Wat Phra Dhammakaya Switzerland

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

เวลา 04.45 น. วันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค. 2562
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ลูกพระธรรมสวิตรวมใจประกอบพิธีกรรมบูชาข้าวพระประจำเดือน
ท่ามกลางความเย็นที่มีหิมะตกหนักในฤดูไม้ไม้ผลิย่างเข้าฤดูร้อน
แต่ทุกคนก็ให้ความสำคัญกับงานบุญใหญ่เช่นเคยเหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมา ด้วยการปฎิบัติธรรม โอกาสนี้พระครูภาวนาวิริยกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์ท่านเมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำใจในการดำเนินชีวิตสืบไป ว่าด้วยเรื่อง ขจัดความมือบอดภายในใจที่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ด้วยปัญญาที่เห็นรู้ไปตามความเป็นจริงตามรอยแห่งพระศาสดา
โดยเฉพาะด้วยการปฎิบัติธรรมตามหลักวิชาธรรมกายด้วยอารมรย์ที่สบายและมีสติตื่นรู้

โมทนาบุญซึ่งกันและกันจร้า สาธุๆๆ

วันนี้ วันที่ 4 พ.ค. 2562
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ลูกพระธรรมรวมใจร่วมกันปฎิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
และบทธรรมจักรฯ
ก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โมทนาบุญร่วมกันจร้า สาธุๆๆ

🌸🌸🌸ใจใสใจสบาย…. ทำอะไรก็สำเร็จ…

🇨🇭🇨🇭แหล่งแห่งบุญอันเลิศ🇨🇭🇨🇭
ถ้าใครเอาใจมาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศ จะสร้างธุดงค์สถาน ถวายปัจจัยสร้างธุดงคสถาน ธุดงคสถานนั้นก็เลิศ
🌸จะรักษาศีล ถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ศีลนั้นก็ศีลเลิศ
เรียกว่าอธิศีล ถ้าจะเจริญภาวนา จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น
🌸ใจหยุดนิ่งถูกส่วน ปุญญาภิสันธา ทางมาแห่งบุญ ที่มีอาการไหลคล้ายกับกระแสน้ำ ก็จะเกิดขึ้น ที่ศูนย์กลางกาย

#บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่
#สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน
#สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน

เก็บเกี่ยวความสบายรอบตัวเรา จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็สบาย

ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

🌟วิสาขบูชา "วันสำคัญสากลโลก" ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
🌟วันวิสาขบูชา หรือ Vesak เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ทั้งปวง อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่บังเกิดขึ้นพ้องในวันเดียวกัน คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน

🌟#วันวิสาขบูชา #Vesak #วันนี้วันพระ #วันพระ

เมื่อไรที่เรารู้สึกอารมณ์ไม่สบาย ให้นึกธรรมะของหลวงพ่อ หรือนำธรรมะของหลวงพ่อบทนี้เล่าให้เพื่อน ๆ นักสร้างบารมีฟังนะจ๊ะ พวกเราจะได้รักษาอารมณ์สบายได้ต่อเนื่อง ธรรมะจะได้ก้าวหน้าละเอียดอ่อนลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อย ๆ
"สบาย" มี ๒ กรณี
๑. สบายเอง
๒. ทำให้สบาย
นึกถึงเรื่องทำให้สบายใจ, บุญ, ความดี, ธรรมชาติ ถ้าอารมณ์หยาบนึกไม่ทันให้เฉย ๆ พอใจละเอียดอารมณ์สบายจะได้มาเอง
ลัดที่สุดคือ ปรับกาย..ปรับใจ ปรับลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจจะเบา/ยาว สม่ำเสมอ รักษาอารมณ์ให้ต่อเนื่อง จะรู้สึกมีอารมณ์สบายมากขึ้น จนรู้สึกสบายผลที่ตามมาคือ การนั่งสมาธิที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่ต้องฝืนนั่ง ความพอใจจะเกิดมีที่ใบหน้า..หน้ายิ้ม หน้าสบาย ความรู้สึกยิ้มขยายไปสู่ระบบต่าง ๆ ในหน้า ถ้าได้อารมณ์นี้ ความคิดอื่นจะไม่เข้ามา เราเป็นผู้ไม่มีเวลา ยกเว้นตอนฉัน
แม้ว่าอารมณ์สบายในวันนี้ จะไม่มีผลให้เข้าถึงธรรมกายก็ตาม แต่เป็นของขวัญ ทำให้การนั่งคึกคักขึ้น มีอารมณ์ มีใจที่อยากอยู่ศูนย์กลางกายมากกว่าไปคิดเรื่องอื่น
อารมณ์สบาย การนึกจะต่อเนื่องเป็นไปตามธรรมชาติ แม้เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็น แม้เวลานอน ลมหายใจเรากับลมหายใจจักรวาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หายใจออกทีเดียวก็ถึงดวงดาว, ดวงอาทิตย์ หายใจก็ดูดดวงอาทิตย์มาไว้ในตัวนี่คือ สบายเบื้องต้นก่อนเข้าถึง ธรรมกาย เมื่อจะเข้าถึงธรรมกาย กายจะโปร่งขึ้น เบาขึ้น ละเอียดขึ้น เหมือนไม่มีตัว ไร้น้ำหนัก ไร้ความรู้สึกในตัว จนกระทั่งเข้าถึงความรู้สึกของธรรมกาย
ขณะนี้ติดแต่ปรับใจให้พอดี ซึ่งมีแต่ตึงกับหย่อน ควรเพียรให้ต่อเนื่องทุกอิริยาบถ โดยเป็นธรรมชาติ ตอนไหนลมหายใจหยาบ ก็สร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดี ลมหายใจทีเดียวก็กลาง ถ้ามีกี่กายก็เท่านั้นกาย อาบน้ำก็ให้ถึงองค์พระ ทำอะไรก็ให้ถึงองค์พระ ดีนะจะบอกให้ อยากได้จริง ต้องทำตัวเหมือนท่อน้ำ ให้เป็นทางผ่านของน้ำ
รักษาอารมณ์สบาย ต้องฝึกทำทั้งวัน ตั้งแต่ตื่น คิดถึงเรื่องสบาย พูดเรื่องสบาย ทำเรื่องสบาย ทำเรื่องให้สบาย ฝึกนิสัย...ตัดใจ-หักใจ ให้เป็นในเรื่องหยาบ เช่น ต้องหัดตัดอารมณ์ และรักษาความสบายใจ ต้องฝึกตลอดเวลาในทุกอิริยาบถ
รักษาอารมณ์ให้สบาย ให้เกิดความรู้สึกอยากนั่ง พอใจในการนั่งเป็นเบื้องต้น การเห็นหรือไม่เห็นเป็นเบื้องหลัง แล้วรักษาอารมณ์ให้สม่ำเสมอ วางใจสบาย แต่กลับกังวลว่า สบายหรือยัง? สบายเป็นไงนะ? สงสัยจะสบายแล้ว เลยกลายเป็นไม่สบายไป
สบาย คือ การนั่งเหมือนนั่งเล่น แต่รู้ตัวตลอดเหมือนเด็ก ๆ ที่ไม่ได้คิดอะไรเลย ร่างกายบอกได้ว่าปฏิบัติผิดวิธี เพราะเมื่อใดที่ปวดตึง แสดงว่า ใจตึง ไม่สบาย ถ้านั่งเป็น แล้ว การปรับใจก็ยังต้องทำตลอด ต้องค่อย ๆ ฝึกไป แก้ให้ตก เรื่องตั้งใจให้เป็นใจตั้ง นั่งไม่มีเวลา “ ประดุจผู้มีราตรีเดียวใครทำเฉยๆ ได้ หยุดได้” "กำอภิญญาไว้ในมือ" เข้ากลางดีจัง ง่าย ๆ สบาย ๆ
คุณครูไม่ใหญ่

27 เมษายน 2562
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดปฎิบัติธรรมประจำเดือนแก่ชาวท้องถิ่น
เพื่อเป็นการขยายความสุขและสันติสุขสู่ใจชาวท้องถิ่น
ด้วยการฝึกใจผ่านการนั่งสมาธิ
โมทนาบุญทุกท่านจร้า สาธุๆๆ
#สันติสุขภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน.

วันที่ 27 เมษายน 2562
เมือง Morge ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ครอบครัวอาจารย์อ้อยได้พร้อมใจกันเปิดบ้านทำบุญอุทิศส่วนบุญครบรอบ 1 ปีของการจากไปของคุณแม่ และอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
โอกาสนี้นี้ได้รับความเมตาจาก พระครูภาวนาวิริยกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเนื้อนาบุญ
โมทนาบุญ สาธุๆๆ

ตัวเราเองยังต้องการทำบุญกับผู้บริสุทธิ์ เพราะมีความรู้สึกว่า ทำแล้วจะได้บุญมาก เพราะเราเชื่อว่า บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จของชีวิต ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งความเป็นพระอริยเจ้า
ขอให้เราได้รู้เถอะว่า ผู้บริสุทธิ์ ผู้บรรลุธรรมอยู่ที่ไหนก็ตาม จะเป็นในป่า ในเขา ในห้วย หนอง คลอง บึง ในทะเล ตามเกาะแก่งต่าง ๆ เราจะตะเกียกตะกาย เพื่อหวังที่จะได้บุญ ได้กุศลเต็มที่
ผู้ที่เขาเดินทางมาวัดเราก็เช่นเดียวกัน จะภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ดี ที่เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิต เขาก็ต้องการบุญ อยากจะตักตวงบุญอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เกิดวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในยามนี้
ถ้าหากเขาเดินทางไกลมาด้วยความเหนื่อยยากลำบาก แล้วมาเจอเนื้อนาบุญ เจออายุพระพุทธศาสนาที่แท้จริง นั่นคือความรู้สึกปีติ มหาปีติ เป็นสิ่งที่จะทดแทนความยากลำบากที่เขาได้เดินทางไกลมา และได้ทดแทนความยากลำบากในการแสวงหาทรัพย์ของเขาที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาเพื่อแสวงบุญ
แต่เขาจะรู้ได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่มีดวงตา X-RAY ที่จะมองดูลึกเข้าไปในใจของเราว่า เรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์แค่ไหน
สิ่งที่เขาจะมองเห็นได้นั้นมีหลายชั้น เช่นเดียวกับเรามองดูต้นไม้ ก็เห็นตั้งแต่เปลือก กระพี้ แก่น เข้าไปเรื่อย ๆ เรียงไปตามลำดับ เขาก็จะมองเห็นตั้งแต่ภายนอกของเรา ตั้งแต่การนุ่งห่ม การครองจีวร การนั่ง นอน ยืน เดิน อากัปกิริยา บุคลิกต่าง ๆ ถ้อยคำพูดที่เป็นไปตามธรรมชาติของเรา มันกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์สะอาดแค่ไหน
ถ้าหากเรามีพระอยู่ในใจ คิดแบบพระ พูดแบบพระ ทำแบบพระ และเห็นพระอย่างแท้จริงภายในด้วย สิ่งนั้นจะปรุงแต่งอากัปกริยา บุคลิกภาพ กระแสแห่งความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลย แค่ทำใจให้หยุดให้นิ่งเข้าถึงพระ พอถึงตรงนั้น ท่านก็จะถ่ายทอดมาเป็นอากัปกิริยา บุคลิกภาพ และกระแสคลื่นที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวของเราออกไปในบรรยากาศ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตา แต่เขาสามารถสัมผัสได้ด้วยใจว่า องค์นี้เป็นเนื้อนาบุญ
หลวงพ่อยังไม่หวังถึงขั้นว่า เราเป็นพระอริยเจ้า เอาแค่ว่า เข้าถึงไตรสรณคมน์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ชัดใสแจ่มอยู่ภายใน ถึงขนาดนี้ก็ได้ชื่อว่า เป็นทักขิไณยบุคคลเบื้องต้น นั่นคือ เนื้อนาบุญอันประเสริฐ สำหรับผู้ที่แสวงบุญ เป็นสิ่งที่จะทดแทนความยากลำบากและความปรารถนาของเขา เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจมั่นว่า เราจะต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดี คิดพูดทำแบบพระ หมั่นฝึกฝนอบรมตนเอง และฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
คุณครูไม่ใหญ่

Wollen Sie Ihr Kultstätte zum Top-Kultstätte in Arni machen?

Klicken Sie hier, um Ihren Gesponserten Eintrag zu erhalten.

Telefon

Adresse


Gumm 11
Arni
3508