ziyaret.im

Din xadimlərinin, Rozəxanların iştirakı ilə Ruha mənəvi qida olan Müqəddəs Məkanların ziyarətlərinin yüksək səviyyədə təşkili - Məşhəd - Qum, Kərbəla

İnteraz

https://www.facebook.com/interaztv/videos/1311202158920060/

Hz. Zeynulabidin (ə)-in keşişə verdiyi MÖHTƏŞƏM CAVAB

İZLƏYİN, PAYLAŞIN..

[12/02/16]   362–İmam Kazim əleyhissalam buyurur: Dünya malı dəniz suyuna bənzər, susuz adam ondan nə qədər içsə, susuzluğu bir o qədər artar və nəticədə onu həlak edər. Biharul-ənvar /78/311. CUMENIZ XEYIRLI OLSUN

[10/08/16]   O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan-hala düşəcəyi (dəhşətdən ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qalacağı) bir gündən (qiyamət günüdən) qorxarlar. (Onların vaxtlı-vaxtında, lazımınca ibadət etmələri, Allahdan qorxub pislikdən çəkinmələri ona görədir ki) Allah onlara etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını (yaxud gördükləri ən yaxşı işlərin əvəzini) versin, onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız-hesabsız ruzi verər.

(Nur surəsi, ayə 37-38)

[10/08/16]   Ərbəin ziyarətinə sənəd qəbulu başladi:
1) 400 azn (2gecə Nəcəfdə Musafirxanada,Kərbəlada Mədrəsədə qalinacaq)
2) 350 azn (Nəcəfdə və Kərbəlada Huseyniyyə də qalinacaq)
3) 300 azn (Nəcəfdə və Kərbəlada Mokəblərdə (çadirlarda) qalinacaq)
Diqqət:
*Marşurut xətti:
Baki-Nəcəf- Kərbəla-Samirra- Kazimeyn-Baki
*Bütün turlarda yemək nəzərdə tutulmur!
*Viza,torpaqbasdi,avtobuslar ödənilən məbləgə daxildir
*Ziyarətə aparanlar çoxdur, amma zəvvar xadimləri azdir.
*Həmişə Xidmətinizdəyik Agamin əziz zəvvarlari!
*Elaqə nömrələri:
+99450-790-77-75
+99470-250-77-75

[08/04/16]   Həyya ələs-səlah (2 dəfə) (Namaza tələsin) ِ ﺡَﻼَﻔﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ َّﻰَﺣ Həyya ələl-fəlah (2 dəfə) (Nicat tapmaq üçün tələsin) ِﻞَﻤَﻌْﻟﺍ ِﺮﻴَﺧ ﻰَﻠَﻋ َّﻰَﺣ Həyya əla xeyril-əməl (2 dəfə) (Ən xeyirli əmələ tələsin)

[07/19/16]   İmam Əli (ə):Bihudə oyunlarla baş qatışdırıb gününü keçirmək və bihudə əməllərə qurşanmaq ağıllıların işi deyil.[68]

[07/14/16]   389–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: İbadət yetmiş qismdir ki, ən üstünü halal qazancdır. Təhzib /6/324

[07/10/16]   70–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Hər kəsin dili düz, doğru danışan olsa, əməli paklaşar. Hər kəsin niyyəti gözəl olsa, Allah onun ruzisini artırar, hər kəs öz əhli-əyalına yaxşılıqlarını artırsa, Allah onun ömrünü uzadar. Xisal /1/88

[07/04/16]   Ramazan ayının 29-cu gününün duası:
"Allahummə ğəşşini fihi bir-rəhməh. Vərzuqni fihit- tovfiqə vəl-isməh. Və təhhir qəlbi min ğəyabihit- tuhməh. Ya rəhimən bi-ibadihil-mu-minin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et! Bu gün mənə qüvvət və ismət nəsib et! Ürəyimi töhmətçilik qaranlığından təmizlə! Ey mömin bəndələrinə rəhmli olan Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! В этот день надели меня Своею милостью, даруй мне успех и отдали от меня пороки и грехи. Очисти мое сердце от тьмы сомнений, о Милостивый к своим верующим рабам!

[07/03/16]   Ramazan ayının 28-ci gününün duası:
"Allahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil. Və əkrimni fihi bi-ihzaril-məsail. Və qərrib fihi vəsiləti ileykə min beynil-vəsail. Ya mən yəşğəluhu ilhahul- mulihhin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün mənə yaxşı əməllərin bəhrəsini bol et! İstəklərimi yerinə yetirməklə mənə kəramət göstər! Sənə yetmək üçün yollar içindən seçdiyim yolu özünə yaxın et! Ey israr edənlərin öz israrları ilə məşğul edə bilmədikləri Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! Окажи мне в этом месяце помощь в совершении желательных деяний, поступи милостиво со мной в отношении моих дел. Приблизь ко мне тот путь, посредством которого я приближусь к Тебе. О Внимательный к настоятельным просьбам взывающих к Тебе рабов!

[07/02/16]   Ramazan ayının 27-ci gününün duası:
"Allahummərzuqni fihi fəzlə leylətil-Qədr. Və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl-vizr. Ya rəufən bi-ibadihis- salihin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün mənə Qədr gecəsinin fəzilətini nəsib et! Bu gün mənim işlərimi çətinlikdən asanlığa doğru yönəlt! Üzrümü qəbul et, günah yükünü üstümdən götür! Ey saleh bəndələrinə qarşı mehriban olan Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Ниспошли мне в этом месяце всю благодать Ночи Предопределения. Преврати в этом месяце мои тягости в легкость, прими мое раскаяние искрой мои недостатки и грехи. О сострадательный к своим праведным рабам!

[07/02/16]   İmam Zaman(s) buyurub:
Sizə faydası olmayan sualların qapısını bağlayın. Sizə faydalı olmayan işlərlə vaxtınızı tələf etməyin. Fərəci cox istəyin ki, nicatınız ondadır.
Ayətullah əluzma Xamenei (Allah onu qorusun):
Bu ayda nəfsinizin müqabilində topladığınız qüdrətin qədrini bilin...

[07/02/16]   mam Baqir(s) buyurub:
Günaha israr etmək, günahdan sonra istiğfar etməmək və tövbə etməməkdir.
Ayətullah Behcət (Allah məqamını ali etsin):
Muğayat olaq ki, Qədr gecələrində başımıza qoyduğumuz Quranın ayələrini əməl vaxtı ayaq altına qoymayaq...

26 cı günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 26-cı gününün duası:
"Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün mənim səylərimi qiymətləndir, günahlarımı bağışla, əməlimi qəbul et, eyblərimi ört! Ey bəndələrini hamıdan yaxşı eşidən Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!
https://www.youtube.com/watch?v=HHu3m8rogRA

25 ci günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 25-ci gününün duası:
"Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə düşmən olanlardan qərar ver! Məni sonuncu Peyğəmbərinin sünnəsinə əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlbinin hamisi olan Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! В этот день одарименядружбойСвоих друзей и введи меня в ряды враждующих с Твоими врагами. Помоги мне следовать путем последнего из Твоих посланников Мухаммада. О Вселяющий непорочность в пророческие сердца!
https://www.youtube.com/watch?v=104sG17QcBE

24 cü günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 24-cü gününün duası:
"Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı üsyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! В этом месяце я прошу у Тебя того, в чем заключено Твое довольство и ищу у Тебя убежища от деяний, вызывающих Твое неодобрение. Прошу Тебя помочь мне быть покорным Тебе во всем и не ослушиваться. О Великодушный ко всем просящим!
https://www.youtube.com/watch?v=rpSHqe9XjDM

23 cü günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 23-cü gününün duası:
"Allahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün mənim günahlarımı yuyub, məni eyblərdən təmizlə! Bu gün qəlbimi təqva ilə xalis et! Ey günahkarların xətasına göz yuman Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Освободи меня в этом месяце от тяжести грехов, очисти меня от недостатков и испытай мое сердце богобоязненностью сердец. О Прощающий проступки грешников!
https://www.youtube.com/watch?v=NRdu1XutAEs

22 ci günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 22-ci gününün duası:
"Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil- muztərrin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün fəzl qapılarını üzümə aç, bərəkətlərini mənə göndər. Bu gün sənin razılığına bais olan işlərdə məni müvəffəq et, məni behiştin ən yaxşı yerində sakin et. Ey biçarələrin duasını qəbul edən Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Отвори предо мною в этом месяце врата Своей милости и щедрости, ниспошли Свое благословение, окажи мне помощь в совершении того, что вызовет Твое довольство и введи меня в рай. О Внемлющий просьбам несчастных рабов!

https://www.youtube.com/watch?v=G1TX6o89NlM

[06/26/16]   QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ

Hər şeydən əvvəl Qədr gecəsində (gecələrində) yatmayıb oyaq qalmaq hədislərdə tövsiyə edilib. Buna ərəb dilində "ehya" deyirlər (xalq arasında Qədr gecələrini "ehya gecələri" adlandırırlar). Amma sadəcə olaraq yatmayıb oyaq qalmaqla iş bitmir. Bu gecəni ibadətlə, dua ilə, Allahın böyüklüyü, əzəməti və qüdrəti barədə düşünməklə, savab işlər görməklə keçirmək əsas şərtdir. Qədr gecələrində istənilən cür ibadət etmək, istənilən qədər namaz qılmaq və dua oxumaq olar. Hər kəs bacarığına və istəyinə uyğun olaraq öz ibadət proqramını təşkil etməkdə azaddır.

Peyğəmbər Ramazanın son ongünlüyündə yatağını yığışdırıb kənara qoyardı. 23-cü gecədə ailə üzvlərini yuxudan oyadardı ki, ehya saxlasınlar; yuxulu olanların üzünə su çiləyərdi.

Qədr gecələrində yerinə yetirilməsi tövsiyə edilən əməllər:

1. Qədr gecələrində qüsl almaq (məğrib azanından qabaq olması daha yaxşıdır).

2. Səhərə qədər məsciddə ibadət etmək (Əhya saxlamaq).

3. Əhya gecələrində iki rükət namaz qılıb, hər rükətdə "Fatihə" surəsindən sonra 7 dəfə "İxlas" surəsini oxumaq və axırda 70 dəfə istiğfar etmək ("Əstəğfirüllahə və ətubü ileyh") tövsiyə olunub. Peyğəmğər buyururdu ki, bu namazı qılan adam yerindən qalxmazdan qabaq Allah onun özünün və ata-anasının günahlarını bağışlayar.

4. Qurani-kərimi açıq vəziyyətdə öz qarşısına qoyub bu duanı oxumaq da müstəhəb sayılır: "Allahümmə inni əsəlükə bi-kitabikəl-münzəli və ma fih. Və fih-ismükəl-əkbərü və əsmaükəl-hüsna və ma yüxafü və ma yürca. Ən təcələni min ütəqaikə minən-nar".

Tərcüməsi: "İlahi, endirdyin kitaba (Qurana) və onun içindəkilərə, Quranın içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxmalı və ümid etməli hər xəbərə xatir Səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından bağışladığın adamlardan biri edəsən". Bu dua bitdikdən sonra hər kəs öz dualarını edə bilər.

5. Qurani-kərimlə yerinə yetirilən dua ənənəsi. Bu ənənəyə görə, Quranı qaldırıb baş üzərində tutur və bu duanı oxuyurlar:

"Allahümmə bi-həqqi hazəl-Quran. Və bi-həqqi mən ərsəltəhü bih. Və bi-həqqi külli möminin mədəhtəhü fih. Və bi-həqqikə əleyhim. Fəla əhədə ərəfü bihəqqikə minkə".

Tərcüməsi: "İlahi, səni and verirəm bu Quranın haqqına, onu göndərdiyin kəsin (Peyğəmbərin) haqqına, Quranda təriflədiyin bütün möminlərin haqqına. Səni and verirəm Sənin onlar üzərində olan haqqına. Sənin haqqını Səndən daha yaxşı heç kim bilməz".

Sonra aşağıdakı sözlərin hərəsini 10 dəfə demək lazımdır: "Bikə ya Allah", "bi-Mühəmməd", "bi-Əliyy", "bi-Fatimə", "bil-Həsən", "bil-Hüseyn", "bi-Əliyy ibnil-Hüseyn", "bi-Mühəmməd ibni Əliyy", "bi-Cəfər ibni Mühəmməd", "bi-Musəbni Cəfər", "bi Əliyy ibni Musa", "bi-Mühəmməd ibni Əliyy", "bi-Əliyy ibni Mühəmməd", "bil-Həsən ibni Əliyy" və "bil-Hüccə". Bundan sonra hər kəs ürəyində bir niyyət tutub, onun həyata keçməsini Allahdan istəməlidr. Göründüyü kimi, bu yolla insan Peyğəmbərin, Fatimeyi-Zəhranın və 12 imamın xatirinə Allaha and verir ki, onun dualarını eşitsin və istəyini yerinə yetirsin.

6. Ramazanın 19-cu gecəsində (İmam Əlinin yaralandığı gecədə) o həzrətin qatilinə bu sözlərlə 100 dəfə lənət göndərmək buyurulur:"Allahümməl-ən qətələtə əmiril-möminin" ("İlahi, möminlərin əmirini öldürənə lənət et").

Ümumiyyətlə, Qədr gecələrində edilən duaların daha tez müstəcab olduğu barədə rəvayətlər çoxdur.

Bundan başqa, Qədir gecələrinin müstəhəb əməlləri rəngarəngdir. Daha artıq savab qazanmaq və bu gecənin haqqını vermək istəyən adam öz imkanı dairəsində aşağıdakı əməlləri də yerinə yetirə bilər. Məsələn, Quran oxumaq müstəhəbdir. Xüsusilə, 23-cü gecədə "Ənkəbut" və "Düxan" surələrini tilavət etmək, "Qədr" surəsini min dəfə (və ya bacardığı qədər) təkrarlamaq savab sayılır. Bu gecələrdə "Cövşəni-kəbir" duasını oxumağın da savabı var. Qədr gecələrində çoxlu istiğfar etmək, yəni "Əstəğfirüllahə rəbbi və ətubü ileyh" ("Günahlarımın bağışlanmasını Allahdan istəyir və Onun hüzurunda tövbə edirəm") demək də müstəhəbdir.

Ramazan ayının gecələrində üst-üstə min rükət namaz qılmaq müstəhəbdir; 19-cu, 21-ci və 23-cü gecələrin hər birində 100 rükət namaz qılınır. Əhli-sünnə məzhəbli müsəlmanlar ramazanın bütün gecələrində olduğu kimi, bu gecələrdə də təravih namazı qılırlar.

Qədr gecələrində sədəqə vermək, etikafa girmək (ən azı 3 gün məsciddə ibadətlə məşğul olmaq) də savab sayılır.

Qədr gecələrində oxunması tövsiyə edilən başqa irihəcmli dualar da mövcuddur ki, müvafiq kitablarda (məsələn, Məfatihül-cinan" kitabında) bunlar qeyd edilib.

21 ci günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının 21-ci gününün duası:
"Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc- əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila. Vəc-əlil-cənnətə li mənzilən və məqila. Ya qaziyə həvaicit-talibin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün sənin razılığına bais olan əməllərə doğru mənə yol göstər! Bu gün şeytanın mənə hökmranlıq yollarını bağla! Cənnəti mənim üçün mənzil və aramgah et! Ey tələb əhlinin ehtiyacını yerinə yetirən Allah!"
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Укажи мне в этом месяце путь, который ведет к Твоему довольству, не дай сатане одолеть меня и сделай райские сады обителью моей. О исполняющий просьбы просящих!
https://www.youtube.com/watch?v=wzTQ6--3P8M

20 ci günün duası Ramazan ayının gündəlik duaları

https://www.youtube.com/embed/mB5J125kWIU
Ramazan ayının 20-ci gününün duası:
"Allahumməftəh li fihi əbvabəl-cinan. Və əğliq ənni fihi əbvabən-niyran. Və vəffiqni fihi litilavətil-Qur- an. Ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu-minin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün mənim üzümə cənnət qapılarını açıb, cəhənnəm qapılarını bağla! Bu gün məni Qur-an oxumaqda müvəffəq et! Ey möminlərin qəlbinə aramlıq bəxş edən Allah".
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Раскрой предо мной в этом месяце двери райских садов и запри врата адского огня. Окажи мне содействие читать в этом месяце Священный Коран. О Тот, кто вселяет покой в сердца правоверных!

[06/24/16]   Ramazan ayının 19-cu gününün duası:
"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu günün bərəkəti ilə məni bəhrələndir! Xeyirliklərə doğru yolumu hamarla! Bu günün ehsanını qəbul etməkdən məni məhrum etmə! Ey aşkar haqq yolunun hidayətçisi".
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Даруй мне сполна благость этого месяца и облегчи мне путь достижения его добра, не лишай меня милости принятия благих деяний. О наставляющий к явной истине!

[06/23/16]   Ramazan ayının 18-ci gününün duası:
"Allahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih. Və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih. Və xuz bikulli ə-zai ilət-tibai asarih. Bi-nurikə ya münəvvirə qulubil- arifin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni səhərlərin bərəkəti ilə oyat! Qəlbimi bu səhərlərin ziyası ilə işıqlat! Bədən üzvlərimi bu günün təsirinə tabe olmağa yönəlt! Nuruna and verirəm, ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah".
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! В этот день пробуди меня для познания благости священного предрассветного часа и озари мое сердце сиянием его лучей, сделай покорными душу и тело мое. Во имя Твоего света, о озаряющий сердца познавших!

[06/22/16]   Ramazan ayının 17-ci gününün duası:
"Allahummə əhdini fihi lisalihil-ə-mal. Vəqzi li fihil- həvaicə vəl-amal. Ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs- sual. Ya alimən bima fi suduril-aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni saleh əməllərə doğru yönəlt! Ehtiyac və arzularımı yerinə yetir! Ey izaha və suala ehtiyacsız, qəlblərdəkindən xəbərdar olan Allah! Məhəmmədə və pak əhli-beytinə sənin salavatın olsun".
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! Укажи мне в этот день путь к благим деяниям, удовлетвори мои нужды и осуществи мои мечты. О Тот, кто не нуждается в пояснениях и вопросах, кто осведомлено всем, что находится в сердцах обитателей миров, благослови Мухаммада и его пречистое семейство!

[06/21/16]   Ramazan ayının 16-cı gününün duası:
"Allahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl- aləmin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün yaxşı bəndələrin tayı olmağı mənə nəsib et! Məni pis adamlardan uzaqlaşdır! Bu gün mənə öz rəhmətinlə behişt qərargahında yer ver! Allahlığına and verirəm, ey aləmlərin Allahı".
Молитва:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! Удостой меня чести в этот месяц оказаться в рядах праведников и уберегиот дружбы с грешниками. Во имя Твоего милосердия, позволь мне в этот день войти в райскую обитель. Во имя Твоей божественности, о Господь миров!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Baku?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Telephone

Address

Bakı, Sabunçu Rayonu
Baku
1104
Other Religious Centers in Baku (show all)
Kerbala-Meshed ziyareti Kerbala-Meshed ziyareti
Yasamal
Baku

Kerbala-Meshed,Esabi-kaf ziyaretlerinin teskili,Hacixanim Nehayetin basciligi ile munasib qiymetlerle,gozel ziyaret ve en gozel otelde yerlesme

Allah Vǝ Resullullah Sevgisi Allah Vǝ Resullullah Sevgisi
Baku

Allahın salamı və sonsuz rəhməti üzərinizə olsun.Şəri suallarınızı "inbox"a yaza bilərsiz.Dəstək olan hər kəsdən Allah razı olsun

Hacı Eldayaq Huseynov Hacı Eldayaq Huseynov
Binə Qəsəbəsi, Hövsan Südçülük Sovxozu
Baku, 1045

Hacı Eldayaq Huseynovun rəsmi Facebook səhifəsi.

• • • Ahli Şiə • • • • • • Ahli Şiə • • •
Bakı
Baku

Allahın Salamı olsun sizlərə , Bəyənən şəxslərdən Allah Razı olsun . . .

Mesume Hediyyeler Alemi Mesume Hediyyeler Alemi
Ş. Qurbanov 5, 5 Mərtəbə Dairəsi
Baku, AZ1010

"Məsumə" dini mallar, kitablar, hədiyyələr dükanı.

Haqq Yolu İslam Haqq Yolu İslam
Baku

Xos Gelmisiz Eziz Muselman Baci Ve Qardaslar Hamivizi Dini Sehifemiz Olan Haqq Yolu Islami Beyenmeye Cagiriram Onceden Tesekkurler...

Bismillah Bismillah
Azerbaycan
Baku, 0101

Kimdense bir şey isteme eger verse minnetdi! Vermese zilletdi! Amma Allahdan istesen verse nemetdi! Vermese hikmetdi...!

Xanim Fatime Zehra - a.s Mescidi Xanim Fatime Zehra - a.s Mescidi
Yeni Guneshli
Baku

MESCID ADMINLER https://www.facebook.com/ismayil.qafarov.1?ref=tn_tnmn BUNLARDIR KIM NE DEMEK ISTEYIRSEN YAZA BILERLER

ocaqnejad.net ocaqnejad.net
Magsud Ali Zadeh
Baku

حجت الاسلام سید علی اکبراجاق نژاد Höccətül-islam Seyid Əliəkbər Ocaqnejad

Möminlər Möminlər
Baku
Baku, 0555555555

Islam Dini

Evangelical-Lutheran Church in Baku Evangelical-Lutheran Church in Baku
28 May Street
Baku

The Evangelical-Lutheran Congregation is meeting regularly for the prayer. So it maintains the Christian faith in the country Azerbaijan.

Синагога Горских Евреев Баку Синагога Горских Евреев Баку
Ул. Топчибашов 72
Baku, AZ1014