Suured õnnesoovid meie alati positiivsele treenerile Katrinile tänase sünnipäeva puhul!

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus

Kontsert meie õuel! 26. detsember on täpselt paras aeg, et jõululaua tagant end püsti ajada ja mõned tantsuliigutused teha.

10. detsembril möödus 124 aastat Kraavi kandist pärit VIKTOR VIILUPI sünnist.

Tänane sünniaastapäevaline on VIKTOR VIILUP (10.12.1896–02.07.1982), pedagoog ja haridusnõunik.

Viktor Viilup sündis Vana-Antsla vallas Võrumaal. Ta õppis Antslas Kraavi kihelkonnakoolis ja Valga Kaubanduskoolis (1913–1915). Kool jäi Viilupil lõpetamata, kuna ta mobiliseeriti tsaariarmeesse. Pärast sõjaväeteenistust asus Viilup tööle õpetajana Kraavi kihelkonnakooli (1917–1919). Aastatel 1919–1921 õppis ta Hugo Treffneri Gümnaasiumis, et omandada pooleli jäänud keskharidus. Viilup jätkas õpinguid Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas. Õpingud katkesid 1924. aastal majanduslikel põhjustel. Tal õnnestus neid jätkata 1930. aastal ja ülikool lõpetada 1932. Lisaks filosoofiale tundis Viilup ülikooliõpingute ajal huvi kirjanduse, eesti keele, pedagoogika ja rahvaluule vastu.

Aastatel 1924–1929 töötas Viilup Otepää Haridusseltsi gümnaasiumis eesti keele, ajaloo ja poiste võimlemise õpetajana. Aastal 1932 alustas Viilup tööd Tallinna Pedagoogiumi harjutuskooli eesti keele, psühholoogia, loogika ja pedagoogika ajaloo õpetajana. 1934. aastal määrati ta haridusministeeriumi koolivalitsuse koosseisus Haapsallu Läänemaa koolide inspektoriks. Aastail 1935–1936 oli Viilup haridusnõunik Tallinnas, seejärel koolinõunik Petserimaal (1936–1939) ja Pärnumaal (1940). 1940. aasta sügisel asus Viilup õpetajana tööle Türi aianduskooli. Aastail 1941–1944 töötas ta Türi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 1944. aastal avati gümnaasium keskkooli nime all. Viilup töötas Türi keskkoolis kuni pensionile jäämiseni (1963) eesti keele, kirjanduse, psühholoogia ja loogika õpetajana. Ta oli keskkooliõpilaste kunsti- ja kirjandusringi õpetaja, juhtis keskkooli ametiühingu tööd, kirjutas ja avaldas kogemuslikke artikleid.

Viktor Viilup oli laia huvideringiga pedagoog, kes kujundas mitut põlvkonda õpilasi. Endine õpilane Valve Merilaid on Viilupi kohta öelnud: “Klassijuhataja ja eesti keele õpetaja Viktor Viilup oli niisugune mees, et tema tunnis võis ka nõela kukkumist kuulda – nii vaikne oli” (Järvamaa Teataja, 2009).

Pensionipõlves oli Viilup Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi liige. Aastatel 1967–1969 valmis tal uurimus haridustegelase ja matemaatikaõpikute autori Friedrich Volrad Mikkelsaare elust ja tööst Eesti kooliuuendusliikumises. Viilupi tütar Maire-Liis Hääl on avaldanud tema päevikute põhjal raamatu “Minu isa Viktor Viilupi mõtteid ja elukäik” (2015).

[12/12/20]   Suur, suur tänu kõigile tänastele laadalistele ja kogu super meeskonnale, kes meile appi tulid!

Antsla Vald

Jõulutoetuse Antsla valla eakatele saab kätte valla kõikidest raamatukogudest. https://antsla.kovtp.ee/raamatukogud

Täna saadame oma suured ja soojad õnnitlused teele meie armsale koduloomuuseumihaldjale, näiteringi väsimatule eestvõtjale-tagantlükkajale ning alati abivalmis ELLENILE! Täitugu kõik sinu unistused ja andku elu Sulle rohkelt põhjust naeratamiseks! PALJU, PALJU ÕNNE!

[11/25/20]   Täna käsitööringi ei toimu.

youtube.com

Kadriema - Hakkame santima

Täna on kadrilaupäev, kui kadrid ringi käivad. Kuid katri võib minna jooksma ja kadrisante külla oodatada ka homme, ehk kadripäeval.
Häid vihjeid enda kadrisandiks moondamiseks leiab sellest videost.
Ja ära siis unusta end suurele mardi- ja kadriloendusele kirja panna! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl1RuihPQMbi2grlEZHr4aQtu5WzwyWRvIqsZmPJ8XAVcI_w/viewform

youtube.com Kuidas näevad välja kadrisandid? Sellest videost leiad ideid, kuidas ennast riietada kadrisandi jooksjaks. Video on valminud Eesti Folkloorinõukogu algatatud...

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

[11/23/20]   Täna ja järgmine nädala
joogat ei toimu.

Uue-Antsla rahvamaja's cover photo

Aitähh, Pühajärve Koduteater ja Sangaste Rukki Narrid, et muutsite tänase vihmase õhtu päikselisemaks oma lustaka etendusega!
Suur tänu ka publikule!

TÄNA KELL 19.00 ETENDUS "OSKAR"!

Täna käsitööring kell 17.00 ja valmistatakse kauneid jõuluehteid.
Kell 19.00 ootame kõiki teatrisse.

Kolmapäeval 18.11 SEL KORRAL ALGUSEGA KELL 17 Uue-Antsla Rahvamaja käsitööringis meisterdame taas jõulukuule.
Kaasa võta: käärid, kuuma liimi püstol koos pulkadega, veidi suuremaid pärleid, pärliketti, paela riputusaasaks.
Ringitasu 3.-

Sel nädalal oleme teatrilainel -
🎭 Kolmapäeval, 18.11 kell 19
tulevad külla Pühajärve Koduteater ja Rukki Narrid lustaka ühisetendusega "OSKAR". Pilet 5eur.
🎭 Laupäeval, 21.11 kell 12
ootame igas vanuses teatrisõpru, et minna nukuteatri salamaailma - meile tuleb külla nukunäitleja Romet Koser, kes esitab lauanukunäidendi PÖIAL-LIISI ning peale etendust räägib põnevaid lugusid nukuteatrist. Plaan on luua Kogu Pere Nukuteatri Klubi ja hakata kohtuma igal kuul korra, et üheskoos nukke meisterdada ja nendega mängida 🙂!

Kohtumiseni! 🎭 🎭 🎭

Our Story

Uue-Antsla rahvamaja kontakt: Kati Velner 5668 6466 JOOGA (esmaspäeviti kell 18) Treener: Marika Kapp

LASTE (ILU)VÕIMLEMINE (kolmapäeviti kell 16) Juhendaja: Kristi Pai FB grupp: (Ilu)võimlemine Uue-Antsla rahvamajas

JUMPING (kolmapäeviti kell 18 ja kell 19.15) Juhendaja: Elis Kroon FB grupp: Uue-Antsla jumping

NOORTE DRAAMARING (ajad kokkuleppel osalejatega) Juhendaja: Annika Põldsepp

Want your business to be the top-listed Arts & Entertainment in Urvaste?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mikk Langeproon ja Henry Zibo Uue-Antsla rahvamajas 01.11.20
Kinoõhtu
Uhtjärve jooksu 3,7 km start / 19.07.2020
Salongiõhtu Uue-Antsla rahvamajas.
Kuldne Trio - aastalõpupidu Uue-Antsla rahvamajas -  R.I.P Mihkel Smeljanski
Väike katkend tänaselt kolmekuningapäeva kontserdilt. Imelist uut aastat!
Urvaste kapelli proov vahelduseks Uue-Antsla rahvamajas

Telephone

Address


Urvaste
66509
Other Urvaste arts & entertainment (show all)
Vahtrasalu kohvik Vahtrasalu kohvik
Võrumaa, Pihleni Küla
Urvaste

Peo-ja peielauad kuni 40 inimesele. Võimalus tellida erinevaid vaagnaid, salateid, liha- ja kalatooteid, võileivatorte, peolaud koju. Toidu kojuvedu Antsla valla piires. Võimalus tellida lõunatoit koju.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C